Lederkonferanse 23.11.2012 Trysil
MandatSe på problemstillinger/utfordringer knyttet til bruk av sosiale medierNår offentlige virksomheter bruker sosiale me...
Arbeidsgruppas sammensetning•  Arkiv•  IKT•  Kommunikasjon•  Kultur, bibliotek og kompetanse•  Strategisk stab•  Vid...
Formål med utredningen• Å gi fylkeskommunen en beskrivelse av hvordan sosiale medier brukes i arbeidshverdagen i dag og h...
Formål med bruk av sosiale medierVi som fylkeskommune ønsker å• kommunisere bedre og mer målretta med målgruppene våre• få...
Noen har tenkt og gjort det før oss• eKommune 2012 : lokal digital agenda (2008)• I all offentlighet (løpende oppdatering...
Hvordan oppnå målene?
Bedre, målretta og i dialog  Informasjonsstrøm
Ta kontroll  Miste kontroll
Mål for Hedmark fylkeskommune er• Åpenhet – vi skal være raske og informere innbyggerne på en god og korrekt måte. Inform...
Aktuelle målgrupper                     • Å få til dialog med målgruppene er et av• Innbyggere i Hedma...
Eksempler på bruk i andre       offentlige virksomheter• Det er stor forskjell i hvor aktive fylkeskommunene er på...
Status for eksisterende bruk av            sosiale medier• Egen kompetanseutvikling oppleves som positiv• Økt s...
Sosiale medier aktuelle for HFK• Blogg
• Facebook
• Twitter
Ansvar opplæring, kompetanseheving           og oppfølging • Bruk av sosiale medier i Hedmark fylkeskommune sk...
Relevant regelverk• Formidling gjennom sosiale medier skal ta hensyn til både konfidensialitet og tilgjengelighet• Alt s...
Anbefalinger      • Sosiale medier er et relativt nytt område for forvaltningen. Gruppa       anbefaler at det ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Utredning om bruk av sosiale medier i Hedmark fylkeskommune

411 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Utredning om bruk av sosiale medier i Hedmark fylkeskommune

 1. 1. Lederkonferanse 23.11.2012 Trysil
 2. 2. MandatSe på problemstillinger/utfordringer knyttet til bruk av sosiale medierNår offentlige virksomheter bruker sosiale medier skal de følge relevant lov- ogregelverk.Aspekter ved bruk av sosiale medier som skal utredes• Status for eksisterende bruk av sosiale medier i Hedmark fylkeskommune• Eksempler på bruk i andre offentlige virksomheter• Hensikt og fordeler knyttet til utvidet bruk av sosiale medier i Hedmark fylkeskommune• Aktuelle målgrupper• Sosiale medier aktuelle for bruk i Hedmark Fylkeskommune• Ansvar for opplæring/kompetanseheving og oppfølging• Relevant regelverk• Overvåking av andres omtaler av fylkeskommunen i sosiale medier• Eventuell pilot i fylkeskommunen for utprøving av sosiale medier
 3. 3. Arbeidsgruppas sammensetning• Arkiv• IKT• Kommunikasjon• Kultur, bibliotek og kompetanse• Strategisk stab• Videregående opplæring
 4. 4. Formål med utredningen• Å gi fylkeskommunen en beskrivelse av hvordan sosiale medier brukes i arbeidshverdagen i dag og hvordan de kan brukes• Kartlegge eksisterende bruk, og trekke fram gode eksempler• Gi noen prinsipielle føringer for videre bruk, samtidig som den skal være et utgangspunkt for å få ansatte i gang med sosiale medier.• Komme i gang! Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning ( eKommune 2012: lokal digital agenda).
 5. 5. Formål med bruk av sosiale medierVi som fylkeskommune ønsker å• kommunisere bedre og mer målretta med målgruppene våre• få rask tilbakemelding på arbeidet vårt, både internt og fra innbyggerne i fylket• bruke sosiale medier som ledd i omdømmebygging, ved å være aktiv i ulike kommunikasjonskanaler og nå ut til flere• dele informasjon og kunnskap med flere uavhengig av geografi• bruke sosiale medier som arbeidsverktøy og samarbeidsarena for kunnskapsmedarbeidere, internt og med eksterne samarbeidspartnere
 6. 6. Noen har tenkt og gjort det før oss• eKommune 2012 : lokal digital agenda (2008)• I all offentlighet (løpende oppdatering)• Veikart for sosiale medier (løpende oppdatering)• Veileder for forvaltningen i sosiale medier (2010)
 7. 7. Hvordan oppnå målene?
 8. 8. Bedre, målretta og i dialog Informasjonsstrøm
 9. 9. Ta kontroll Miste kontroll
 10. 10. Mål for Hedmark fylkeskommune er• Åpenhet – vi skal være raske og informere innbyggerne på en god og korrekt måte. Informasjonen skal nå brukerne i de kanalene de bruker• Engasjert – vi skal skape dialog som gir brukerne opplevelse av medvirkning og påvirkningskraft i forhold til vårt innhold og kvaliteten på våre tjenester. Sosiale medier gir mulighet for mer direkte dialog med ulike målgrupper. Vi skal skape gode samarbeidsverktøy og- arenaer for våre medarbeidere. Sosiale medier kan også være arbeidsverktøy som åpner for dokumentdeling, samarbeid og kunnskapsdeling, som igjen åpner for et større faglig nettverk og enklere erfaringsdeling.• Romslig – vi skal synliggjøre at vi gjennom vår åpenhet og engasjement danner åpne digitale arenaer for brukerne våre. Det skal kjennes enkelt å ta kontakt med fylkeskommunen på de sosiale digitale arenaene vi befinner oss på.
 11. 11. Aktuelle målgrupper • Å få til dialog med målgruppene er et av• Innbyggere i Hedmark og andre, de viktigste formålene for eksempel mulige tilflyttere • Målgruppene gjør det enklere å spisse 220 000 innbyggere i 2020 informasjon, kommunikasjonskanal og• Elever ved og søkere til kommunikasjonsform videregående skoler • For fylkeskommunen vil det også være• Ansatte viktig å lytte til sine målgrupper og• De som kan ha interesse av å kunnskap om hvor disse gitte søke tilskudd fra målgruppene beveger seg på sosiale fylkeskommunen medier er viktig• Trafikanter• De som ønsker å foreslå kandidatar til ulike priser vi deler ut• De som ønsker spesifikk faglig veiledning
 12. 12. Eksempler på bruk i andre offentlige virksomheter• Det er stor forskjell i hvor aktive fylkeskommunene er på sosiale medier og hvor systematisk de har jobbet med bruken• Sosiale medier brukes til å formidle informasjon• En utfordring er å få til dialog• Det er viktig med forankring av oppstart og bruk• Sosiale medier kan være en kostnadseffektiv måte å nå ut til brukere• Sosiale medier kan bidra til positivt omdømme, befolkningsvekst og økt egenkompetanse
 13. 13. Status for eksisterende bruk av sosiale medier• Egen kompetanseutvikling oppleves som positiv• Økt samarbeid og erfaringsdeling både med egne kollegaer og eksterne samarbeidspartnere• En utfordring framover er å få til økt dialog med målgruppene• De gode eksempler på bruk av sosiale medier hos fylkeskommunen bør brukes som inspirasjon og være et utgangspunkt for videre arbeid med sosiale medier
 14. 14. Sosiale medier aktuelle for HFK• Blogg
 15. 15. • Facebook
 16. 16. • Twitter
 17. 17. Ansvar opplæring, kompetanseheving og oppfølging • Bruk av sosiale medier i Hedmark fylkeskommune skal følge Strategi for kommunikasjon (2009) • Enhets- og virksomhetsledere har oppfølgingsansvar for bruken av sosiale medier • Kommunikasjonsenheten har ansvaret for opplæring og veiledning i bruk av sosiale medier • For skole og tannhelse skal opplæring og kompetanseutvikling løses spesielt • For at oppstart i bruk av sosiale medier skal komme godt i gang og fungere på en god måte, må det settes av tilstrekkelig tid. Dette gjelder både opplæring og daglig bruk, samt i forhold til andre arbeidsoppgaver • Et videre arbeid bør ta utgangspunkt i den kunnskap som er samlet i Sosiale medier i forvaltningen, som er Difis kartlegging og analyse av bruk av sosiale medier i norsk offentlig forvaltning
 18. 18. Relevant regelverk• Formidling gjennom sosiale medier skal ta hensyn til både konfidensialitet og tilgjengelighet• Alt som legges ut, skal kunne leses av alle• For bruk av sosiale medier i skolen må det utarbeides egne retningslinjer• Det skal normalt ikke foregå saksbehandling i sosiale medier
 19. 19. Anbefalinger • Sosiale medier er et relativt nytt område for forvaltningen. Gruppa anbefaler at det lages strategi for bruk av sosiale medier i fylkeskommunen. Alternativt oppdateres dagens kommunikasjonsstrategi. Arbeidet bør videreføres med samme tverrfaglige sammensetning. • Gruppa anbefaler at strategi for bruk av sosiale medier bør sees i sammenheng med virksomhetens øvrige strategiplan for kommunikasjon. Ansvaret for strategien legges sådan til kommunikasjon. • Bruk av sosiale medier i undervisning bør behandles spesielt i strategien. Det bør fokuseres på hva som særtegner denne bruken. • Pilot i fylkeskommunen er tatt ut av utredningen, og gruppa anbefaler ut fra erfaringer i egen fylkeskommune og i andre offentlige virksomheter, en samtidig oppstart av flere aktiviteter hos flere aktører/enheter i fylkeskommunen. • Veileder for bruk av sosiale medier i fylkeskommunen er utarbeidet i forbindelse med utredningen og anbefales vedtatt i fylkesrådet.Anbefalinger er gitt med bakgrunn i utredningen og dens konklusjoner

×