Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fotoandmebaasi haldamine ja arendamine

215 views

Published on

Eesti Maaülikooli Majandus-ja sotsiaalinstituudis kaitstud bakalaureusetöö teemal „Fotoandmebaasi haldamine ja arendamine Tartu Ülikooli multimeedia talituse näitel“

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fotoandmebaasi haldamine ja arendamine

 1. 1. FOTOANDMEBAASI HALDAMINE JA ARENDAMINE TARTU ÜLIKOOLI MULTIMEEDIA TALITUSE NÄITEL Kaire-Lea Pihlap Tartu 2010
 2. 2. BAKALAUREUSETÖÖ TEEMA AKTUAALSUS: Reaalne vajadus välja selgitada Tartu Ülikooli multimeedia talituse fotoandmebaasi hetkeseisust lähtuvalt selle edasised vajadused ja arengusuunad.   2
 3. 3. EESMÄRK Analüüsida Tartu Ülikooli multimeedia talituse fotoandmebaasi praegu kasutusel olevat lahendust ning formuleerida põhilised nõuded veebipõhise rakenduskeskkonna ja kasutajaliidese väljatöötamiseks.   3  
 4. 4. TÖÖ ÜLESEHITUS   I Infosüsteemide projekteerimise teoreetiline käsitlus II Fotoandmebaasi veebipõhisele kasutajaliidesele seatavate nõuete väljatöötamine intervjuude vastuste abil 4  
 5. 5. UURIMISPROBLEEMI VALIK   •  Autori seos Tartu Ülikooli multimeedia talituse fotoandmebaasiga •  Soov välja selgitada Tartu Ülikooli multimeedia talituse klientide soovid ja vajadused 5  
 6. 6. UURINGU METOODIKA   •  Meetodid – kvalitatiivne vertikaalanalüüs •  Valim – respondent kasutab sagedamini kui kord kuus Tartu Ülikooli multimeedia talituse fotoandmebaasi 6  
 7. 7. MADALA TIHEDUSEGA FOTO AVALIKUST GALERIIST   7  
 8. 8. FOTOSTATIONI METAANDMETE NÄIDE   8  
 9. 9. TULEMUSED Uurimistöö tulemusel selgub, et Tartu Ülikooli praegustel ja tulevastel fotoandmebaasi kasutajatel on fotoandmebaasile ja selle veebipõhisele kasutajaliidesele järgmised nõuded: •  omada ligipääsu fotodele veebipõhise kasutajaliidese abil fotoandmebaasis otsingute ja valikute teostamiseks; •  omada vastavalt kasutajarollile täismahus piltide mahalaadimise ja metaandmetega varustamise võimalust; •  omada veebipõhises fotoandmebaasis personaalset kasutajanime, parooli ja tegevuste logifaili; •  juurdepääs fotoandmebaasile oleks tagatud ööpäev läbi seitse päeva nädalas. 9  
 10. 10. JÄRELDUS    Praegu toimiva fotoandmebaasi standardiseerituse kõrge tase lubab veebipõhise kasutajaliidese projekteerida ja teostada kasutajate ootustele vastavalt. Kasutajaliides annab vabama ligipääsu fotoandmebaasile ja kõikidele selles olevatele ressurssidele ning garanteerib fotoandmebaasi loomuliku, pideva ja eduka arengu. 10  
 11. 11. TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 11  

×