Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Concurscalcul

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Concurscalcul

  1. 1. 1r Cicle de Primària
  2. 2. A) B) C)
  3. 3. 1. 2 + 1= 10. 5 - 4=2. 3 + 4= 11. 9 - 8=3. 7 - 3= 12. 6 + 2=4. 9 - 2= 13. 3 + 8=5. 3 + 6= 14. 4 + 6=6. 2 + 3= 15. 9 - 5=7. 4 + 1=8. 6 - 4=9. 9 + 3=
  4. 4. - Ens col·locam tots en cercle.- Esperam les instruccions del mestre, i ens anam passant la pilotacap al company de la nostra dreta sumant de dos en dos cada vegada o un altre nombre escollit pel mestre (sèries).- Els membres que s’equivoquin, s’aniran a seure al seu lloc.- Guanyarà el grup que tengui més membres al cercle en acabarl’activitat.
  5. 5. 1. Ahir vaig anar al cinema i vaig comprar una entrada que hemva costar 27 €. Degut a que també vé na Carlan’haurem decomprar una altra i hem costarà el doble. Quant hem costaran lesdues entrades?2. A classe som 26, si la meitat de classe s’en va de viatge, quantsalumnes quedarem a classe?

×