Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

3-blok-MTM-uzb.pdf

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Recently uploaded (15)

Advertisement

3-blok-MTM-uzb.pdf

  1. 1. 1. Akseleratsiya bu... 2.Akseleratsiya atamasini fanga birinchi bo„lib kiritgan olim kim? 3.Uzluksizlik, akseleratsiya, geteroxroniya va Individual rivojlanish 4.Geteroxroniya nima? 5.“Fiziologiya” termini qanday ma'noni bildiradi? 6.Organizmning o„sishi bu - 7.Rivojlanish bu - 8. Tug„ma refleks degani nima? 9.O„sish jarayoni qaysi yosh davlarda kuchli o„tadi? 10.Irsiyat birligiga nima deb ataladi? 11. 3-4 yoshli bolalarning jismoniy rivojlanish hususiyatlari 12. 4-5 yoshli bolalarning jismoniy rivojlanish hususiyatlari 13. 5-6 yoshli bolalarning jismoniy rivojlanish hususiyatlari 14. 6-7 yoshli bolalarning jismoniy rivojlanish hususiyatlari 15.Bolalarni sog„lomlashtiruvchi omillar bu? 16.Sayrda nimalar e'tiborga olinadi? 17.Chiniqtirish nima? 18.Miqdor jihatdan ko„payish nima? 19.Sifat jixatdan yangilanish nima? 20. Ertalabki soatning tarkibiy qismlari… 21.Maktabgacha ta'lim muassasalarida sog„lom ovqatlanishni tashkil etish bu... 22. “Gigiena”atamasi nimani bildiradi? 23. “Sanitariya” atamasi nimani bildiradi? 24. Tarbiyachining sayrdagi asosiy vazifasi...? 25. MTMda sog„lom va xavfsiz ovqatlanishni tashkil etishning asosiy vazifasi nimadan iborat? 26. Fiziologiya - mustaqil fan sifatida nechanchi yilda ajralib chiqdi? 27. Akseleratsiya jarayoni nechanchi asrda jadallashdi? 28. Rivojlanish- qanday jarayon? 29.Chiniqtirish ishlari nimadan boshlanadi? 30. Bolani chiniqtirish ishlarini boshlashda nimaga etibor beriladi? 31.Bola maktabga qaysi jihatdan tayyor bо„lishi kerak? 32.Maktabgacha yoshdagi bolalarning eng asosiy xususiyati nimalardan iborat? 33.Psixologiya fanining sohalari... 34. Yosh inqirozi... 35. Bolaning psixik rivojlanishini ta‟minlovchi omillar va shart-sharoitlar qaysi javobda berilgan? 36. Psixologiya fani niamni о„rganadi? 37. Yosh davrlar psixologiyasi nimani о„rganadi?
  2. 2. 38. Uch yosh krizisi qanday xatti-harakatlarda ifodalaniladi? 39. Layoqat – bu? 40. “Shaxs” sо„zining ma‟nosi nimani anglatadi? 41. Maktabgacha yosh davrining asosiy faoliyati nima? 42. Ilk bolalik davrining asosiy faoliyati nima? 43. Shaxslararo munosabatlar nima? 44. Nutq qobiliyati bu qanday qobiliyat? 45. Bolalar psixologiyasi nimani о„rganadi? 46. Bolalar psixologiyasi fani qaysi fanlar bilan chambarchas bog„liq? 47.Muloqot nima? 48.Aqliy tarbiya deganda nimani tushunasiz? 49.Adaptatsiya nima? 50. Axloqiy tarbiya nima? 51. О„yin turlarini sanab bering? 52. Temperamentning qanday tiplarini bilasiz? 53. Ontogenezdagi psixik rivojlanish davomida eng aval о„yinning qaysi turi paydo bо„ladi? 54. Quyidagi hodisalarning qaysi biri taxminan 2 yoshdan boshlab kuzatilishi mumkin? 55. Muhit deganda nimani tushunasiz? 56. Ontogenez bu -? 57.Iste‟dod nima? 58. Diqqat deb nimaga aytiladi? 59. Tafakkur deb nimaga aytiladi? 60. Kо„nikma bu?

×