Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diplom_GM_Karina-signed

24 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diplom_GM_Karina-signed

  1. 1. Min verden -Vores fremtid Global Meningsdanner 2016 ________________________ har i foråret 2016 gennemført talentudviklingsforløbet“Global Meningsdanner”hos Globale Gymnasier, Mellemfolkeligt Samvirke og FN’s Udviklingsprogram - UNDP. Meningsdannerkurset har løbet over 3 kursusgange, hvor kursisten har opnået viden, inspiration og værktøjer til at sætte globale problemstillinger på dagsordnen. Kompentencer i både skriftlig og mundtlig meningsdannelse har været et specifikt fokus og deltagerne er således blevet rustet til selvstændigt at deltage i den offentlige debat. Gennem kurset har kursisten produceret: • 1 blogindlæg • 1 debatindlæg rettet mod danske medier __________________________________ Uddannelseskonsulent Malte Warburg Sørensen Karina Ananda Pedersen Empowered lives. Resilient nations. • 1 personligt videoindlæg baseret på historiefortællingsteknik Alle produkterne er blevet publiceret på bloggen minverdenvoresfremtid.dk

×