Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

интернет развитие

1,338 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

интернет развитие

 1. 1. Интернет Развитие
 2. 2. Кратка историческа справка.
 3. 3. През 60-те години по време на Кубинската ракетна криза, корпорацията Rand първа представя идеята за децентрализирана компютърна мрежа, покриваща страната. Представеното виждане е проект за свързването на военни и университетски компютри в мрежа, която трябва да оцелее при ядрена атака. През 1968 г. Агенцията за високотехнологични изследователски проекти към Пентагона ( ARPA ) започва да осъществява проекта в САЩ. Ранните тестове, проведени на Арпанет доказват изключителния й успех. През 70-те години тази децентрализирана структура, различна от корпоративните компютърни мрежи по това време, позволява създаването на виртуална връзка за всякакви типове компютри, използвайки пакетопредаващ протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - Контролен предавателен протокол/Интернет протокол. TCP / IP e протокол, осъществяващ предаването на данни на пакети и гарантиращ коректността им чрез проверка на контролни суми. Той се явява като импулс в края на 70-те и началото на 80-те години, довеждащ до бързото разпространение на Арпанет, защото лесно се използва ма множество различни компютри и позволява лесно разширяване от всеки съществуващ възел. През 1983 г. Арпанет се преименува на Internet (Интернет), поради големия брой свързани международни компютри и мрежи.
 4. 4. През 90-те години разширението на Интернет продължава с откриването на нови услуги и програми. Появяват се Arhie, Veronica, но все пак най-доброто постижение в Интернет е създаването на World Wide Web . През следващите години експанзията на Интернет и Web продължава с още по-бързи темпове. Действителното количество на базовите (възлови) компютри и Web сървъри е трудно да се определи, защото се променя ежедневно. През 1995 г. техният брой достига 6.5 млн., през 1999 г. – 100 млн., а в края на 2000 г. – 200 млн. На всеки половин час в Интернет се влива нов компютър или някаква мрежа
 5. 5. Услуги в Интернет.
 6. 6. E-mail ( electronic mail – “електронна поща”) - служи за предаване на съобщения в ASCII код между отдалечени компютри. Позволява прикачване на файлове в произволен формат. Трансферът става за броени секунди на цената на един градски разговор. Протоколът с който става предаването на съобщенията се нарича SMTP (Simple Message Transfer Protocol). WWW (World Wide Web, 3W, Web – “световна широка паяжина”) – служи за трансфер и визуализиране на хипертекстови ( hyper text ) документи, наречени още Web документи или Web страници. WWW дава достъп до сайтове ( site - място в Интернет) и страници от най-разнообразен характер – музика, филми, телевизия, радио, изкуство, фирми, търговия, търсене и предлагане на работа и мн. др. WWW може да се осъществи с програма, наречена браузер ( browser ) - претърсвач. Най-известни браузери са: Internet Explorer, Nescape Communicator, Mosaic, Opеra и др.
 7. 7. FTP (File Transfer Protocol ) - използва се за трансфер (прехвърляне) на файлове между отдалечени компютри. По-често се използва за сваляне на файлове от архивни сайтове. UseNet Newsgroup (“нюз група”) - услуга за комуникация между различни потребители по определена тема или новинарска (дискусионна група). Chat (електронни конференции, разговор) - позволява в режим online (реално време) да се водят разговори между потребители, намиращи се на отдалечени компютри. Събеседниците въвеждат от клавиатурата съобщения и четат на компютърния екран отговорите.Разговорът се осъществява с програми, по-известни от които са IRC (Internet relay chat) и ICQ (I Seek You) .
 8. 8. Адреси в Интернет.
 9. 9. <ul><li>Всеки сървър и клиент в Интернет има свой уникален адрес, по който се различават един от друг. Този адрес се нарича IP (Internet protocol) address – всеки компютър става видим посредством 32 битов IP адрес (последователност от четири групи числа от 0 до 255, разделени с точка) – например 192.168.13.21. IP (Internet protocol) е стандарт, който осигурява обмена на информация между компютрите в глобалната мрежа. Цифровите адреси са трудни за ползване от хората и затова са въведени еквивалентни на тях буквени адреси. Специални сървъри DNS ( Domain Name Server ) установяват съответствията между цифровите и буквените адреси. Числовото представяне на IP адреса се нарича компютърен адрес , а буквеното – потребителски адрес – няколко думи, разделени с точка. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Думите, разглеждани от ляво на дясно са имената на нарастващи по йерархия области от имената на Интернет-възли. Най-лявата част е името на конкретния компютър, а най-дясната част е кодът на държава или тип организация. Ето някои примери: </li></ul><ul><li>com Фирмен сайт </li></ul><ul><li>e du Образователна институция </li></ul><ul><li>gov Правителствена организация </li></ul><ul><li>org Нестопанска организация </li></ul><ul><li>mil Военен сайт </li></ul><ul><li>net Компютърни мрежи </li></ul><ul><li>bg България </li></ul><ul><li>C a Канада </li></ul><ul><li>de Германия </li></ul><ul><li>f r Франция </li></ul><ul><li>ru Русия </li></ul><ul><li>J p Япония </li></ul><ul><li>uk Великобритания </li></ul><ul><li>us САЩ </li></ul>

×