Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
The school for the future of Iraqi Kurdistan
2
3
Inhoudsopgave
4
5
Hoofdstuk 1
INLEIDING
6
1. Inleiding.
In de introductie wordt mijn fascinatie uitgelegd. Hier
wordt achtergrondinformatie over het land en een
s...
7
1.2 Onderzoeksgebied
Het onderzoek gaat over het semi-autonome Koerdis-
tan van Irak. Het zijn drie provincies, namelijk...
8
9
Onderzoek en methode
Hoofdstuk 2
10
vooral gezocht worden naar politie situatie die gevolgen
heeft gehad op de ontwikkeling van onderwijs.
De huidige staat...
11
interactie in de ruimte.
Enquête
Bij een enquête worden de vragen in gesloten vorm
gesteld. De enquête zal gebruikt wor...
12
Workshop
Als laatst wordt een workshop gegeven waar in meerd-
ere partijen die betrokken zijn bij het onderwijs te vra-...
13
14
15
Vooronderzoek (outside-in)
Hoofdstuk 3
naar de jaren 80 waar de eerste grote oorlog door de
dictatuur van Sadam Hoessein gevoerd werd tegen
Iran. Van af deze per...
Vanaf dat moment heeft Koerdistan van Irak de macht
gekregen over het eigen gebied. Alhoewel dit officieel
geen autonome r...
mische vooruitgang. Hier wordt Saddam Hoessein ten
val gebracht. Het nationale inkomen wordt nu beter
verdeeld. Er wordt m...
19
Samengevat
De eerste periode is de periode geweest van de be-
zuinigingen. In de tweede periode was er helemaal
geen ge...
IRAQ-IRAN
W
AR
END
OFW
AR
INVASION
OFkUW
AIT
INVASON
OFiRAQ
OILFOR
FOOD
PROGRAM
M
E
NO
FLY
ZONE
PARLIAM
ENTARY
ELECTION
BA...
21
22
23
3.2 Klimaat
vochtigheid rond 17% in de steden. Dit houdt in dat de
lucht droog is. Het jaarlijkse gemiddelde van de relatieve
vochtigh...
25
Average minmum temprature Avarage number of days precipita on per month
Septem
ber
August
February
Novem
ber
M
ay
Prima...
26
27
3.3 Infographics
3.3 Lidratuur onderzoek naar de huidige locatie
28
15%
20%
10%
Parents Refuse
Finance
Illness
15%
28%
10%
17%
20%
10%
ParentsRefuse
Finance
Illness
Work
Schoolis far
Othe...
29
Married persons
from age 15+
age <15
age 16- 17
Maried/widdow/
devorced
Marrige
Illigal Legal
age <15 age >18
age 18 +
...
30
15%
20%
10%
Parents Refuse
Finance
Illness
15%
28%
10%
17%
20%
10%
ParentsRefuse
Finance
Illness
Work
Schoolis far
Othe...
31
Source: IAU- FACTSHEET DUHOK 2010
Source: Iraq Woman Integrated Social and Health Survey (I-WISH) 2012
Ilitracy
Duhok G...
32
From those who work in private Sector :
Employment
Duhok Governorate
Area 6,553 km3
Population 505.491
Employment 61%
U...
33
90 % 34 %
12 %
Secondery
15-18
pre -Education
3 - 5
1%
From home
household
?
Vocational
illitracy
age <15
age 16- 17
ag...
34
35
3.4 Mapping
36
3.4 MAPPING
De kaart van de stad zal planologisch heel veel infor-
matie geven over de ontwikkeling van de stad. Hier z...
37
figuur 18. Kaart van Duhok rood: binnenstad. blauw: Dorpen die nu een deel van de stad worden. (Othman 2008)
GEVERKE
UPP...
38
3.4.2 Publieke gebouwen
De publieke gebouwen zijn in de binnen stad te vin-
den. De overige gebouwen zijn langs de hoof...
39
Figuur 20. Kaart van Duhok. Rood; commerciele gebied. (Othman 2008)
3.4.3 Commerciële gebouwen
De meeste commerciële ge...
40
3.4.4 Hoofd wegen
De kaart laat alle wegen zijn die verhard zijn. De rode
wegen zijn de belangrijkste hoofd wegen die n...
41
figuur 22. De kaart van Duhok. De aanwezige basisscholen. bereikmaar met een straal van 500 meter. (Othman 2008)
3.4.5 B...
42
3.4.6 Middelbare scholen
Deze kaart laat de middelbare scholen zien. Hier zie
is een stippellijn met een staal van 1 km...
43
Figuur 24. Sateliet foto van Duhok( bing 2010). Alle aanwezige basis en middelbarescholen zijn gemarkeerd Door Al beybo...
44
Figuur 25. 3 school typologien te vinden in de stad (Bing 2010) bewerkt door Albeyboni (2014)
3.4.8 School typologieën
...
45
3.4.9 Migratie binnen de stad.
Hier is te zien bewoners zich migreren binnen de stad.
De mensen trekken naar de buitenw...
46
Chosen site
Open space
Primary school
Secondary school
Commercial area
Mosque
Figuur 27. De gekozen onderzoeksgebied vo...
47
De uiteindelijke locatie is een stuk grond die in de st-
edelijke plan gereserveerd is voor publieke doeleinden,
met ne...
3.5 Wat wordt er gezegt over goed onderwijs
50
 Gives the child an opportunity to
choose many of his or her own activi-
ties
 Gives the child a chance to assess t...
51
Emotional
support
Nutritios
diet
Stimolate
sences
Serie of
novels
Balanced
admosphere
Social interac-
tion
Develop
skil...
52
 Demografische planning: infomatie
verzamelen over de ontwikkelingen
van het land, de stad en met name de
buurt. Zo da...
53
Figuur 32. Schematische weergave van Knowls theorie.
54
Montessori school Nederland
Montessori school is een school concept van Maria
Montessori. Uitgangspunt van dit onderwij...
55
Figuur 56.
56
Figuur 57.
57
js en zijn omgeving. De ene school kiest er voor om
meerdere functies onder een dak de zetten. De andere
maakt van een ...
58
Case studies
In dit hoofdstuk worden een aantal case studies be-
studeerd. De eerste 3 studies gaan over scholen die
wo...
59
Figuur 57. schematische plattegrond van de Vensterschool te Groningen.
60
Figuur 58. Analyse van de klaslokaal van de Vensterschool en de relatie tussen de lokalen.
Growl Island school Verenigde Staten
Deze school is ontstaan door dat de architect de buurt
bewoners heeft laten betrekken...
62
Figure x. Knowls theory
Figure x. name
66
67
68
69
Hoofdstuk 4
Veldonderzoek (outside-in)
Veldonderzoek (Inside-out)
hoofdstuk 4
70
71
De onderzoeksresultaten (In-
side-out)
Aan de hand van een aantal onderzoeksmethoden die
op locatie worden uitgevoerd k...
72
73
4.1 Intervieuws
74
zoek naar voren gekomen. Tijdens het interview zijn
er meerdere vragen naar voren gekomen. Deze directe
vragen meer ver...
75
Door deze interviews weer naarst elkaar te leggen en
te vergelijken kwamen een aantal aspecten naar voren.
Het bleek ee...
76
Figuur 35. Geeft aan hoe een Manager in het systeem gezet kan woren om het onderwijs en de gemeenschap beter telaten sa...
onderhoud en . Echter duurt het veelste lang voor dat
er iets gedaan wordt. Zie schema hieronder.
Het verdienen van geld d...
78
Figuur 37. Schematische weergave van aanvullende functies die aan de school toegevoegd kunnen worden
79
Opmerkend is dat het onderwijs niet zomaar opgelost
kan worden om dat het een web is van verschillende
zaken die aan el...
80
81
4.2 Enquete
Actie
Om deze vragen goed te laten beantwoorden moeten
deze vragen eerst vertaald worden naar het Koerdisch.
Daarna de ant...
Relatie leerling/leraar:
Hier zijn de antwoorde eveneens verdeelt.
Gebruik van technologische middelen :
Hier kon worden u...
worden dan is het handig om na te denken over de
vergelijkingsmateriaal waar een mening over gegeven
moet worden.
Al met a...
85
42 boys
94 %6 %
33 girls
10
15
20
Age di g m f 9th g de
B s Gi ls
38
Illitrate
38
workno answer
upper- secondary
vocati...
86
87
4.3 Bezoek aan overheidsinstanties
88
Daarnaast is er ook een lijst gegeven van de overheid-
suitgaven aan de bouw van het onderwijs. In deze tabel
zie je ho...
89
effectiever resultaten gegeven.
Helaas heb ik me zelf bij de ministerie niet zo goed
kunnen presenteren. Door dat ik mi...
90
91
4.3 Workshop
92
Type 3
Dit type ontwerp is het eerste ontwerp waar de gang
niet meer een overdekte buitenruimte is maar een
gang. Die e...
93
ouw meer te bieden dan alle anderen. Immers een
cafetaria die nodig is. En het geheel onder een dak om
de klimaat extre...
94
wijs dat gegeven worden. De 3 case studies laten zien
hoe elk school gebouw ontwerpen is.
Conclusie
Uit het onderzoek b...
95
w
96
97
4.4 Case studies
99
102
110
Samenvattende Conclusie
Om de hoofdvraag te beantwoorden ‘wat kan archi-
tectuur doen om de basischolen in koerdistan ...
111
Daarnaast is de betrokkenheid van de buurt van
belang bij de ontwikkeling van zowel het kind als de
buurt. Als de scho...
113
Discussie
114
school interessant wordt. Zijn aanvullende activiteiten
nodig. Naast klas lokalen waar les gegeven worden is
er ook ru...
115
als de onderwijzers. Zo als een sociale binnenruimte.
Alle bestaande problemen moet eerst onderzocht en
erkend worden....
116
ondernemerschap.
5 Een goede leider
meer computerspelletjes doen en buiten
spelen. Interessante programma voor de
scho...
117
CLASSES WORKSHOP
VOCATIONAL
RENTAL
ADMIN/STAFF
Garden
playground
Sports
Library
Home economic
Cafe
Handkraft
Computer
...
FATHER
MOTHER
PUPILS
6-115
TODDLERS
4-5
NURSLING
1-3
08:00
10:00
14:00
18:00
20:0
00:00
12:00
16:00
22:00
CURRENT: WORKING...
FATHER
MOTHER
PUPILS
6-115
TODDLERS
4-5
NURSLING
1-3
08:00
10:00
14:00
18:00
20:0
00:00
12:00
16:00
22:00
CURRENT: WORKING...
ADOLECENTS
13-17
08:00
10:00
14:00
18:00
20:0
00:00
12:00
16:00
22:00
100%
75%
ADULTS
PUPILS
4-12
DAYCARE
1-3
VOCATIONAL
P...
122
123
sign Proposals from Architectural psychology.
School fo the future:Conditions and process-
es-Contributions of Archite...
124
Research booklet V2
Research booklet V2
Research booklet V2
Research booklet V2
Research booklet V2
Research booklet V2
Research booklet V2
Research booklet V2
Research booklet V2
Research booklet V2
Research booklet V2
Research booklet V2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Research booklet V2

304 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Research booklet V2

 1. 1. 1 The school for the future of Iraqi Kurdistan
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Inhoudsopgave
 4. 4. 4
 5. 5. 5 Hoofdstuk 1 INLEIDING
 6. 6. 6 1. Inleiding. In de introductie wordt mijn fascinatie uitgelegd. Hier wordt achtergrondinformatie over het land en een stukje politieke geschiedenis gegeven, om duidelijk een kader te schetsen van het probleem. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksvraag en de methode daartoe toegelicht. In hoofdstuk 3 worden alle resultaten van het theoretische onderzoek en het veldonderzoek uit- gelicht. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen genoemd. 1.1 Fascinatie Ik heb een bijzondere fascinatie voor scholen in Koerd- istan van Irak. Dit is ontstaan doordat ik zelf op zo’n school heb gezeten tussen 1990 en 1995. Door de oor- log ben ik gevlucht naar Nederland. Sinds dien heb ik op Nederlandse scholen gezeten en ervaren dat het ver- schil tussen Iraakse en Nederlandse scholen groot is. Na het verlaten van het land, 10 jaar later, heb ik het land bijna jaarlijks bezocht. Bij elk bezoek aan het land en de stad Duhok waar ik vandaan kom, had het land snelle ontwikkelingen meegemaakt. Met name na de val van de president/dictator Saddam Hoessein waren deze ontwikkelingen duidelijk te zien. Deze economische groei heeft veel ontwikkelingen met zich meegebracht. Mensen hebben een beter inkomen en betere huizen: een beter leven in het rustige noorden, weg van al die aanslagen. Ze hebben meer tijd om ‘leuke dingen te doen’. De overheid heeft al een aantal stappen ondernomen. Zij hebben ervoor gezorgd dat er meerdere scholen werden bijgebouwd. Ze hebben het systeem veranderd. Er zijn nieuwe boeken gedrukt in de Koerdisch taal zo- dat de kinderen hun eigen taal kunnen leren spreken i plaats van het Arabisch. Dit baseer ik op de verhalen die ik heb gehoord en de grove vergelijking die ik maak met de school uit mijn kindertijd en de scholen die ik in Nederland ken. Van uit mijn vakgebied vraag ik me sterk af of archi- tectuur iets kan doen om het probleem in het huidige onderwijs te verhelpen. Toch is er op het gebied van educatie niet veel verand- erd wanneer je het vergelijkt met de tijd dat ik op school heb gezeten. De ouders van de kinderen die nu op basisschool zitten, klagen ook over de zwakte van het onderwijssysteem en de kwaliteit van het onderwijs dat nog verder achteruit gaat. De kinderen houden niet van school. Ze zien het als een gevangenis. Dit zijn de verh- alen die ik heb meegekregen van al mijn bezoeken aan mijn vaderland. Naar mijn idee hebben de huidige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs niet veel vooruitgang geboekt. Figure 1: Map of middel East , Areas where Kurds live
 7. 7. 7 1.2 Onderzoeksgebied Het onderzoek gaat over het semi-autonome Koerdis- tan van Irak. Het zijn drie provincies, namelijk: Duhok, Erbil en Suleymanie. Deze drie provincies hebben te maken met dezelfde politieke achtergrond en cultuur. Het onderzoek zal zich verdiepen op de stad Duhok. De reden hiervoor is dat ik bekend ben met deze stad. Hier heb ik contacten zoals familie, kennissen en vrien- den die mij meer informatie kunnen verschaffen over de stad. 1.3 Grondgebied Voor het onderzoek pak ik een stuk grond die gep- land is voor publieke doeleinden. Mijn plan is om te onderzoeken wat architectuur kan doen op zo’n stuk grond om het onderwijssysteem te bevorderen. En of eventueel de wijk en/of de school meerde functies kan hebben waarmee ook de kwaliteit van de wijk bevordert kan worden.
 8. 8. 8
 9. 9. 9 Onderzoek en methode Hoofdstuk 2
 10. 10. 10 vooral gezocht worden naar politie situatie die gevolgen heeft gehad op de ontwikkeling van onderwijs. De huidige staat van het land aan de hand van rap- porten en cijfers De cijfers zullen een goed beeld geven van de bevolk- ingssamenstelling. De rapporten geven ook een beeld van de problemen maar ook de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn. 2.2.1 Outside-in Aller eerst zal er van uit Nederland onderzoek worden gedaan. Dit kan gedaan worden aan de hand van de aan- wezige literatuur. In het onderzoek zal er vooral gekek- en worden naar het volgende : De geschiedenis van Koerdistan De geschiedenis van Irak en Koerdistan daarvan zal heel veel achtergrond informatie geven over de huidige situ- atie van het onderwijs van Irak. Bij deze onderzoek zal er 2 Onderzoek en Methodolo- gie 2.1 Onderzoek Wat ik ga onderzoeken is de huidige staat van de basisscholen in Koerdistan van Irak. Ik wil er achter komen wat de staat van deze scholen zijn. Ik wil weten waarom de ontwikkeling op gebied van onderwijs geen vooruitgang boekt. Daarnaast wil ik er achter komen welke potentie dit gedeelte van het land heeft om de basisscholen toch te verbeteren. Het uiteindelijke doel is de vraag beantwoorden hoe architectuur kan bijdragen aan de verbetering van de basiss- cholen. Onderzoeksvraag Nadat de locatie gekozen is wordt een hoofdvraag gesteld. Hoe kan architectuur bijdragen aan de verbetering van de basisscholen in Koerdistan? 2.2 Methode Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt het onder- zoek in twee delen gesplitst. Het eerste deel van het onderzoek wordt gedaan buiten af. Bij het tweede deel wordt het onderzoek op locatie gedaan. Deze onderzoekmethode heet “Inside-out en & outside- in”. Figuur 1. De rol van de architec in het ontwerp proces. ARCHITECT POLITICS CULTURE ECONOMI HISTORY PSYCHOLOGY USERS
 11. 11. 11 interactie in de ruimte. Enquête Bij een enquête worden de vragen in gesloten vorm gesteld. De enquête zal gebruikt worden om een alge- meen beeld te krijgen van een groep mensen. Bij deze enquête zullen de leerlingen gevraagd worden om een mening te geven over hun school. Hun vrijetijdsbested- ing en achtergrond informatie van hun ouders. wijs hoop ik een beeld te krijgen op de huidige situatie en alle onvoorziene zaken. Observatie De observatie is een onderzoek vorm waar in je geen eigen inbreng hebt. Observeer je wat er om je heen geb- eurt. Daar in kunnen een aantal patronen naar voren komen die nooit benoemd zijn. Dit zal in doen op bij het bezoek van een school. Het doel is om te achterha- len hoe het gebouw gebruikt wordt. Hoe de mensen met elkaar. Dit is meer om beeld te krijgen over de sociale De indeling van stad De kaart van de stad zal planologisch heel veel infor- matie geven over de ontwikkeling van de stad. Hier zal ook gezocht worden naar potentiele gebieden voor ver- dere ontwikkeling van het onderwijs en het kiezen van de locatie waar het ontwerp komt te staan. Ontwikkeling van het kind en de leeromgeving Van uit neurologie en architectuur psychologie wordt er gekeken naar de eisen waar een leeromgeving aan moet voldoen. Verder zal er ook gekeken worden naar de toekomstbeeld van de scholen. Case studies Case studies zijn een aantal voorbeeld scholen die gezien worden als voorbeeldige toekomstscholen. Hier wordt gekeken naar wat de school zo bijzonder maakt. 2.2.2 Inside out Aan de hand van de verworven informatie uit de liter- atuur zullen vervolg onderzoek worden gedaan op lo- catie. De methode heet “action learning”. Hier zullen aantal onderzoek methodes toegepast worden. Nameli- jk Interviews, observaties, enquêtes, workshops en an- dere gegevens die alleen lokaal te verkrijgen is. Interviews Hier geef ik een aantal interviews. De interview zal gevoerd worden aan de hand van een aantal openvra- gen. Deze vragen zullen een beeld geven van de hui- dige situatie van het onderwijs van uit de oogpunt van deze berokken persoon. Door meerdere mensen te interviewen die iets te maken hebben met het onder- Figuur 2. Het onderzoeks proces. RESEARCH START OUTSIDE IN INSIDE OUT LOCAL ORIENTED GLOBAL ORIENTED QUESTIONARY WORKSHOP DATAGATHERING INTERVIEW OBSERVATION LIDRATURE LIDRATURE OBSERVATIONS RESULTS
 12. 12. 12 Workshop Als laatst wordt een workshop gegeven waar in meerd- ere partijen die betrokken zijn bij het onderwijs te vra- gen hoe zij fantaseren over hun school. Hier zullen juist de ideeën van de gebruikers en de betrokken naar voren komen. Bezoeken aan overheidsinstanties. Er zijn veel gegevens die je niet zomaar op het internet of in Nederlandse bibliotheek kan vinden. Hier voor is een bezoek naar het land echter nodig. Plattegronden en andere nuttige rapporten zullen bij door de overheid verstrekt worden. Dit kan je doen door de overheidsin- stellingen te bezoeken. Voor het onderzoek probeer ik zo veel mogelijk gegevens te krijgen zo als de regels, wetgeving en plattegronden. Dit kan gedaan worden door specifiek vragen te stellen en door documenten te krijgen. 2.3 Resultaten Al deze gegevens zullen een totaal beeld geven van pol- itieke, economische en sociale situatie van Koerdistan. Er zullen hopelijk patronen ontstaan van de huidige sit- uatie en de potenties die het land heeft om zich goed te ontwikkelen. Met het accepteren van het verleden, het door hebben van de huidige situatie en de potenties zien met de kijk op de toekomst zullen er een aantal strate- gisch als ruimtelijke middelen gevonden worden die bij kunnen dragen aan de verbetering van de basisscholen.
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15 Vooronderzoek (outside-in) Hoofdstuk 3
 16. 16. naar de jaren 80 waar de eerste grote oorlog door de dictatuur van Sadam Hoessein gevoerd werd tegen Iran. Van af deze periode heeft het Irakeze volk samen met het Koerdische volk geleden onder het regime van de Ba’ath Partij (De Socialistische partij van de Arabische Herrijzenis). (H. Sami 1969 Gardner) Saddam Hoessein kwam in 1979 aan de macht. Twee jaar later voerde hij zijn eerste oorlog tegen Iran. Dit zijn ellendige jaren geweest met verlies van veel fami- lieleden in bijna elk gezin. Immers elk man boven de 18 jaar was dienstplichtige. Toen deze oorlog voorbij Het gedeelte waar mijn onderzoek over zal gaan, is het deel dat In Irak ligt. Dit is ook het enige gedeelte van Koerdistan die een semi-autonome regering heeft. Hierover vertel ik meer in de volgende paragraaf, die geweid is aan politieke achtergrond van Irak. (figuur 2 :kaart met Koerdische provincies of dat Franse kaart) Politieke achtergrond Om een beter beeld te krijgen van Koerdistan van Irak en haar geschiedenis is het belangrijk om terug te kijken naar de geschiedenis van Irak. Ik ga hier terug Achtergrond Informatie over Koerdistan van Irak Om te beginnen is het verstandig om wat meer ach- tergrondinformatie te hebben over het Koerdistan van Irak. Dit zal een beter beeld geven van de context van het verhaal. De geografische positie en de buur- landen van het land worden omgeschreven met de invloeden die de buurlanden kunnen hebben op het land. Vervolgens wordt er gekeken naar de historische gebeurtenissen en de ontwikkelingen daarin tot op heden. Daarna wordt het bioklimaat van het land omschreven. Daarna zoom ik in op de locatie die ik wil verder onderzoeken en de reden waarom ik mijn onderzoek daar wil doen. Uiteindelijk zal alles bij elkaar een goed beeld geven van het huidige Irak en het Koerdistan daarvan en de redenen waarom ik een locatie kies in dat gebied. Waar ligt Koerdistan Al eerder in de introductie heb ik aangegeven dat mijn onderzoek zal gaan over Koerdistan. Maar de vraag is: waar ligt Koerdistan? En waarom ligt de focus van dit onderzoek op Koerdistan van Irak? En waar is Irak een gedeelte van? (Figuur1: algemene kaart midden oosten en Koerdistan) Koerdistan is officieel geen land. Het is een gebied waar Koerden wonen. Dit gebied valt op de grenzen van meerdere landen namelijk: Turkije, Iran, Irak, Syrië en een klein beetje in Armenië. Koerden heb- ben een eigen taal met daarin een aantal dialecten. De Koerden die in Turkije wonen kunnen de Koerden in Irak verstaan en die van Syrië kunnen die van Iran ook verstaan. Ondanks dat ze uit verschillende landen komen, voelen de Koerden zich nog altijd een een- heid. Mede doordat ze nog altijd dezelfde tradities hebben en dezelfde taal spreken. Kurdistan regri- on Goverment (KRG) Iraqi government - 15 governorates exc. KRG Research field Figuur 3. De kaart van Irak - De verdeling van het land in twee regeringen (Al Beyboni 2014) 3 governorates - Suleymaniya - Duhok - Erbil
 17. 17. Vanaf dat moment heeft Koerdistan van Irak de macht gekregen over het eigen gebied. Alhoewel dit officieel geen autonome regering was, had het land onder deze omstandigheden toch de kans om zelf te regeren. Na al deze binnen- en buitenlandse gevechten hebben alle buurlanden de grenzen met Irak gesloten. Het land is in armoede terechtgekomen door de schade van de afgelopen oorlogsjaren en doordat er door de gesloten grenzen geen import van producten mogelijk was. Door de schade van de afgelopen oorlogsjaren is het land in armoede terechtgekomen. Hierom heeft volk al genoeg van al deze ellende en hebben ze zich verzet tegen de regering. Het zuiden sloeg toe en het noorden ook. Daar was de dictator niet blij mee. Hij heeft zijn troepen op de koerden en sjiieten afgestuurd. Dit wordt Anfal genoemd. Op dat moment heeft de VN-Veiligheidsraad(veilighe- idsraad Verenigde Naties) ingegrepen. Zij hebben voor de ”no-fly zone” gezorgd( figuur 4: no fly zone). Dit heeft ervoor gezorgd dat het zuiden en het noorden niet konden worden aangevallen door zijn troepen. De stenen dorpen konden niet worden gebombardeerd. was, heeft Sadam Hoessein oorlog gevoerd met Koe- weit. Hij vond dat Koeweit de 19de provincie moest worden van Irak. Het volk heeft in meer ellende gezeten en wilde hier van af. Los van het feit dat hij oorlog voerde met de buur- landen, liet zij zijn eigen volk ook lijden. Hij had iets tegen de Koerden in het noorden en de Sjiieten in het zuiden. Met al die massamoorden en martelingen als gevolg. Een voorbeeld hiervan is de genocide aanval op het Koerdische dorp Halabja. In de tijd dat Irak oorlog voerde met Koeweit had het 1981 1988 1990 1995 2003 2013 IRAQ-IRAN W AR END OFW AR INVASION OFkUW AIT ANFAL 1989 INVASON OFiRAQ OILFOR FOOD PROGRAM M E 1991 NO FLY ZONE 2005 PARLIAM ENTARY ELECTION SEM IAUTONUM OSKRG KURDISH OFFICALLAGUEGE Figuur 4. De polikie geschiedenis van Irak. tijdlijn met belangerijke gebeurtenisen. (Beyboni,2014)
 18. 18. mische vooruitgang. Hier wordt Saddam Hoessein ten val gebracht. Het nationale inkomen wordt nu beter verdeeld. Er wordt meer geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs. De overheid is volop bezig met wederopbouw. Ko- erdistan is bezig met het bouwen van nieuwe scholen. Zie figuur 6 voor meer informatie voer de overheids- bestedingen in het bouwen van basisscholen. (figuur 6: Ministery of Education: overheidsbestedingen aan het bouwen aan scholen per jaar) Tweede periode De tweede periode wordt gedomineerd door armoede. Dit is de periode waar sancties op het land gelegd zijn. “Oil for Food Progamme “ heeft wel geholpen tegen extreme armoede, maar niet tegen de armoede van het onderwijs. Met name in het Koerdistan was dit het geval. Derde periode De laatste periode wordt gedomineerd met econo- de VN-Veiligheidsraad gezorgd voor “Oil for Food Programme” (Nation 1990). Dit programma zorgde ervoor dat de gewonnen aardolie niet werd verkocht voor wapens om meer oorlog te voeren, maar voor voedsel en medicijnen die weer naar het volk ging. In 2003 vallen de Verenigde Staten Irak aan. Hierbij wordt de dictator Saddam Hoessein ten val gebracht en veroordeeld tot de doodstraf. Op dit moment krijgt Irak een nieuwe democratische regering met parle- mentaire verkiezingen. Koerdistan van Irak, die nog steeds de ‘no fly zone’ regeert, heeft nu officieel een semi-autonome regering gekregen met een eigen leger en veiligheidsdienst. Ook wordt de Koerdische taal de tweede office taal van Irak. Hier begint de wederop- bouw van het land. De invloed van politieke gebeurtenissen op het onderwijs. De politieke gebeurtenissen die in het vorige hoofd- stuk beschreven zijn, kunnen worden opgedeeld in drie perioden. Elke periode heeft eigen kenmerken. Deze kenmerken hebben gevolgen gehad op het on- derwijs. Zie figuur 5 voor meer informatie over deze perioden (figuur 5: schema drie perioden) Eerste periode De eerste periode is de tijd van de achtjarige oorlog met Iran. Dit waren de donkere jaren waarin op alle fronten werd bezuinigd om het leger te steunen. Nor- maal werd er 6% van het nationaal inkomen besteed aan het onderwijs. Dat was ongeveer 2,5 miljard aan onderwijs per jaar. (UNESCO 2010) Dit bedrag ging gedurende de oorlog omlaag van 620 Amerikaanse dollar naar 47 dollar. Hier begint de achteruitgang van het onderwijs. NORTHEREN NO FLY ZONE SOUTHEREN NO FLY ZONE Kurds Suna Shi´a Figuur 5. No fly-zone. Iraqi troops were not allowed to fly above and ander the two blue lines (Al Beyboni 2014)
 19. 19. 19 Samengevat De eerste periode is de periode geweest van de be- zuinigingen. In de tweede periode was er helemaal geen geld meer voor het onderwijs en heeft het erg geleden. De derde periode staat in het teken van de wederopbouw. Er moet in deze periode zeer veel geb- euren om de achterstand van het de eerste periode en de tweede in te halen.
 20. 20. IRAQ-IRAN W AR END OFW AR INVASION OFkUW AIT INVASON OFiRAQ OILFOR FOOD PROGRAM M E NO FLY ZONE PARLIAM ENTARY ELECTION BA’ATH PARTY TIME (IRAQ) 620 dollar 48 dollar 1981 1988 1990 1995 2003 2013 1989 1991 2005 SEM IAUTONUM OSKRG KURDISH OFFICALLAGUEGE POST- WAR (IRAQ) POST- WAR (KRG) POVERTY (KRG) PROSPERITY (KRG) BA’ATH PARTY TIME (IRAQ) PROHIBITION OF SATELLITE TV (Mobile Phones and Computers) SATELLITE TV USE OF M.PHONES AN COMPTERS EDUCATION ARABIC AS SCHOOL LANGUAGE TRANSITION TO KURDISH LANGUEAGE KURDISH LANGUEAGE PUBLIC SCHOOLS PRIVATE SCHOOLS SCHOOL TYPE 1 & 2 SCHOOL TYPE 3 TYPE 4 POLITICALBACKGROUNDMAJOREVENTS 1 2 3 Figure 6. Tijdlijn van polikieke gebeurtenissen samen met de ontwikkelingen in het ondrwijs. (Al Beyboni, 2014)
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23 3.2 Klimaat
 24. 24. vochtigheid rond 17% in de steden. Dit houdt in dat de lucht droog is. Het jaarlijkse gemiddelde van de relatieve vochtigheid is rond 40% (Walker 2005). De regio valt onder mediterrane anticyclonen (Aziz 2003) oftewel: een hogedruk gebied. Hierdoor ontstaat vaker stormachtig weer met veel wind uit het noordwest- en die veel zand en stof met zich meeneemt. De stof in de lucht vormt een bedreiging voor de gezondheid van de mens. 3.2 Het klimaat 3.2.1 Microklimaat van Koerdistan Het Koerdische klimaat is geclassificeerd als het step- peklimaat. Zie figuur 7 (figuur 7: steppe klimaat) Dit houdt in dat de zomers warm en droog zijn en de win- ters koud en nat. Lente en herfst zijn in vergelijking met zomer en winter erg kort. De Koerdische steden worden gekarakteriseerd door extreme weersomstandigheden met hoge temperatuur die verschillen tussen dag en nacht en tussen zomer en winter. De dagtemperatuur kan in de zomermaanden hoger dan 45 graden Celsius worden, waar tegenover de nachten lager dan 30 graden Celsius kunnen worden. Binnen in de stad kan de temperatuur van wijk tot wijk ook verschillen. Op plaatsen met name bij een dal met een waterkanaal en bomen is de tempratuur lager dan gebieden waar alleen maar bebouwing is. In de wintermaanden is de temperatuur gemiddeld 15 graden Celsius overdag tegenover -15 in de nacht. Hier kan regen en sneeuw vallen. In dorpen kan het meters sneeuwen. In de steden verdwijnt sneeuw na enkele da- gen. De hoger gelegen gebergten blijven wit ook in de zomer. Gemiddeld valt er tussen de 500 en de 1006 mm regen per jaar (Walker 2005). Dit begint rond sep- tember en eindig rond mei. In vergelijking met Neder- land tussen 690- 900 regenval per jaar) is het verschil niet zo groot in het maximum, de tijd waarin regen valt. Dit houdt in dat er jaren zijn waar het erg droog kan zijn. Door hoge temperaturen is de vraag naar water veel groter in de zomer. Zie figuur 8 impressie van deze seizoenen. (figuur 8: four seasons impression ) De relatieve vochtigheid in Koerdistan is laag. Met name de zomerse namiddagen. Hier is de relatieve Figuur 8. Micro climate of the world (....) Figuur 7. Schema (anti-) cyclone. (.....)
 25. 25. 25 Average minmum temprature Avarage number of days precipita on per month Septem ber August February Novem ber M ay Primary school days 38 29 21 14 12 15 19 25 32 39 43 42 19 2 21 25 5 14 14 1 Average maximum temprature Avarage sun houer per day 1 9 15 25 Figuur 10. Grafiek van het weer gedurende een jaar in Erbil in vergelijking met de basisschool dagen. ( Al Beyboni, 2014) Winter Spring Summer Automn Figuur 9 Microklimaat van Koerdistan. 3.2.2 De invloed van klimaat op de werking van de scholen De scholen beginnen half september en eindigen halver- wege mei. Dit is de periode waar sprake is aangename temperatuur . In de figuur hieronder zie je een diagram met temperatuur, regenval en aantal zonuren gedurende het jaar, met daarin de openingstijden van de school. Wanneer de tempraturen hoog worden, gaan de scho- len sluiten. Hier door hebben de leerlingen ruim drie maanden zomervakantie. De scholen hebben geen kli- maatsystemen die voor aangename binnenklimaat kun- nen zorgen, zowel tijdens de zomer als de winter. In de winter houden de leerlingen de jas aan in de klas. En in de zomer zijn alle ramen open. Er is dan een ventilator die de lucht in beweging brengt
 26. 26. 26
 27. 27. 27 3.3 Infographics 3.3 Lidratuur onderzoek naar de huidige locatie
 28. 28. 28 15% 20% 10% Parents Refuse Finance Illness 15% 28% 10% 17% 20% 10% ParentsRefuse Finance Illness Work Schoolis far Other 23% 7% 50% 16% 3% 1% 23% 7% Reasons for not attending school age 12 + 3.3 Literatuur onderzoek naar de huidige locatie 3.3.1 Inleiding Om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie van het land en met name hoe de bevolkingssamenstelling in elkaar steekt, is er gezocht naar feiten en cijfers die meer kunnen vertellen over wat er nu gaande is. Deze infor- matie is verkregen dankzij het JAPU (Joint Analysis and Policy Unit, voormalig IAU) Deze organisatie verzamelt alle demografische onderzoeken die door meerdere or- ganisaties gemaakt zijn in Irak. Dit is het platform waar elke organisatie, bedrijf of individu informatie over Irak terug kan vinden. Deze rapporten dateren van 2007 tot 2013. (IAU 2011). Jonge populatie Deze demografische rapporten heb ik vertaald naar In- fographics. Zodat de hoeveelheid aan informatie in één oogopslag begrepen kan worden. Het eerste wat opvalt is dat de Koerdistan te maken heeft met een overweg- end jonge populatie. Het is het tegenovergestelde van de vergrijzing die nu in Europa gaande is. Zevenender- tig procent van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. Vier procent van de bevolking is boven de vijfenzestig. Een gemiddeld huishouden bevat 5.1 personen. Voor mijn onderzoek betekent het dat een groot gedeelte van de bevolking officieel schoolgaand is en dat het aantal mensen wat naar school gaat nog groter zal worden. 3.3.1 Onderwijssysteem Daarna heb ik gekeken hoeveel mensen er daadwerkeli- jk naar school gaan specifiek in Duhok. Het rapport van Unesco vertelt wat de verplichtingen omtrent educatie zijn(UNESCO 2010). In Koerdistan zijn de volgende onderwijsniveaus aanwezig: Pre-education(kleuter- school), Primary (basisschool ), Intermediat(middelbar- school onderbouw) en Secondary (middelbareschool bovenbouw)en University. Na de val van Sadam Hoessein in 2004 hebben ze Primary en Intermediate samengevoegd tot Basic-Education (basisonderwijs). Vandaar dat er nog verschillen kunnen zijn met de rest van Irak. In de cijfers valt echter te zien dat het Prima- ry en Intermediate twee verschillende groepen zijn. In de infographics valt te zien dat Primary het hoogste aantal aanmeldingen heeft. Dit komt doordat het de eni- ge vorm van onderwijs is die verplicht is in KRG. Wat verder opvalt is dat bij de intermediate school maar vi- erendertig procent zich aanmeldt en het feit dat we niet weten hoeveel leerlingen de primary education met suc- ces afrond . schoolverlaters Het onderzoek van Iraq National Youth en Ad- olescents Survey van 2009 laat de reden zien waarom de leerlingen in de leeftijd van twaalf plus in heel Irak de scholen verlaten. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen meisjes en jongens. Bij vrouwen verlaat 50% de school doordat hun ouders weigeren hun dochters verd- er te onderwijzen. Bij de jongens is dat ook het geval, maar dan maar vijftien procent. De voornaamste reden waarom jongens in de leeftijdscategorie twaalf plus het onderwijs verlaten is vanwege financiële redenen. Deze resultaten gaan over heel Irak, wat dus een slecht beeld geeft van waarom kinderen in KRG de school verlat- en. Dit is één van de redenen waarom veldonderzoek vereist is. 3.3.2 Geletterdheid Om een beter beeld te krijgen van het onderwijs in Koerdistan, is het nodig om te kijken naar de geletterd- heid van de bevolking van Koerdistan. Geletterdheid is een belangrijke indicator van educatie in het algemeen. Vanuit het JAPU blijkt dat het Koerdistan de hoogste percentage aan analfabeten heeft. In Duhok is het per- centage analfabeten 31%. Waarvan de mannen 11% anal- fabeet is en de vrouwen 24%. Verbazingwekkend zegt het rapport Iraq Woman Integrated Social and Health Survey (sick) (CSO 2009) dat vijfenveertig procent van e vrouwen die naar de basisschool zijn gegaan analfabeet zijn. Dit betekent dat mensen die naar de basisschool zijn geweest alsnog niet kunnen lezen en schrijven. 3.3.3 Werkgelegenheid Een tweede factor die te maken heeft met onderwijs is de werkgelegenheid. Het JAPU heeft de werkloosheid gemeten aan de hand van enquêtes afgenomen door an- dere organisaties. Duhok stad heeft een heel hoog per- centage werkloosheid, namelijk 39% van de categorie vijftien plus. Van de groep die wel werkt is volgens rapport Imple- mentation on Iraqi Labour Law 71-1987 Monitoring Figuur 11. Platform waar data te vinden is over de huidig Irak. veel partijen delen hun onderzoeksresultaten.De toen- malige IAU. (JAPU 2014) Figuur 12. De reden waarom de meeste leerlingen de school v-erlaten. (UNFPA 2009)
 29. 29. 29 Married persons from age 15+ age <15 age 16- 17 Maried/widdow/ devorced Marrige Illigal Legal age <15 age >18 age 18 + KRG Duhok Governorate Area 6,553 km3 Population 505.491 Urban area 73 % Rural area 27 % Average household 5.1 Population <15 65+ 15-55 37 % 4 % 89 % Population Age 50 % 50 % 0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 Male Female 40-44 Figuur 13. Lijst met feiten over de bevolkingssamenstelling. Deze onderzoek zijn gedaan tussen 2007 en 2013 (IAU 2011 )
 30. 30. 30 15% 20% 10% Parents Refuse Finance Illness 15% 28% 10% 17% 20% 10% ParentsRefuse Finance Illness Work Schoolis far Other 23% 7% 50% 16% 3% 1% 23% 7% Reasons for not attending school age 12 +Education enrolement in Duhok city 36.7% 90 % 34 % 12 % Peimary 6-11 Intermediate 12-14 Secondery 15-18 pre -Education 3 - 5 1% Pre-primary educa n cial entry age 4, 2 years, non-compulsory Basic-educa n cial entry age 6, Grades 1- 9, compulsory, free of charge Upper-secondary educa n Theore cal entry age 15, 3 years, non-compulsory University and Higher educa n 4 to 5 years Pre-primary educa n cial entry age 4, 2 years, non-compulsory Primary educa n cial entry age 6, Compulsory, Grades 1-6, free of charge Secondary educa n (Grades 7-12) Intermediatestage(Grades7-9, cialentryage12,concludes basic educa ) Upper Secondary / Preparatory/ Voca al stage 3 years, theore cal entry age 15 University and Higher educa n 4 to 5 years Kurdistan Regrion (KRG) Education System Ieaqi Education System (excluding KRG) The educational ladder for Iraq and the KRG for the 2008-2009 Academic Year Age Level Iraq (excluding KRG) KRG 17 12 Secondary Upper-secondary Upper-secondary 16 11 15 10 14 9 Intermediate Basic 13 8 Complementary 12 7 11 6 Elementary 10 5 9 4 8 3 7 2 6 1 5 KG-2 Pre-primary Pre-primary4 KG-1 Sources: Federal MOE and kRG MOE, compiled by UNESCO Sources: Sources: Sources: Federal MOE and kRG MOE, compiled by UNESCO Education Figuur 14. Lijst met feiten over het onderwijs . Deze onderzoeken zijn gedaan tussen 2007 en 2013
 31. 31. 31 Source: IAU- FACTSHEET DUHOK 2010 Source: Iraq Woman Integrated Social and Health Survey (I-WISH) 2012 Ilitracy Duhok Governorate Area 6,553 km3 Population 505.491 Litracy 69 % Ilitracy 31 % Illitracy 24%-31% 18% -23% 13% - 17% 30 40 50 60 70 Illiterate Urban Men Rural Men Urban Women Rural Women 0 10 20 30 40 50 60 70 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 %Illiterate Age Group Urban Men Rural Men Urban Women Rural Women robability 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Illiterate Read&Write Primary/Int. Secondary Higher Probability 50% Educational Level of the Head of The households in Iraq Illitrasy Rate by Gender and Location One in five Iraqi, age 10-49, can’t read or write 40 30 25 20 15 10 5 0 35 Male Female Age 15-19 Age 20-29 Age 30-39 Age 40-49 45% of woman who attended pirmary school are iliterate. Female /Male Comparison for Ilitracy Source: World Food Programme Comprehensive Food Security Vulnerability Analysis (WFP CFSVA) 2007 Source: World Food Programme Comprehensive Food Security Vulnerability Analysis (WFP CFSVA) 2007 24 %11 % Figuur 15. Lijst met feiten over de geleterdheid . Deze onderzoeken zijn gedaan tussen 2007 en 2013
 32. 32. 32 From those who work in private Sector : Employment Duhok Governorate Area 6,553 km3 Population 505.491 Employment 61% Unemployment 39% Employed: 3 KRG Gorvernorates 17 Iraqi Governorates Public sector Private sector Mixed sectroe Foreign Employment In Duhok City < 15 16 - 2526 - 54 > 55 Age Ilitrate Primary school Secondery school High school or higher Litracy Provision of services Constuction Meganical Oil Not specified Field 94 % 6 % Know thaire rights Don’t know what teir rihts are Think they have no rights Rights 55 %44 % 2 % 1 % 1 % 94 % of woman work in public sector Source: Implamantation Of Labor Law 71-1987 in Dahok Governorate- monitoring report, 2012 Source: Governorate of Iraq, Iraq National Youth & Adolescens Survey 2009 Source: IAU Labour force factsheet, December 2010 75 % 18 % Figuur 16. Lijst met feiten over werkgelegenheid . Deze onderzoeken zijn gedaan tussen 2007 en 2013
 33. 33. 33 90 % 34 % 12 % Secondery 15-18 pre -Education 3 - 5 1% From home household ? Vocational illitracy age <15 age 16- 17 age 18 + Kids Home moms WOrk 36.7% Peimary 6-11 Intermediate 12-14 Marriage WORK WOrk rapport Duhok 2012) (Ahmed Rasheed 2012) . 75% man. 18% van de vrouwen van Duhok stad heeft een baan. Dit betekent dat 82% procent van de vrouwen werkloos is. Van de groep werkers werkt 50% procent in de publieke sector en 2% procent in de private sec- tor. Vierennegentig procent van de werkende vrouwen werkt in de publieke sector. Wanneer je bij de publieke sector werkt, werk je bij de overheid als ambtenaar. Dit zijn beroepen als leraar, dokter of ambtenaar bij een ministerie. Om bij de overheid een baan te kunnen kri- jgen heb je op zijn minst een basisschooldiploma nodig. De helft van de werknemers die in de private sector werken is in de leeftijdscategorie 15-25 jaar oud. Dit is een vrij jonge generatie die waarschijnlijk geen univer- siteitsdiploma heeft, omdat je die meestal pas rond je vijfentwintigste krijgt. Dan blijkt dat van de mensen die in de private sector werkrn een groot deel alleen maar een basisschooldiploma heeft. Dit komt er op neer dat de meeste leerlingen die de basisschool verlaten aan het werk zijn. Dit geldt alleen voor de mannen. Vrouwen en werk De vrouwen die de basisschool verlaten eindigen thuis, helpend met het huishouden totdat zij gaan trouwen. Vijfentwintig procent van de vrouwen onder de acht- tien jaar trouwt. Dat komt erop neer dat vrouwen die het onderwijs verlaten kansen op de arbeidsmarkt, met name in de publieke sector, missen. Op het moment dat deze vrouwen getrouwd zijn krijgen ze gemiddeld ruim drie kinderen. 3.3.4 Conclusie Dit zijn de patronen die te zien zijn vanuit de rapporten van verschillende organisaties. Dit roept tegelijkertijd ook een aantal vragen op. Het onderzoek over de re- den bij het verlaten van school is te breed. Hiervoor is lokaal onderzoek nodig om meer duidelijkheid te kri- jgen over deze zaak. Het geschiedenisonderzoek van het vorige hoofdstuk toont aan dat Koerdistan van Irak verschilt met de rest van Irak in zijn ontwikkeling. Hier- door zijn deze resultaten niet accuraat. Daarnaast is het niet duidelijk waarom de vrouwen niet kunnen lezen en schrijven nadat ze de basisschool hebben afgerond. Is het de kwaliteit van de school of de cultuur die bepal- end is? Om te weten wat architectuur kan bijdragen aan de verbetering van de school is moet er meer duideli- jkheid komen over de reden waarom de leerlingen de school verlaten. Deze vraag wordt op veldonderzoek (inside-out) beantwoord. Figuur 17. Dit is het leef patroon van het koeridsche gemeenschap. Dit is gemaakt aan de hand van de verzamelde data. (Al Beyboni, 2014)
 34. 34. 34
 35. 35. 35 3.4 Mapping
 36. 36. 36 3.4 MAPPING De kaart van de stad zal planologisch heel veel infor- matie geven over de ontwikkeling van de stad. Hier zal gezocht worden naar potentiele gebieden voor verdere ontwikkeling van het onderwijs en het kiezen van de locatie waar het ontwerp komt te staan. Aller eerst wordt de kaart geanalyseerd. Voor het onderzoek heb ik de afstudeer theses van Halima A. Othman (Othman 2008) gebruikt die een kaart heeft gemaakt van huidige staat gemaakt van de stad in 2008. Daar- naast neem ik de satelliet kaart van Microsoft Bing er bij(Microsoft 2010). De kaart is gemaakt in 2010. Dit is het meest recente kaart die gevonden is. Per onder- werp wordt de kaart uitgelicht en de bijzonderheden duidelijk gemaakt aan de hand herinneringen en de resultaten de eerdere hoofdstukken.
 37. 37. 37 figuur 18. Kaart van Duhok rood: binnenstad. blauw: Dorpen die nu een deel van de stad worden. (Othman 2008) GEVERKE UPPER MALATA LOWER MALTA MASIK SHINDOKHA QASARA DUHOK CITY CENTER 3.4.1 Stad en omliggende dorpen De ze kaart laat zien hoe de stad zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. Hier zie je ook duidelijk hoe de dorpen een deel zijn geworden dan de stad. In het derde periode (zie hoofdstuk geschiedenis) is de stad volop in ontwikkeling of te wel de wederopbouw. De laatste 10 jaar is de stad in een rap tempo gaan uit- breiden door de economische groei. de dorpen zijn nu slechts een wijk geworden van de stad. De dorpen zijn te onderscheiden van de stad door zijn structuur maar ook de type gebouwen die er zijn. Dorpen zijn meer van lokale materialen gemaakt zo als steen en leem. De straten zijn moeilijk toegankelijk voor Auto’s. De straten zijn niet verhard.
 38. 38. 38 3.4.2 Publieke gebouwen De publieke gebouwen zijn in de binnen stad te vin- den. De overige gebouwen zijn langs de hoofdwegen te vinden. De gebouwen die langs de hoofdwegen geb- ouwd zijn dateren uit het derde periode ( zie hoofd- stuk geschiedenis).Dat is het periode van de wederop- bouw. Het is duidelijk dat bereikbaarheid met de een voertuig een belangrijke rol gaan spelen. Figuur 19 . De kaart van Duhok Blauw: Publieke gebouwen. (Othman 2008)
 39. 39. 39 Figuur 20. Kaart van Duhok. Rood; commerciele gebied. (Othman 2008) 3.4.3 Commerciële gebouwen De meeste commerciële gebouwen zijn te vinden in het centrum. Dit is een winkelcentrum. Door de stads uitbrieding is deze centrum ver weg komen te staan van de buitenwijken. In de buitenwijken zijn er kleine winkeltjes te vinden. Dat zijn meestal garages van won- ingen die omgetoverd zijn tot een bakker, groentebo- er, en levensmiddelen winkeltje. Deze zijn willekeurig inwoonwijken te vinden. Kantoorgebouwen die niet in de binnenstad passen zijn net als de publieke gebouw- en te vinden langs de hoofdwegen. Zij zijn bereikbaar met voertuigen.
 40. 40. 40 3.4.4 Hoofd wegen De kaart laat alle wegen zijn die verhard zijn. De rode wegen zijn de belangrijkste hoofd wegen die niet allen de stadsdelen verbied maar ook de steden. Deze wegen zijn de drukste wegen. Deze wegen splitsen de stad in delen. Het oversteken van deze weg is gevaarlijk voor de voetganders. Het is beter om met de auto van deze wijk naar het andere toegaan. Het meest gebruikte vorm van openbare vervoer is een taxi. Taxi is behoort tot de private sector. Vele mensen vinden een taxi niet betrouw baar. Met name vrouwen vind het niet veilig. Zij gaan het liefst samen met familie of een vriendin de taxi in. Figuur 21. Kaart van Duhok. De hoofd en de sub wegen. Hier is de rodel weg de hoofdweg tussen aansluitende steden. (Othman 2008) Mosul ZAKHO Erbil
 41. 41. 41 figuur 22. De kaart van Duhok. De aanwezige basisscholen. bereikmaar met een straal van 500 meter. (Othman 2008) 3.4.5 Basischolen Deze kaart laat alle basisscholen zien. De stippenlijn laat de bereikbaarheid zien met een straal van 500 m. in de buitenwijken is de bereikbaarheid binnen deze straal niet bereikt. Dit houdt in dat vele scholen. Dit houdt in dat een kind meer dan 500 moet lopen om op zijn school te komen.
 42. 42. 42 3.4.6 Middelbare scholen Deze kaart laat de middelbare scholen zien. Hier zie is een stippellijn met een staal van 1 km van de school te zien. Eveneens als de middelbare scholen is inde buitenwijken weinig scholen aanwezig. En op sommige gebieden helemaal niet. Dit houdt in dat een scholier met de auto of openbare vervoer naar middelbare school moet. Te voet is te ver een gevaarlijk gevaarlijk door de gevaarlijke autowegen. Figuur 23. Kaart van Duhok. Middelbarescholen, bereikbaar met een straal van 800 meter. (othman 2008)
 43. 43. 43 Figuur 24. Sateliet foto van Duhok( bing 2010). Alle aanwezige basis en middelbarescholen zijn gemarkeerd Door Al beyboni (2014). In vergelijking met de kaart van Otham van 2008 zijn er 2 scholen bij gekomen zie blauwe markring. 3.4.7 Satelliet fotos Deze kaart is een satelliet foto van Bing die gemaakt is in 2010. deze kaart geeft een update op de kaar van Othman. Hier is de focus gelegd op de bij opvallende zaken en de scholen. Door het kennen van deze stad en de herinneringen aan de basisschool en te vergeli- jken met de kaart van Othman zij de nieuw gebouwede scholen op te sporen (zie blauwe punten op de kaart).
 44. 44. 44 Figuur 25. 3 school typologien te vinden in de stad (Bing 2010) bewerkt door Albeyboni (2014) 3.4.8 School typologieën Uit het onderzoek van de Bing kaart en eigen her- inneringen heb ik toch 3 type scholen er uit te ge- haald. Deze 3 typen komen uit de 3 perioden die ik in hoofdstuk geschiedenis zijn uitgelegd. Type 1 is gebouwd in de tijd voor dat de BATH partij aan de macht kwam. De 2de komt uit de tijd van de BAATH partij en de 3de zijn de nieuwe scholen die na 2004 zijn gebouwd de. Dit betekend ook dat er maar 1 school ontwerp ont- worpen wordt en deze een aantal keer gekopieerd worden daar waar nodig.
 45. 45. 45 3.4.9 Migratie binnen de stad. Hier is te zien bewoners zich migreren binnen de stad. De mensen trekken naar de buitenwijken van de stad. Dit zijn met name de kinderen van oudere generatie die in de binnenstad wonen of wat oudere wijken. Deze buiten wijken zijn nieuw. Door de economische groei. Hebben mensen meer geld en kunnen een ei- gen huis bouwen in de binnenstad. Juist in deze buiten wijken zijn er te weinig scholen aanwezig, in verhoud- ing met de migratie en de jonge gezinnen die veel kinderen nemen , maar ook door dat meeste gezinnen jonge gezinnen zijn die meer kinderen hebben is het zeer noodzakelijk om dat snel scholen bij te bouwen. High densety area 25% of total population Developing residential areas Chosen site Figuur 26. Migratie binnen de stad door de economische groei.
 46. 46. 46 Chosen site Open space Primary school Secondary school Commercial area Mosque Figuur 27. De gekozen onderzoeksgebied voor het bouwen van een nieuwe school. 3.4.10 Conclusie - Gekozen locatie voor het onderzoek wort het gebied die tussen stads hoofdwegen gekozen. Deze wegen bakenen gebied goed af. Dit buitengebied is ver van de binnen stad en ver van belangrijke faciliteiten. deze kaart laat zien welke faciliteiten aanwezig zijn binnen dit gebied. Het valt op dat er e maar 3 scholen aanwezig zijn. Te wein- ig voor de hoeveelheid huishoudens en te ver voor vele kinderen. Daarnaast zijn er naast 2 moskeeën en aantal kleine winkeltjes. Er zijn geen andere faciliteiten aanwezig, zo als sport en vrijetijd bestedingen.
 47. 47. 47 De uiteindelijke locatie is een stuk grond die in de st- edelijke plan gereserveerd is voor publieke doeleinden, met neme voor onderwijs. De locatie is ook een grote stuk grond die gereserveerd is voor zowel een basis- school als een middelbare school. De school is nog niet gebouwd. Hier voor wordt een ontwerpvoorstel gemaakt. Deze stuk grond is centraal in de wijk. Het zit aan de zijde van een van de doorgaande weg dat paral- lel staan aan de hoofdweg. Hierdoor is deze plek goed zichtbaar. Het kan dienen als symbool van de wijk. figuur 28. De kaart van de gekozen locatie. De witte kavels zijn bestemd voor publieke functie. pre- school Primary school Secondary school
 48. 48. 3.5 Wat wordt er gezegt over goed onderwijs
 49. 49. 50  Gives the child an opportunity to choose many of his or her own activi- ties  Gives the child a chance to assess the results of his or her efforts and to mod- ify them  Offers an enjoyable atmosphere that promotes exploration and the fun of learning  Above all, allows the child to be an ac- tive participant rather than a passive observer. 3.5.1 Omgevingspsychologie Andere theorieën die zich aansluiten bij Diamonts is die van Rotraut Walden (Walden 2009) . Walden richt zicht op het ontwerp van een ruimte van uit omgev- ingspsychologie. Psychologische factoren kunnen veel invloed hebben op het welzijn van een kind, zowel pos- itief als negatief. Te denken aan aanpassingsvermogen, stress, afleiding en vermoeidheid. Er zijn ook andere factoren als licht, kleur, geluid, verwarming en koeling, aankleding van de ruimte en meubilair. De ruimtelijke perceptie van een mensen is niet alleen het zien van vier muren, maar ook het voelen, ruiken en het horen van de ruimte. Alle zintuigen zijn betrok- ken. Deze waarneming bepaald ook de gemoedstand van een kind. Walden maakt een lijst van een aantal ontwerpeisen waar een ruimte aan moet voldoen. Het gaat hier net Onderwijs vanuit de Neurologie In het boek “Trees of the Mind”geschreven door Dr. Mariana Diamonds, Neurowetenschapper aan de universiteit van Claifornia (Diamond 1998)schrijft zij over de invloeden die de intelligentie van een kind bevorderen. De omgevingen factoren zijn hier de belangrijkste invloeden. Hier onder zie je een lijst die Diamonds heeft opgesteld waarin een leeromgeving van een kind aan moet voldoen. Deze lijst is in het Engels geschreven. The environment includes:  Includes a steady source of positive emotional support  Provides a nutritious diet with enough protein, vitamins, minerals, and calo- ries  Stimulates all the senses (but not nec- essarily all at once!)  Has an atmosphere free of undue pressure and stress but suffused with a degree of pleasurable intensity  Presents a series of novel challenges that are neither too easy nor too diffi- cult for the child at his or her stage of development  Allows for social interaction for a sig- nificant percentage of activities  Promotes the development of a broad range of skills and interests that are mental, physical, aesthetic, social, and emotional 3.5 Globaal onderzoek over wat er geze- gd is over het onderwijs. Inleiding In dit hoofdstuk wordt onderzoek gaan naar wat er al- gemeen gezegd wordt over het onderwijs. Hier zijn een aantal boeken en artikelen genomen die van verschil- lende experts die een visie geven over de ideale school omgeving en de toekomst van de scholenschool. Het eerste gedeelte gaat over de op opvoeding van een kind vanuit neurologie. Het om wat een kind in zijn omgeving moet hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dit wordt vergeleken met omgevingsar- chitectuur “enviromental psychology”. Als laats wordt er uitgelegd wat een community school is en wat de toegevoegde waarde van deze type school is en hoe de school financieel beter redzaam kan maken, naast de steun die ze al hebben. Figuur 29. Neurologie als beginpunt van onze ge- dachten en emo es
 50. 50. 51 Emotional support Nutritios diet Stimolate sences Serie of novels Balanced admosphere Social interac- tion Develop skills and intrests Choose own activities Asses own results Promote exploration Figuur 30. voorwaarden waar een leer omgeving aan moet voldoen ( Dimonds 1998) als bij Diamonds om de leeromgeving van een kind, maar dan de verdere vertaling naar architectuur.  kinderen moeten worden gestimuleerd om deel te nemen in individuele onder- zoek en exploratie door middel van een aantrekkelijk ontwerp van de ruimte.  De omgeving moet de kinderen stimuleren om te experimenteren met de vier elementen als aarde, water, vuur, lucht.  De school moet niet alleen ruimte bie- den om te leren maar ook willen bli- jven om te spelen met andere kinderen  De school moet gedefinieerd worden als de ruimte voor de gemeenschap en de relatie tussen de ruimtes is daar de tool van.  De school moet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.  de school moet niet alleen voldoen aan de functionele eisen, maar ook een verscheidenheid aan kwaliteiten van educatieve en esthetische aard Het ontwerp opgave van een school is een complex op- gavevolgens Walden. Hij beweert ook de school van de toekomst nooit bereikt kan worden om dat er altijd iets zal missen. Het kan de architectuur zijn, de leerlingen, de leraren of de leidinggevenden. 3.5.2 Community school Een van de veel voorkomend schoolontwerp is op dit moment de Community school of te wel een brede school die we in Nederland kennen. Een community school is een vorm van onderwijs waar meerdere paarti- jen aan het leerproces betrokken zijn . Dit wordt gezien als de toekomst van scholen. ‘Elke mens is uniek’, en heef een ook bepaalde ach- tergrond waarin hij is opgevoed Dickonson (Dickinson 2010) . Daardoor heeft elk mens een ander bagage aan kennis. Wanneer deze mensen bij elkaar gebracht worden om samen te leren, elkaar te helpen ver- beteren kunnen ze zich blijven ontwikkelen. Een voorbeeld hier voor is de Amerikaanse commu- nity school van Malcolm Knowles. In de schema hier naast zie je hoe Knowles een life long community zich voorstelt. Community school heeft veel meer te bieden. Vol- gens Hanry Sanford (Sanford 2009) faciliteiten van de school krachtige indicatoren van de gemeenschap- swaarden en aspiratie. Ze ondersteunen niet alleen de academische behoeften van leerlingen die ze bedienen, maar kunnen ook betrekking hebben op de sociale educatieve, recreatieve en persoonlijke behoeften van de leden van de bredere gemeenschap. ‘School van de toekomst werkt alleen als de mensen gaan samenwerken’(Dickinson 2010). Dit kan gedaan worden door het gemeenschap te betrekken bij het ontwerpproces. Onder gemeenschap vallen ouders, het personeel van het onderwijs, en de onderwijzers. Het is het wel belangrijk dat het gemeenschap een ge- zamenlijke doel heeft. Het kan het verbeteren zijn van veiligheid, gezondheid en of onderwijs zijn. Als deze mensen samen komen en luisteren, besprek-
 51. 51. 52  Demografische planning: infomatie verzamelen over de ontwikkelingen van het land, de stad en met name de buurt. Zo dat er vooruit gepland kan worden.  Verbeteren van de Imago van de school: Een school moet meerdere marketingstrategieën in te zetten om de waardering van de school hoogte houden. Meer dan het geld die je daarvoor inzet. 3.5.3Conclusie Van uit de neurologie worden een aantal eisen gesteld die van invloed zijn op de ontwikkeling zijn van het kid. Om de ontwikkeling van een kind optimaal ta laten ontwikkelen is de omgeving waarin hij wordt opgevoed van belang. De kwaliteit beïnvloed dus de ontwikkeling van een kind. Maar dat is niet alles. Het kind wordt ook beïnvloed door de mensen om zich heen. Zo als de ouders en andere mensen in het ge- meenschap. Daarom wordt een community school gezien als de school van de toekomst. De community school bied een kind maar ook het gemeenschap rui- mte voor ontwikkeling. Deze school heeft aanvullende programma die de school verreikt. In de toekomst zou elk school meer dan een school moeten zijn waar je alleen in de uit boeken moet leren. Alles wat een kind of een mens doormaakt is een leer proces. en, debatteren over de toekomst van de leerlingen dan zullen zij over gaan op acties die genomen worden om de toekomst van hun kinderen te verbeteren. ‘Cruciaal aan deze community Scholen is wel een vi- sionaire lijder die in staat is om de betrokkenen te in- spireren’ (Dickinson 2010). Anders dan een top- down management van een typische model van de industriële onderwijs systeem. 3.5.3 Financiële ondersteuning van een Commu- nity school Een ander aspect van onderwijs interessant is de fi- nanciële kant van het onderwijs. Het gaat niet over hoe de overheid de school financiert. Maar hoe een school zich beter redzaam kan maken als de financiële steun niet voldoende is. Immers in Koerdistan lijkt het er op dat de scholen over onvoldoende financiën beschikken om zich redzaam te maken. het boek van Suzan and David Carrol (Carroll 2011). Is een aanrader als het gaat om het zelfredzaam maken van een school. De titel heet hoe scholen slim worden en de gemeenschap blijven ondersteunen. Het boek laat een aantal aspecten zien die van belang zijn bij de zelfredzaamheid van het onderwijs.  Strategische marketing: De school moet de kwaliteit een waarde geven. Dat iemand er voorover heef om iets voor neer te legen als hij iets waar- devoller voor krijgt. 2 + 3 = 5 Figuur 31 Shematische weergave waar leeromgeving aan moet voldoen (walden, 2009)
 52. 52. 53 Figuur 32. Schematische weergave van Knowls theorie.
 53. 53. 54 Montessori school Nederland Montessori school is een school concept van Maria Montessori. Uitgangspunt van dit onderwijs systeem is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelf ontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden. In een montessoriklas zitten altijd drie leeftijdsgroep- en leerlingen door elkaar. Volgens Maria Montessori is dit essentieel voor een harmonische ontwikkeling. Ook in een gezin is een kind omringd met oudere en jongere kinderen. Het geeft kinderen bovendien de kans zich te spiegelen aan anderen. Ieder kind is dus een periode de jongste, de middelste en de oudste. De leerlingen werken individueel of in kleine groepjes aan materiaal dat zij zelf aan het begin van de dag gekozen hebben. Dat materiaal is oorspronkelijk door Maria Montessori ontworpen. De leerkracht observeert de activiteiten van kinderen, om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben, en reikt dan materiaal aan om in die behoefte te voorzien. De architect Herman Hertzberger heeft vele Montes- sori scholen ontworpen. Hertzberger wordt gezien als de meester architect in het ontwerpen van scholen. Zijn ontwerpen zijn een ruimtelijke vertaling van dit school systeem. Montessorischool delft is een voor- beeld van deze school. conclusie Er zijn meerdere theorieën en manieren die proberen bi j te dragen aan de verbetering van de het onderwi- Figuur 55.
 54. 54. 55 Figuur 56.
 55. 55. 56 Figuur 57.
 56. 56. 57 js en zijn omgeving. De ene school kiest er voor om meerdere functies onder een dak de zetten. De andere maakt van een klas een huis. W een ander kiest voor een onderwijssysteem die zorg voor de goede ontwikke- ling en daar wordt een gebouw bij ontworpen. Uitein- delijk gaat her er om dat er op maat de juiste beslissin- gen gemaakt worden bij het ontwerp van een school in zijn context.
 57. 57. 58 Case studies In dit hoofdstuk worden een aantal case studies be- studeerd. De eerste 3 studies gaan over scholen die worden gezien als voorbeeld scholen. De eerste case is een Venster school in Groningen, Deze school is een van de eerste brede scholen in Nederland. De tweede is een school Verenigde Staten die voldoet aan de wensen van het gemeenschap . De derde is een school die ontworpen is naar het montessori school systeem. Vensterschool Groningen De venster scholen zijn ontstaan door de maatschap- pelijk vraagstuk in de jaren 90. Hoofdzakelijk gaat het bij dit gebouw om het creëren van een centrum in een wijk waar school en andere buurt activiteiten onder één dak komen te staan. Het voordeel hier van is dat de werkende ouders niet heen en weer moeten reizen om hun kinderen van bijvoor- beeld van school, naar muziek of naar sport te beren- gen. Het ander voordeel is dat de ouders die het finan- cieel niet ruim hebben als nog in dat centrum kunnen sporten en andere activiteiten. Deze ouders die werk- loos zijn kunnen ook bijdragen aan deze activiteiten. Figuur 56.. Programma van het onderwijs in kleuren. geel: klas grijs: verkeersruimte rood: sport/aanvullende facilitieten.
 58. 58. 59 Figuur 57. schematische plattegrond van de Vensterschool te Groningen.
 59. 59. 60 Figuur 58. Analyse van de klaslokaal van de Vensterschool en de relatie tussen de lokalen.
 60. 60. Growl Island school Verenigde Staten Deze school is ontstaan door dat de architect de buurt bewoners heeft laten betrekken met het ontwerp van de school. Dit heeft geleid tot een bijzonder ontwerp waarbij elk klas als een kleine woning wordt gezien met eigen keuken, toilet en tuin. Deze school is ook ingedeeld in meerdere secties. Deze is per leeftijdscate- gorie ingedeeld. Figuur 59. Programma van het onderwijs in kleuren. geel: klas grijs: verkeersruimte rood: sport/aanvullende facilitieten.
 61. 61. 62 Figure x. Knowls theory
 62. 62. Figure x. name
 63. 63. 66
 64. 64. 67
 65. 65. 68
 66. 66. 69 Hoofdstuk 4 Veldonderzoek (outside-in) Veldonderzoek (Inside-out) hoofdstuk 4
 67. 67. 70
 68. 68. 71 De onderzoeksresultaten (In- side-out) Aan de hand van een aantal onderzoeksmethoden die op locatie worden uitgevoerd kan er informatie worden verzameld en vergeleken met de eerdere onderzoek- en en theorieën van de vorige hoofdstukken. Deze onderzoeken geven antwoorden op zowel vragen waar van de antwoorden nog niet bekend zijn. Maar ook antwoorden op vragen die nog niet bekend zijn. De schema hier onder laat zien om welke type informatie er aanwezig zijn. (Known knowns –Known unknowns- Unknow knowns – Unknow unknowns ) (by Donald Rumsfeld) In het eerdere hoofdstuk “Out-side” is er data ver- zameld over de huidige situatie in Koerdistan. Deze gegevens geven feitelijke cijfers die de bevolkings- samenstelling en patronen duidelijk maak. Het is nog niet duidelijk wat het verhaal achter deze cijfers is. Hier door wordt er onderzoek gedaan op locatie. In het vorige hoofdstuk is er ook een aantal casestudies onderzocht. Hier zijn een aantal scholen genomen die een goed voorbeeld zijn van hoe een ideale school er moet zien. Deze scholen kunnen ook worden vergeli- jken met de Koerdische scholen. Door de lokale scho- len te vergelijken met de voorbeeld scholen zullen er overeenkomsten en verschillen duidelijk worden.
 69. 69. 72
 70. 70. 73 4.1 Intervieuws
 71. 71. 74 zoek naar voren gekomen. Tijdens het interview zijn er meerdere vragen naar voren gekomen. Deze directe vragen meer verheldering gegeven over het geen wat zij vertelden. . Resultaten: Door deze interviews zijn er een aantal dingen naar voren gekomen. Hier zijn 3 onderwerpen er uit gehaal die aan de hand van schema’s duidelijkheid over de huidige situatie maar ook te koppelen aan het eerder vooronderzoek (Outside –in) Taak De taak is om verschillende mensen te interviewen, vragen te stellen over het onderwijs. Actie Het interviews is voornamelijk gedaan aan de hand van een hoofdvraag. Namelijk : “Waarom verlaten leerlingen de basisschoo?” Deze vraag is in het hoofdstuk Demografisch onder- Interview Situatie Een van de belangrijkste onderzoek die ik heb gedaan is het interviewen van verschillende mensen die op een of ander manier een band hebben met de scholen . Het doel hier van is om inzicht te krijgen over de school situatie lokaal. Maar ook te weten komen hoe de lokale mensen zelf denken over de huidige school situatie en wat verbeterd kan worden. Figuur 33. schematische weergave van de mening van de ondervraagden over waarom de leerlingen de basisschool verlaten.
 72. 72. 75 Door deze interviews weer naarst elkaar te leggen en te vergelijken kwamen een aantal aspecten naar voren. Het bleek een reeks problemen naar voren te komen die sociaal, politieke en economisch problemen duidelijk maakt. Deze problemen zijn weer met elkaar verweven. Zie schema hieronder. Uitleg over de schema… Aan de hand van deze schema heb ik nog meer sche- ma’s kunnen maken . De volgende schema zien hoe het school systeem werkt van publieke school waar ik veel tijd heb doorgebracht. Deze schema laat heel duidelijk zien Hoe het school systeem in elkaar ziet. Hier zie wie er op school werken en welke relaties ze met elkaar hebben. De volgende schema laat zien hoe het anders kan. In deze schema zijn 3 andere personen toegevoegd die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van een school. Dit is gerelateerd aan de theorie van het hoofdstuk community school. In een community school is een management zeer belangrijke persoon of groep die de school leidt. Daarnaast wordt de Mukhtar, te vergelijken met een wijk agent betrokken bij de school. Deze persoon is een tussen persoon tus- sen alle instanties en de bewoners van de wijk. Hij kan voor zorgen voor meer betrokkenheid van meerdere instantie bij de wijk. Deze twee personen kunnen veel bijdrage leveren aan de verbetering van het onderwijs. Op economisch gebied is er iets anders opgevallen, namelijk de financiële situatie van de school. De school heeft de mogelijkheid om geld te verdienen aan de cafetaria. Dit bedrag is echter te weinig om uitgaven en de onderhoud van de school te dekken. Volgens de geintervieuwde, zorgt de overheid voor de Figuur 34. Schem sche weergaven van de huidige management binnen de onderzochte publieke basisschool . de lijnen geven de omgaman van deze par jen aan .De ges ppelde lijn de connec es aan die niet gewardeerd worden door een par j.
 73. 73. 76 Figuur 35. Geeft aan hoe een Manager in het systeem gezet kan woren om het onderwijs en de gemeenschap beter telaten samenwerken.
 74. 74. onderhoud en . Echter duurt het veelste lang voor dat er iets gedaan wordt. Zie schema hieronder. Het verdienen van geld door een ruimte te verhuren interessant. Dit is al een werkende manier van geld verdienen voor de school . Echter kan dit beter als de school meer te bieden heeft dan een cafetaria. In het vooronderzoek over de gekozen locatie , zie pagina… blijkt dat deze omgeving weinig faciliteiten heeft zo als sport accommodatie, maar ook andere nuttige com- merciële zaken. Als de school over de ruimtes beschikt en ze verhuurt aan derden. Zou de school meer geld verdienen. Daarmee kan de school zie beter redzaam maken. Tegelijkertijd bieden deze faciliteiten veel voordelen aan de beurt. De bewoners hoeven niet ver te reizen. En juist de minder bedeelde groep vrouwen kunnen te voet deze faciliteiten bereiken. Reflectie Door het houden van deze interviews heb heb ik veel informatie kunnen krijgen. Door juist een hoofd vraag te stellen en de rest open te houden ben heb ik veel in- rmatie gekregen die ik niet wist. Door dat ik maar een vraag had maakte het interview in het begin stroef. Na een tijd werd het interview een gesprek. Een gesprek geeft iets meer gemoedsstelling de sfeer informeel en daardoor konden de mensen veel eerlijker hun mening geven. Schema 36: Schema van de huidige inkosten en uitgaven van de onderzochte basisschool. rood: uitgaven blauw: inkomsten.
 75. 75. 78 Figuur 37. Schematische weergave van aanvullende functies die aan de school toegevoegd kunnen worden
 76. 76. 79 Opmerkend is dat het onderwijs niet zomaar opgelost kan worden om dat het een web is van verschillende zaken die aan elkaar verbonden zijn. Dit bied ook voordelen. Wanneer een ding verandert zal de rest ook mee veranderen. Een architect kan alleen bijdrage le- veren aan de verbetering van school. Als dat verandert, dan zal de rest mee bewegen. Door deze interviews zijn er nog een aantal Juist door dat mijn zaak in deze weg is het ontwerpen van een school die bijdraagt aan het verhelpen van het onderwijs problematiek. Ik kan alleen het school geb- ouw zo ontwerpen dat zo wel de leerlingen al de laren zich prettig gaan voelen op school. En als dat gebeurt is zal deze web zich verder ontwikkelen en verbeterd worden. Al met al geloof ik dat ik niet alles kan veranderen aan een het onderwijs. Wel kan ik een klein beetje bijdra- gen aan het verhelpen van het probleem door de leer- lingen een gebouw te geven waar zich op hun gemak voelen en fijn vinden naar school te gaan.
 77. 77. 80
 78. 78. 81 4.2 Enquete
 79. 79. Actie Om deze vragen goed te laten beantwoorden moeten deze vragen eerst vertaald worden naar het Koerdisch. Daarna de antwoorden ingezameld worden tot resultat- en. Om resultaten goed op de juiste wijs te verzamelen is er gekozen om bij meeste vragen gefloten antwoord te geven. vragen. Of meerkeuze vragen. Om dat bij sommige vragen het antwoord niet bedacht kon worden is er alsnog gekozen voor open vragen. Dit is met name bij categorie vrijetijdsbesteding. Resultaat Per categorie waren de resultaten anders. Persoonlijke thuis situatie : De resultaten voor een groot deel overkomen met die van de het demografische onderzoek in de hoofdstuk Taak Het doel van deze enquête is om een aantal vragen te beantwoorden. Hier door zijn aantal categorieën gemaakt. Elk categorie heeft een aantal vragen van die te maken hebben met een onderwerp. Deze onderwer- pen zijn: - Persoonlijke thuis situatie - Vrijetijdsbesteding - Mening over de school - Relatie leerling/leraar - Gebruik van technologische middelen (com- puter, telefoon, etc.) - Internet gebruik Die bijlage ... voor de volledige vragenlijst. Enquête De enquête is een onderzoeksmethode waar meer- dere mensen gevraagd worden om de zelfde hoev- eelheid vragen te beantwoorden. Hier worden de resultaten per vraag opgesomd en een conclusie uit getrokken. Deze methode wordt gebruikt om alge- meen indruk te krijgen van een bepaald geroep. Het is hier gekozen voor een groep leerlingen in het basison- derwijs. Situatie Deze leerlingen wonen in zelfde omgeving de ge- kozen van het Onderzoek (hoofdsuk. mapping). Er is gekozen voor een groep leerlingen die in de 9de klas zitten. Deze leerlingen zitten in het laatste jaar van het basisonderwijs. Deze groep heeft de meeste ervaring opgedaan op het basisonderwijs. 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Boys Girls 42 boys 33 girls Figuur 38. Schema aandeel aan leerlingen bij het onderzoek Figuur 39. Leeftijd van de leerlingen in de negende klas. De leerlingen boven de 15 jaar lopen achter op het onderwi- js.
 80. 80. Relatie leerling/leraar: Hier zijn de antwoorde eveneens verdeelt. Gebruik van technologische middelen : Hier kon worden uitgegaan dat er bij bijna elk huis geb- ruik wordt gemaakt van deze middelen. Computers en mobile telefoons horen bij de leerlingen en de samen- leving van nu. Internet gebruik : De mensen die computers hadden gebruiken ook internet. Vrijwel alle leerlingen hadden face-book ac- count en een e-mail account. Wat kan ik voor deze onderzoek meenemen voor mijn ontwerp is dat er ruimte gemaakt moet worden voor de technologische ontwikkeling. Dus gebruik van computers op school zo dat de leerlingen leren hoe ze technologie kunnen gebruiken voor studie doeleinden. Dat geld ook voor de leraren. In de vakantie periode moet de school ruimte geven aan de leerlingen om zich bezig te houden. Zo als het lenen van boeken om te lezen in de vakantie. Of het plein beschikbaar maken voor deze jongens om veilig te kunnen voetvallen of basketballen. - Computer ruimte – Bibliotheek – Speelplein - Vrijetijdsbesteding : Wat opval is dat vele leerlingen in het zomer naar hun oorspronkelijk dorp gaan in de zomer vakantie peri- ode. Maal als ze toch thuis in de stad blijven hebben zijn de activiteiten verschillend. Veel jongens gaan werken. De meisje daarentegen blijven thuis. Veel van deze meiden gaven aan dat ze graag lezen. Of het nou op internet is, tijdschrift of een boek. De jongens houd- en van bakstelbal en voetbal. En als de toch thuis zijn dan besteden ze hun tijd met computergames op de Playstation of Xbox. Mening over de school : Wat mij opvalt over de staat van de school is dat meningen verdeeld zijn. Dat een leerling zijn klas te groot of te klein vind is moeilijk uit te leggen. Dit zal te maken hebben met het dat er geen vergelijkingsmate- riaal aanwezig is. hiervoor. Wat opvalt is dat er maar weinig leerlingen zijn die de school verlaten. De percentage ligt hier heel laag. Het lijkt er op dat ze toch langer over doen om de basisonderwijs als nog afte ronden. Daarna nemen ze geen stappen in het vervolg onderwijs. Hier zoeken de jongens naar een baan. Als een leerling van school gaat komt hoofdzakelijk door dat die moeite heeft met laren. Na meerdere malen te zakken stoppen ze met school. Dit komt niet overeen met het eerdere de- mografische onderzoek van het vorige hoofdstuk. De jongens worden volwassen en kiezen er voor om te gaan werken. En de meiden eindi- gen thuis. Zij zitten in de leeftijd waar ze klaar zijn om te gaan trouwen. Dit bevestigt het pa- troon het leefpatroon . Zie figuur … ( demogra- fie en patroon) 38 Illitrate University Primary vocational Illitrate Upper Secondery Primary Intermediate University Intermediate upper secondary Figuur 40. Hoogst genoten onderwijs niveau bij de ouders van kinderen de ondervraagde leerlingen
 81. 81. worden dan is het handig om na te denken over de vergelijkingsmateriaal waar een mening over gegeven moet worden. Al met al kan ik zeggen dat deze vragen een goed beeld hebben gegeven over de huidige situatie. Ondanks dat ik niet op elk vraag een bevredigende antwoord gekregen. In zijn totaliteit was het mij wel duidelijk geworden zijn er een aantal dingen duidelijk geworden. verwerking van de resultaten een lange bezigheid gewe- est. In de klas waren de vragen als nog niet altijd even duidelijk. Mede door de vertaling maar ook door dat veel leerlingen ook moeite hadden met het geven van een mening over de school. Eest dacht ik dat het aan de leerlingen niet beschikten over het vermogen om mening te geven. Later is het mij duidelijk geworden dat een mening geven over iets gedaan kan worden als je iets kan vergelijk met het ander. Ik heb de Ned- erlandse scholen gezien en daarom kon ik het daar- mee vergelijken. Maar zij kennen niks anders dan de school waar ze in zitten. Als een mening gevraagd moet Reflectie: Het maken van de enquête was niet makkelijk. De vragen waren duidelijk. Maar de uitvoering niet mak- kelijk. Aller eerst moesten de vragen vertaald worden. Hier had ik te maken met 2 generaties. Een generatie kon de generatie ouderen kon de vragen niet vertalen naar Koerdisch om dat die Koerdische boekentaal niet goed beheerste en de leerlingen konden niks ander dan deze taal. Daze vragen konden niet op de computer gedaan worden om dat de school niet over computer lokaal beschikte. Dit hierdoor is de 0605040302010 F lse e Figuur 50. De mening van de ondevraagde leerlingen over de klwaliteit van hun schoolgebouw.
 82. 82. 85 42 boys 94 %6 % 33 girls 10 15 20 Age di g m f 9th g de B s Gi ls 38 Illitrate 38 workno answer upper- secondary vocational workno answer upper- secondary vocational University Primary vocational Illitrate Upper Secondery Primary Intermediate University Intermediate upper secondary WorkWok 0605040302010 F lse e Figuur 50a. Resultaten van het onderzoek
 83. 83. 86
 84. 84. 87 4.3 Bezoek aan overheidsinstanties
 85. 85. 88 Daarnaast is er ook een lijst gegeven van de overheid- suitgaven aan de bouw van het onderwijs. In deze tabel zie je hoeveel scholen er gebouwd zijn in elk Koer- dische provincie en wat het uiteindelijk heeft gekost. Wat ik hier mee kan nemen voor het ontwerp is dat de plattegronden kunnen worden vergeleken met oudere scholen. Daarnaast is er geld beschikbaar gemaakt voor de bouw van de nieuwe scholen. Het programma van de school is niet anders geworden dan de oude scho- len. Resultaten Door het bezoek aan de overheid heb ik een aantal gegevens kunnen krijgen over het onderwijs. Op de af- deling bouwproject van de ministerie van het onderwijs heb ik het volgende kunnen krijgen. De tekeningen van de bouwprojecten die de afgelopen 10 jaar zijn gebou- wd. (gebouw type 3 van de tijdlijn op pagina. Daarnaast heb ik ook tekeningen bemachtigd van de projecten die de komende tijd worden gebouwd. In de analyse hieronder zie je het verschil tussen de eerste tekening en de nieuwe ontwerpen. Overheidsbezoeken Situatie De bezoeken aan de overheid had meerdere doelen. Eerst om extra gegevens in te zamelen over de stad die niet gepubliceerd zijn. Zo als de kaart van de stad. maar ook andere geografisch gegevens van het land. De bezoeken waren ook bedoelt om plattegronden te krij- gen. Daarnaast waren de bezoeken bedoelt om iemand te spreken die mij meer kon vertellen over wat er voor het onderwijs beschikbaar is gemaakt en hoeveel er jaarlijks in het onderwijs gaat en waar aan. Taak De taak bestaat uit een aantal bezoeken. Het eerste is het boek aan de universiteit. Om te vragen of zij pub- licaties hebben over de stad en het onderwijs. Daarna een bezoek aan de gemeente. Hier is de bedoeling om er achter meer gegevens te verkrijgen over elk school en misschien plattegronden en hoe de relaties van de gemeente met de schools is. De vraag is niet duidelijk omdat er geen vraag is. Het is de zoektocht naar zaken waar ik niks van af weet. Afdeling educatie. En dan bij de ministerie van educatie. Als laats een bezoek aan de ministerie. Als om meer duidelijkheid te krijgen over de pannen van de bouw van de nieuwe scholen. Actie Om een bezoek te doen aan de overheidsinstantie kan tussen 9 en 2 uur. Dat is heel kort voor elk instantie. Als je rond 1 uur komt wordt je al niet meer geholpen. Daarnaast is een verwijsbrief nodig van de universiteit waar je vandaan komt. Deze verwijs brief Had ik niet. Die heb ik later nog aangevraagd. Maar uiteindelijk te laat gekregen. Waardoor plan nodig was. Het bezoek aan de ministerie is geluk door dat een neef wel een verwijsbrief had voor zijn afstuderen. Waardoor ik als nog wat informatie gekregen. Figuur 52. De plattegrond van de school type 3
 86. 86. 89 effectiever resultaten gegeven. Helaas heb ik me zelf bij de ministerie niet zo goed kunnen presenteren. Door dat ik mij moest aansluiten met het onderzoek van mijn neef. Dit heeft mij in een rare situatie gezet. In het vervolg is het toch belangrijk om de verwijsbrieven en dergelijke goed op orde te hebben zo dat de reis en plannen soepele verlopen. - Tekeningen vergelijken- Er is geld - Programma ve- randering - Re lectie Jammer genoeg had ik niet van te voren verwijsbrieven geregeld. Dit had mijn gehele onderzoek totaal ander kunnen lopen. Ik had beter toegang kunnen krijgen tot andere scholen maar ook tata kunnen verzamelen over hoeveel scholen in de stad aanwezig zijn en hoev- eel leerlingen op elk school zitten. En misschien nog veel meer gegevens waarvan ik het bestaan nog niet van af weet. Door dat ik deze office papieren niet had werd mijn onderzoek nog moeilijker. Ik mocht ook geen ander school bezoeken zonder enig verwijsbrief. Door dat ik goede kennissen had die weer een goede positie hier en haar hadden heb ik het toch voorelkaar gekregen om via via weer dingen te doen ( ik noem het meer de achterdeur). En dit heeft met toch veel sneller en Figuur 53.impressie van van nieuwe schooltye (type 4) Figuur 54. Plattegrond schooltype 4. Dit is het ontwep die gebouwd gaan worden .
 87. 87. 90
 88. 88. 91 4.3 Workshop
 89. 89. 92 Type 3 Dit type ontwerp is het eerste ontwerp waar de gang niet meer een overdekte buitenruimte is maar een gang. Die een uitgang heeft naar ander overdekt buiten hal. Naar het plein toe. Hier is er voor gezorgd om het programma zo veel mogelijk binnen te houden. Echter zijn de toiletten en de koopwinkeltje buiten het gebouw gehouden. Het lijkt dat er hier langzamerhand een poging is gedaan om de toch probleem en de kou in de winter tegen te gaan. Echter is het probleem hier groter geworden en het geheel vormt geen samenhangend geheel. Het pro- gramma is onveranderd gebleven. Jammer genoeg is er Type 2 Dit type is te vergelijken met het eerste type. Hier zijn de lokalen op de zelfde manier verbonden met de buit- en ruimte. echter is deze buitenruimte niet meer dan een tuintje. De schoolplein is ver van de ruimte. Daar- naast zijn de leraren/personeel ver van de klaslokalen gesitueerd. Hier zit ook de multifunctionele ruime. Deze ruimte is makkelijker toegankelijk door het per- soneel dan de leerlingen. De scheiding tussen leerlin- gen en personeel zichtbaar. In dit ontwerp beschikt de school niet over sociale zit- plekken war in het eerste ontwerp zat. Het programma van het gebouw is eveneens gelijk gebleven aan het vorige type ontwerp. Zeer minimal- istisch. Door de grote scheiding tussen plein klas en personeelsruimte is de kwaliteit van de tussenruimte verloren gegaan. Case studies In dit hoofdstuk worden de 4 type scholen die te vin- den zijn in Duhok geanalyseerd. Hier wordt gekken naar de opbouw, programma, toegankelijkheid en klimaat technische aspecten. Deze drie scholen worden met elkaar vergeleken. School type 1 Het is een van de eerste scholen in Duhok stad. Het gebouw heeft een klassieke indeling. De school heeft rondom lokalen met in het midden een plein. De klaslokalen hebben ramen die uitzicht hebben op de straat. De hal is overdekte buitenruimte. Dit bid bescherming tegen regen. En het creëert schaduw te- gen de felle zon. De hal is open naar de binnenplein. De hal is twee treden hoger dan het plein. Deze grens lijn zorgt voor voldoende zitplekken die als het ware een podium vormt met het plein Deze hal is de grenst tussen binnen en buiten. Dit zorgt voor verbinding met de buiten ruimte Echter is deze ontwerp niet geschikt voor de winter periode. Wanneer de deur van de lokaal open gaat zorgt dat direct voor tocht. Dit zorgt wel voor goede natuurlijke ventilatie. De school beschikt over een leraren kamer, direc- teurskamer, klaslokalen en toiletten. De school bes- chikt nog over een multipurpose hal. Of the wel een ruimte waar tentoonstelling, vergadering, en tentamens gehouden kan worden. Het plein is de plek waar gesport wordt in de les uren en in de pauze gespeeld wordt. Al met al multifunctioneel en minimalistisch. Figuur 54. DeWork schop groep. Combinatie vanpersoneel, leraren, ouders en leerlingen.
 90. 90. 93 ouw meer te bieden dan alle anderen. Immers een cafetaria die nodig is. En het geheel onder een dak om de klimaat extremen beheersbaar te maken. Conclusie Door de jaren heen zijn wat ontwikkelingen geweest in de typologie van het gebouw. De scholen zijn niet verbeterd ten opzichte van het eerste type. De eerste type had weliswaar geen klimaat installatie systeem voor de winter en de zomer toegepast. Wel had het gebouw met minimale ingrepen het maximale gehaald uit het ontwerp. Hier zijn de grenzen tussen verschillende rui- mten en de connectie met de buitenruimte een sterke punt. Terwijl alle andere gebouwen deze connectie verloren is. En in het laatste ontwerp begint het geb- geen rekening gehouden met een sociale om te zitten en te eten. En de bescherming tegen zon en regen in de buitenruimte niet aanwezig. En er is hele maal geen plek binnen. Type 4 Dit zijn de nieuwe ontwerpen die straks gebouwd worden. deze typ is een verbeterde verzie van het vorige. Hier is beter na gedacht over het weer en de sociale ruimte. hier zitten alle functies onder een dak. Er is ook een cafetaria er in gezet. Een plek om te zit- ten en te eten. Vanaf cafetaria is er ook toegang tot de buitenruimte. Helaas is de connectie met de buiten- ruimte hier helaas helemaal verloren. De cafetaria is te klein en de toegang tot deze plek is klein.
 91. 91. 94 wijs dat gegeven worden. De 3 case studies laten zien hoe elk school gebouw ontwerpen is. Conclusie Uit het onderzoek blijkt dat Irak door de geschiedenis veel achterstand heeft opgelopen. Deze achterstanden heeft geleid tot achteruitgang van de kwaliteit van on- derwijs. Op dit moment gaat het land economisch gezien erg vooruit, Er wordt hard gewerkt aan het bouwen van nieuwe scholen. De achterstand is nog niet ingehaald. En de kwaliteit blijft laag. Sterker nog. Er gaan leerlin- gen van school af. Maar de bevolking groeit sneller en de generatie jonge mensen gaat drastisch omhoog. De steden zijn aan het groeien, juist in deze gebieden is er tekort aan scholen en alle andere faciliteiten. Juist op deze gebieden kan er nu bij gebouwd worden. In de oude wijken is er geen ruimt. Die zijn als vol. Later kunnen deze gebieden gerenoveerd wanneer de te- korten zijn gedekt. Klimaat technisch heeft Koerdistan met extreem weer- somstandigheden te maken waar een gebouw zowel inde winter als in de zomer comfortabel moet zijn. Het onderwijzen van een kind gaat van uit de neurol- ogie niet alleen om het leren van de stof uit de boek- en , maar om een verscheidenheid aan eisen die de omgeving van een kind bepalen. De juiste omgeving en de kansen die ze krijgen om zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen is eveneens belangrijk. Daarbij zijn de ouders en het gemeenschap ook een belangrijke factor. Een school moet meer hebben dan alleen maar een leslokaal waar naar de leraar geluister moet worden. Hoe de klas er uit moet zien is afhankelijk van de eisen en de wensen van dat gemeenschap. En de type onder-
 92. 92. 95 w
 93. 93. 96
 94. 94. 97 4.4 Case studies
 95. 95. 99
 96. 96. 102
 97. 97. 110 Samenvattende Conclusie Om de hoofdvraag te beantwoorden ‘wat kan archi- tectuur doen om de basischolen in koerdistan te ver- beteren” History Het land heeft achterstand opgelopen op de ontwik- keling van het basisonderwijs. De grootste achterstand begint met dat er weinig scholen aanwezig zijn voor de aantal leerlingen die nu aanwezig zijn. Overheid is nu bezig met het inhalen van deze tekorten. Dat is al een grote taak opzich. Klimaat: Koerdistan heeft te maken met extreme weersomstan- digheden tussen zomer en winter. Maar ook tussen dag en nacht. Zandstromen komen regelmatig voor. De aanwezige scholen zijn niet gebouwd op deze tegen dit liteiten. Het ontwerp zal zich focussen of de bouw van nieuwe scholen en eventueel het bijdragen aan de verbetering/ bereikbaarheid van de nodige faciliteiten. Psychologie: De ontwikkeling van een kind gaat niet allen maar over het leren uit boeken naar ook andere aspecten die nodig zijn en vergeten worden. van uit de neurologie is er een lijst aanwezig die aan geeft wat er in de omgev- ing van een kind nodig is om intelligent te worden (zie lijst op pagina…) . Deze aspecten moeten meegenomen worden zo wel bij het ontwerp van een leeromgeving. Ook de manier van les geven heeft invloed. Een goed gebouw is al het halve werk. weer. Inforgraphics Deze gegevens geven algemene leefpatroon van de Koerdische bevolking. Hieruit komt naar voren dat de leerlingen na het verlaten niet meer naar de middelbare school gaan. Analfabetisme en werkgelegenheid onder vrouwen is erg laag. Mapping Het in kaart brengen van alle faillieten van de stad. De buitenwijken groeien zijn aan het groeien. Hier zijn echter te weinig scholen aanwezig in vergelijking met de migratie naar deze buitenwijken. Daarnaast zijn deze delen te ver van de binnen stad en de nodige faci-
 98. 98. 111 Daarnaast is de betrokkenheid van de buurt van belang bij de ontwikkeling van zowel het kind als de buurt. Als de school het gemeenschap betrekt met de ontwikkeling van het kind en de buurt zal het gemeen- schap ook actief bijdrage bij de ontwikkelingen. Echter is het wel belangrijk dat de school een visionaire leider heeft. Case studies. Er zijn meerdere theorieën en manieren die proberen bi j te dragen aan de verbetering van de het onderwijs en zijn omgeving. De ene school kiest er voor om meerdere functies onder een dak de zetten. De ande- re maakt van een klas een huis. W een ander kiest voor een onderwijssysteem die zorg voor de goede ontwikkeling en daar wordt een gebouw bij ontwor- pen. Uiteindelijk gaat her er om dat er op maat de juiste beslissingen gemaakt worden bij het ontwerp van een school in zijn context.
 99. 99. 113 Discussie
 100. 100. 114 school interessant wordt. Zijn aanvullende activiteiten nodig. Naast klas lokalen waar les gegeven worden is er ook ruimte nodig voor ander vorm van les. Zo als handvaardigheid, sport en computer les. Het aanvul- lende programma wordt door de neurologie is net zo belangrijk als les krijgen uit de boeken. De gebruiker vraagt ook naar aanvullend programma. Meer pro- gramma geeft een kind meer uitdaging en het vormen van een mening en het ontdekken van eigen interesses. 4 De wensen van de gebruiker Als je de gebruiker goed betrekt bij het ontwerp dan blijkt dat de gebruiker wel degelijk weet wat niet goed kan. Maar dat is niet alles. dweet wat er beter kan. Hier krijg je verrassende wensen uit die erg interessant zijn voor de ontwikkeling van het onderwijs. Wanner de gebruiker het naar zijn zin heeft. Dan beleeft hij of zij meer plezier in het gebouw. Zo komt er sterk naar voren dat een school een sociale binnenruimte moet hebben. Daarnaast groene buiten tuinen me schaduw van de bomen zo dat de kinderen kunnen rusten. Het opdelen van de school in secties om de hygiëne te handhaven zijn ook voorbeelden waar een architect niet zo maar kan verzinnen als hij de gebruiken niet spreekt. 6 Het ontwerpplan van de nieuwe school Aan de hand van de tekeningen van de nieuwe plannen blijkt een school bijna een kopie is van de ouderwetse scholen. Deze scholengebouwen blijken niet te werken. Omdat ze bijvoorbeeld klimaat technisch niet goed in elkaar zitten, daarnaast is de school niet meer geschikt voor deze tijd omdat zede eisen en de wensen van de nieuwe gebruiker niet vervullen zo wel de kinderen eve factor is in de veranderingen van het onderwijs en gemeenschap. Er zijn niet genoeg mogelijkheden om samen te praten over deze problemen om gezamenlijk tot oplossingen te komen. De taboes van het cultuur kunnen niet opgelost worden als er niet over gepraat wordt en samen naar oplossingen gezocht worden. Wanneer elk wijk de beschikking heeft over een community school waar ideeën en gedachten worden uitgewissel, dan kan dat zorgen voor verbetering. Ouders kunnen samen nadenken over de toekomst van hun kinderen. Bijvoorbeeld over het probleem dat jongeren die verkering hebben op jonge leeftijd. Zo lang de ouders samen er over praten en zoeken aar oplossingen hoe ze hun kinderen kunnen adviseren, dan dat een goede bijdrage zijn bij de ontwikkeling van het kind. Dit soort zaken horen ook bij de opvoeding en het onderwijzen van een kind naar het Koerdistan van Irak. 2 management van het onderwijs Het management gaat niet zo optimaal. Er zijn veel onenigheden tussen de overheid en het personeel van het onderwijs. Hier weer is de samenwerking door samen te praten en de bedenken hoe het anders, kan dat voor verbetering zorgen. Verder geloof er sterk in dat heen aantal goed opgeleide visionaire leiders moeten zijn die bewust zijn van de ontwikkelingen van het land. Hij of zij kan deze samenwerking mogelijk maken. 3 School moet leren op interessante manier les te geven. De jongeren verlaten de school om dat het onderwi- jssysteem te achterhaald is. Zij geloven meer in de ken- nis die te vinden is op internet. Het uit je hoofd leren van de stof bied geen uitdaging. Daarnaast zitten ze de hele dag in de zelfde klas op de zelfde stoffige bank die hun kleren vies maakt. Om er voor te zorgen dat de Discussie In dit laatste onderdeel worden de resultaten van het eerste deel en het laatste tot een al gehele conclusie samengevat. Hier wordt uitleg gegeven over de stand van zaken van huidige Koerdistan van Irak gevolgd door mijn mening en aanbevelingen. Alle onderzoek- en resultaten worden opgesomd en verwerkt tot het programma van eisen waar een school gebouw aan kunnen voldoen. Hiermee wordt de hoofdvraag beant- woord. Het veld onderzoek tezamen met het vooronderzoek hebben een aantal punten naar voren gebracht die van belangzijn bij de verbetering van het basisonderwijs. Hier is de hoofdvraag nog niet beantwoord, wel geeft dit onderzoek aan wat wat er allemaal anders kan. Met al resultaat een programma van eisen die 1 De kwaliteit van het onderwijs De kwaliteit van het onderwijs is erg laag. De overheid probeert haar best te doen om het probleem te verhelpen door zo nieuwe westerse onderwijs sys- temen te implementeren. Dit zorgt eerder voor ver- slechtering van het onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat verbetering van onderwijs samenhangt met sociale, economische en culturele situatie . Ik geloof er in dat de kwaliteit van onderwijs verbeterd kan worden wanneer deze aspecten eerst bestudeert worden. Het aandeel van het gemeenschap erg belan- grijk. Zo dat de kloof tussen overheid gemeenschap kleiner wordt. De betrokkenheid van elk mens erg belangrijk. Hierbij sluit in me aan bij het idee van de community school waarin het gemeenschap een acti-
 101. 101. 115 als de onderwijzers. Zo als een sociale binnenruimte. Alle bestaande problemen moet eerst onderzocht en erkend worden. Dan pas kan worden overgegaan op ontwerp die deze problemen niet meer heeft. Pas dan is er een stap gemaakt naar verbetering. Wat kan architectuur doen om bijdrage te leveren bij de verbetering van het onderwijs. Hieronder staat de lijst van de onderzoeksresul- taten die kunnen bijdragen aan de verbetering van het onderwijs. Deze lijst zijn de kern punten van alle resultaten van het onderzoek. 1 Geschiedenis: Meer scholen nodig 2 Infographics: Veel basisschool verlaters, hier door geen diploma. Slechte positie op de arbeidsmarkt. 3 Mapping: Tekort aan scholen en faciliteit- en in de buitenwijken van de stad. 4 Enviromental psychologie: Meer pro- gramma en activiteiten op school is noodzakelijk . 5 Case studies: Schoolgebouw ontwerpen aan de hand van het type onderwijs sys- teem en behoeften. 6 Interviews: School heeft commerciële / dienende functie. Dit kan beter om de school zelfredzaam te maken. 7 Enquête: bij vrijetijdsbesteding gaan veel meisjes boeken lezen terwijl de jongens LEARNING SPACE GOVERNMENT 2 + 3 = 5 EMPLOYMENT EDUCATION SYSTEM MAINTAINCE BUILDING SOCIAL SPACE MENEGMENT GOOD CLIMATE SCHOOL AS ENTREPRISE
 102. 102. 116 ondernemerschap. 5 Een goede leider meer computerspelletjes doen en buiten spelen. Interessante programma voor de school is bibliotheek, computer lokaal en buitenspeelruimte. 8 Bezoeken aan overheidsinstanties: de school moet een betere programma van eisen hebben. meer functies dan een klaslokaal 9 Workshop: De wensen van de gebruiken zijn: keuken, handvaardigheidsruimte. overdekt gymzaal. School spitsen in meer- dere secties voor betere controle. Hygiëne, comfortabel binnenklimaat 10 Observaties: een beschut buitenruimte te- gen zon en regen. Zitplekken voor sociale interactie. Hoe zal de school voor de toekomst va Koerdistan werken? In de schema hieronder laat ik zien hoe de school van de toekkomst van Koerdistan gaat werken, als er een goed onderzoek wordt gedaan en hier een goede pro- gramma van eisen voor wordt gemaakt. Het gebouw wordt ontworpen en door de overheid laat het gebouw wouwen. Bij het ontwerp zijn een aantal zaken belan- grijk. 1 Goede klimaat systeem 2 Verscheidenheid aan leer klassen. 3 Meerdere ruimtes voor dienende functie voor de school en gemeenschap 4 Ruimte aan de school geven voor meer SCHOOL Age Classesech grade M axech classTotalech gradem ²each classTotalm ² Pre- 40125256224loohcs Pre- 40125256225loohcs 40125256226yramirP1 40125256227yramirP2 40125256228yramirP3 40125256229yramirP4 401252562201yramirP5 401252562211yramirP6 0 Nurcery 0-2 2 26 5 50 100 23912481LATOT Teachers 0010011moor Directros 02021moor Social 02021rekrow 08024noitartsinimdA Home economics 07071moor Sporthall/ 0030031ecnad 07071moor 0020021yrarbiL Computer 25251moor Rental space 062255 651253ssalc 823102LATOT ?nedraG 003airatefaC Car ?gnikrap (corridors+ lavatories) ? All 065283rehtegot 0047etiS
 103. 103. 117 CLASSES WORKSHOP VOCATIONAL RENTAL ADMIN/STAFF Garden playground Sports Library Home economic Cafe Handkraft Computer Daycare Teachers room Director LESURE Dokter - Pharmacy Groceries Computer shop stationary-book shop OTHER Lavatories Storage Director
 104. 104. FATHER MOTHER PUPILS 6-115 TODDLERS 4-5 NURSLING 1-3 08:00 10:00 14:00 18:00 20:0 00:00 12:00 16:00 22:00 CURRENT: WORKING PARENTS/GO TO SCHOOL PUPILS 50%50% 6% 18 % 75%
 105. 105. FATHER MOTHER PUPILS 6-115 TODDLERS 4-5 NURSLING 1-3 08:00 10:00 14:00 18:00 20:0 00:00 12:00 16:00 22:00 CURRENT: WORKING PARENTS/GO TO SCHOOL PUPILS 100% 100% 50%50% 6% 18 % 75% GOVERNMENTAL PLAN EXTENDING SCHOOL HOUERS ADDITIONAL PROGRAM BENEFICIAL FOR MOTHERS
 106. 106. ADOLECENTS 13-17 08:00 10:00 14:00 18:00 20:0 00:00 12:00 16:00 22:00 100% 75% ADULTS PUPILS 4-12 DAYCARE 1-3 VOCATIONAL PRIMARY SCHOOL PRE-SCHOOL SPORTS / LEASURE SPORTS /LEASURE SPORTS / LEASURE GRILS 08:00 10:00 14:00 18:00 20:0 00:00 12:00 16:00 22:00 PRIMARY SCHOOL MORNING CLASSES PRIMARY SCHOOL MORNING CLASSES
 107. 107. 122
 108. 108. 123 sign Proposals from Architectural psychology. School fo the future:Conditions and process- es-Contributions of Architectural psychology Germany, Hogrefe & Huber publishers. Case studies. Hertzberger Crowls island school en Vensterschool mapping Microsoft. (2010). “Bing Maps: Dahok, Iraq.” Re- trieved 12-4-2013, from http://www.bing.com/ maps/. Othman, H. A. (2008). Urban Planning Strategies, To- wards Sustainable Land Use Management in Duhok City Kurdistan Region, Iraq, University of Duhok. Neurologie Carroll, S. R. C. a. D. J. (2011). Marketing 101- How Smart Schools Get And Keep Cummuniy Sup- port. Lanham, Newyourk, Toronto, Playmout UK, Roman & Littlefield Education Diamond, M. a. J. H. (1998). Magic Trees of the Mind: How to Nurture Your Child’s Intelligence, Creativity, and Healthy Emotions from Birth Through Adolescence. Dutton. Dickinson. (2010, 10-05-2013). “Learning Society of the Future: Questions to Consider.” Re- trieved 10-03-1013, from http://education.jhu. edu/PD/newhorizons/strategies/topics/Environ- ments%20for%20Learning/learning-society/. Sanford, H., Ed. (2009). School for the future- Design proposal from Architectural Psychology. Fore- word. Germany, Hogrere & Huber Publishers. Walden, R., Ed. (2009). School for the future - De- Geschiedenis H. Sami, H., H. George (1969 Gardner). Arab Social- ism: A Documantery survey Gardner. Leiden, The Netherlands, Gardner: 117. Nation, U. (1990). RESOLUTION 661 On the Situa- tion Between Iraq and Kuwait United Nation. UNESCO (2010). “International Education Support Strategy. Republic of Iraq 2010-1014.” klimaat Aziz, M. (2003). “Agrometeology in Kurdistan of Iraq: a Contemporary history.” Retrieved 14-10- 2013, from http://www.agrometeorology.org. Walker, M. M. (2005). Iraq: A Full-Year Study Nash- ville, North carolina USA, Air Force Combat Climatology Center Infographics Ahmed Rasheed, B. (2012). Monitoring Report: Im- plementation of Iraqi Labor Law 71of 1987 in Duhok Governorate Iraq, Harikar NGO. CSO (2009). Summary Report:Iraq Woman Integrat- ed Social and Health Survey (I-WISH). Iraq, Ministry of Planning Central Statistical Orga- nization. IAU (2011). “Dahuk Governorate Profile.” In- ter-Agency Information and Analysis Unit. UNESCO (2010). “International Education Support Strategy. Republic of Iraq 2010-1014.”
 109. 109. 124

×