2 hodina - Citační etika, odborný text a Web 2.0

1,241 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 hodina - Citační etika, odborný text a Web 2.0

 1. 1. Lekce informační výchovyaplikované do výuky dějepisu Odborný text, citační etika, Web 2.0 Jakub Řihák 3.ročník INSK Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta UK jakub.rihak@gmail.com
 2. 2. Co je to odborný text? Text , který má informovat ostatní o výsledcích nějaké odborné činnosti nebo bádání v různých vědních oborech Při tvorbě odborného textu se snažíme něco vysvětlit nebo popsat − Není nutné se vytahovat − Orientace na čtenáře Od známého k neznámému Odborný text má určité formální náležitosti, které by měl obsahovat
 3. 3. Náležitosti odborného textu Název − Ani dlouhý, ani krátký, tak akorát − Název popisuje o čem daná práce je  “Vliv růstu cen střelných zbraní na populaci slonů v Africe” − Bez citového zabarvení  Jindřich VIII – manželské neshody pětkrát jinak Autor − Uvádí se celé jméno − Bez akademických titulů  Akademické tituly v tiráži nebo biografii
 4. 4. Náležitosti odborného textu Abstrakt − Shrnutí texu  Co nejpřesnější! − Obsahuje nejdůležitější informace z textu  O čem text je, z čeho autor vycházel a k čemu dospěl − Podle abstraktu by se měl potenciální čtenář umět rozhodnout, zda má smysl číst celý text  Pomáhá i při rešerších − Abstrakt nemá upoutat čtenáře svým uměleckým provedením, ale fakty − Převážně v dokumentech kratšího rozsahu
 5. 5. Náležitosti odborného textu Anotace − Popisná  Většinou v odborných časopisech − Jméno autora, název knihy, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, počet stran,... − O čem kniha je, jak je členěná, která část se zabývá čím − Neobsahuje hodnocení ani autorovu biografii − Doporučující  Na obálkách knih, v katalozích nakladatelů, knihkupců, atd. − Upozorňuje na novou knihu ale také reklamní efekt! − (Formální údaje) − O čem kniha je, pár slov o autorovi a jeho práci, často i hodnocení knihy
 6. 6. Náležitosti odborného textu Klíčová slova − Popisují dokument − Volně tvořená, nejsou ničím řízena − Vyhledávání podle klíčových slov  Je nutné tvořit klíčová slova s rozmyslem  Obecné pojmy  Upřesňující pojmy − Dost často se klíčová slova vytvářejí v jazyce dokumentu a také ve světovém jazyce (nejčastěji v angličtině)
 7. 7. Náležitosti odborného textu Úvod − V úvodu píšete o čem bude váš text − Definujete cíle své práce − Jak je práce členěna − Můžete krátce nastínit základní problematiku − Zdůvodnění smyslu práce − Nejlepší psát až jako POSLEDNÍ!
 8. 8. Náležitosti odborného textu Stať (vlastní text) − Rozdělen do logicky navazujících částí − Zpravidla členěn do kapitol  V případě dlouhých kapitol možnost dále rozdělit na podkapitoly − V textu se snažíme se dosáhnout cíle (dokázat tvrzení, potrvrdit hypotézu,...) − Postupujeme od teorie k praxi  Na začátek je dobré definovat si použité termíny, popsat možné přístupy k řešení stanoveného problému  Napsat, jaký postup pro řešení jste zvolili vy, nebo z čeho vycházíte  Popsat vaše řešení problému (konkrétně)  Výsledky
 9. 9. Náležitosti odborného textu Závěr − Shrnutí toho, k čemu jste v průběhu práce dospěli  Shrnujete své argumenty a potvrzujete nebo vyvracíte hypotézu, odpovídáte na otázku nebo zadání formulované v úvodu − Závěr nesmí obsahovat žádné nové informace Seznam použité literatury − Odborná práce ho musí obsahovat − Uvádějte pouze ty dokumenty, které jste během práce skutečně použili  Musí na ně být odkazováno z textu!
 10. 10. Odborný styl Psát věcně, přesně, jednoduše Používat jednoduché větné konstrukce, žádná hrozně dlouhá souvětí Není vhodné psát v 1. os. č.j. Nepoužívat příliš mnoho cizích slov Činný X Trpný rod Nevymýšlet novotvary
 11. 11. Citační etika Proč citujeme? − Problémy s plagiátorstvím − Bohužel plagiáty vznikají nejen na základních a středních školách − Správným citováním se zbavíme nebezpečí nařčení z plagiátorství – nikdo nikomu neutrhne hlavu ;) − Zjistit, zda se jedná o plagiát nebo ne, je poměrně snadné  Existuje množství softwaru, který umí plagiáty odhalit  MU v Brně - “Jako vejce vejci” - spolupráce s dalšími VŠ − Informace o tom, z čeho autor práce vychází − Tvoří podklad pro autorova tvrzení − Čtenáři mají možnost zjistit, kde seženou další informace o tématu
 12. 12. Citační etika Proč citujeme? − Citace také hodnotící kritérium  Provádí se citační analýzy − Počet citací dokumentů − Vztahy dokumentů − Vzájemná obsahová souvislost  Výsledky analýz umožňují měřit − Výkonnost vědy − Odbornou kvalitu − Vliv/Dopad  Překážky: citační etika, různé obory – různá míra citování  Impakt faktor - “faktor vlivu” časopisu − Ostatní časopisy někteří lidé považují za “nic moc”
 13. 13. Citační normy To jak citovat dokumenty je dáno normativně − ISO 690 (český překlad ČSN ISO 690)  Pro tradiční tištěné dokumenty  “Informační peklo” − ISO 690-2 (český překlad ČSN ISO 690-2)  Pro elektronické dokumenty Použití různých citačních stylů − Vznik například na základě použití v různých oborech  APA – www.apastyle.org - psychologie a příbuzné obory  AMA – American Medical Association - lékařství  Chicago – společenské vědy
 14. 14. Jak citovat? Údaje do citací přebíráme z primárních dokumentů (autor je měl v ruce) Úvádíme údaje tak, jak jsou v uvedeny v dokumentu Citace se uvádíme na konci celé práce nebo na konci jednotlivých částí práce Forma citací - stejná Struktura citace – rozdílná podle typu dokumentu Odkazy v textu − [1], (1) − (Čornej,2011), (ALA, 2010) − (2011) Styl citací musí být sjednocen Soupis citací uspořádán podle číselných odkazů nebo podle abecedy
 15. 15. Citace.com V současné době ve verzi 2.0 – www.citace.com − Generátor citací (v souladu s normami ISO 690 a ISO 690-2) − Po registraci umožňuje ukládat citace a dále s nimi pracovat  Export/import − Do jiných formátů/import z knihoven  Hodnocení záznamů  Sdílení složek  Vkládání poznámek, obsahu, náhledu plných textů − Různé moduly pro tištěné i elektronické dokumenty − Umožňuje generovat citace i z Wikipedie
 16. 16. Problémy citační etiky Citace děl (knih, článků, atd.), které nebyly při práci skutečně použity Necitování díla, které naopak bylo použito Citování vlastních prací, které nemají ani souvislost s tématem práce Nepřesné citování − Neumožňuje identifikovat dílo a následně ho ověřit
 17. 17. Web 2.0 Vývoj Webu: http://www.bugemos.com/komiksy/vyvoj_web1.jpg Zaměřený na poskytování služeb zákazníkům (uživatelům) Vytvářen tak,aby byla možná spolupráce − Tvůrce X Uživatel − Uživatel X Uživatel Uživatelé se sami podílejí na tvorbě obsahu − Prolínání a propojování dat − Folksonomie Vytěžování kolektivní inteligence − Wikipedie Založený na open source standardech a technologiích
 18. 18. Web 2.0 Příklady nástrojů a služeb − Delicious – www.delicious.com − Nástroj pro kolaborativní správu záložek − Umožňuje ukládat, sdílet a prohledávat vaše i cizí záložky (bookmarks) − Wikipedia – en.wikipedia.org / cs.wikipedia.org a další  Rozdíly mezi encyklopedií a wikipedií?  Co wikipedie jako informační zdroj? − Google docs − Google maps
 19. 19. Web 2.0 Příklady nástrojů a služeb − Flickr – www.flickr.com  Sdílení fotek − LinkedIn – www.linkedin.com − Portál Wikipedia:History - http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:History − Sociální sítě − Blogy − OPAC 2.0 – například Carmen v MěK Tábor ● http://www.vkta.cz

×