Magazine flock leadership

420 views

Published on

Ik maakte de talking stick die in deze conferentie werd gebruikt.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magazine flock leadership

 1. 1. Flockhet einde van traditioneel leiderschapEen verslag van eeninspirerende bijeenkomst
 2. 2. redactie Jan Karel Felderhof en Frans van Rooijexecutive summary Dominique Haijtemavormgeving + opmaak Len ’t Hoen, www.lenshape.nlfotografie Kim Balster, www.kbfotografie.nlright to copy U heeft het recht om deze uitgave te verveelvoudigen, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever. Wij zijn dan wel nieuwsgierig naar uw drijfveer.
 3. 3. Gebundelde ­ervaringIn onze jarenlange persoonlijke ervaringenals trainer, coach, consultant en mana- Inhoudger hebben wij vaak te maken gehad metde invulling van verschillende stijlen van Editorial 1leidinggeven. Ongeacht de grootte van deorganisatie, ongeacht de verschillende ach- Broedplaats 2tergronden van de duizenden deelnemers Intro Flock Leadership 4aan onze diverse trainingen, telkens bleekdat het nemen van eigen verantwoordelijk- Deelnemers 6heden voor iedereen kracht gaf en geeft.Met name de jongere generaties houden De kans om te spreken envan deze uitdaging. de kunst van het luisteren 10Door het bestuderen van die jongere gene- Executive summary 12raties en het invullen van Het Nieuwe Wer-ken zijn wij op ‘Flock Leadership’ uitgeko- Reacties 16men. Go with the flow 18Met dit verslag van een inspirerende bij- Contactgegevens 21eenkomst maken wij u deelgenoot van onzeontdekkingstocht.Jan Karel Felderhof Frans van Rooij Het einde van traditioneel leiderschap 1
 4. 4. In september 2012 kwam een sterk geselecteerdgezelschap in Sint-Oedenrode bij elkaar om overde veranderingen op het gebied van leiderschapte praten. Met de naamgeving ‘broedplaats’ leg-den wij het verband met Flock Leadership: geeftFlock Leadership antwoorden op allerlei vragenrondom toekomstig leiderschap?
 5. 5. Kasteel Henkenshage De uitkijktoren -kerk Het gemeentehuis van Sint-OedenrodeDe Knoptoren Deze bijeenkomst vond plaats in De Knop­oren-kerk. t Mocht u door dit verslag Het imposante gebouw stamt uit het jaar 1410 en wordt geïnspireerd raken om door velen beschouwd als dé historische bezienswaar- een eigen ­ noptoren bij­ K digheid van Sint-­ edenrode. De sfeervolle ruimte leent O eenkomst te ­ rganiseren, o zichzelf in het bijzonder voor huwelijks­ ieringen (zowel v dan helpen wij u graag. kerkelijk als burgerlijk), maar ook voor bijeenkomsten. Het einde van traditioneel leiderschap 3
 6. 6. FlockFlock Leadership spreekt mensen direct en onbewust aan omdathet gaat over een organisatievorm die ons ten diepste aanspreekt,want zij is natuurlijk. Intuïtief herkennen we het direct en snak-ken we er eigenlijk naar. Hoe meer we er van begrijpen, hoe meerwe in staat zijn om het dagelijks te gebruiken, en de organisatiedynamiek op te roepen die we steeds meer in het huidige tijdsge-wricht nodig hebben om onze visie en doelen te realiseren.De oplossing is terug naar onze na- het grotere geheel optimaliseren.tuur. Daarin zitten onze sleutels In onze positie zijn we niet flexibelverstopt. Eén van die sleutels is de meer. Nee we willen onze positiepikorde. koste wat het kost behouden. De flexibiliteit om wisselend de best ge-In Flock Leadership is de pikorde na- schikte de leiding te geven valt daar-tuurlijk: iedereen doet wat hij het mee weg. Het volgende voorbeeldbeste kan, en neemt en krijgt daar illustreert dit.vanzelfsprekend de verantwoorde-lijkheid voor. In onze maatschap- In een R&D organisatie van 400 man waspij proberen we vaak een positie te er geen enkele formele positie. Het logischveroveren en te gebruiken op on- gevolg was dat iedereen impliciet wist meteigenlijke gronden. Ons ego heeft welke vraag hij naar wie kon gaan. Iedereenbehoefte aan status, geld en macht had zijn natuurlijke positie en werd daaromter compensatie van onze onzeker- gewaardeerd. Totdat ze dachten dat het for-heid dat we mogen zijn wie we zijn. maliseren van deze positie voor veel helder-Onze positie geeft ons een fake soort heid zou zorgen. Vanaf dat moment begon deeigenwaarde. In het gebruiken van naijver en de potenzagerij.onze positie speelt ons ego op devoorgrond of op de achtergrond een In Flock Leadership hebben we onzegrote rol. Dat betekent in ons gedrag natuurlijke eigenwaarde en hoevendat we meer selfcentered zijn, dan we geen positie te claimen ter com-dat we onze rol als onderdeel van pensatie van ons gekwetst Zelf. 4 Flock Leadership
 7. 7. ‘Er is geen sterkere kracht in de wereld dan een idee waar de tijd klaar voor is’ Victor HugoHet einde van traditioneel leiderschap 5
 8. 8. Deel­nemers De volgende personen hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen: Peter Aben Na rechtenopleiding in Nijmegen achtereen­ olgens werkzaam geweest v via relatie naar inhoud; bij Ministerie van Binnenlandse zeggen wat je doet en Zaken, Politieregio Brabant-Noord doen wat je zegt. (P&O), Catharina-Ziekenhuis (HRM) en thans werkzaam als directeur/be- stuurder van de Stichting Huisartsen- posten West-Brabant. Oprichter en eigenaar van Impetus en beho- rend tot ‘the source’ van Flock Leadership. Als bedrijfskundig ingenieur heeft hij in het ver- leden strategische en adviesfuncties bekleed voor o.a. Philips, Van Dien & Co, Broers & Part- ners en TNO. Heeft een passie voor mensen, organisatie-aansturing en ondernemerschap.Jan Karel Felderhof Maakt organisaties zelfsturend door mogelijk- heden van mensen te verruimen. Communicatie en marketing p ­ rofessional, people mana- ger, strateeg, ondernemer en Mark Hoogewerf v ­ isionair; manager International Communication Services bij Océ. 6 Flock Leadership
 9. 9. Ad de Jong Zijn onderzoek richt zich onder Ad de Jong is universitair hoofd- meer op de rol van Lead Founders en docent marketing aan de School Sales Managers bij het ontwerpen, of Industrial Engineering van de ontwikkelen en op de markt bren- Technische Universiteit Eind- gen van succesvolle nieuwe produc- hoven. Hij is redactielid van het ten. Hij heeft artikelen gepubliceerd speciale editie Sales & Innovatie voor in internationale wetenschappelijke het wetenschappelijke tijdschrift tijdschriften, zoals Management de Journal of Innovation Management. Science en Journal of Marketing. Programma manager Rabo- bank Unplugged: het transfor- matieprogramma dat is opge-Pieter Ketting zet om Het Nieuwe Werken te introduceren bij de Rabobank.Jaap van Loon is afgestudeerd als bedrijfskundigeaan de Technische Universiteit van Eindhoven.Hij heeft vrijwel zijn hele werkzame leven leidinggegeven. De laatste acht jaar gaf hij leiding aantwee fusies, een overname en bedrijfsverhuizingals algemeen directeur van uitgeverij Thieme-Meulenhoff in Amersfoort. Daarvoor was hij indezelfde functie verantwoordelijk voor een fusiebij Wolters-Noordhoff in Groningen en Houten. Jaap van LoonDaarvoor weer was hij als directeur degene dieISW en IBW op één locatie in Houten samenvoegde tot het opleidingsinstituut ISBW. Hij heeft inde 35 jaar dat hij werkzaam was veel reorganisaties en afslankingen gedaan. Ook is hij langdurigvoorzitter geweest van de brancheorganisatie van educatieve uitgevers. Leiderschap is voor hem hetinspirerend vermogen om mensen gemotiveerd een gezamenlijk doel te laten realiseren dat hogeris dan dat van hen zelf. Het einde van traditioneel leiderschap 7
 10. 10. Deel­nemers Giel Pastoor Als Beweegstrateeg eindverant- woordelijk voor het Parktheater in Eindhoven.Ambitieuze mensen via een professioneelnetwerk helpen in het realiseren van hundroom is zijn drijfveer en passie. Oprich- Frans van Rooijter en eigenaar van Performance Consul-ting, ­ erformance Coaching en Perfor- Pmance ­ ollege. Behorend tot ‘the source’ Cvan Flock leadership. Auteur en uitgevervan marketing boeken. Loods; houd rekening met eb en vloed, met on- voorspelbare stromingen en ­ alkuilen; oud Unile- vPier Winsemius verman, voor KLM verantwoordelijk geweest voor passage VS, directiefuncties in Foodbedrijven, e ­igen bedrijven gehad en verkocht, consultant new business. 8 Flock Leadership
 11. 11. Brengt de ideeën achter Flock Leadership in de praktijk. Wordt daardoor gevoed door zijn ervaringen als ondernemer en oprichter van bedrijven. Heeft 15 jaar gebouwd aan BSO, het bedrijf van Eckart Wintzen (celdeling). Zat in het wereld- wijde leadershipteam van een typisch Amerikaans geleid be- drijf. Dat gaf voldoende inzicht om als mede-initiatiefnemer The Vision Web (waaruit o.a. Finext is ontstaan) op te zetten. Nu nog parttime betrokken bij Finext. Verder met passie drukFokke Wijnstra doende anderen tot gezond organiseren te bewegen.Dr. ing. Arnold Roozendaal isCertified Management Consul-tant en werkt als senior consul-tant en onderzoeker. Hij is naeen managementcarrière in on-der andere de bakkerijwereld oplatere leeftijd gepromoveerd oponderzoek naar Contextueel Lei- Arnold Roozendaalderschap en heeft gewerkt aanleiderschapsontwikkeling in een drietal verschillende contexten (bedrijfsleven, Nederlandse Politieen de zorgsector) en daarbij gekeken naar resultaten en effect. Hij past zijn ideeën als consultant enonderzoeker ook toe in andere sectoren, waaronder het onderwijs (www.contextueel­ eiderschap. lnl). Op dit moment verdiept hij zich in spiritualiteit en religie en doorloopt daartoe het ingroeitra-ject om uiteindelijk geassocieerd te worden aan de eerste orde van de Karmel. Leiderschap betekentvoor hem een gezonde balans tussen effectiviteit, authenticiteit en spiritualiteit. Het einde van traditioneel leiderschap 9
 12. 12. De kans om te spreken ende kunst van het luisteren Tijdens deze bijeenkomst is de talking stick toegepast. Talking sticks worden onder andere gebruikt in de zogeheten talking circle, een traditionele manier voor inheemse volkeren in Noord-Amerika om problemen op te lossen. Het is een zeer efficiënte manier om hindernissen uit de weg te ruimen en mensen toe te staan om zich met volledige vrijheid uit te drukken. Om deze reden wordt het meer en meer populair in de hedendaagse maatschappij. 10 Flock Leadership
 13. 13. D e talking stick is een houten stok van ongeveer 30 centime- ter lang, verfraaid met symbo- lische aspecten uit de natuur die van betekenis zijn voor de eigenaar. De dieren die in de decoratie van de talking stick worden gebruikt zijn zeer symbolisch. De decoratie kan bestaan uit veren, afbeeldingen, leder, p ­arels, bont, been, schelpen en meer. Deze ornamenten hebben ook betekenis. De kleu- ren en de soorten van veren en huid symboliseerden ook zaken die betrekking hadden op de ei- genaar. Zo was de talking stick dus een heel persoonlijk item. Geen talking stick was hetzelfde omdat het materiaal dat werd ge- bruikt en de decoratie specifiek toe- gespitst waren op de eigenaar van de talking stick. Degene die de talking stick vasthoudt, heeft de heilige kracht van het woord bin- nen zijn handbereik. Slechts hij mag spreken terwijl hij de stok vasthoudt; de andere raads­leden moeten stil blijven. Het einde van traditioneel leiderschap 11
 14. 14. Executive­summaryHet einde van traditioneel leiderschap:doorbreken van de mythe van beheersbaarheid Leiders leiden en volgers volgen? Niet altijd. O ­ nderzoekers van zwermen vogels toonden aan dat bepaalde kleinere groepen volgers, mits goed geplaatst en gecoördineerd, de richting van de hele zwerm van honderden vogels kunnen veranderen en beïnvloeden. ‘Er is een fascinerend evenwicht tussen democratie en hiërarchie in de zwermen’, zegt een ­ nderzoeker. o 12 Flock Leadership
 15. 15. M eest kenmerkend aan Dat zou niet passen bij de nieuwe een zwerm: die heeft filosofie’, aldus Ketting. ‘Het was geen bepaalde leider, ie- spannend. Want als er iets gedoe dereen kan een leider zijn (mits ie- oplevert, dan zijn het wel werkplek- mand hem volgt). De natuur kent ken. We maakten een ronde langs een beter evenwicht en ordening, de directeuren en transformatiema- waar wij een voorbeeld aan kunnen nagers om ze over de procedure te nemen. Het is organisch in plaats informeren. van mechanisch en instrumenteel. Macht als zichzelf organiserend principe, waarbij je positie afhanke- lijk is van je bijdrage. Meer ruimte om zaken op natuurlijke wijze te la- ten ontstaan. De context waarin lei- dinggevenden werken is sterk ver- anderd. Wanneer wordt een bedrijf een zwerm? Daar is samenhang en context voor nodig. Voorbeeld financieel dienst­ verlener Finext (Fokke Wijnstra) Werken al jaren als zwerm, kudde. Er zijn geen bazen. De medewerkers zijn mede-eigenaar van de organisa- tie. Iedereen kan een project leiden. Ons advies luidde dat ze het beste Het gaat om eigen verantwoorde- konden overleggen met de collega’s lijkheid. Een machtswellusteling is van andere disciplines met wie ze nog geen leider. Waarom is er nog wilden samenwerken, zodat ze ge- steeds zoveel behoefte aan grip en zamenlijk op verdiepingen konden controle? Pas als je durft los te laten, inschrijven. Vervolgens hebben kan iets gedijen en ontstaan. we een internetapplicatie geopend waarop ze hun plek konden reser- Praktijkvoorbeeld Rabobank veren. Ook konden ze zien waar ­(Pieter Ketting) anderen wilden zitten, zoals in een Begin 2012 verhuisden 20 afdelingen vliegtuig. Vooraf dacht ik: iedereen (3.300 medewerkers) naar nieuw- kiest voor de bovenste verdiepingen. bouw de ‘Verrekijker’ in Utrecht. Maar dat gebeurde niet. Afdelingen De manier waarop de afdelingen de gingen in gesprek en sloten deals.“Als het licht werkplekken indeelden is illustre- De economen en de juristen wilden rend voor de transformatie van de de sfeer van rust en vertrouwelijk-uit gaat moet bank. ‘Vroeger stuurde ik een nota heid behouden. Ook de marketeersje elkaar wel met een voorstel over de nieuwe in- deling naar de directeuren die gin- van verschillende afdelingen kozen verdiepingen bij elkaar. ICT beslootin het don- gen verhuizen. Daar krijg je reactie op. Je past je voorstel aan. En bij ver- dicht bij de klant te zitten, dus in elk segment een ICT-club, zodatker kunnen sie 87 zie je de eerste variant terug- business en ICT elkaar makkelijk komen. Nu hebben we de afdelin- kunnen opzoeken. Na drie weken­vinden.” gen zelf hun plek laten bepalen. Wie keek ik in de applicatie en stonden zijn wij om dat voor hen te bepalen? alle etages op groen.’ Het einde van traditioneel leiderschap 13
 16. 16. Kenmerken van Flock Leadershipvolgens de deelnemers:■■ creëren, faciliteren van vakmanschap ■■ (je kunt niet dingen uitbesteden die■■ ritselruimte is cruciaal (op je eigen manier tot de ziel van de onderneming of dingen kunnen doen), anders energie­ het welbevinden van de medewerker verlies behoren) organisatiecultuur waarbij■■ als leider zelf onderdeel zijn van de flock, zingeving van het geheel overeenkomt dan bepaalt de groep wel of je de leider met zingeving individu, cultuur bent belangrijker dan structuren, systemen en■■ we zijn allemaal leiders processen■■ flock leadership is een middel om ■■ verbondenheid (in plaats van paradigma’s te doorbreken afgescheiden van elkaar, zijn ook■■ stel medewerkers of managers de vraag: allemaal hetzelfde) zou jezelf op deze manier behandeld ■■ kompas, richtingsgevoel hebben willen worden? ■■ lange termijn doelen, belangen van■■ van perspectief leren wisselen alle stakeholders (niet focus op■■ invloed in plaats van macht aandeelhouders)■■ wanneer wel regels volgen en wanneer ■■ voor innovatie/verbetering is het soms ondeugend zijn? nodig om natuurlijke balans te verstoren■■ gelijkwaardigheid ■■ initiatief nemen■■ doorbreken van de mythe van ■■ knopen doorhakken beheersbaarheid ■■ kijken vanuit verschillende disciplines■■ het DELLE principe toepassen (Durch ■■ leven in plaats van overleven Einfach Liegen Lassen Erledigen, door het ■■ dialogen (ook met jezelf, wat is je te laten liggen lost het soms vanzelf op) bijdrage? waar word je echt gelukkig■■ respect voor ieders inbreng, verkenning van?) van verschillen ■■ het is dynamisch, veranderlijk (en dat is■■ geen centrale controlerende structuur niet erg)■■ continue cocreatie ■■ stap terugdoen als leider (niet■■ vertrouwen en loslaten gemakkelijk), of beter: een stap opzij■■ dichtbij elkaar voor stabiliteit zorgen, maken maar tevens de horizon verkennen en ver ■■ medewerkers laten stralen, de ruimte vooruit kijken geven, elkaar iets gunnen, maar ook van■■ het gaat niet om core business, maar om een dwarsligger afscheid nemen de core cultuur 14 Flock Leadership
 17. 17. PraktijkvoorbeeldenFlock ­LeadershipBuurtzorg Nederland, uit een oproepen en inzicht krijgen in pres-i­ nterview met oprichter Jos de Blok taties. Ik had niet verwacht dat de eigen“Ik zag allerlei negatieve trends in de verantwoordelijkheid en het zelfsturend ver-thuiszorg en dacht “zo kan het niet mogen van de teams zo ver zou reiken. Zo zielanger”. Naar mijn idee zaten we ik nu spontaan vakgroepen ontstaan overin de (thuis)zorg teveel op een dood teams heen. Collega’s spreken elkaarspoor. De kosten gaan alsmaar omhoog en via internet en ontmoeten elkaarde kwaliteit omlaag, daarbij daalt de moti- fysiek om lastige situaties of vakge-vatie en tevredenheid van zowel cliënt als relateerde zaken uit te wisselen. Ditmedewerker. Vervolgens heb ik naar komt allemaal van onderaf.”een aanpak gezocht om deze trendste doorbreken en de situatie voor alle Wat houdt ons tegen?partijen te verbeteren. Ik ben hierbij Geld, status, vermeende macht,vooral de dialoog aangegaan met de angst, overlevingsmodus met oudemensen uit de praktijk. reflexen.Professionals bedanken mij nu zelfsdat ze “eindelijk weer eens hun vak Voorbeeld Parktheater ­Eindhoven:kunnen uitoefenen” en dat ze zoveel ‘Gelukkig’ al een crisis in 2007 waar-vertrouwen hebben gekregen om door ze gedwongen waren op zoek tedit te mogen doen. Zij komen veel- gaan naar creatieve oplossingen ipval uit grote bureaucratische zorgin- meer subsidies aanvragen. Mooiestellingen waar het soms maanden dingen maken waardoor mensen jekon duren voordat je antwoord had vanzelf willen steunen.op een vraag. Wij geven binnen 24 Medewerkers hebben hun functieuur reactie, ze snappen soms niet opnieuw gedefinieerd. Een hore-hoe we dit voor elkaar krijgen met camedewerker is bijvoorbeeld numaar 22 man ‘centraal’ personeel te- de gastvrijheidgoeroe, een andergenover 3300 medewerkers binnen noemt zich klantenknuffelaar ofde teams. beweegstrateeg. Geen manage- ‘We zijnDaarbij is het concept niet nieuw. mentteam meer of management-Ik ben sterk overtuigd van de kracht van vergaderingen. Die leverden toch niet perfect,sterke sociale structuren. Mensen die nauwelijks iets op. Er worden ookelkaar vertrouwen en graag met el- geen kaarten meer afgescheurd bij totdat jekaar samenwerken zijn in staat omiets moois neer te zetten. Daarbij evenementen omdat er anders on- nodig rijen ontstonden. Terug naar verliefdworden zij maximaal gefaciliteerd de basis, gezond verstand. Ver- wordt opdoor het gebruik van ICT voor ken- trouwen en ruimte. Fouten makennisuitwisseling, het plaatsen van mag. ons’. Het einde van traditioneel leiderschap 15
 18. 18. Reacties “Bijzonder leuke en inspirerende sessie. Het con- cept van Flock Leadership is intrinsiek, natuurlijk en menselijk. Succes en innovatie zijn gebaat bij bewust omgaan met de dynamiek in leiden/volgen, structuur/zwerm, context/toekomst. En af en toe is ontwrichting nodig. Zo vermijden we ‘snellere Mark Hoogewerf paarden’ en reiken we verder dan de aarde.” “De gedachtewisseling over Flock Leadership heeft me opnieuw bewust gemaakt van de aandacht die het topmanagement moet hebben voor de cultuur en de samenhang van de organisatie. Als mensen intensief en op eenzelfde golflengte met elkaar communiceren is een belangrijke voorwaarde ge- Jaap van Loon schapen voor de ordelijke dynamiek van Flocking.” “De stok als aanjager was een leuke originele m ­ anier om het gesprek op gang te brengen en het Flock Leadership concept te ervaren. Het uitwisse- len van leiderschapservaringen en dit koppelen aan het concept Flock Leadership was voor mij verder een leerzame en blikverbredende ervaring.” Ad de Jong “Alles begint met luisteren. Het was een bijzondere bijeenkomst, waarbij we vooral op een respectvolle wijze naar elkaar geluisterd hebben en signalen hebben opgepakt. Een echte ontmoeting vanuit het perspectief en in een setting van het ‘ont-moeten’. Een ontmoeting gefundeerd op de erkenning van de Arnold Roozendaal verschillen, maar met als wenkend perspectief een gemeenschappelijk resultaat. In de zwerm: grow with the flow, op weg naar een synthese van een hogere orde.” 16 Flock Leadership
 19. 19. “Flock Leadership, leiderschap in de zwerm. Dat was precies wat deze avond gebeurde. P ­ rachtig om te zien, te ervaren en in mee te ­z­wermen en leiden.”Fokke Wijnstra “Openstaand voor elkaar, bevragend en verrijkend de reis ­ amen die avond ondernemen naar het ‘zijn’ s van ieders perspectief van leiderschap.”Pieter Ketting “Het was een bijzondere en waardevolle bijeen- komst. Als je je kunt verbinden, weet je wat je moet weten.”Pier Winsemius “Kort en goed. Voor mij was het een boeiende bijeenkomst, waarbij alle deelnemers hun eigen ‘ ­ authentieke’ inbreng hebben en naar elkaar luis- teren. Dat maakt dat het reflecteert aan je leider- schapsstijl en je nieuwe inspirerende inzichten biedt. De ‘flock’ kan in bepaalde situaties het lei-Peter Aben dinggeven gemakkelijker en ‘natuurlijker’ maken.” “Een bijzondere bijeenkomst, met boeiende men- sen op een fraaie locatie. Heeft een hoop gedachten op stoom gebracht, zonder nu exact te weten wat flockleadership nu eigenlijk is. Maar dat niet-weten en aftasten was nu juist zo interessant.”Giel Pastoor Het einde van traditioneel leiderschap 17
 20. 20. Go with the flow De organisatie Flock Leadership helpt mensen en organi- saties graag om terug te gaan naar hun bron en natuurlijk gedrag, en hoe zij zich kunnen ontwikkelen en organi- seren om hun resources optimaal tot hun recht te laten k ­ omen waardoor zij beter en onderscheidend presteren. Om dat te realiseren kunnen we een natuurlijke weg bewandelen waarbij de klant kan kiezen welke mix van assessments, klank- bording, workshops, academie en organisatie programma hem stapsgewijs naar zijn doel brengt. De eerste stap is een intake, al dan niet op basis van het assess- ment dat hij op de website kan maken. Reacties naar aanleiding van een gemaakte scan: “Dit is een heel goede analyse zoals jullie die voor onze organisatie gemaakt hebben.” Ir. AH Buddingh, coaching en interim management. “De Flock scan zag er goed uit. Leuk om op deze manier een in- kijk te krijgen in de organisatie en de waarden erachter. Ik vind het zeer verrassend en erg uitgebreid op basis van de ingevulde ­vragenlijsten.” Sander Janssen, Marketeer Rabobank Maashorst. Als u het leuk vindt, om wat voor reden dan ook, een groep men- sen uit uw omgeving te inspireren en vanuit zichzelf te verenigen, organiseren en begeleiden we graag voor u uw eigen Knoptoren ­ bijeenkomst. Dit kunt u combineren met het laten maken van een eigen glossy, als u uw leiderschapsboodschap snel breder wil verspreiden. 18 Flock Leadership
 21. 21. Het einde van traditioneel leiderschap 19
 22. 22. Notities
 23. 23. ContactgegevensFlock Leadership – the sourceBieslook 135491 KE SINT – OEDENRODETel. 0413 – 490361www.flockleadership.com
 24. 24. Flock leadershipFlock betekent zwerm, Leadership betekent leider- Flock Leadership houdt inkudde. Flock betekent schap, leiderschapscapa- dat ieder in de flock beur-ook bijeenkomsten, zich citeiten. Leiderschap is de telings navigeert en volgt.verzamelen. Een flock positie van leider hebben, Er is sprake van gelijk-beweegt schijnbaar als of is de eigenschap de lei- waardigheid en respectéén groep. Het voortbe- ding te nemen. Een lei- voor ieders specifieke in-wegen in een flock heeft der navigeert: bepaalt de breng. Gezamenlijke in-als voordeel dat de groep juiste koers en houdt deze teracties zorgen voor eenminder kwetsbaar is voor aan. totaal intelligent gedrag:aanvallen. Een flock heeft een flockintelligentie.kracht.

×