Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital Media Glossary Part#2

3,313 views

Published on

Digital Marketing Glossary : Digital Media
Let start with knowing the technical term of digital media for more understanding of the digital marketing

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Digital Media Glossary Part#2

 1. 1. glossary DiGiTALMARKETING digitalMiLKeting - MEDIA 2 -
 2. 2. เป้าหมายหรือการคนตอบสนองตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การซื้อสินค้า การลงทะเบียน การสมัครสมาชิกรับจดหมายข่าว หรือดาวน์โหลดไฟล์ และอื่น ๆ Conversion Rate คือ จำนวนของผลที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เช่นถ้าเป้าหมายหลักของคุณคือ การสมัครสมาชิกผ่านเวปไซด์หากมีจำนวนผู้เยี่ยมชม 100 คน แต่มีเพียง 5 คนที่สมัครเป็นสมาชิก %Conversion Rate = 5% CONVERSION Traffics or Sessions Conversion Conversion Rate = X 100
 3. 3. หมายถึงอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อการได้มาซึ่งเป้าหมาย เช่น การขายหรือการได้ลูกค้าใหม่ มักจะเรียกว่า "CPA" หรือ "ค่าใช้จ่ายต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ ค่าใช้จ่ายต่อการได้มานั้น การกำหนดราคาจะถูกเรียกเก็บจากแพลตฟอร์มโฆษณาก็ต่อเมื่อนำไปสู่การขายหรือการได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ข้อดีของ CPA คือ จะถูกคิดค่าบริการเมื่อได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ COST-PER-ACQUISITION (CPA) Total Budget Goals CPA =
 4. 4. ค่าใช้จ่ายต่อการคลิกสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ การจ่ายเงินคลิกต่อคลิก เราจะเสียเงินให้กับ Google หรือ Publishers ก็ต่อเมื่อมีคนคลิกโฆษณาของเราเท่านั้น แต่จะ ซื้อสินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความน่าสนใจหรือความต้องการของลูกค้า COST-PER-CLICK (CPC) Total Budget Total Clicks CPC =
 5. 5. ค่าใช้จ่ายต่อการแสดงผลโฆษณา 1,000 ครั้ง การจ่ายเงินให้กับ Google หรือ Publishers เมื่อมีคนเห็นโฆษณาของเราครบ 1,000 ครั้ง ส่วนจะเสียเงินกี่บาทนั้น ขึ้นอยู่กับราคาที่ทาง Google หรือ Publishers กำหนด "m" ใน "CPM" มาจากคำภาษาละติน 1,000 (พัน) COST-PER-THOUSAND (CPM) Total Budget Total Impressions CPM =
 6. 6. อัตราส่วนการคลิกโฆษณาต่อการแสดงผลโฆษณา เราสามารถใช้ CTR เพื่อวัดประสิทธิภาพของคำหลักและโฆษณาของเรา CTR คือจำนวนการคลิกที่โฆษณาของเราได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาของเราปรากฏ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีการคลิก 5 ครั้ง และการแสดงผล 1,000 ครั้ง ดังนั้น CTR ของเราจะเท่ากับ 0.5% CLICK THROUGH RATE (CTR) Total Clicks Total Impressions CTR =
 7. 7. โฆษณาที่สร้างสรรค์แบบไดนามิกเป็นโฆษณาส่วนบุคคลหรือไม่ซ้ำกันสร้างขึ้นในเวลาจริงเมื่อมีการร้องขอโฆษณาจะถูก ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์โฆษณา โฆษณาแบบไดนามิกจะถูกสร้างขึ้นในทันทีโดยใช้แม่แบบการโฆษณาที่ไม่ซ้ำกันและองค์ประกอบที่ แตกต่างจากผู้ประกอบการค้าดึงฟีดผลิตภัณฑ์ DYNAMIC CREATIVE AD
 8. 8. โฆษณาที่สร้างขึ้นบน Facebook ที่แสดงผลกับผู้ใช้งาน Facebook การแสดงผลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น กิจกรรมของผู้ใช้, ข้อมูลทางประชากรศาสตร์, ข้อมูลการใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ, การชมโฆษณา และจากการร่วมทำกิจกรรมผ่าน Facebook FACEBOOK ADVERTISING
 9. 9. Facebook Customer Audiences คือ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง การสร้างกลุ่มเป้าหมายในระบบ Facebook ที่ช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถใช้รายชื่อลูกค้าของพวกเขาได้เอง เช่น อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์หรือ Facebook ID และแสดงโฆษณากับคนเหล่านั้นบน Facebook โดยระบบของ Facebook จะทำการจับคู่ข้อมูลที่นำเข้าไปให้ตรงกับข้อมูลที่มีระบบของ Facebook เอง เพื่อสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ซื้อโฆษณา FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES
 10. 10. Facebook Lookalike Audiences คือ กลุ่มผู้ชมที่มีความคลายคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงของการโฆษณาที่นำเสนอโดย Facebook มันช่วยให้ผู้โฆษณาเข้าถึง ผู้ใช้ Facebook ที่มีความคล้ายกับรายชื่อลูกค้าที่พวกเขามีอยู่จาก Facebook Custome Audience ด้วยอัลกอริทึม ที่กำหนดเองของ Facebook จะดึงกลุ่มของผู้ใช้ที่มีความสนใจคล้ายกัน หรือข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เป็นต้น FACEBOOK LOOKALIKE AUDIENCES
 11. 11. มาตรการวัดอัตราการมีส่วนร่วมของแฟนๆ พิจารณาจากการกระทำของแฟนที่มีต่อโพส วิธีการโต้ตอบกับโพส เช่น Like, Comment & Share on Facebook สูตรที่แตกต่างกันสามารถนำมาใช้ในการคำนวณการมีส่วนร่วมโพส อัตราการมีส่วนร่วมสามารถคำนวณได้สำหรับ การโพสๆเดียว หรือสำหรับจำนวนของโพสทั้งหมดตามเงื่อนไขของกรอบเวลา FACEBOOK POST ENGAGEMENT RATE People who Liked, Commented, Shared or Clicked on your post People who saw your post (Post Reach) Engagement Rate =
 12. 12. หน้าเวปเพจที่กำหนดไว้ในการทำแคมเปญทางการตลาดดิจิทัล เช่น แคมเปญการแสดงผลโฆษณา PPC, โปรแกรมการตลาดพันธมิตร, แคมเปญการตลาดด้ยอีเมล และแคมเปญจากออฟไลน์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป้าหมายหลักของหน้า Landing Page คือเป็นที่นำไปสู่เป้าหมายของแคมเปญ เช่น เพื่อกระตุ้นการซื้อ หรือให้ข้อมูลบางอย่างต่อการตัดสินใจซื้อ LANDING PAGE
 13. 13. คือ การกำหนดจำนวนครั้งที่โฆษณาจะปรากฏให้ผู้ชมได้เห็น Impression อาจจะเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และจำนวนครั้งที่หน้าเว็บแสดงผลทั้งหมด ตัวอย่างของวิธีการแสดงผลการทำงาน เช่น หากมีผู้เยี่ยมชม 1 คนเข้าดู 5 หน้าก็จะสร้าง 5 impressions หากมีผู้เข้าชม 2 คนเข้าดูและดูคนละ 5 หน้าก็จะสร้าง 10 impressions เป็นต้น IMPRESSION
 14. 14. Paid Media คือ สื่ออะไรก็ตามที่ต้องจ่ายเงินเพื่อโปรโมทเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และต้องการนำคนเหล่านี้มายัง Owned Media ของเราเอง เช่น Display Ads, Paid Search และ FB Ads เป็นต้น Owned Media คือ สื่อหรือแพตฟอร์มที่เป็นของแบรนด์และแบรนด์สร้างขึ้นมาหรือสามารถคอนโทรลได้ อาทิเช่น เวปไซด์ หรือ Mobiel Site หรือ Social Media : Facebook Page, Twitter หรือ Instagram เป็นต้น Earned Media คือ เมื่อมีคนพูดถึงสินค้าบริการหรือแบรนด์ ไม่ว่าจากการที่เขาได้ ไลท์, แชร์, คอมเม้นในเนื้อหาในวีดีโอหรือสื่อของแบรนด์ ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่โปรโมทสินค้า และบริการของแบรนด์เรานั่นเอง POEM POEM
 15. 15. Pay Per Click หรือการจ่ายต่อการคลิก โดยผู้โฆษณาคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะเมื่อเกิดการคลิก ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากการการแสดงผลโฆษณา ราคาคลิกที่สามารถ กำหนดได้ด้วยระบบการเสนอราคาแบบไดนามิก หรือตามราคาตาม ratecards หรือข้อตกลงของเครือข่าย PPC) PPC ADVERTISING
 16. 16. คือ รูปแบบการซื้อโฆษณาที่ใช้เครื่องมือซอฟท์แวร์มาซื้อขายโฆษณาแบบอัตโนมัติ แทนแบบเก่าที่ใช้คนโทรไปจอง, ต่อรองหรือซื้อขาย นอกจากนี้ Programmatics Marekt นั้นครอบคลุมสื่อ ออนไลน์ทั้ง Single Site Display, Facebook Exchange, GDN และ Mobile Ads ต่าง ๆ อีกด้วย การซื้อสื่อรูปแบบนี้นั้นจะทำผ่าน Demand-Side platform (DSP) ที่ใช้ demand-side software ในการปรับแต่ง เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายและราคาที่เหมาะสมในการซื้อ PROGRAMMATIC ADVERTISING
 17. 17. RTB คือ การประมูล Audience กลุ่มเป้าหมาย (Target) ที่จะเห็นตัวโฆษณาของเรา โดยไม่สนใจว่าจะเป็นเว็บไหน ถ้า Audience ที่เราต้องการไปที่เว็บไหน โฆษณานั้นก็จะไปแสดงที่เว็บนั้นๆ เลย ซึ่งต้องมีการ ประมูลกัน หากมีผู้ลงโฆษณาหลายคน แต่ละ Impression ที่แสดงผลต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน คนละเวลากัน ก็จะมีค่า CPM ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในเวลานั้นๆ REAL TIME BIDDING
 18. 18. Retargeting หรือ Remarketing เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับเข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราอีก ซึ่งก็คือเมื่อมีลูกค้าเข้ามาสู่เว็บไซต์ของเราแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าคนนั้นๆ เอาไว้ จากนั้นเมื่อลูกค้าไปใช้บริการเว็บอื่นๆ ลูกค้าก็จะเห็น Advertise หรือ Banner ที่โฆษณาสินค้าใหม่ๆ หรือโปรโมชั่นต่างๆ ของเว็บไซต์เรา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจและกลับเข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราอยู่เสมอๆ RE-TARGETING
 19. 19. คือ การโฆษณาแบบสมบูรณ์แบบทั้งภาพ, เสียง หรือ VDO ซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ โดยมีรูปแบบหลากหลายมาก เช่น โฆษณาลอยไปมาในหน้าเว็บไซต์ หรือโฆษณาเต็มหน้าคล้ายกับโฆษณาทางทีวี RICH MEDIA
 20. 20. - Source - http://www.fathomdelivers.com/glossary http://www.digitalmarketing-glossary.com/ http://www.business2community.com/digital-marketing/20-must-know-digital-marketing-definitions-0797241 http://simplymeasured.com/definition/facebook-ad/#i.9mdij0gaeo6q1g http://extras.sfgate.com/chronicle/adsite/downloads/digitalmediaglossary.pdf

×