Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El flamenc de cuba (laura)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El flamenc de cuba (laura)

  1. 1. El que ocupa• El flamenc de Cuba ocupa lescostes, maresmes i llacssalobres de les illes Bahames,Cuba, Santo Domingo iGalàpagos, així com delYucatán, l’Amèrica Central i elnord de l’Amèrica del Sud. Esdiferencia del flamenc comú idel de Xile, espècies moltsemblants i que es podenconfondre amb el flamenc deCuba, pel color vermell intensdel seu plomatge
  2. 2. El que menja• Els flamencs són uns animalsfiltradors que s’alimenten depetits crustacis i altresinvertebrats microscòpics queviuen a l’aigua. La forma delseu bec està adaptada peraquest tipus d’alimentació:s’omplen el bec d’aigua idesprés l’expulsen amb lallengua, quedant el menjarretingut en les petites làminesdentades que posseeixen a lamandíbula superior.
  3. 3. Colònies• Els flamencs de Cuba nidifiquenen colònies nombroses que fan ales vores de l’aigua o fins i tot dinsd’aquesta si no té massa fondària.Això és possible perquè els niussón unes petites construccions defang de fins a 50 cm d’alçada ambuna lleugera depressió a la partsuperior, on es diposita l’ou, quees mantenen aixecades sobre elnivell de l’aigua. Després de 28-30dies d’incubació neix l’única cria,que deixarà el niu de seguida is’ajuntarà amb els altres pollets,vigilats per uns pocs adults de lacolònia.
  4. 4. Els problemes• El principal problema al quals’enfronta el flamenc de Cuba ésla creixent destrucció del seuhàbitat. És una espècie protegidapel Conveni de Washington en elseu apèndix II.
  5. 5. EL FLAMENC DE CUBA• I ara ja s’ha acabat.• Si heu escoltat bé segurque haureu aprés méscoses del FLAMENC DECUBA!!!• Laura Subirats Pérez• 5è de Primària
  6. 6. EL FLAMENC DE CUBA• I ara ja s’ha acabat.• Si heu escoltat bé segurque haureu aprés méscoses del FLAMENC DECUBA!!!• Laura Subirats Pérez• 5è de Primària

×