Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Voorstelling programma
Speerpunten & programma
N-VA wil van Lebbeke-Denderbelle-Wieze een aangename   gemeente maken waar het goed is om te wonen, te werken,   te ...
VISIE:   overheid = regisseur, minder actor (= private sector)   privaat-publieke samenwerking (PPS)   goed nabuu...
MISSIE & DOELSTELLING:  Lebbeke bengelt in heel wat zaken aan de staart van het peloton: hoge   schuld, hoge belastin...
 N-VAwil voor Denderbelle-Lebbeke-   Wieze een positie verwerven in de   voorste gelederen van het peloton   van de...
Speerpunten verschillende      domeinen7
  De verandering begint in onze gemeente.  Speerpunten N-VA   N-VA streeft naar:   1. Onze gemeente in de voorst...
  3 “fiets- en voetpadenplan”o.a. toegankelijkheid    voor rolstoelen en kinderwagens.    4. Aandacht voor de wa...
  7. Aandacht voor de sociaal zwakken en     centralisering van alle sociale diensten in het     Sociaal Huis. ...
  10. Een voldoende aanbod van buiten- en     naschoolse opvang en goed uitgeruste en     onderhouden speelplein...
  13. Vernieuwing van de dorpskernen o.a. van     Denderbelle en Wieze met respect voor ons     onroerend erfgoe...
13
 Aandacht voor de sociaal zwakken   en centralisering van alle sociale   diensten in het Sociaal Huis.14
 Optimalisering samenwerking OCMW en gemeente    Sociaal Huis als spil LSB (lokaal sociaal beleid) met    informati...
16
Van onze gemeente een hechte gemeenschap maken     Voldoende aanbod kinderopvang, buiten- en naschoolse     opvang...
18
 Eenbloeiend, veelzijdig en   ondersteunend verenigingsleven.   Waardering voor het vrijwilligerswerk   Cultuur ...
 Samenwerking  lokale economie en cultuur/ PPS    Nadruk op materiële ondersteuning van het    verenigingsleven  ...
  CC De Biekorf optimaliseren: structuur,     gebruik, programma, informatica,     commercialisering; Speelterre...
22
  Onthaalpakket nieuwkomers, particulieren en     bedrijven. Wegwijzer op website met basisinfo     over dienste...
 digitaleadministratie formaliteiten en vergunningen    Versterken handelskern    gegevensdatabank met info over co...
25
 Vernieuwing van de dorpskernen   o.a. van Denderbelle en Wieze met   respect voor ons onroerend   erfgoed;   ...
  Toerisme is economie;     promoten Horeca, streekproducten:     Een bloeiende gemeente = een bloeiende horeca ...
 Historisch centrum Wieze en Belle integreren    in toeristisch en economisch plan;    Dorpskernhernieuwing, nieuwe...
29
 Financieel        behoorlijk bestuur ; de   schuldenberg moet teruggedrongen   worden.30
  Materiële subsidies versus financiële subsidies aan     verenigingen (trekkingsrecht, administratieve hulp)    ...
32
  Onze gemeente brengen in de voorste     gelederen van het peloton van Vlaamse     gemeenten.     * Goed na...
 Bewaken Vlaams karakter gemeente;   Integratiepaketten kennis Nederlands voor   anderstalige nieuwkomers;    K...
 De gemeente beschikt over uitstekende    medewerkers over alle diensten heen; zij    moeten kansen krijgen zich te...
36
  Een voldoende aanbod van kinderopvang en buiten- en     naschoolse opvang;     Speelpleinen: in de wijken word...
De school als spil voor integratie    Informeren over scholenaanbod, sport, cultuur,    verenigingsleven    Ocht...
39
  betaalbare woningen en een efficiënte invulling     van gronden en panden.     Versterking van het wonen in he...
  Betaalbaar wonen     Meer groene en recreatieve ruimte     Kernversterking en inbreiding – handelaarscentrum –...
42
 Aandacht voor de watergevoelige gebieden.    Meer groen in het dorp Denderbelle-    Lebbeke-Wieze43
Centraal: educatie en recreatie    milieuambtenaar     ook   duurzaamheidsambtenaar    (leefmilieu)    aan...
45
 Een bloeiend veelzijdig en ondersteunend    verenigingsleven. Waardering voor het    vrijwilligerswerk .    Spo...
Sport voor Allen-beleid    gelijkwaardigheid tss. alle clubs en van alle sporten    aandacht voor iedere vorm van s...
48
 Minder Hinder-plan: bij openbare werken    wordt de hinder en de tijd van uitvoering tot    een minimum beperkt; ...
N-VA voorstel: rood- blauw- rood50
  Politie en aanverwante diensten dienen permanent     gevormd te worden en dienen over optimale     uitrusting ...
* fysieke toegankelijkheid openbare gebouwen en    openbare weg    Verkeer: logische inplanting verkeersborden en  ...
 Zie onze website www.nva-lebbeke.be; of    lebbeke.n-va.be/verkiezingen2012   Email:    karel.uyttersprot@n-va.b...
Nva lebbeke programma 14.10.2012_versie 9_9_2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nva lebbeke programma 14.10.2012_versie 9_9_2012

2,150 views

Published on

Het verkiezingsprogramma van N-VA Lebbeke.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nva lebbeke programma 14.10.2012_versie 9_9_2012

 1. 1. Voorstelling programma
 2. 2. Speerpunten & programma
 3. 3. N-VA wil van Lebbeke-Denderbelle-Wieze een aangename gemeente maken waar het goed is om te wonen, te werken, te vertoeven, van bij de geboorte tot en met de oude dag. Dit veronderstelt een beleid met aandacht voor gezinnen, van jong tot oud, voor de jeugd, voor verkeers- en fysieke veiligheid, voor sport en cultuur, voor onderwijs, voor sociaal beleid en voor de lokale economie. N-VA wil een budgettaire en fiscale ordening met een minimum aan lasten en een maximum aan diensten.3
 4. 4. VISIE:  overheid = regisseur, minder actor (= private sector)  privaat-publieke samenwerking (PPS)  goed nabuurschap met buurgemeenten  Kerntakendebat van gemeente : wat is de essentiële taak van de gemeente en wat laat ze beter over aan middenveld of anderen  geïntegreerd beleid oa samenwerking gemeente-OCMW  tijdig en gestructureerd betrekken van buurtbewoners  aandacht voor de deelgemeenten4
 5. 5. MISSIE & DOELSTELLING: Lebbeke bengelt in heel wat zaken aan de staart van het peloton: hoge schuld, hoge belastingen, hoogste huisafval per hoofd van de bevolking, kinderopvang, … N-VA wil in Lebbeke deze achterstand wegwerken en de gemeente tillen naar het niveau van het gemiddelde van de gemeenten in Vlaanderen en de ons omliggende gemeenten…5
 6. 6.  N-VAwil voor Denderbelle-Lebbeke- Wieze een positie verwerven in de voorste gelederen van het peloton van de Vlaamse gemeenten.6
 7. 7. Speerpunten verschillende domeinen7
 8. 8.  De verandering begint in onze gemeente. Speerpunten N-VA  N-VA streeft naar:  1. Onze gemeente in de voorste gelederen van het peloton brengen van de Vlaamse gemeenten.  2. financieel behoorlijk bestuur ; de schuldenberg moet teruggedrongen worden.8
 9. 9.  3 “fiets- en voetpadenplan”o.a. toegankelijkheid voor rolstoelen en kinderwagens.  4. Aandacht voor de watergevoelige gebieden..  5. Toerisme en recreatie bevorderen ism de buurgemeenten; Toerisme is economie.  6.Professionalisering van de De Biekorf. Een lange termijnvisie op cultuur, beter informatisering en commercialisering;9
 10. 10.  7. Aandacht voor de sociaal zwakken en centralisering van alle sociale diensten in het Sociaal Huis.  8 een uniek ondernemingsloket waar ondernemers /bedrijven terecht kunnen met al hun vragen.  9. betaalbare woningen en een efficiënte invulling van gronden en panden.10
 11. 11.  10. Een voldoende aanbod van buiten- en naschoolse opvang en goed uitgeruste en onderhouden speelpleinen;  11. het Vlaamse karakter van de gemeente bewaken/bewaren ; anderstaligen worden aangespoord zich te integreren in de gemeente en onze taal te leren  12. goed nabuurschap en permanent overleg met de omliggende gemeenten.11
 12. 12.  13. Vernieuwing van de dorpskernen o.a. van Denderbelle en Wieze met respect voor ons onroerend erfgoed;  14. Een bloeiend, veelzijdig en ondersteunend verenigingsleven. Waardering voor het vrijwilligerswerk .Sport en cultuur voor allen.  15. Onthaalpakket nieuwkomers, burgers en bedrijven, ism met de lokale bedrijven en handelaars;12
 13. 13. 13
 14. 14.  Aandacht voor de sociaal zwakken en centralisering van alle sociale diensten in het Sociaal Huis.14
 15. 15.  Optimalisering samenwerking OCMW en gemeente  Sociaal Huis als spil LSB (lokaal sociaal beleid) met informatie-, loket- en doorverwijsfunctie  Rechten t.o.v. plichten: integratie en arbeidsparticipatie  armoede aanpakken met aandacht voor de individuele verantwoordelijkheid: activerend arbeidsmarktbeleid  transparante ondersteuning  stimuleren participatie kansengroepen  Coaching/peterschap van nieuwkomers uit andere landen door vrijwilligers ;15
 16. 16. 16
 17. 17. Van onze gemeente een hechte gemeenschap maken  Voldoende aanbod kinderopvang, buiten- en naschoolse opvang;  Gezinstoets & beteugeling sociale fraude  Stimuleren en ondersteunen wijk-, buurt en straatwerking  Jeugd heeft recht op veiligheid en bescherming, amusement, duidelijke en eerlijke behandeling, inspraak  Ouderen aanzetten tot gezonde en actieve levensstijl17
 18. 18. 18
 19. 19.  Eenbloeiend, veelzijdig en ondersteunend verenigingsleven. Waardering voor het vrijwilligerswerk Cultuur voor allen.19
 20. 20.  Samenwerking lokale economie en cultuur/ PPS  Nadruk op materiële ondersteuning van het verenigingsleven  Lokale culturele verenigingen in de kijker stellen en promoten  Cultuur dichter bij de mensen brengen  Aandacht voor festiviteiten & samenwerkingsverbanden20
 21. 21.  CC De Biekorf optimaliseren: structuur, gebruik, programma, informatica, commercialisering; Speelterrein/Speeltuin aan de Biekorf  Nadruk op eigen programmatie;  Reglement voor gebruik van het gemeentelijk patrimonium voor private doeleinden aanpassen;21
 22. 22. 22
 23. 23.  Onthaalpakket nieuwkomers, particulieren en bedrijven. Wegwijzer op website met basisinfo over diensten, hulpverlening, verenigingsleven, lokale middenstand… ism met de lokale bedrijven en handelaars;  Een uniek ondernemingsloket waar ondernemers /bedrijven terecht kunnen met al hun vragen.  Toerisme en recreatie bevorderen ism de buurgemeenten;23
 24. 24.  digitaleadministratie formaliteiten en vergunningen  Versterken handelskern  gegevensdatabank met info over commerciële panden ism de private sector;  koppeling sport, cultuur en economie  aandacht voor PPS- Overheid regisseur, minder actor;  vervuiler betaalt-principe  duurzame bedrijventerreinen24
 25. 25. 25
 26. 26.  Vernieuwing van de dorpskernen o.a. van Denderbelle en Wieze met respect voor ons onroerend erfgoed;  Toerisme en recreatie bevorderen ism de buurgemeenten;26
 27. 27.  Toerisme is economie;  promoten Horeca, streekproducten:  Een bloeiende gemeente = een bloeiende horeca  Samenwerkingsverbanden toerisme en recreatie met buurgemeenten (wandel- en fietsroutes)  historische wandel- en fietsroutes met kwalitatieve infoborden  regelmatig onderhoud/vernieuwing bestaande wandel- en fietsroutes  inventarisatie en bescherming onroerend erfgoed/integratie in een toeristisch plan  betrekken lokale heemkundige kringen27
 28. 28.  Historisch centrum Wieze en Belle integreren in toeristisch en economisch plan;  Dorpskernhernieuwing, nieuwe bestrating, groenvoorzieningen, parking, pleincreatie, speelplein in Denderbelle opwaarderen, geïntegreerde bewoning;28
 29. 29. 29
 30. 30.  Financieel behoorlijk bestuur ; de schuldenberg moet teruggedrongen worden.30
 31. 31.  Materiële subsidies versus financiële subsidies aan verenigingen (trekkingsrecht, administratieve hulp)  Onderscheid retributie-belastingen- Bij retributie krijgt met iets direct in de plaats;  Rationele en transparantie fiscaliteit  Geen belastingverhoging versus belastingverlaging  Optimalisatie samenwerking gemeentediensten en OCMW31
 32. 32. 32
 33. 33.  Onze gemeente brengen in de voorste gelederen van het peloton van Vlaamse gemeenten. * Goed nabuurschap en permanent overleg met de omliggende gemeenten, inzake mobiliteit, openbare werken, waterbeheer, sport en cultuuractiviteiten,.. * Het Vlaamse karakter van de gemeente bewaken33
 34. 34.  Bewaken Vlaams karakter gemeente; Integratiepaketten kennis Nederlands voor anderstalige nieuwkomers;  Kerntakendebat van gemeente: wat behoort tot het takenpakket en wat niet; Publiek-Private Samenwerking (PPS)  Optimalisatie dienstverlening + respect voor alle burgers  op elke vraag komt een antwoord.34
 35. 35.  De gemeente beschikt over uitstekende medewerkers over alle diensten heen; zij moeten kansen krijgen zich te ontplooien daarom willen wij de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van het personeel verhogen en stimuleren; Goed ambtenarenkorps=permanente vorming;  Objectiviteit i.p.v. favoritisme  Correct aanwervings- en personeelsbeleid35
 36. 36. 36
 37. 37.  Een voldoende aanbod van kinderopvang en buiten- en naschoolse opvang;  Speelpleinen: in de wijken worden kleinere, goed onderhouden en uitgeruste speelterreinen voorzien; een goed uitgerust speelterrein aan de Biekorf; opportuniteit door de koppeling aan het terras van het GCC, cfr het speelterrein St.Pietersburcht Puurs;  Effectief en efficiënt Jeugdbeleid;37
 38. 38. De school als spil voor integratie  Informeren over scholenaanbod, sport, cultuur, verenigingsleven  Ochtend- en avondtoezicht in de scholen  Verkeersveilige omgeving rond scholen en openbare gebouwen  Nederlands voor anderstaligen: planmatige aanpak oa via onderwijs;  Taalbeleid Nederlands/ NT2 + rol leerkracht38
 39. 39. 39
 40. 40.  betaalbare woningen en een efficiënte invulling van gronden en panden.  Versterking van het wonen in het centrum40
 41. 41.  Betaalbaar wonen  Meer groene en recreatieve ruimte  Kernversterking en inbreiding – handelaarscentrum – dorpskernvernieuwing  Woonloket waar men terecht kan voor info over wonen in Denderbelle-Lebbeke-Wieze ism private sector  Diversiteit inzake kavels, gezinsgrootte, woonvormen, …  Duurzaam ruimtegebruik ook voor particuliere woningbouw  Status quo bebouwde oppervlakte  Evenwichtig woonpatrimonium + goede sociale mix  ↗woningkwaliteit en ↘leegstand (tijdelijke bewoning)41
 42. 42. 42
 43. 43.  Aandacht voor de watergevoelige gebieden.  Meer groen in het dorp Denderbelle- Lebbeke-Wieze43
 44. 44. Centraal: educatie en recreatie  milieuambtenaar ook duurzaamheidsambtenaar (leefmilieu)  aandacht voor watergevoelige gebieden  aandacht natuurlijke waterwegen + onderhoud  Quid de Dender?  openstellen bestaande groengebieden + link Trage Wegen  inschakelen vrijwilligers en buurtcommités bij onderhoud groen S beschikbare landbouwgrond behouden (ruilgrondprincipe)44
 45. 45. 45
 46. 46.  Een bloeiend veelzijdig en ondersteunend verenigingsleven. Waardering voor het vrijwilligerswerk .  Sport voor allen.46
 47. 47. Sport voor Allen-beleid  gelijkwaardigheid tss. alle clubs en van alle sporten  aandacht voor iedere vorm van sportbeleving (competitief vs. recreatief, solo vs. in groep)  meervoudig gebruik sportcomplex  samensmelting i.p.v. versnippering sportclubs  doordachte toekenning sportsubsidies + nadruk op materiële ondersteuning  hiaten opvullen in sportaanbod oa Sportschuur  sport voor andersvaliden47
 48. 48. 48
 49. 49.  Minder Hinder-plan: bij openbare werken wordt de hinder en de tijd van uitvoering tot een minimum beperkt;  Goed onderhouden wegen, voet-en fietspaden  Nutsvoorzieningen (electriciteit, water, gas,…) dienen in samenspraak te worden aangelegd om te voorkomen dat de weg meermaals wordt opengebroken;(cfr Streekbaan , Brusselsesteenweg,..)49
 50. 50. N-VA voorstel: rood- blauw- rood50
 51. 51.  Politie en aanverwante diensten dienen permanent gevormd te worden en dienen over optimale uitrusting te beschikken;  Een goed uitgerust brandweerkorps is de beste waarborg voor een goede dienstverlening. Het korps dat uitstekend werk levert moet verder ondersteund worden; idem voor Rode Kruis, en andere hulpdiensten51
 52. 52. * fysieke toegankelijkheid openbare gebouwen en openbare weg  Verkeer: logische inplanting verkeersborden en sensibilisering bevolking (nette wegen, zwerfafval,..)  autoluwe gemeentekernen (J.De Buckstraat)  Verbouwerskaart in blauwe zone:tijdelijke parkeerkaarten voor verbouwers, gekoppeld aan toegang containerpark  parkeerplaatsen voor zwaar verkeer; regeling voor vrachtwagens eigen aan de gemeente en wagens vreemd aan de gemeente;52
 53. 53.  Zie onze website www.nva-lebbeke.be; of lebbeke.n-va.be/verkiezingen2012 Email:  karel.uyttersprot@n-va.be  segers.andre@gmail.com gsm:0470/58 65 01 an.vervliet@n-va.be Webmaster  pieterpaulmoens@gmail.com53

×