Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gezinnen en 
kansen Ppt5 
3.3. Inspelen op 
gehechtheid als kostbaar 
goed
Invalspoort 1 : de relatie 
 Toeschouwer van het proces 
 Vroegdetectie en ev. bijsturen : Bowlby: 
hoofdspoor en zijspo...
…signalen bij kinderen 
 Reactie op vreemden 
 Troost zoeken 
 Gehechtheid is relationeel
Signalen bij ouders 
 Veilige basis? Toevluchtshaven? 
 Gehechtheidsrepresentaties bij ouders? 
 Intern werkmodel
Toeschouwer en actor 
 Opbouwen van relatie met ouder en kind 
vraagt tijd 
 Prenatale periode als gevoelige periode 
 ...
Eigen gehechtheid van 
begeleider 
 Match of mismatch?
Invalspoort 2: mentaliseren 
 Laat ouder naar kind kijken als iemand 
met eigen bedoelingen, wensen… 
 Daar inzicht prob...
Hoe mentaliseren? 
 Aansluiten op niveau van ouder 
 Hypotheses 
 Korte tussenkomsten 
 Verwondering opwekken 
 Zonde...
Mentaliseren 
 Ook uitingen van welbevinden 
 Spreken voor de baby 
 Fysieke belevingen en meer complexe 
gevoelens, st...
Mentaliseren 
 Gevoelens als middel om te mentaliseren 
 Spel en speelsheid binnen veilige 
grenzen(alsof-kwaliteit, hum...
Invalspoort 3: sensitiviteit 
 Begeleider kijkt naar moments of meeting 
 Momenten van interactive repair 
 Video-inter...
Invalspoort 4: de stem van 
mensen in armoede 
 Laat me mee kiezen waarvoor ik hulp ktijg 
 Geef me inspraak in beslissi...
 Leef met me mee 
 Zeg ook eens wat goed is 
 Geef me meerdere kansen
Het perspectief van de armen 
zelf 
 Verenigingen waar armen het woord 
nemen: voordelen, de dialoogmethode 
Welzijnssch...
De actieve welvaartstaat 
 Verzorgingsstaat voldoet niet meer 
 Individuele verantwoordelijkheid in 
actieve welvaartsta...
Sociale activering 
Waarom gelijke kansen creëren? Vanuit 
economische motieven alleen? 
 Opvoeding als oplossing voor 
...
Armoedebeleid in Vlaanderen 
 Nadruk op bevorderen van participatie 
en vermijden van uitsluiting 
 Gaat om welzijn en n...
Armoedebeleid tov gezinnen 
en kinderen 
 Cfr les over rapport Lieten Elk kind telt 
 Europa: kinderrechtenbenadering; 
...
Kinderopvang 
 Economische functie : wat met niet-werkenden? 
 Educatieve functie :complementair of 
compensatie? 
 Soc...
Toegankelijkheid van de 
kinderopvang 
 Drempels op vlak van 
 Begrijpbaarheid 
 Betaalbaarheid 
 Bereikbaarheid 
 Be...
Netwerk van organisaties 
 Zie sociale kaart 
 CAW en OCMW en CGGZ
Je eigen rol 
Welke leefwereld? 
 Binnenkant vs buitenkant 
 Probleemgericht of klantgericht
De winnaarsdriehoek 
 Aanklager 
 Redder 
 Slachtoffer 
 Aanklager wordt assertief, redder wordt 
zorgend en slachtoff...
Een empowerende HV 
 4 aspecten van een positieve 
basishouding : presentie; respect; 
krachtenperspectief en partnerscha...
Presentie 
 Aandacht en onderdompeling in wereld 
van de andere, die van binnen uit leren 
kennen 
 Beweging, plaats en ...
 Contact met mensen in de marge 
 Meer dan een techniek 
 Belang van niet-hulpverlening
Respect 
 Afkeer voor afhankelijkheid 
Wanneer verdient men respect? 
 Interafhankelijkheid in plaats van 
onafhankelij...
Krachtenperspectief 
 Expliciet appel op krachten en steun 
 Zoeken naar minst ingrijpende 
hulpverlening
Partnerschap 
 Betrokkenheid op maat 
 Gelijkwaardigheid 
 Verbinding 
Wederkerigheid 
 Partnerschap als dialoog
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gezinnen en kansen ppt5 inspelen op gehechtheid als kostbaar goed

561 views

Published on

armoede

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gezinnen en kansen ppt5 inspelen op gehechtheid als kostbaar goed

 1. 1. Gezinnen en kansen Ppt5 3.3. Inspelen op gehechtheid als kostbaar goed
 2. 2. Invalspoort 1 : de relatie  Toeschouwer van het proces  Vroegdetectie en ev. bijsturen : Bowlby: hoofdspoor en zijspoor  Letten op balans tussen nabijheid en exploratie bij kinderen
 3. 3. …signalen bij kinderen  Reactie op vreemden  Troost zoeken  Gehechtheid is relationeel
 4. 4. Signalen bij ouders  Veilige basis? Toevluchtshaven?  Gehechtheidsrepresentaties bij ouders?  Intern werkmodel
 5. 5. Toeschouwer en actor  Opbouwen van relatie met ouder en kind vraagt tijd  Prenatale periode als gevoelige periode  Aanwezig zijn in een sfeer van respect, er zijn voor ouder en kind  Vanuit vertrouwensband wordt hulpverlener brugfiguur  Hulpverlener komt gehechtheidstijl van ouder tegen
 6. 6. Eigen gehechtheid van begeleider  Match of mismatch?
 7. 7. Invalspoort 2: mentaliseren  Laat ouder naar kind kijken als iemand met eigen bedoelingen, wensen…  Daar inzicht proberen in bevorderen  Ouder leert ook eigen gedragingen begrijpen in termen van gevoelens, intenties…  Inzoomen op het hier en nu, veronderstelt relatie
 8. 8. Hoe mentaliseren?  Aansluiten op niveau van ouder  Hypotheses  Korte tussenkomsten  Verwondering opwekken  Zonder reflectie hebben adviezen geen zin  Voortdurend de gevoelens, gedachten, bedoelingen en wensen van het kind in beeld brengen
 9. 9. Mentaliseren  Ook uitingen van welbevinden  Spreken voor de baby  Fysieke belevingen en meer complexe gevoelens, steeds draaglijk voor ouder  Perspectief van ouder ook in gedachten houden of brengen  Spreken voor de ouder  Gevoelens van kind en ouder beïnvloeden elkaar
 10. 10. Mentaliseren  Gevoelens als middel om te mentaliseren  Spel en speelsheid binnen veilige grenzen(alsof-kwaliteit, humor, spanning doorbreken)
 11. 11. Invalspoort 3: sensitiviteit  Begeleider kijkt naar moments of meeting  Momenten van interactive repair  Video-interactiebegeleiding  Positief gericht  Gedrag binnen grenzen  Grenzen aan de gedragsfocus
 12. 12. Invalspoort 4: de stem van mensen in armoede  Laat me mee kiezen waarvoor ik hulp ktijg  Geef me inspraak in beslissingen over mijn kind  Praat met mij , niet over mij  Besef dat hulp vragen moeilijk is  Kan ik je vertrouwen,  Luister naar mijn verhaal, vraag me niet uit
 13. 13.  Leef met me mee  Zeg ook eens wat goed is  Geef me meerdere kansen
 14. 14. Het perspectief van de armen zelf  Verenigingen waar armen het woord nemen: voordelen, de dialoogmethode Welzijnsschakels  Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
 15. 15. De actieve welvaartstaat  Verzorgingsstaat voldoet niet meer  Individuele verantwoordelijkheid in actieve welvaartstaat  Nadruk op preventieve tussenkomsten om erger te voorkomen
 16. 16. Sociale activering Waarom gelijke kansen creëren? Vanuit economische motieven alleen?  Opvoeding als oplossing voor armoedeprobleem  Armoede zelf blijft aanpak vragen (John Bennett)
 17. 17. Armoedebeleid in Vlaanderen  Nadruk op bevorderen van participatie en vermijden van uitsluiting  Gaat om welzijn en niet alleen om financies: hulpverlening met brede bril  Integraal en categoriaal beleid
 18. 18. Armoedebeleid tov gezinnen en kinderen  Cfr les over rapport Lieten Elk kind telt  Europa: kinderrechtenbenadering; multidimensionale aanpak en geïntegreerde aanpak ; eerste levensjaren cruciaal en preventie
 19. 19. Kinderopvang  Economische functie : wat met niet-werkenden?  Educatieve functie :complementair of compensatie?  Sociale functie: toegankelijkheid voor kinderen en ouders?
 20. 20. Toegankelijkheid van de kinderopvang  Drempels op vlak van  Begrijpbaarheid  Betaalbaarheid  Bereikbaarheid  Beschikbaarheid  Bruikbaarheid  Hoe drempel verlagen ?
 21. 21. Netwerk van organisaties  Zie sociale kaart  CAW en OCMW en CGGZ
 22. 22. Je eigen rol Welke leefwereld?  Binnenkant vs buitenkant  Probleemgericht of klantgericht
 23. 23. De winnaarsdriehoek  Aanklager  Redder  Slachtoffer  Aanklager wordt assertief, redder wordt zorgend en slachtoffer wordt kwetsbaar
 24. 24. Een empowerende HV  4 aspecten van een positieve basishouding : presentie; respect; krachtenperspectief en partnerschap
 25. 25. Presentie  Aandacht en onderdompeling in wereld van de andere, die van binnen uit leren kennen  Beweging, plaats en tijd  Ruimte en begrenzing  Aansluiting  openheid
 26. 26.  Contact met mensen in de marge  Meer dan een techniek  Belang van niet-hulpverlening
 27. 27. Respect  Afkeer voor afhankelijkheid Wanneer verdient men respect?  Interafhankelijkheid in plaats van onafhankelijkheid  Gaat om afstemming, tuning
 28. 28. Krachtenperspectief  Expliciet appel op krachten en steun  Zoeken naar minst ingrijpende hulpverlening
 29. 29. Partnerschap  Betrokkenheid op maat  Gelijkwaardigheid  Verbinding Wederkerigheid  Partnerschap als dialoog

×