Successfully reported this slideshow.

CV - KBI

0

Share

1 of 5
1 of 5

CV - KBI

0

Share

Download to read offline

  1. 1. Karin Birk – Grønnevej 249, 9-5, 2830 Virum – mobil 6083 2880 / karbirk@outlook.dk 1 | 5 CV Karin Birk Grønnevej 249, 9-5 2830 Virum Mobil: 6083 2880 E-mail: karbirk@outlook.dk Født den 21. maj 1966 i Gentofte RESUMÉ Jeg har de sidste mange år af min karriere arbejdet med kompetenceudvikling, både indenfor IT hos IBM, Arrow ECS og InCase og hos CfL Center for Ledelse er det kurser til primært ledere uden formelt personaleansvar, nye ledere og HR professionelle. Mine roller har været forskelligartede: salgssupport, salgskoordinator, Training Partner ansvarlig, salgsansvarlig. Support og koordinator: administrativ støtte for salgsteam og -chef og koordinerende funktion med eksterne partnere. Training Partner ansvar: finde relevante partnere, indgå aftaler, sikre logistik, jura, marketing og salg - på nordisk niveau. Salgsansvar: Salg til nye og eksisterende kunder. Opbygge relationer. Opfylde salgsmål. Jeg er vant til at have overblikket fra start til slut, at følge mine opgaver/salg helt til dørs, være selvledende og motiverende og holde fokus på de givne mål. Jeg har arbejdet på begge sider af bordet, både back-office og ud mod kunderne med rådgivning og salgsansvar. Jeg er professionel, både når jeg taler med kunder og stakeholders. Jeg lytter og løser opgaverne for at sikre 'value for money'. Mine styrker er, at jeg brænder for det, jeg laver, og det kan man mærke. Det bedste, jeg ved, er at hjælpe en kunde til at vælge det rette kompetenceløft ud fra der, hvor kunden er i sin udvikling. Jeg arbejder selvstændigt og ansvarsfuldt og trives og motiveres ved at have indflydelse på mit arbejde, gerne sammen med gode kolleger. Og jeg har opdaget, at jeg skaber de bedste resultater, når der er variation, høj energi, masser af kontakt med mennesker, og når vi arbejder mod samme mål og resultater. KOMPETENCER Salg o afdække kundens behov o udarbejde og følge op på tilbud o opbygge pipeline o identificere nye ydelser o salg til nye og eksisterende kunder o skabe relationer o nå budgetter Forhandling o forhandle konkurrencedygtige priser og vilkår med instruktører og underleverandører o forhandle priser og vilkår med slutkunder Projektledelse og koordinering o lede og inddrage relevante medarbejdere og eksterne leverandører i planlægning og leverancer o overholde alle deadlines o følge op på og skabe overblik over alle enkeltdele i leverancen o tænke og agere proaktivt
  2. 2. Karin Birk – Grønnevej 249, 9-5, 2830 Virum – mobil 6083 2880 / karbirk@outlook.dk 2 | 5 Ledelsesrapportering o udarbejde forecast o deltage i forecast call o rapportering både lokalt og nordisk Kvalitetssikring o motivere kunder og undervisere til at udfylde evalueringer o følge op på evalueringer og sikre at der rettes op på eventuelle klager og kommentarer o sikre forventningsafstemning af formål og målsætning med kurset o lære af fejl Rådgivning og udvikling o rådgive kunder om relevante ydelser ved køb af løsninger o udvikle skræddersyede kurser til slutkunder o fastsætte formål og ønsket mål med træning sammen med slutkunder o deltage i kundemøder alene eller med samarbejdspartnere o udarbejde kursusplaner, skræddersyede, standard og/eller blended learning o stort kendskab til kursusbranchen, kunderne, produkter og forretningsgange o identificere og inkludere nye kurser i porteføljen Support og faglig ledelse o håndtere den daglige drift og dialog mellem samarbejdspartnere og leverandører o inkludere uddannelse i større tilbud til kunder o udvikle og vedligeholde tætte relationer til kunder, partnere, leverandører o opbygge netværk af lokale og internationale undervisere Logistik og overblik o mange bolde i luften o planlægning af kurser o opfølgning Processer og arbejdsgange o implementere alle processer og arbejdsgange mellem leverandører og slutkunder o håndtere status som IBM Authorized Training Provider o håndtere status som ITIL Training Provider o overholde alle deadlines og kontrakter Leverance og facilitering o koordinere leverancen fra start til slut o kommunikere med slutkunder og undervisere o sørge for at kursuslokaler er klargjort og det tekniske set up på plads Kursusadministration o udarbejde den åbne kursuskalender o håndtere den løbende kommunikation med kursister o bestille materialer o koordinere det tekniske set up i klasselokalet med load af images, bestilling af labs osv. o reservere underviser o planlægge undervisers rejse, hotel etc. o udarbejde instruktørpakke o udarbejde faktureringsgrundlag International o kommunikere på engelsk i skrift og tale o etablere internationalt netværk af undervisere
  3. 3. Karin Birk – Grønnevej 249, 9-5, 2830 Virum – mobil 6083 2880 / karbirk@outlook.dk 3 | 5 Kampagner og events o udarbejde kampagner o planlægge og afholde events o arrangere gå-hjem-møder o deltage på messer Marketing o udarbejde nyhedsbreve o udarbejde og følge op på resultatet af telemarketing aktiviteter o udarbejde kampagner ANSÆTTELSESSTEDER 2012 - CfL - Leadership pipeline, HR pipeline, salg og rådgivning Ansvarsområde: Salg og rådgivning til nye og eksisterende kunder, opnå salgs mål, opbygge pipeline, opfølgning, udarbejde kampagner og aktiviteter med henblik på mersalg, deltage i kundemøder og -arrangementer, være synlig og professionel. Anvendte kompetencer: Lytte til kunderne, rådgive og afdække kundens behov, oplæg til den bedste løsning for kunden, opfølgning, opbygning af pipeline. Være proaktiv. Holde fokus. Forhandling. Resultater: Opnåelse af budgetter siden 2013, proaktiv, introducere nye kurser og tiltag som er blevet en del af paletten, implementere kampagner og aktiviteter, mersalg, nysalg. 2010 – 2012 Arrow ECS – Kursusafdelingen, Product Specialist Ansvarsområde: Implementere arbejdsgange og processer i henhold til status som IBM Authorized Training Provider, sikre den daglige drift af afholdelse af primært IBM og ITIL kurser, rådgive kunder og samarbejdspartnere omkring kurser til understøttelse af deres softwareløsninger indenfor IBM, Citrix, WMware og Security. Lave kampagner og events. Inkludere nye kurser i udbuddet, f.eks. ITIL og Ethical Hacker kurser. Udvikle skræddersyede kurser og målsætninger. Anvendte kompetencer: Projektledelse og koordinering. Rådgivning og udvikling. Support og faglig ledelse. Logistik og overblik. Processer og arbejdsgange. Leverance og facilitering Kvalitetssikring. Kursusadministration. Forhandling. International. Resultater: Høj kvalitet i leverancerne og høj kundetilfredshed. Alle arbejdsgange som IBM Authorized Training Provider til IBM er implementeret og løbende forbedret og den daglige drift er sikret. Konkurrencedygtige vilkår og priser er forhandlet på plads med lokale og internationale undervisere. ITIL og Ethical Hacker kurser er inkluderet i paletten af kurser, arbejdsgange og processer er implementeret. Add-on salg gennem marketingaktiviteter og events. Har leveret høj kvalitet, og kundetilfredshed på niveau eller over fastsatte krav for både standard og skræddersyede leverancer. 2010 – 2010 Microworld – Kursusafdelingen, Account Manager (tidsbegrænset) Ansvarsområde: Sælge et nyudviklet Microsoft e-learning produkt til nye og eksisterende kunder samt sælge traditionelle kurser til nye kunder. Anvendte kompetencer: Salg. Rådgivning og udvikling. Ledelsesrapportering. 2008 – 2009 InCase – Kursus- og konsulent, Sales Specialist Ansvarsområde: Opbygge en kundedatabase i InCase med det formål at sælge IBM software kurser og konsulenter. Territory planning med IBM. Opbygge et internationalt netværk af instruktører i IBM’s software produkter. Support til ledelsen ved implementeringen af InCase som IBM Authorised Training Provider i Benelux landene. Anvendte kompetencer: Rådgivning og udvikling. Salg. Ledelsesrapportering. Forhandling. International.
  4. 4. Karin Birk – Grønnevej 249, 9-5, 2830 Virum – mobil 6083 2880 / karbirk@outlook.dk 4 | 5 Resultater: Etableret et netværk af internationalt anerkendte undervisere på konkurrencedygtige vilkår og priser. InCase som IBM ATP i Benelux landene. 2004 – 2008 IBM – Software Group, Sales Specialist Ansvarsområde: Afdække kundernes behov på kort og lang sigt ved hjælp af mit dybe kendskab til produkter og ydelser og udarbejde uddannelsesløsninger til kunder i tæt samarbejde med IBM’s softwarebrands, samt sikre at udbuddet af kurset svarer til kundernes behov. Løbende informere partnere, kunder og kolleger om nye kurser, versioner og løsninger samt kommende kurser i den åbne kursuskalender, via direct mails og annoncering på hjemmeside. Involvere de rigtige mennesker sammen i teams på det rigtige tidspunkt, sikre samarbejde og en professionel tilgang til kunden i kommunikation og leverance. Anvendte kompetencer: Projektledelse og koordinering. Rådgivning og udvikling. Support og faglig ledelse. Salg. Logistik og overblik. Forhandling. Processer og arbejdsgange. Leverance og facilitering. Ledelsesrapportering. Kvalitetssikring. Kursusadministration. International. Kampagner og events. Marketing. Resultater: Opnåelse af budgetter +10%. Inkludere ITIL kurser i IBM’s palet af kurser. Oparbejdet velfungerende samarbejde med softwarebrands og andre afdelinger i IBM. Oparbejdet velfungerende samarbejde med partnere og leverance. Opnåede høj kundetilfredshed. 2001 – 2004 IBM – Kursusafdelingen, Salgssupport Ansvarsområde: Rådgive kunder per telefon og mail, arbejde målrettet på mersalg i rådgivningsprocessen, planlægning af den åbne kursuskalender, diverse administration omkring afholdelse af kurser, støtte til salgsteamet, oplæg til salgsfremmende aktiviteter for at sikre afholdelse af åbne kurser. Anvendte kompetencer: Projektledelse og koordinering. Rådgivning og udvikling. Forhandling. International. Kampagner og events. Marketing. Resultater: Kursusafdelingen nåede budgetterne hvert kvartal. Kundetilfredsheden oversteg målene kvartal for kvartal. 1997 – 2000 IBM – Kursusafdelingen, Kursusadministrator Ansvarsområde: Håndtere tilmeldinger og bekræftelser og klargøre kursuslokaler. Reservere kursusgårde ved internatkurser. Følge op på og sikre at alle kundehenvendelser bliver besvaret indenfor rimelig tid. Anvendte kompetencer: Projektledelse og koordinering. Kursus administration. International. 1995 – 1997 IBM – Server and Technology Group, Marketing & Communications Coordinator Ansvarsområde: Implementere internationale kampagner (RS/6000) på det danske marked i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande samt med reklamebureau (Ogilvy & Mather), herunder at oversætte teksten og indhente priser og overholde deadlines og budgetter. Derudover ansvar for nyhedsbreve og anden kommunikation til salgskanalen bestående af cirka 20 forhandlere i Danmark. Anvendte kompetencer: Projektledelse og koordinering. International. Kampagner og events. Marketing. 1987 – 1995 IBM – Direktionen, Funktionschefsekretær Ansvarsområde: Planlægge f-chefens tid, møder og rejser, indhente data til præsentationer og rapporter, håndtere f-chefens mails og øvrige korrespondance, arkivere, ad hoc opgaver.
  5. 5. Karin Birk – Grønnevej 249, 9-5, 2830 Virum – mobil 6083 2880 / karbirk@outlook.dk 5 | 5 1985 – 1987 IBM – Diverse afdelinger, Kontorelev Turnus i diverse back-office afdelinger, primært indenfor administration, salg og support. UDDANNELSE & KURSER 2012- Diverse CfL kurser og arrangementer 2012 NLP Foundation (forløb kører 10-28. september) 2010 PRINCE2 Overblik, Relationsopbygning (workshop) 2006 ITIL Executive Awareness 2002 MS Office 2000 Samarbejdstræning og personlig udvikling 1998 Lotus Notes brugerkursus 1996 Product Strategy Training, Edinburgh Marketing Planning Workshop, London Marketing and Communications Training, Stockholm Hvordan håndteres pressen - workshop v/Ole Thisted Generel Markedsføring I. 1987 HH fra Niels Brock 1986 Samfundssproglig student fra Holte Gymnasium IT Act-on (salgsværktøj) MS Office på brugerniveau (Word, Powerpoint, Excel) Lotus Notes på brugerniveau (mail) Outlook på brugerniveau (mail) TA på brugerniveau (kursusadministration) BAPS på brugerniveau (kursusadministration) Navision på brugerniveau (tilbud og fakturering) SPROG Dansk, modersmål Engelsk, forretningsniveau Skandinavisk, læses og forstås PERSONLIGT God problemløser, proaktiv og konstruktiv Engageret, vedholdende og praktisk orienteret God kollega - god energi JOBBET Ansvarlighed, forudseenhed og logisk sans Struktureret, målrettet og organiseret Have indflydelse og skabe resultater Afveksling PRIVAT Jeg kobler af med løb, reformer træning, styrketræning og spinning. Når jeg er sammen med veninderne. Når jeg er sammen med familien. Eller i mit eget selskab. Aktiviteter kan være bøger og film, restaurantbesøg, udstillinger, koncerter, rejser og 'svipture'. En gåtur eller en tur i havet (mellem 1. maj og 1. oktober). Jeg nyder livet og ser positivt på det meste. Privat bor jeg sammen med Mogens, som jeg har kendt siden 1992. Vi har været gift siden 1996, og vi har Amalie og Andreas på 16 år. Samt to katte.
  1. 1. Karin Birk – Grønnevej 249, 9-5, 2830 Virum – mobil 6083 2880 / karbirk@outlook.dk 1 | 5 CV Karin Birk Grønnevej 249, 9-5 2830 Virum Mobil: 6083 2880 E-mail: karbirk@outlook.dk Født den 21. maj 1966 i Gentofte RESUMÉ Jeg har de sidste mange år af min karriere arbejdet med kompetenceudvikling, både indenfor IT hos IBM, Arrow ECS og InCase og hos CfL Center for Ledelse er det kurser til primært ledere uden formelt personaleansvar, nye ledere og HR professionelle. Mine roller har været forskelligartede: salgssupport, salgskoordinator, Training Partner ansvarlig, salgsansvarlig. Support og koordinator: administrativ støtte for salgsteam og -chef og koordinerende funktion med eksterne partnere. Training Partner ansvar: finde relevante partnere, indgå aftaler, sikre logistik, jura, marketing og salg - på nordisk niveau. Salgsansvar: Salg til nye og eksisterende kunder. Opbygge relationer. Opfylde salgsmål. Jeg er vant til at have overblikket fra start til slut, at følge mine opgaver/salg helt til dørs, være selvledende og motiverende og holde fokus på de givne mål. Jeg har arbejdet på begge sider af bordet, både back-office og ud mod kunderne med rådgivning og salgsansvar. Jeg er professionel, både når jeg taler med kunder og stakeholders. Jeg lytter og løser opgaverne for at sikre 'value for money'. Mine styrker er, at jeg brænder for det, jeg laver, og det kan man mærke. Det bedste, jeg ved, er at hjælpe en kunde til at vælge det rette kompetenceløft ud fra der, hvor kunden er i sin udvikling. Jeg arbejder selvstændigt og ansvarsfuldt og trives og motiveres ved at have indflydelse på mit arbejde, gerne sammen med gode kolleger. Og jeg har opdaget, at jeg skaber de bedste resultater, når der er variation, høj energi, masser af kontakt med mennesker, og når vi arbejder mod samme mål og resultater. KOMPETENCER Salg o afdække kundens behov o udarbejde og følge op på tilbud o opbygge pipeline o identificere nye ydelser o salg til nye og eksisterende kunder o skabe relationer o nå budgetter Forhandling o forhandle konkurrencedygtige priser og vilkår med instruktører og underleverandører o forhandle priser og vilkår med slutkunder Projektledelse og koordinering o lede og inddrage relevante medarbejdere og eksterne leverandører i planlægning og leverancer o overholde alle deadlines o følge op på og skabe overblik over alle enkeltdele i leverancen o tænke og agere proaktivt
  2. 2. Karin Birk – Grønnevej 249, 9-5, 2830 Virum – mobil 6083 2880 / karbirk@outlook.dk 2 | 5 Ledelsesrapportering o udarbejde forecast o deltage i forecast call o rapportering både lokalt og nordisk Kvalitetssikring o motivere kunder og undervisere til at udfylde evalueringer o følge op på evalueringer og sikre at der rettes op på eventuelle klager og kommentarer o sikre forventningsafstemning af formål og målsætning med kurset o lære af fejl Rådgivning og udvikling o rådgive kunder om relevante ydelser ved køb af løsninger o udvikle skræddersyede kurser til slutkunder o fastsætte formål og ønsket mål med træning sammen med slutkunder o deltage i kundemøder alene eller med samarbejdspartnere o udarbejde kursusplaner, skræddersyede, standard og/eller blended learning o stort kendskab til kursusbranchen, kunderne, produkter og forretningsgange o identificere og inkludere nye kurser i porteføljen Support og faglig ledelse o håndtere den daglige drift og dialog mellem samarbejdspartnere og leverandører o inkludere uddannelse i større tilbud til kunder o udvikle og vedligeholde tætte relationer til kunder, partnere, leverandører o opbygge netværk af lokale og internationale undervisere Logistik og overblik o mange bolde i luften o planlægning af kurser o opfølgning Processer og arbejdsgange o implementere alle processer og arbejdsgange mellem leverandører og slutkunder o håndtere status som IBM Authorized Training Provider o håndtere status som ITIL Training Provider o overholde alle deadlines og kontrakter Leverance og facilitering o koordinere leverancen fra start til slut o kommunikere med slutkunder og undervisere o sørge for at kursuslokaler er klargjort og det tekniske set up på plads Kursusadministration o udarbejde den åbne kursuskalender o håndtere den løbende kommunikation med kursister o bestille materialer o koordinere det tekniske set up i klasselokalet med load af images, bestilling af labs osv. o reservere underviser o planlægge undervisers rejse, hotel etc. o udarbejde instruktørpakke o udarbejde faktureringsgrundlag International o kommunikere på engelsk i skrift og tale o etablere internationalt netværk af undervisere
  3. 3. Karin Birk – Grønnevej 249, 9-5, 2830 Virum – mobil 6083 2880 / karbirk@outlook.dk 3 | 5 Kampagner og events o udarbejde kampagner o planlægge og afholde events o arrangere gå-hjem-møder o deltage på messer Marketing o udarbejde nyhedsbreve o udarbejde og følge op på resultatet af telemarketing aktiviteter o udarbejde kampagner ANSÆTTELSESSTEDER 2012 - CfL - Leadership pipeline, HR pipeline, salg og rådgivning Ansvarsområde: Salg og rådgivning til nye og eksisterende kunder, opnå salgs mål, opbygge pipeline, opfølgning, udarbejde kampagner og aktiviteter med henblik på mersalg, deltage i kundemøder og -arrangementer, være synlig og professionel. Anvendte kompetencer: Lytte til kunderne, rådgive og afdække kundens behov, oplæg til den bedste løsning for kunden, opfølgning, opbygning af pipeline. Være proaktiv. Holde fokus. Forhandling. Resultater: Opnåelse af budgetter siden 2013, proaktiv, introducere nye kurser og tiltag som er blevet en del af paletten, implementere kampagner og aktiviteter, mersalg, nysalg. 2010 – 2012 Arrow ECS – Kursusafdelingen, Product Specialist Ansvarsområde: Implementere arbejdsgange og processer i henhold til status som IBM Authorized Training Provider, sikre den daglige drift af afholdelse af primært IBM og ITIL kurser, rådgive kunder og samarbejdspartnere omkring kurser til understøttelse af deres softwareløsninger indenfor IBM, Citrix, WMware og Security. Lave kampagner og events. Inkludere nye kurser i udbuddet, f.eks. ITIL og Ethical Hacker kurser. Udvikle skræddersyede kurser og målsætninger. Anvendte kompetencer: Projektledelse og koordinering. Rådgivning og udvikling. Support og faglig ledelse. Logistik og overblik. Processer og arbejdsgange. Leverance og facilitering Kvalitetssikring. Kursusadministration. Forhandling. International. Resultater: Høj kvalitet i leverancerne og høj kundetilfredshed. Alle arbejdsgange som IBM Authorized Training Provider til IBM er implementeret og løbende forbedret og den daglige drift er sikret. Konkurrencedygtige vilkår og priser er forhandlet på plads med lokale og internationale undervisere. ITIL og Ethical Hacker kurser er inkluderet i paletten af kurser, arbejdsgange og processer er implementeret. Add-on salg gennem marketingaktiviteter og events. Har leveret høj kvalitet, og kundetilfredshed på niveau eller over fastsatte krav for både standard og skræddersyede leverancer. 2010 – 2010 Microworld – Kursusafdelingen, Account Manager (tidsbegrænset) Ansvarsområde: Sælge et nyudviklet Microsoft e-learning produkt til nye og eksisterende kunder samt sælge traditionelle kurser til nye kunder. Anvendte kompetencer: Salg. Rådgivning og udvikling. Ledelsesrapportering. 2008 – 2009 InCase – Kursus- og konsulent, Sales Specialist Ansvarsområde: Opbygge en kundedatabase i InCase med det formål at sælge IBM software kurser og konsulenter. Territory planning med IBM. Opbygge et internationalt netværk af instruktører i IBM’s software produkter. Support til ledelsen ved implementeringen af InCase som IBM Authorised Training Provider i Benelux landene. Anvendte kompetencer: Rådgivning og udvikling. Salg. Ledelsesrapportering. Forhandling. International.
  4. 4. Karin Birk – Grønnevej 249, 9-5, 2830 Virum – mobil 6083 2880 / karbirk@outlook.dk 4 | 5 Resultater: Etableret et netværk af internationalt anerkendte undervisere på konkurrencedygtige vilkår og priser. InCase som IBM ATP i Benelux landene. 2004 – 2008 IBM – Software Group, Sales Specialist Ansvarsområde: Afdække kundernes behov på kort og lang sigt ved hjælp af mit dybe kendskab til produkter og ydelser og udarbejde uddannelsesløsninger til kunder i tæt samarbejde med IBM’s softwarebrands, samt sikre at udbuddet af kurset svarer til kundernes behov. Løbende informere partnere, kunder og kolleger om nye kurser, versioner og løsninger samt kommende kurser i den åbne kursuskalender, via direct mails og annoncering på hjemmeside. Involvere de rigtige mennesker sammen i teams på det rigtige tidspunkt, sikre samarbejde og en professionel tilgang til kunden i kommunikation og leverance. Anvendte kompetencer: Projektledelse og koordinering. Rådgivning og udvikling. Support og faglig ledelse. Salg. Logistik og overblik. Forhandling. Processer og arbejdsgange. Leverance og facilitering. Ledelsesrapportering. Kvalitetssikring. Kursusadministration. International. Kampagner og events. Marketing. Resultater: Opnåelse af budgetter +10%. Inkludere ITIL kurser i IBM’s palet af kurser. Oparbejdet velfungerende samarbejde med softwarebrands og andre afdelinger i IBM. Oparbejdet velfungerende samarbejde med partnere og leverance. Opnåede høj kundetilfredshed. 2001 – 2004 IBM – Kursusafdelingen, Salgssupport Ansvarsområde: Rådgive kunder per telefon og mail, arbejde målrettet på mersalg i rådgivningsprocessen, planlægning af den åbne kursuskalender, diverse administration omkring afholdelse af kurser, støtte til salgsteamet, oplæg til salgsfremmende aktiviteter for at sikre afholdelse af åbne kurser. Anvendte kompetencer: Projektledelse og koordinering. Rådgivning og udvikling. Forhandling. International. Kampagner og events. Marketing. Resultater: Kursusafdelingen nåede budgetterne hvert kvartal. Kundetilfredsheden oversteg målene kvartal for kvartal. 1997 – 2000 IBM – Kursusafdelingen, Kursusadministrator Ansvarsområde: Håndtere tilmeldinger og bekræftelser og klargøre kursuslokaler. Reservere kursusgårde ved internatkurser. Følge op på og sikre at alle kundehenvendelser bliver besvaret indenfor rimelig tid. Anvendte kompetencer: Projektledelse og koordinering. Kursus administration. International. 1995 – 1997 IBM – Server and Technology Group, Marketing & Communications Coordinator Ansvarsområde: Implementere internationale kampagner (RS/6000) på det danske marked i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande samt med reklamebureau (Ogilvy & Mather), herunder at oversætte teksten og indhente priser og overholde deadlines og budgetter. Derudover ansvar for nyhedsbreve og anden kommunikation til salgskanalen bestående af cirka 20 forhandlere i Danmark. Anvendte kompetencer: Projektledelse og koordinering. International. Kampagner og events. Marketing. 1987 – 1995 IBM – Direktionen, Funktionschefsekretær Ansvarsområde: Planlægge f-chefens tid, møder og rejser, indhente data til præsentationer og rapporter, håndtere f-chefens mails og øvrige korrespondance, arkivere, ad hoc opgaver.
  5. 5. Karin Birk – Grønnevej 249, 9-5, 2830 Virum – mobil 6083 2880 / karbirk@outlook.dk 5 | 5 1985 – 1987 IBM – Diverse afdelinger, Kontorelev Turnus i diverse back-office afdelinger, primært indenfor administration, salg og support. UDDANNELSE & KURSER 2012- Diverse CfL kurser og arrangementer 2012 NLP Foundation (forløb kører 10-28. september) 2010 PRINCE2 Overblik, Relationsopbygning (workshop) 2006 ITIL Executive Awareness 2002 MS Office 2000 Samarbejdstræning og personlig udvikling 1998 Lotus Notes brugerkursus 1996 Product Strategy Training, Edinburgh Marketing Planning Workshop, London Marketing and Communications Training, Stockholm Hvordan håndteres pressen - workshop v/Ole Thisted Generel Markedsføring I. 1987 HH fra Niels Brock 1986 Samfundssproglig student fra Holte Gymnasium IT Act-on (salgsværktøj) MS Office på brugerniveau (Word, Powerpoint, Excel) Lotus Notes på brugerniveau (mail) Outlook på brugerniveau (mail) TA på brugerniveau (kursusadministration) BAPS på brugerniveau (kursusadministration) Navision på brugerniveau (tilbud og fakturering) SPROG Dansk, modersmål Engelsk, forretningsniveau Skandinavisk, læses og forstås PERSONLIGT God problemløser, proaktiv og konstruktiv Engageret, vedholdende og praktisk orienteret God kollega - god energi JOBBET Ansvarlighed, forudseenhed og logisk sans Struktureret, målrettet og organiseret Have indflydelse og skabe resultater Afveksling PRIVAT Jeg kobler af med løb, reformer træning, styrketræning og spinning. Når jeg er sammen med veninderne. Når jeg er sammen med familien. Eller i mit eget selskab. Aktiviteter kan være bøger og film, restaurantbesøg, udstillinger, koncerter, rejser og 'svipture'. En gåtur eller en tur i havet (mellem 1. maj og 1. oktober). Jeg nyder livet og ser positivt på det meste. Privat bor jeg sammen med Mogens, som jeg har kendt siden 1992. Vi har været gift siden 1996, og vi har Amalie og Andreas på 16 år. Samt to katte.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×