Kalikasan Partylist Orientation

1,171 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kalikasan Partylist Orientation

 1. 1. Tanong at Sagot hinggil sa
 2. 2. Balangkas● Ano ang Kalikasan Partylist?● Bakit ito itinatag?● Ano ang panawagan nito?● Ano ang mga programa?● Papaano sumali sa Kalikasan Partylist?
 3. 3. Ano ang Kalikasan Partylist?
 4. 4. Ang Kalikasan Partylistay isang progresibong partidona binuo para pangalagaanang kalikasan at ipagtanggolang karapatan ng mamamayan.
 5. 5. Kinabibilangan ito ng ibat ibang uriat sektor na nagtataguyod ngmakamasa, makabansa at maka-kalikasang patakaran, reporma atprograma.
 6. 6. Bakit itinatag angKalikasan Partylist?
 7. 7. Sinusuportahan ng partido ang mas malawak na kilusang masa na matagal nang tumitindig para sa tunay na panlipunang pagbabago.Itinatag ang Kalikasan Partylist noong 2010 bilang isa sa mga tugon ngmamamayan sa lumalalang krisis pangkalikasan ng bansa.Naniniwala tayo na kailangang alagaan at pakinabangan ngsambayanang Pilipino ang ating likas-yaman. Magagawa ito sapamamagitan ng pagtataguyod ng bagong pulitika ng prinsipyo,paglilingkod at pagbibigay-lakas sa mamamayan.
 8. 8. Ano ang panawagan ngKalikasan Partylist?
 9. 9. Pangalagaan ang kalikasan. Ipagtanggol ang likas-yamanpara sa mamamayan, para sa bayan at para sa kinabukasan. Ito ang diwa at panawagan ng ating partido, na gumagabay sa mga pagkilos natin.
 10. 10. Isinusulong natin ang adhikaing ito sapamamagitan ng mga sumusunod naistratehiya at layunin: ●Itaguyod at palawakin ang kamalayang pangkapaligiran ng mamamayan
 11. 11. Isinusulong natin ang adhikaing ito sapamamagitan ng mga sumusunod naistratehiya at layunin:●Palakasin ang kapasidad ng mga lokal na komunidad naapektado ng pagkasira ng kalikasan at pakilusin silaupang matugunan ang problemang ito
 12. 12. Isinusulong natin ang adhikaing ito sapamamagitan ng mga sumusunod naistratehiya at layunin: ● Organisahin at pakilusin ang mga propesyunal at indibidwal na tumugon sa pangangailangan ng mga batayang sektor at komunidad na pangunahing apektado ng pagkasira ng kalikasan
 13. 13. Isinusulong natin ang adhikaing ito sapamamagitan ng mga sumusunod naistratehiya at layunin:●Patatagin ang pagkakaisa at koordinasyon ng mgamiyembro ng partido upang makapaglunsad ng mgakampanya at pagkilos
 14. 14. Isinusulong natin ang adhikaing ito sapamamagitan ng mga sumusunod naistratehiya at layunin:●Palakasin ang partisipasyon, representasyon at boses ngmamamayan sa pagbubuo at pagpapatupad ng mgapatakaran hinggil sa pangangalaga ng kapaligiran at angpamamahala ng ating likas na yaman.
 15. 15. Ano ang programa ngKalikasan Partylist?
 16. 16. 1. Pangalagaan ang ating kapaligiran parasa susunod na salinlahi ng mga Pilipino.
 17. 17. 2. Itaguyod angkarapatan ngmamamayan,lalo na ng mgapinakamahihirapna sektorng lipunan, salikas na yaman ngbansa.
 18. 18. 3. Ipagtanggol ang ating pambansang patrimonya para sa tunay nakaunlaran: para sa pakinabang ng mamamayang Pilipino at tungo saisang ekonomiyang umaasa sa sarili.
 19. 19. 4. Isulong ang maka-kalikasang kamalayan, edukasyon at pagkilos atang wastong pamamahala at rehabilitasyon ng ating kapaligiran.
 20. 20. 5. Isulong at itaguyod ang makabayan, makataoat makakalikasang mga batas at patakaran.
 21. 21. Papaano sumali saKalikasan Partylist?
 22. 22. Maaaring sumali saKalikasan Partylist angsinumang Pilipino na nasa18 taong gulang pataas attanggap ang Konstitusyon,prinsipyo at programa napartido.Ang mga nasa edad ng15-17 gulang pero nais namaging bahagi ngKalikasan Partylist aymaaaring magingkatuwang na kasapi(associate member).
 23. 23. Ang bawat kasapi ay mayobligasyong alamin angkaniyang karapatan attungkulin at lumahok sa mgaaktibidad ng partido.Ang nais maging kasapi aymag-apply sa pambansangtanggapan o pinakamalapit natsapter ng Kalikasan Partylistsa kanilang mga barangay,eskwelahan o komunidad.Kailangan ang minimum nglabinlimang (15) miyembropara makabuo ng isangtsapter ng Kalikasan Partylist.
 24. 24. Kontakin angKalikasan PartylistAddress: # 26 Matulungin Street, Barangay Central, Diliman, Quezon City 1100 PHILIPPINESWebsite: www.kalikasanpartylist.orgEmail: info@kalikasanpartylist.orgFacebook: Kalikasan PartylistTwitter: @KalikasanPartyTelepono: +632.434.3173
 25. 25. Maraming salamat!

×