Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak s námi vrtí média

354 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak s námi vrtí média

 1. 1. Jak s námi vrtí média?<br />
 2. 2. Jak na nás média působí - příklady z praxe<br />Česko ve válce - upoutávka tvCOOL na film Vrtěti psem<br />film Vrtěti psem<br />akce skupiny Ztohoven<br />panika v Gruzii<br />
 3. 3. Hromadné sdělovací prostředky<br />masmédium<br />rozhlas, televize, internet<br />svoboda slova<br />(ne)pravdy<br />
 4. 4. Manipulace<br />působení na myšlení<br />reklamy a politika<br />propaganda<br />co je třeba?<br />
 5. 5. Reklamy<br />účel<br />silný vliv naše vědomí i podvědomí<br />podprahové vnímání<br />slogany<br />
 6. 6. Slogany<br />Kočky by kupovaly ____<br />____ - je prostě to nejlepší<br />Dej si pauzu - dej si ____<br />____ - to nikdy nejíš sám<br />____ - Vaše čokoládová hvězda<br />____ - více ze života<br />Aby Váš motor skvěle ____<br />____ už není<br />
 7. 7. Slogany<br />____ - skvrn a špíny se zbavíš<br />Nevaž se, odvaž se - ____<br />____ - důkaz místo slibů<br />____ - Přírodní síla hořčíku<br />____ - najdu tam, co neznám<br />____ - Ale nemusím, nemusím!<br />____ - Vám dává křídla<br />
 8. 8. Negativismus versus dobré zprávy<br />proč se prezentují hlavně negativní informace<br />příklady <br />kuřimská aféra<br />skandály v církvi<br />poslové dobrých zpráv<br />Tv Noe<br />Sedmička<br />
 9. 9. Média a informace<br />množství<br />pravdivost<br />bulvár<br />novináři<br />
 10. 10. Otázky<br />Existují nějaké obecné rady, zásady, které nám umožní rozlišit důvěryhodné zprávy a informace od těch nekorektních?<br />Proč si myslíte, že lidé čtou bulvár, přestože vědí, že je založen často na senzacích a lžích?<br />Má násilí v médiích vliv na děti a mladistvé?<br />Jak by se měla média změnit, aby se z nich staly důvěryhodné zdroje?<br />Co můžeme udělat my (jakožto informační pracovníci), abychom zlepšili dnešní situaci v médiích?<br />
 11. 11. Zdroje<br />MIČIENKA, Marek, JIRÁK, Jan etal. Základy mediální výchovy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 295 s. ISBN 978-80-7367-315-4.<br />Wikipedie – hesla<br />Vrtěti psem<br />Ztohoven<br />Hromadné sdělovací prostředky<br />Manipulace<br />

×