Guion didactico PDI

463 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guion didactico PDI

 1. 1. 1
 2. 2. 1. PRESENTACIÓN• Consideracións previas Fixación (altura, posición... etc) Perturbacións electromagnéticas Non é un encerado Veleda Non substitúe ao encerado convencional: complementa Hixiene, precaucións, obxectos na pantalla, golpes, líquidos... Monousuario, monotarefa, turnos, dinámica de grupos• Diferencias  Con diferentes SSOO Pizarras Aplicacións Polo de agora, Smart non desenvolve todas as súas aplicacións para Línux, como o fai para outros SSOO  (Smartspeller, Numbercruncher etc) e desafortunadamente, o mesmo Smartnotebook ten algunhas limitacións.  Sería desexábel que esta empresa emborcara os seus esforzos por subsanar isto, tendo en conta a penetración que  este sistema operativo vai tendo no eido educativo mundial. 2
 3. 3. 2. HARDWARE• Tipos de EDI (polgadas, botóns incorporados, outras novidades. O encerado ABALAR)• Conexións: esquema :canón, equipo, usb, pantalla, vga, led, controladores etc Alimentación. Esquema Led Calibrado (orientación) ca bo  v ga cabo usb 3
 4. 4. 3. SOFTWARE• Instalación aplicación: controladores e Smarnotebook O software principal de Smart así como os controladores, son totalmente gratuitos, e os paquetes de instalación  báixanse directamente da súa páxina comercial, non estando nos repositorios coñecidos. A versión actual é a 10.  Actualízase de xeito interno baixo demanda. Pese a gratuidade, Smart demanda un número de serie, que está  relacionado co EDI, e cuxa información de obtención atoparemos na páxina comercial. En todo caso, podemos  usar o mesmo número  para todas as instalacións. (*) 4
 5. 5. • Modos do E.D.I. (transparencia e punteiro) O EDI pódese usar como punteiro, actuando coas funcións dun rato nun equipo (tanto para sinalar, como mover obxectos,  iconas etc ou facer o que a aplicación demande: pintar, clicar, etc), actuando no software como o faría este. Ou ben pódese  usar como sistema de transparencia, para subliñar, repasar, marcar, colorear, pintar... etc sobre unha presentación gráfica  mostrada na pantalla, unha imaxe, un debuxo, foto, proceso, texto, etc o que permitirá facer modificacións visuais, sen  tocar o arquivo orixinal. Transparencia : ferramentas do canto. Usos. Posibilidades. Punteiro: Botón esquerdo do rato. Botón dereito. Teclado. Funcionamento con as aplicacións comúns. º 5
 6. 6. • Uso do E.D.I con aplicacións comúns Aplicacións máis comúns que imos probar: Procesador de texto (Open Office) (lembrando que o EDI non é para escribir) Aplicación para pintar (Tuxpaint etc) Algún xogo. Tratamento de imaxe Calculadora Navegación pola Internet: buscadores, Youtube, etc etc Ferramentas para creación de actividades (uso de aplicativos como Ardora, Jclic, Lim, Hotpotatoes.) (visual dalgunha actividade feita con estes)  (*) Exemplo de actividades Ardora Exemplo de actividades Jclic Exemplo de actividades LIM Exemplo de actividades Hotpotatoes 6
 7. 7. Aplicacións dedicadasSmartNotebook (*) Descrición do software na versión 10 para linux, descarga e instalación (para outros equipos empregados polo profesor diferentes do portátil de AULA) Empregamos o mesmo procedemento que para baixar os controladores, indo á páxina comercial de Smart  e baixando os paquetes de instalación. Como as actividades non as temos que elaborar no EDI, é posíbel que as elaboremos noutros equipos que  empreguen outros SSOO como base. Temos que ter coidado que teñamos compatibilidade ao 100% co software onde imos presentar as actividades (o equipo anfitrión do EDI) dado que podemos atopar algunhas diferencias, e mesmo que algunhas opcións non estan dispoñíbeis. Un paseo polo block de notas, ferramentas básicas. Botóns comúns de aplicación Botón de rotuladores Botón de xeometrías Botón de recheo Botón de frechas Botón de punteiro Botón de texto Botóns de modos de pantalla cortiniña pantalla total. ETC... Galería de imaxes: Descrición da galería incluída Incrustar elementos da galería nas diapositivas. Modificalos. Como capturar, editar e engadir imaxes á galería. Ferramenta propia Capturas externas Baixadas de bancos de imaxes ou internet. Inclusión de elementos de elaboración propia na galería Inserción de vídeos, enlaces, vínculos  Opcións de recheos, liñas, grosores, etc Creación de etiquetas de textos. Etiquetas rápidas co OCR. Táboas Obxectos multimedia (problemas co Flash) 7
 8. 8. • Exemplo de integración na aula Uso e creación de actividades nesta aplicación (manual aparte) Tipos de diapositivas que podemos atopar nas nosas leccións. Exemplo práctico dunha unidade­demostración didáctica elaborada co notebook no que se integren ademais dos  contidos elaborados co propio notebook  Enlaces a páxinas de interese, enlaces a actividades na rede e enlaces a recursos educativos no propio servidor  ABALAR. 8
 9. 9. Encerado como ferramenta do docente Encerado como ferramenta do discente 9
 10. 10. PLANIFICACIÓN DUNHA LECCIÓN (que comprende un núm. de diapositivas)1.­ Ter en mente o que queremos transmitir: que contidos, se son viables para o EDI, se serán motivadores, se realmente precisan desta ferramenta, etc2.­ Comezar a estruturar a lección: ver cantas diapositivas expositivas precisamos, e que tipo de actividades son máis axeitadas. Un guion ou un diagrama de fluxo.3.­ Ver que textos precisamos: redactalos, buscalos nalgún banco de recursos etc.4.­ Ver se precisamos imaxes, vídeos, sons: localizalos na galería, nun banco de recursos ou elaboralos nós mesmos a priori.5.­ Ver se precisamos de vincular algunha URL, multimedia, aplicación con obxectos ou etiquetas da lección...6.­ Ver se precisamos un listado de URLS, arquivos multimedia, aplicacións etc (para anexar un listado na pestana do clip) 7.­ Comezar a elaborar a lección: poñer título, establecer fondos, organizar textos e multimedias, bloquear elementos non manipulables, vincular obxectos, facer listados de recursos, testar diapositivas. Se estamos nun grupo, discutir termos, repartirse tarefas, etc 10
 11. 11. PLANIFICACIÓN DUNHA LECCIÓN8.­ Ordear as diapositivas da lección: expositivas puras, expositivas manipulables polo profesorado, actividades de resolución diferida, diapositivas co modelo de actividades, actividades manipulables polo alumnado, diapositivas resumo, colofón, repaso...9.­ Avaliar ou testar nós mesmos a lección para calcular os tempos, a comprensión da actividade, o grado de motivación, o grado de utilidade, o grado de dificuldade etc10.­ Gravar a lección a disco, marcando o arquivo como Só Lectura.11.­ Levar a lección á aula, utilizala e facer nova avaliación e replantexamento (feedback) se fai falta.12.­ Darlle ao arquivo un nome (inventar unha nomenclatura), clasificalo e poñelo accesible.Trataremos de facer feedback en todo momento, e procuraremos gardar todo o material audiovisual e textos que foron incrustados nas diapositivas co fin de reutilizados noutras leccións. 11
 12. 12. IDEAIDEAR PRO XEC PENS TAR  FEEDBACK AR DE MATERIA IDAU TIL MO E RECURSOSDIA TIVA AD CIÓN GRA MAS BI LID MÚS TRA BALL ICA VIA OS FLASH GRÁFICOS SON FO S LI ES TO GA CA S ZÓ NE S OS TO S NS TEX ÍDEO VELABORACIÓN Nº DE LECCIÓ NS S EXPO OSIVA SITIVA Nº DIAP S APOIO DOUTRAS FERRAMENTAS ACCESORIAS PROBA MANIPULABLES A MOTIVA TRABALLO GRUPO ION C FUN EXPECTATIV AS NS ECCIÓ CORR DIFICULTAD E REPLANTEX AMENTOAULA (EDI) USO E AVALIACIÓN ARQUIVAR E CLASIFICAR 12
 13. 13. TIPOS DE DIAPOSITIVAS DA LECCIÓN.­ EXPOSITIVAS:  ­ manipulables polo docente (interactivas, pode usarse de actividade logo). Ex. Modelos: diapositivas manipulables polo docente, serven de modelo  para as actividades. Procesos, onde o profesor vai indicando os pasos, etc  Pode volverse unha actividade manipulable polo alumnado e viceversa. ­ non manipulables (pasivas), meramente expositivas (pode transformarse en  actividade). Ex. Mapas, textos, fotos, gráficos , resumos, repasos....­ ACTIVIDADES:  ­ manipulables: ­ polo alumnado individualmente ou en grupo (turnos)  directamente. Ex. Operacións matemáticas, puzzles,  correspondencias... ­ polo docente, resólvense desde o sitio.(grupos ou individual,  guiando ao profesor, dando o resultado desde o sitio etc) e o profesor  é quen interactúa co EDI (Pode volverse unha expositiva e viceversa). ­ non manipulables, resólvense desde o sitio (investigando, de viva voz,  operando noutros soportes, exames oráis, escritos, lectura etc ) sen ter que          tocar o EDI. .­ ACCESORIAS:  ­ Títulos, transicións, instrucións, metainstrucións ( como utilizar as  ferramentas), taboleiros de xogos, ... etc. Ás veces pódense manipular, pero sen  intención didáctica. (mover fichas, descorrer cortinas)En xeral, podemos transformar unhas diapositivas noutras cambiando a intención, ou cambiando ou movendo pequenas partes das mesmas. 13
 14. 14. .­ EXPOSITIVA MANIPULABLE: ( a profesora arma a partitura       para explicar un compás) Pódese transformar en actividade manipulable. COMPÁS DE COMPASILLO 2 4 4 4 3 4 ELEMENTOS MÓBILES 14
 15. 15. .­ EXPOSITIVA NON MANIPULABLE : (mostra a táboa sen máis, pero pode ser un recurso) 15
 16. 16. .­ EXPOSITIVA NON MANIPULABLE (para explicar):  ( transformable en actividade interactiva na seguinte diapositiva, so con algúns cambios ) A CÉLULA ANIMAL NÚCLEO MITOCONDRIA MEMBRANA RIBOSOMA APARATO DE GOLGI 16
 17. 17. UNE CON FRECHAS :  A CÉLULA ANIMAL NÚCLEO MITOCONDRIA MEMBRANA RIBOSOMA APARATO DE GOLGI 17
 18. 18. .­ ACTIVIDADE MANIPULABLE POLO ALUMNADO: Arrastra os órganos e pon as etiquetas dos osos ...  costelas fémur cranio tibia e peroné radio e cúbito 18
 19. 19. .­ ACTIVIDADE MANIPULABLE POLO ALUMNADO: Une estes países europeos e arrastra os seus nomes ...  ITALIA FRANCIA ESPAÑA REINO UNIDO PORTUGAL SUIZA ALEMAÑA AUSTRIA IRLANDA 19
 20. 20. .­ ACTIVIDADE MANIPULABLE POLO DOCENTE : (pero tamén polo alumnado)Subliña (arrodea, tacha...) que países están en Europa  ...    MÉXICO HOLANDA PERÚ INDIA ESPAÑA RUANDA NORUEGA SUECIA ALEMAÑA CHINA ANDORRA CHILE PORTUGAL XAPÓN BRASIL MARROCOS CIDADE DO VATICANO LUXEMBURGO BÉLXICA MADAGASCAR LIBERIA GRECIA 20
 21. 21. .­ ACTIVIDADE MANIPULABLE POLO DOCENTE :(movendo as cariñas a instancias do alumnado, nunha posta en común) 21
 22. 22. .­ ACTIVIDADE NON MANIPULABLE : (o alumnado pode saír a escribir o resultado) Resolver na libreta : 1.­  P(x)= 3x5 + 2x3 ­ 5x2  + 6 e Q(x) = 8x3 + 3x2  ­ x ­ 4        suma P(x)+Q(x) 2.­ P(x)= 3x5 + 2x3 ­ 5x2 + 6 e Q(x) = 8x3  + 3x2 ­ x ­ 4 resta P(x)­P(x) 3.­ P(x)=2x3 + x2 ­ 3x + 5  e Q(x)=x­1 Divide P(x) entre Q(x) empregando a Regla de Ruffini 22
 23. 23. .­ ACTIVIDADE NON MANIPULABLE :(pero o alumnado pode subliñar verbos, sustantivos, etc e convértese nunha actividade) Leer en voz alta (copiar al cuaderno, copiar los sustantivos, buscar  en el diccionario etc):  Recuerdo infantil Una tarde parda y fría Con timbre sonoro y hueco de invierno. Los colegiales truena el maestro, un anciano estudian. Monotonía mal vestido, enjuto y seco, de lluvia tras los cristales. que lleva un libro en la mano. Es la clase. En un cartel Y todo un coro infantil se representa a Caín va cantando la lección: fugitivo, y muerto Abel, "mil veces ciento, cien mil; junto a una mancha carmín. mil veces mil, un millón ". Una tarde parda y fría de invierno. Los  colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Antonio Machado 23
 24. 24. .­ ACTIVIDADE ACCESORIA :(serve só como complemento a un concurso de clase ou similar, movendo as fichas) EQUIPO  PUNTUACIÓN  24
 25. 25. .­ DIAPOSITIVA ACCESORIA  (título): A ABELLA 25
 26. 26. Moi viable Pouco viableOperacións matemáticas Escribir textos longosQuebracabezas Actividades tediosasPintar Exames persoaisDebuxar Actividades que precisen máis Unir conceptos do teclado.Arrodear acertosTachar fallos etcSubliñar palabrasCompletarTrazarActividades que precisen máisdo rato.etc 26
 27. 27. Axeitados Pouco axeitadosJClic Procesador de textosArdora MecanografíaLim Actividades de resolución HotPotatoes individualSmart Notebook Operacións matemáticasActividades grupais. Aplicacións de actividadesProgramas con interfaces divertidas Quebracabezas con poucos contidos ou espectaculares, motivadores. audiovisuais, ou visuais.Programas con actividades que Pintarprecisen unha intervención directa Aplicacións que precisen e intensa do alumnado. Debuxar pouca intervención doAplicacións de corte alumnado.multimedia, con contidos Unir conceptosaudiovisuais. etc Arrodear acertosetc Tachar fallos Subliñar palabras Completar Trazar etc 27

×