Advertisement
Advertisement

Kaldi fotokollektsiooni aruanne

 1. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> ELMAR KALDI NEGATIIVFILMIDE KOGU LEGENDEERIMINE 1.11.2013 – 28.04.2014 Koostaja: Kaire-Lea Pihlap Konsultant: Tullio Ilomets Tartu 2014
 2. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> EESMÄRK • E. Kaldi fotokollektsiooni korrastamine – Klaasnegatiivide kogusid kontrollida ja lisada täiendavat informatsiooni. – Negatiivfilmikogus E. Kaldi originaalmärkmesiltide ja piltide kokkuviimine, täiendava informatsiooni lisamine
 3. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Elmar Kaldi klaasnegatiivide ja negatiivfilmide kollektsioon seisuga 1. november 2013 Kogud Pilte kokku koos infosiltidega Pilte kokku koos infosiltideta Klaasnegatiivkogu I 154 144 Klaasnegatiivkogu II 204 185 Negatiivfilmikogu 11944 11656 Kokku 12302 11985
 4. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> E. KALDI NEGATIIVKOGU SILTIDE NÄIDISED • Bullet 1 • Bullet 2
 5. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> E. KALDI NEGATIIVKOGULE KOOSTATUD TABEL MS EXCELIS
 6. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Info, mis on sisestatud programmis FotoStation
 7. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildistatud ajavahemikus: 25. jaanuar - 1. veebruar 1939 Autori originaalsildilt UTKald_K15R000_info9: Taimetoitl. juubel. Tartu Taimetoitlaste Ühing pühitses 15. aastapäeva 5. veebruaril 1939. (Allikas: Postimees, 07.02.1939, nr. 37, lk. 2).
 8. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildistatud ajavahemikus: kevad 1941. Autori originaalsildilt UTKald_K16R010_info1a: ? Lõpetajad. Pildil: Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpetajad 1941. aastal. Robert Looga (teises reas vasakult neljas). (Allikas: K. Paju "Robert Looga 90" http://www.eestiarst.ee/static/files/030/ea1105lk240.pdf Hugo Treffneri gümnaasiumi koduleht. http://www.htg.tartu.ee/?sub=lennud&aasta=1941).
 9. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildistatud ajavahemikus: 4. detsember 1938. Autori originaalsildilt UTKald_FK1R000_info11: Mölderi juubel Käsitööliste saalis. O.-ü. Mattieseni trükikoja juhataja Richard Mölderi 35- aastase ametijuubeli tähistamine Eesti Käsitööliste Abiandmise Seltsi saalis 27. novembril 1938. (Allikad: Richard Mölder 40-aastane. Postimees, 2.06.1937, nr. 146, lk. 7; Richard Mölder'i 35-aastase ametijuubeli koosviibimise laulud : Tartus, 27. nov., Eesti Käsitööliste Abiandmise Selts http:/Tartu.ester.ee/record=b1544137~S1*est) Pildil: keemik Paul Kogerman (vasakult), O /Ü K. Mattieseni trükikoja juhataja Richard Mölder ja kirjastuse Loodus omanik Hans Männik.
 10. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildistatud ajavahemikus: 8. - 9. märts 1945. Autori originaalsildilt UTKald_K09R001_info : rätsep Uusen. Pildil: Tartu rätsepmeister Eduard Uusen.
 11. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildistatud ajavahemikus: september lõpupoole 1939. Autori originaalsildilt UTKald_K15R000_info6: Karskusliidu 50. a. juubelipidustused. Eesti karskusliikumise 50 a. juubelipidustused Tartus 16.-18. septembril 1939. (Allikas: Postimees, 18.09.1939, nr. 251, lk. 3). Pildil: Eesti Karskusliidu juhatuse liige Eduard Kubjas (esireas vasakult), prof Jaan Tõnisson.
 12. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildistatud ajavahemikus: detsember 1943 - jaanuar 1944. Autori originaalsildilt UTKald_K16R015_info1: Valter Helstein. Pildil: Lõuna-Eesti Kurttummade Seltsi Sõprus liige Valter Helstein (paremalt kolmas), Lõuna- Eesti Kurttummade Seltsi Sõprus liige Niider (paremal), Taalfeldt (tagaplaanil vasakul).
 13. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildistatud ajavahemikus: 1. - 5. märts 1938. Autori originaalsildilt UTKald_FK1R000_info5: 5. III Noorte magistrite 5. aastapäev + plaat. 5. märtsil 1939 toimus Noorkotkaste noortemagistrite ajutise keskuse 5. aastapäeva pidulik üldkoosolek, millest võttis osa umbed 80 kotkajuhti ja noortemagistrit. (Allikas: Postimees, 06.03.1939, nr. 64, lk. 3).
 14. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildistatud ajavahemikus: 1944. a.a juuli II Autori originaalsildilt UTKald_K16R001_info: Erich Määritsa pool. Võrumaa metsavendade üks kangelaslikumaid lahinguid toimus 1. aprillil 1946 Sõmerpalu valla Haamaste külas asuvas Hindriku talus, mille omanikuks oli Eesti sõjaväe kapten Erich Määrits. (Allikas: K. Aarop "Lahing Hindriku talus", Kultuur ja Elu 2/2002, lk 49). Pildil: ..., (vasakult), ..., Eesti sõjaväe kapten Erich Määrits, Erich Määritsa abikaasa Marta Määrits, ...
 15. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildistatud ajavahemikus: 7. - 13. juuni 1939 Autori originaalsildilt UTKald_K15R000_info4: Elvas Postiteen. ja emade puhkekodu. Pildil: Kodumajanduskoja algatusel avatud emade puhkekodu Elvas. (Allikas: Emade puhkekodu Elvas (1939). Eesti Kultuurfilmi ringvaade nr 63, 3/6).
 16. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildistatud ajavahemikus: 1937. Autori originaalsildilt UTKald_K15R004_info: Tartu Näitus 1937.a. Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi 50. aasta juubelinäitus 3. - 6. septembril 1937. aastal. Pildil: "Ransomes" traktorite väljapanek Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi 50.aasta juubelinäitusel (Allikas: Rahvusarhiivi fotode andmebaas FOTIS. EAA.1858.1.706.154).
 17. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Pildil: naha- ja suguhaiguste arst ning uroloog Gustav Theodor Kornel perega. (Allikas: Korporatsioon Fraternitas Estica koduleht. Auvilistlased).
 18. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> KÕIGE SAGEDAMINI PILDISTATUD ISIKUD • TRÜ psühhiaatriakateedri juhataja (aastatel 1941–1975), arstiteaduskonna prodekaan (aastatel 1944–1949) prof ELMAR KARU (119 pilti). • TRÜ anorgaanilise keemia kateedri assistendi (1944-52) VOLDEMAR ORA ja Tartu polikliiniku laboriarst i MARIA JANSEN-ORA pere (94 pilti). • TRÜ õigusteaduskonna kriminaalõiguse ja protsessi kateedri juhataja (1944-65) prof HELMUT KADARI (83 pilti).
 19. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> KÕIGE SAGEDAMINI ESINEVAD MÄRKSÕNAD • PÕLLUMAJANDUSNÄITUSED (666 pilti) • KALDIPERE (577 pilti) • MATUS (402 pilti). • PULM (250 pilti). • RISTSED (251 pilti). • LEER (192 pilti).
 20. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> PÜSTITATUD EESMÄRGI TÄITMISEL TEKKINUD RASKUSED • E. Kaldi originaalsiltidel esinev kohatine ebatäpsus nii nimedes kui ka kuupäevades. Lisaks oli palju ükskuid filmikaadreid, mida ei saanud ühegi sildi juurde sobitada.
 21. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> E. KALDI NEGATIIV- KOGU ARUANNE
 22. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> SUUR TÄNU MEELDIVA KOOSTÖÖ EEST JA RÕÕMSATE KOHTUMISTENI!
Advertisement