Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dr. KME HermansDrs. AB de Lima
Strafrechtelijk onderzoek:-  Delictanalyse-   Onderzoek naar de   geestesvermogens in relatie tot   delict-   Toerek...
Reguliere zorg  Forensische zorg
IngrijpendeIndividuele factoren:        gebeurtenis      Interpersoonlijkebehoeften en            ...
Afwijkende sociale informatieverwerkingGebrek aan empatisch vermogenVijandschap veronderstellen bij anderenGebrekkige frus...
1.  Decoderen     1.  Relevante info onopgemerkt2.  Interpreteren   2.  Intentie = vijandig3.  Emotie      3. ...
IngrijpendeIndividuele factoren:        gebeurtenis      Interpersoonlijkebehoeften en            ...
VHRSPassieve   Actieve             Automatische  Geplandevermijding  vermijding            ...
Toerekeningsvatbaarheid
AgressiespectrumReactief : kort lontje  Pro-actief: de koele kikker  Psychopathie
Het korte lontje-   Snel gekrenkt-   Reageert op vermeende bedreiging/uitdaging-   Anger prone-   Impulsief-   Contro...
Pro-actief: de rust zelve-   Berekenend-   Uit op beloning-   Normerend, vanzelfsprekend-   Codes/ opvattingen, intern...
Manipulatieveinterpersoonlijke stijl  Impulsieve levensstijl   Oppervlakkig              Crimineel gedrag...
Overigen- Het organisch-pathologisch type- Het sadistische type
Risicotaxatie instrumenten in het     forensisch veld
Persoonlijkheidsontwikkeling  MMPI-A, NPST, NPV(-J), ZALC  PCL-YV                SCID-II, TVZ, ATL, PMT-K...
Risk Category     Adult instruments  Child/Youth                      InstrumentsViolence risk ...
StructuredAssessment ofViolenceRisk inYouth
-   Anamnesen-   Onderzoek van het kind zelf   -  Persoonlijkheidsonderzoek   -  Ontwikkeling van geweten, schuld ...
Ernsttaxatie bij agressie
1.  Eerder gewelddadig gedrag2.  Eerder niet-gewelddadig delinquent gedrag3.  Jonge leeftijd bij eerste gewelddadig ged...
Sociale/contextuele risicofactoren1.   Omgang met delinquente leeftijdgenoten2.   Afwijzing door leeftijdgenoten3.   Er...
Individuele risicofactoren1.   Negatieve opvattingen2.   Riskant gedrag/impulsiviteit3.   Problemen met middelengebruik...
Protectieve factorenP1. Prosociale betrokkenheidP2. Ondersteuning door een anderP3. Hechte band met tenminste één prosocia...
-   Scoren items-   Identificeren criminogene factoren-   Identificeren beschermende factoren-   Samenhang tussen fact...
-   Onderzoek toont de SAVRY betrouwbaar en valide-   Historische schaal zeer beperkt voorspellend vermogen-   Dynamisc...
1. Over welke risicofactoren hoor je informatie? 2. Welke cognities ten aanzien van agressie          hoor je?
Keuze van interventies: de 5 W’s  Wat Werkt Wanneer voor Wie en       Waarom? Negatieve effecten van verkeerde aan...
De verschillende kanten van het gelijk
-   Toename jeugdcriminaliteit met 30%-   Overtreders steeds jonger-   Steeds grotere mate van geweld-   70 procent va...
Persoonlijkheidseigenschappen               en risicogedrag               C.L.W. van Geffen & ...
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Forensische psychiatrie en risicotaxatie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Forensische psychiatrie en risicotaxatie

10,912 views

Published on

workshop by Agnes de Lima at the Naskho psychiatry over the lifespan symposium

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forensische psychiatrie en risicotaxatie

 1. 1. Dr. KME HermansDrs. AB de Lima
 2. 2. Strafrechtelijk onderzoek:-  Delictanalyse-  Onderzoek naar de geestesvermogens in relatie tot delict-  Toerekeningsvatbaarheid-  Deception and Malingering-  Te beinvloeden risico- en beschermende factoren-  Evaluatie van de opgelegde interventie
 3. 3. Reguliere zorg Forensische zorg
 4. 4. IngrijpendeIndividuele factoren: gebeurtenis Interpersoonlijkebehoeften en invloedenopvattingen Verlangen naar delictgedrag Toenaderingsdoelen Vermijdingsdoelen Kiezen van doelen Kiezen van aanpak Passieve Actieve Automatische Geplande vermijding vermijding toenadering toenadering VHRS
 5. 5. Afwijkende sociale informatieverwerkingGebrek aan empatisch vermogenVijandschap veronderstellen bij anderenGebrekkige frustratietolerantie en woedebeheersingsvaardighedenAgressie als probleemoplossend beschouwenGebrekkige gewetensontwikkelingGebrekkige reflectieve functies
 6. 6. 1.  Decoderen 1.  Relevante info onopgemerkt2.  Interpreteren 2.  Intentie = vijandig3.  Emotie 3.  BOOS!4.  Emotieregulatie 4.  BOZER!!5.  Responsselectie 5.  Woede-uitbarstingen met agressie maar soms ook plezier6.  Uitvoering 6.  …7.  evaluate
 7. 7. IngrijpendeIndividuele factoren: gebeurtenis Interpersoonlijkebehoeften en invloedenopvattingen Verlangen naar delictgedrag Toenaderingsdoelen Vermijdingsdoelen Kiezen van doelen Kiezen van aanpak Passieve Actieve Automatische Geplande vermijding vermijding toenadering toenadering VHRS
 8. 8. VHRSPassieve Actieve Automatische Geplandevermijding vermijding toenadering toenadering Bijna terugvalPassieve Actieve Automatische Geplandevermijding vermijding toenadering toenadering delict Evaluatie van delict Passieve Actieve vermijding vermijding Automatische Geplande toenadering toenadering Houding t.a.v. toekomstig delioct
 9. 9. Toerekeningsvatbaarheid
 10. 10. AgressiespectrumReactief : kort lontje Pro-actief: de koele kikker Psychopathie
 11. 11. Het korte lontje-  Snel gekrenkt-  Reageert op vermeende bedreiging/uitdaging-  Anger prone-  Impulsief-  Controle verlies-  ‘Paniek’-  Hoge emotiegraad-  Kijk op zelf: kwetsbaar, wisselend-  Kijk op anderen: vijandig, opstandig Copingstrategieën Inadequate probleemoplossing & defensieve agressie
 12. 12. Pro-actief: de rust zelve-  Berekenend-  Uit op beloning-  Normerend, vanzelfsprekend-  Codes/ opvattingen, interne logica-  Overgecontroleerd-  De rust zelve-  Lage emotiegraad-  Kijk op zelf: onkwetsbaar, superieur, rechten-  Kijk op anderen: minderwaardig, zwak Copingstrategieen Manipulatie, instrumentele agressie
 13. 13. Manipulatieveinterpersoonlijke stijl Impulsieve levensstijl Oppervlakkig Crimineel gedrag gevoelsleven
 14. 14. Overigen- Het organisch-pathologisch type- Het sadistische type
 15. 15. Risicotaxatie instrumenten in het forensisch veld
 16. 16. Persoonlijkheidsontwikkeling MMPI-A, NPST, NPV(-J), ZALC PCL-YV SCID-II, TVZ, ATL, PMT-KAgressief gedrag BDHI-D, CBCL, VVGK, SAVRY SOAS-R, UCL MOAS-R zelfrapportage Processen verbaalGewetensontwikkeling ZALC, MOL, PCL-YVMotivatie TMS, BIBAntisociaal gedrag VVGK YLS/CMI, EARL-20B/21GSexueel geweld J-SOAP-D-IIProtectieve factoren SAPROF SavryScreening CBCL/VVGK/SEV/SDQ WISC/WAIS/KAITSociale cognities TAT, ZAT, NPV(-J), YSQ, LIGGezinsfactoren OKIV-R/ GKS-IIMiddelengebruik CAGE/MATE-crimi
 17. 17. Risk Category Adult instruments Child/Youth InstrumentsViolence risk HCR-20 SAVRY HKT-30 PCL:YV PCL-RGeneral risk of LSI-R YLS/CMIantisocial behaviour OASys/RISc) EARL-20B EARL-21GRelational Violence SARARisk B-SAFERChild Abuse Risk CARE-NLSexual Violence Risk RSVP J-SOAP SVR-20 Static-99Substance Abuse, Mate Crimicomorbid disordersand offencesProtective factors SAPROF SAVRY
 18. 18. StructuredAssessment ofViolenceRisk inYouth
 19. 19. -  Anamnesen-  Onderzoek van het kind zelf -  Persoonlijkheidsonderzoek -  Ontwikkeling van geweten, schuld en schaamte -  De 4 P’s -  Delictanalyse -  Delictrisico bevorderende individuele kenmerken -  Samenhang stoornissen en delict -  toerekeningsvatbaarheid-  Risicotaxatie mbv taxatie instrument en collaterale informatie-  Risicomanagement advies
 20. 20. Ernsttaxatie bij agressie
 21. 21. 1.  Eerder gewelddadig gedrag2.  Eerder niet-gewelddadig delinquent gedrag3.  Jonge leeftijd bij eerste gewelddadig gedrag4.  Zich eerder onttrokken hebben aan toezicht/interventie5.  Eerdere zelfbeschadiging of suïcidepogingen6.  Getuige zijn geweest van geweld in het gezin7.  Voorgeschiedenis van mishandeling als kind8.  Criminaliteit van ouders/verzorgers9.  Vroege verstoringen in de verzorgingsituatie10.  Geringe schoolprestaties
 22. 22. Sociale/contextuele risicofactoren1.  Omgang met delinquente leeftijdgenoten2.  Afwijzing door leeftijdgenoten3.  Ervaren stress en geringe copingvaardigheden4.  Geringe opvoedingsvaardigheden ouders5.  Gebrek aan steun van andere volwassenen6.  Achterstandsbuurt
 23. 23. Individuele risicofactoren1.  Negatieve opvattingen2.  Riskant gedrag/impulsiviteit3.  Problemen met middelengebruik4.  Problemen met hanteren van boosheid5.  Gebrek aan empathie/berouw6.  Aandachtstekort/hyperactiviteit7.  Weinig medewerking aan interventies8.  Weinig interesse in/binding met school of werk
 24. 24. Protectieve factorenP1. Prosociale betrokkenheidP2. Ondersteuning door een anderP3. Hechte band met tenminste één prosociale volwasseneP4. Positieve houding tegenover interventie en gezagP5. Duidelijk positieve gerichtheid op school of werkP6. Veerkrachtige persoonlijkheidP7.....P8.....
 25. 25. -  Scoren items-  Identificeren criminogene factoren-  Identificeren beschermende factoren-  Samenhang tussen factoren evalueren-  Criminogene behoefte en intensiteit van begeleiding inschatten-  Identificeren te beïnvloeden factoren-  Gestructureerd inschatten recidiverisico-  Indiceren van interventies en voorwaarden-  Evalueren verloop interventies
 26. 26. -  Onderzoek toont de SAVRY betrouwbaar en valide-  Historische schaal zeer beperkt voorspellend vermogen-  Dynamische schalen duidelijk voorspellend vermogen-  De protectieve schaal heeft een duidelijk toegevoegde waarde boven de dynamische risicoschalen-  De mate van agressief gedrag in een instelling wordt voorspeld door de Individuele schaal-  De verscheidenheid van geweld werd voorspeld door het Savry totaal-  Ook ontrekking aan gezag en toezicht blijkt voorspeld te worden-  Vooralsnog onvoldoende voorspellend voor meisjes
 27. 27. 1. Over welke risicofactoren hoor je informatie? 2. Welke cognities ten aanzien van agressie hoor je?
 28. 28. Keuze van interventies: de 5 W’s Wat Werkt Wanneer voor Wie en Waarom? Negatieve effecten van verkeerde aanpak aangetoond
 29. 29. De verschillende kanten van het gelijk
 30. 30. -  Toename jeugdcriminaliteit met 30%-  Overtreders steeds jonger-  Steeds grotere mate van geweld-  70 procent van de gevangenen is tussen de 18 en 35 jaar oud-  Ruim 85 procent zit vast vanwege gewapende overvallen (osepa, 19-11-2011)-  Hoge mate van lage sociale klasse en werkloosheid (osepa, helbergg, 2011)-  Vermoedens van verlaagd IQ op basis van functioneren en testen-  45% verlaat school voortijdig zonder diploma-  24% jongeren officieel werkloos
 31. 31. Persoonlijkheidseigenschappen en risicogedrag C.L.W. van Geffen & T.T. Gumbs 2005De risicojongens- Meer normoverschrijdende spanningsbehoefte-  Passieve copingstrategieën-  Overmatige ingeschatte waardering door anderen  Hoog gevoel van ervaren sociale acceptatie  Ontvangen veel bekrachtiging van agressie binnen de groep (bovenkerk, mei 2011)

×