Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alumnistudien Uppsala nätverk 20141111

343 views

Published on

Alumnistudien gjordes 2014 vid Linköpings universtitetsbibliotek. Denna presentation visades vid Nätverksträffen 10-11 november 2014. Plats Carolina Rediviva, Uppsala.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alumnistudien Uppsala nätverk 20141111

 1. 1. En framtida utmaning Övergången från akademiskt knuten informationskompetens till arbetsplatsanknuten informationskompetens Linköpings Universitet C. Brage, M. Rosell, J. Westerlund, M-L. Axelsson, K. Gustafsson Åman, M. Öström Linköpings universitetsbibliotek
 2. 2. LiUB - Lärande och Information Utan Begränsningar 2
 3. 3. LiUB i siffror - 2013 • Studenter 27 900 • Anställda på LiU 3 700 • Anställda på LiUB 89 • Omslutning totalt, LiU 3 473 mkr • Omslutning, LiUB 116 mkr 3
 4. 4. Fem bibliotek, fyra Campus • Campus Valla • HumSam-biblioteket • TekNat-biblioteket • Campus US • Hälsouniversitetets bibliotek, HUB • Campus Norrköping • Campus Norrköpings bibliotek, CNB • Carl Malmsten Furniture Studies • Byggmästare John Mattsons Bibliotek, BJMB 4
 5. 5. Våra bibliotek 55 Campus Valla TekNat-biblioteket Campus US Hälsouniversitetets bibliotek Malmstens Byggmästare John Mattsons bibliotek Campus Norrköpings bibliotek Campus Valla HumSam-biblioteket
 6. 6. Från student till anställd? • Studenterna har ett universitetsbibliotek • Anställda har Google • Förbereder biblioteket dem för studierna eller livet? • Hur överbygger vi klyftan i informationskompetens mellan högre utbildning och arbetsliv?
 7. 7. Vad ville vi veta? • Vilka typer av information använder alumner i sina arbeten? • Vilka informationsverktyg använder alumner i sina arbeten? • Har undervisningen i informationskompetens vid universitetet någon inverkan på deras akademiska framgång och kommande arbete?
 8. 8. Vilka frågade vi? • Enkät till alumni • 415 e-mail skickades • 396 kom fram • 146 svarade • 10 olika program
 9. 9. Vad fick vi reda på? • Nästan alla deltog i undervisning i informationssökning • Majoriteten hade användning för undervisningen i informationssökning vid universitetet • En minoritet hade användning för undervisningen i informationssökning i arbetslivet • En majorietet av alumni söker efter information varje dag i sitt professionella roll
 10. 10. Vad fick vi reda på? • Våra svarande har stora informationsbehov I sitt yrkesliv, att hålla sig uppdaterad mest • Den största utmaningen vid sökande av information var tidsbrist • Lösningen på det professionella informationsbehovet var att tala och diskutera med kollegor
 11. 11. Var sökte de?
 12. 12. Vad fick vi reda på? • Majoriteten föredrar att använda Google • De mest använda resurserna var böcker, nyhetsartiklar och websidor
 13. 13. Vad gör vi nu? • Utanför den akademiska sektorn • Ändra undervisningen i informationssökning • Analysera och syntetisera mer • Översätta för de personliga behoven • Transförerbara kompetenser
 14. 14. www.liu.se

×