De kleuter deel 1

3,166 views

Published on

 • Be the first to comment

De kleuter deel 1

 1. 1. Zoveel Te Beleven 1
 2. 2. Een vraag Hoe groeien kinderen? 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 2
 3. 3. BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN VOOR PJK holistisch principe ervaringsgericht (WB en BT) spelend leren zone van naaste ontwikkeling 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 3
 4. 4. ons basisschema 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 4
 5. 5. concreet • Kinderen Helpen Groeien (Siska en Ben) Focus op het jonge kind : baby en peuter • Zoveel Te Beleven (Ben en Sofie) Focus op het oudere kind : kleuter en lagere schoolkind eigenlijk horen deze twee oo’s bij elkaar zelfde uitgangspunten en doelen 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 5
 6. 6. de kleuter
 7. 7. 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 7
 8. 8. lichamelijke ontwikkeling hoe groot is een kleuter van 5 ongeveer ? hoeveel weegt hij ? 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 8
 9. 9. lichamelijke ontwikkeling • groei neemt af • gemiddelde lengte : + 20cm • gemiddeld gewicht : + 8 kg • hoofd groeit minder snel • weinig verschil tussen jongens en meisjes 6 jaar : 110-120 cm ca 20 kg 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 9
 10. 10. motorische ontwikkeling welke bewegingsactiviteiten zie je bij kleuters ? 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 10
 11. 11. motorische ontwikkeling grote motoriek • springen • hinkelen • lopen • klimmen • zwemmen • fietsen grote beweeglijkheid overschot aan energie experimenteren met evenwicht kwalitatieve veranderingen oefening levert grote groei op 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 11
 12. 12. motorische ontwikkeling fijne motoriek • knippen • plakken • inkleuren • puzzelen • rijgen • prikken grote vooruitgang handvoorkeur tegen einde kleutertijd 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 12
 13. 13. 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 13
 14. 14. tekenontwikkeling • grote groei : grove bewegingen (krabbels) --> fijne bewegingen • waarneming en begrip verbetert • tekenen wordt meer dan bewegingsactiviteit besef dat krabbels betekenis (kunnen) hebben 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 14
 15. 15. tekeningen worden voor het eerst benoemd 1. de tekening wordt achteraf benoemd TOEVALLIG REALISME 2. de tekening wordt benoemd tijdens het tekenen 3. de tekening wordt vooraf benoemd MISLUKT REALISME resultaat is niet herkenbaar vanaf 3 à 4 jaar menselijke figuur is favoriet onderwerp 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 15
 16. 16. 5 à 6 jaar • kwaliteit tekening op hoogte punt • werkelijkheid nog niet zoals ze eruit ziet, maar op basis van wat kleuter weet vb gezicht heeft 2 ogen • VERSTANDELIJK REALISME = een symbolische weergave van werkelijkheid niet realistisch maar zoals kleuter ze ervaart verschillende figuren nu gekaderd in een gemeenschappelijke context (<-> mislukt realisme) 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 16
 17. 17. 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 17
 18. 18. de taalontwikkeling • jonge kleuter voert bedmonologen • uitbreiding woordenschat tot 3000 woorden (6jaar) • nog veel fouten • langere zinnen (vaak correct gebouwd) • communiceren met ouders, andere volwassenen en leeftijdsgenoten “wasmachine… china… china nina…appelsien” “ik is drie jaar” “nu jaart ik, hé” “mijn zus heeft mijn mandarijn kapot gedaan” “de temefoon is kapot” “ik brengde de krokodil mee” “dat mag niet zo op de grond gegooid, en dan is hij stuk” 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 18
 19. 19. taalontwikkeling “ik was, ik is, ik ben in de put gevallen, gespringt, ik was gestaan, en toen, en toen, ik was onder de grond, boven mij,… en toen zag ik tot hier (wijst) boven mijn hoofd was de grond… de put was boven mij en ik zie niks… ik, ik zie Ingrid en toen zeg ik, ik wil uit de put.” “Ik heb sproeten” “Ik eet graag chocolade” “Ik heb een rode fiets” “Ik ga met de bal spelen” “Simon kan heel goed judo” • aarzelend spreken -emotioneel geladen situaties -kinderen willen teveel ineens vertellen -als ze nadenken over woordkeuze of formulering • zelfbeschrijving -groeiende zelfkennis -beschrijving uiterlijke kenmerken -beschrijving voorkeuren -beschrijving bezittingen -beschrijving activiteiten 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 19
 20. 20. belang van taalstimulering kinderen die meer en gevarieerd taalgebruik te horen krijgen, scoren beter op intelligentiemetingen 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 20
 21. 21. belang van taalstimulering Onderzoek verbind gevarieerd taalgebruik met economische welvaart en opleiding. Hoog opgeleide ouders met een baan : -spreken meer tegen hun kinderen -communiceren per uur twee keer zoveel met hun kinderen dan mensen met een uitkering -hebben hun kinderen; wanneer die vier zijn, blootgesteld aan dertien miljoen woorden meer dan ouders met een uitkering -gebruiken minder verbodswoorden 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 21
 22. 22. hoe taal stimuleren ? • veel (laten) praten • volwassen taalgebruik • fouten corrigeren door juiste herhaling “ik is vijf jaar” “ja, jij bent vijf jaar” • via diverse werkvormen aan taalstimulering doen • educatieve televisieprogramma’s volbrengen hun doelstellingen 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 22
 23. 23. 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 23
 24. 24. sociaal-emotionele ontwikkeling • gehechtheidsgedrag neemt geleidelijk af, de kleuter kan langer zonder gehechtheids- figuur • kleuter gaat nieuwe gehechtheidsrelaties aan met begeleiders en andere kinderen op basis van wederzijdse affectie, vertrouwen en waardering 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 24
 25. 25. vriendschappen heeft een kleuter vrienden ? 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 25
 26. 26. vriendschappen • vriendschappen op basis van leuk spelen • relaties zijn weinig duurzaam • sociale omgeving breidt gevoelig uit • kleuter ontdekt dat er verschillende rollen zijn 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 26
 27. 27. de seksuele ontwikkeling • verkennen van het eigen lichaam • verkennen van het lichaam van de ander minder openbaar dan peuter (omwille van reactie van volwassenen) vertaalt zich in rollenspel • behoefte aan lichamelijk contact meisjes : knuffelen jongens : geweldig spel • veel voortplantingsvragen (staan los van seksuele gevoelens of gedrag) 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 27
 28. 28. fallische fase volgens Freud • jongens : castratieangst en oedipuscomplex (wens naar moeder, angst voor vader) identificeert zich met vader oplossing aan 6 jaar (latentiefase) • meisjes : penisnijd en elektracomplex (wens naar penis, aandacht van de vader, moeder als rivaal) identificeert zich met moeder oplossing aan 6 jaar (latentiefase) 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 28
 29. 29. persoonlijheidsontwikkeling • koppig willetje verandert in een positief willetje • ‘niet willen’ (peuter) wordt ‘wel willen’ (doelgerichtheid en taakbewustzijn) kleuters helpen graag mee met volwassene (onrealistische) doelen worden vooropgesteld langdurig aan een taak werken lukt nog niet (er wordt gewerkt zolang het leuk is). Kleuter is nog niet WERKRIJP of TAAKBEREID 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 29
 30. 30. • 4 à 5 jaar : besef van eigen sekse • zelfbewustzijn groeit • zelfkennis groeit (oiv reactie van anderen en eigen ontdekkingen) ERIKSON : conflict tussen initiatief en schuld nood aan zelfstandigheid  initiatiefname onbedoelde gevolgen van initiatief  schuldgevoel Begeleider : ruimte bieden voor zelfstandig handelen grenzen helpen bepalen (effecten benoemen) stimuleren en ondersteunen Pas op voor : teveel controle  angstig en afhankelijk kind 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 30
 31. 31. cognitieve ontwikkeling Piaget : pré-operationele fase -> onsystematisch denken (gn strategie) -> onlogisch denken Bloeiperiode van de fantasie ->onderscheiden fantasie en wwh ->fantasie als bron van spelplezier (doen-alsof en fantasiespel) ->sprookjes = favoriete verhalen Geheugen neemt toe Nog geen denkstrategieën om te knn onthouden Onthouden vooral eenvoudige gegevens of dingen die ze zich levendig kunnen voorstellen Geheugen trainen : puzzels, liedjes, versjes, memory Eindeloze vragen : waarom? Wat is dat? Levensvragen (wat is doodgaan, waarom was ik er vroeger niet) ?? 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 31
 32. 32. the false believe 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 32
 33. 33. van egocentrisme (zichzelf als referentie) naar sociocentrisme (andere perspectieven kunnen zien) -> wereld wordt minder magisch -> zien verbanden en geheel (kraan-water) Krijgt tijdsbesef (verleden, heden, toekomst) -> kleuter kan even wachten 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 33
 34. 34. 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 34
 35. 35. denkfouten • conservatieproef ->statisch denken ->niet reversibel ->focus op één kenmerk • drie bergen experiment (egocentrische instelling) 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 35
 36. 36. 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 36
 37. 37. 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 37
 38. 38. perceptuele ontwikkeling • meer oog voor details • waarneming wordt bepaald door emoties (juichen bij taart, bang van hond achter omheining) • waarneming wordt nauwkeuriger • globaal --> gedifferentieerd zichtbaar bij puzzelen en tekenen 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 38
 39. 39. toegepast Bekijk het filmpje aandachtig. Noteer kort enkele voorbeelden per ontwikkelin- domein die de voorgaande theorie illusteren. 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 39
 40. 40. 7-10-2013 Zoveel Te Beleven : De Kleuter 40

×