Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Collectievegebiedsontwikkeling  Gemma van der Ploeg    1 november 2011
Collectieve gebiedsontwikkeling          ?Wil je snel lopen, loop dan alleenWil je ver komen, loop dan samen
Zes blinde mannen en een olifantZes mannen uit India             En zo riepen de mannen allemaal door     ...
Agenda• Wat is collectieve gebiedsontwikkeling?• Waarom kiezen voor collectieve gebiedsontwikkeling?• Wanneer kiezen voor ...
Wat is collectieve gebiedsontwikkeling?
Collectieve gebiedsontwikkeling Als alle belanghebbende partijen zich, ieder voor zich en collectiefeigenaar voelen van de...
Collectieve gebiedsontwikkeling• Kijkt vanuit het geheel• Werkt vanuit een collectieve ambitie waar iedereen profijt van h...
ParticipatieladderPositioneringcollectieve gebiedsontwikkeling
Waarom collectieve gebiedsontwikkeling?Het gaat erom de brug te bouwen        terwijl we erover lopen       ...
Waarom collectieve gebiedsontwikkeling• Door alle onzekerheden van dit moment, valt er nauwelijks nog te plannen• We zull...
Waarom collectieve gebiedsontwikkelingOntwikkelingen versnellen                      Taaiheid vraagst...
Waarom collectieve gebiedsontwikkeling• Gebiedsopgaven overstijgen de verantwoordelijkheid en autoriteit van één van de b...
Waarom collectieve gebiedsontwikkeling
Wanneer collectief?
Wanneer collectief?Als• er nieuwe of veranderende externe omstandigheden zijn• organisaties een beweging (transitie) naar...
Condities voor succes          “The magic is not in the              method.        It’s in ...
Condities voor succes• Bestuurder / opdrachtgever die weet wat zijn eigen ambities zijn én in co-creatie gelooft (durft i...
Condities voor succes               uitvoering                Heden            Wa...
Valkuilen• Meer in het proces willen beheersen dan je vanuit je eigen rol en positie kan beheersen• Geen eigen visie• De ...
Collectief gebiedsontwikkelingstrajectHet kan op veel manieren
Collectief gebiedsontwikkelingstraject
Collectief gebiedsontwikkelingstraject
mini-            atelier            met alle        gebiedsvisie        werk  partij...
Hoe bepaal je de participanten?
Hoe bepaal je de participanten?                Wie zijn deCentrale opgave              belan...
Hoe bepaal je de participanten?De belanghebbenden:A hebben invloedR   hebben toegang tot resourcesE   beschikken over ...
Hoe zorg je dat alle partijen meedoen?
Hoe zorg je dat alle partijen meedoen?• Inspirerende en engagerende opgave• Helder proces• Aansprekende uitnodiging  - wa...
Hoe zorg je dat alle partijen meedoen?• Persoonlijk gesprek door initiatiefnemers + persoonlijke uitnodiging
Belang communicatiestrategie?
Belang communicatiestrategie• Wees open en transparant naar iedereen en laat gedurende het gehele traject zien waarmee j...
Belang communicatiestrategie• Bepaal met wie je op welk moment in het proces op welke wijze, waarover communiceert    ...
Na de collectieve gebiedsvisie
Na de collectieve gebiedsvisie• Lichte coördinatiestructuur gericht op een samenhangende uitvoering van alle projecten en...
Na de collectieve gebiedsvisie• Spelregels voor samenwerking ... – open en constructief naar elkaar opstellen – elkaar t...
Wat vraagt het van mij?        ?
Wat vraagt het van mij?       VAN ...                              ... NAAR   ik vec...
Wat vraagt het van mij?                tekst    Bron:Claes F. Janssen
Wat vraagt het van mij?DOMEIN VAN TRANSFORMATIE            DOMEIN VAN VERANDERING          binnenwere...
Collectieve gebiedsontwikkeling            Een voorbeeld
Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025
Startsituatie• Enige nog authentiek polderlandschap in Randstad Zuidvleugel• Ontwikkelingen – einde Reconstructiewet – n...
Het traject   Iedereen pakt zijn projecten op          Wethouder ziet     Kwartiermaker verbindt      ...
Het traject
Voorbereiding conferentie / werkatelier     Uitnodiging          Krant met visies              ...
Werkconferentie in een stal midden in het gebied
Effect van het proces ...Merkbaar:iedereen ervaart het resultaat als ‘zijn’ resultaat
Effect van het proces ...Zichtbaar:alle acties worden in onderlinge samenhang uitgevoerd ...
Effect van het proces ...Voelbaar : iedereen committeert zich aan zijn acties...
Collectieve gebiedsontwikkeling “The magic is not in the method.  It’s in the people who use it.”           ...
Collectieve    gebiedsontwikkelingInteresse in een workshop, masterclass of training?         Neem contact op! ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Collectieve gebiedsontwikkeling

453 views

Published on

Presentatie collectieve gebiedsontwikkeling door Gemma van der Ploeg, KaapZ

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Collectieve gebiedsontwikkeling

 1. 1. Collectievegebiedsontwikkeling Gemma van der Ploeg 1 november 2011
 2. 2. Collectieve gebiedsontwikkeling ?Wil je snel lopen, loop dan alleenWil je ver komen, loop dan samen
 3. 3. Zes blinde mannen en een olifantZes mannen uit India En zo riepen de mannen allemaal door elkaarDie hielden van leren En ieder bleef erbij dat hij het goed zag,Zij kwamen bij een olifant heel alleenen wilden die observeren Maar hoewel iedereen een stuk zag, gelijkZe waren allemaal blind had er geen éénHoe zouden zij zich weren Moraal van dit verhaal: Zoals zo vaak in dit soort strijdDe eerste viel tegen zijn flank en riep Schreeuwt iedereen voor tiendit is een muur Niemand ziet het punt van een anderDe tweede voelde hem aan zijn tand en Met alle gevolgen van dienzag ‘m als een speerDe derde zat aan zijn slurf en noemde En dus hebben ze het over een olifanthem een slang Die zij nooit hebben gezien.De vierde betaste zijn knie en zag ‘maan voor een boomDe vijfde pakte zijn oor en beschouwde ‘mals een waaier Vrij naar John Godfrey Saxe (1816-1887)De zesde kreeg een zwieper met zijn staarten riep au het is een touw
 4. 4. Agenda• Wat is collectieve gebiedsontwikkeling?• Waarom kiezen voor collectieve gebiedsontwikkeling?• Wanneer kiezen voor collectieve gebiedsontwikkeling?• Wat zijn belangrijke condities voor succes / valkuilen?• Hoe ziet een collectief gebiedsontwikkelingstraject eruit?• Hoe bepaal je de participanten?.• Hoe zorg je dat alle partijen meedoen? Hoe belangrijk is een communicatiestrategie?• Wat als je eenmaal een collectieve gebiedsvisie hebt?• Wat vraagt het van mij als opdrachtgever / participant?• Collectieve gebiedsontwikkeling: een voorbeeld
 5. 5. Wat is collectieve gebiedsontwikkeling?
 6. 6. Collectieve gebiedsontwikkeling Als alle belanghebbende partijen zich, ieder voor zich en collectiefeigenaar voelen van de gezamenlijk ontwikkelde gebiedsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma daar vanuit hun eigen organisatie echt naar handelen en bereid zijn tot wederzijdse verantwoording en onderlinge afstemming
 7. 7. Collectieve gebiedsontwikkeling• Kijkt vanuit het geheel• Werkt vanuit een collectieve ambitie waar iedereen profijt van heeft• Maakt gebruik van de volle rijkdom aan ambities, (ervarings)kennis, informatie, middelen en beïnvloedingsmogelijkheden die bij alle partijen aanwezig zijn• Bestaande ideeën krijgen de gelegenheid te gronden en te groeien• Leidt van klagen naar enthousiasme en meedragen• Creëert eigenaarschap en verdieping van de (samenwerkings-) relaties met andere partijen• Zet een vliegwiel in gang
 8. 8. ParticipatieladderPositioneringcollectieve gebiedsontwikkeling
 9. 9. Waarom collectieve gebiedsontwikkeling?Het gaat erom de brug te bouwen terwijl we erover lopen Robert E. Quinn
 10. 10. Waarom collectieve gebiedsontwikkeling• Door alle onzekerheden van dit moment, valt er nauwelijks nog te plannen• We zullen steeds meer de brug moeten bouwen terwijl we er al over lopen• Dit kan door de energie op te zoeken van mensen en organisaties die bereid zijn te investeren• Iedereen kan een sprong vooruit maken door de aanwezige energie te bundelen in een collectieve, actiegerichte gebiedsvisie, waaraan iedereen zich wil binden om deze te verwezenlijk
 11. 11. Waarom collectieve gebiedsontwikkelingOntwikkelingen versnellen Taaiheid vraagstukken Toekomst is niet te neemt toe voorspellen Veel belanghebbenden fragmentatie Grote diversiteit onuitgesproken normen, waarden, ambities
 12. 12. Waarom collectieve gebiedsontwikkeling• Gebiedsopgaven overstijgen de verantwoordelijkheid en autoriteit van één van de betrokken partijen• Claimen van de opgave of doorschuiven naar één van de partijen is geen optie• Iedere partij (intern/extern) op zich is in staat de opgave te frustreren• Onderlinge afhankelijkheid is een gegeven Partijen hebben elkaar steeds harder nodig voor het verwezenlijken van hun ambities
 13. 13. Waarom collectieve gebiedsontwikkeling
 14. 14. Wanneer collectief?
 15. 15. Wanneer collectief?Als• er nieuwe of veranderende externe omstandigheden zijn• organisaties een beweging (transitie) naar de toekomst willen/moeten maken• je het gevoel hebt dat de bestaande manier van werken niet meer vruchtbaar is• je de wij-zij cultuur, die tot compromissen leidt, wilt doorbreken en op zoek wilt gaan naar een nieuw perspectief, waar iedereen beter van wordt
 16. 16. Condities voor succes “The magic is not in the method. It’s in the people who use it.” Marvin Weisbord
 17. 17. Condities voor succes• Bestuurder / opdrachtgever die weet wat zijn eigen ambities zijn én in co-creatie gelooft (durft inhoud los te laten)• Helderheid over de kaders + status resultaat• Een plannings- / regiegroep• Een inspirerende en engagerende opgave• Van begin af aan alle belangen in het proces betrekken• Voldoende tijd voor iedereen om de gezamenlijke opgave te doorgronden en eigen te maken• Duidelijkheid over het te doorlopen traject• Ruimte voor iedereen om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen handelen
 18. 18. Condities voor succes uitvoering Heden Wat ga ik / wij bijdragen? Hoe organiseren we e.e.a. met elkaar? Toekomst Wat willen we met elkaar bereiken? Wat moeten we doen om daar te komen? Verleden Heden Waar komen we / ik vandaan? Wat komt er op ons / mij af? Waar staan wij/ ik nu? initiatief
 19. 19. Valkuilen• Meer in het proces willen beheersen dan je vanuit je eigen rol en positie kan beheersen• Geen eigen visie• De verkeerde vraagstelling• De verkeerde deelnemers• Onvoldoende borging van het traject bij de participerende organisaties -> geen visie op het eigen belang van samenwerken• Procesbegeleider / projectmanager die niet in staat is tot een onafhankelijke rol
 20. 20. Collectief gebiedsontwikkelingstrajectHet kan op veel manieren
 21. 21. Collectief gebiedsontwikkelingstraject
 22. 22. Collectief gebiedsontwikkelingstraject
 23. 23. mini- atelier met alle gebiedsvisie werk partijen uitvoerings- boek atelier programma definitie week + convenantwerkateliers collectieve visie + opgave acties
 24. 24. Hoe bepaal je de participanten?
 25. 25. Hoe bepaal je de participanten? Wie zijn deCentrale opgave belanghebbenden?
 26. 26. Hoe bepaal je de participanten?De belanghebbenden:A hebben invloedR hebben toegang tot resourcesE beschikken over de juiste expertise (kennis en ervaring)I hebben informatie die andere niet hebbenN hebben een bepaalde ‘need‘ en inzicht in consequenties keuzes
 27. 27. Hoe zorg je dat alle partijen meedoen?
 28. 28. Hoe zorg je dat alle partijen meedoen?• Inspirerende en engagerende opgave• Helder proces• Aansprekende uitnodiging - waarin aanleiding, opgave, belang aanwezigheid, proces en werkwijze, te beantwoorden vragen, kaders en het vervolg staan aangegeven• Persoonlijke uitnodiging• Reuring via social media
 29. 29. Hoe zorg je dat alle partijen meedoen?• Persoonlijk gesprek door initiatiefnemers + persoonlijke uitnodiging
 30. 30. Belang communicatiestrategie?
 31. 31. Belang communicatiestrategie• Wees open en transparant naar iedereen en laat gedurende het gehele traject zien waarmee je bezig bent• Zet daarvoor alle communicatie- middelen in die er zijn• Als je zelf niet voor de juiste communicatie zorgt, dan vertellen anderen wel je verhaal (positief of negatief)• Ga ook via social media met mensen in gesprek over de collectieve opgave en hun ambities
 32. 32. Belang communicatiestrategie• Bepaal met wie je op welk moment in het proces op welke wijze, waarover communiceert Eenrichtingsverkeer Informeren Overreden Bekendmaken Beïnvloeden Dialogiseren Formeren Bron: B. van Ruler Tweerichtingsverkeer
 33. 33. Na de collectieve gebiedsvisie
 34. 34. Na de collectieve gebiedsvisie• Lichte coördinatiestructuur gericht op een samenhangende uitvoering van alle projecten en voortgangsbewaking collectieve gebiedsvisie uitvoeringsprogramma spelregels en Gezamenlijke TAFEL VAN ..... afspraken samenwerking communicatiestrategie DOELGROEPEN borgen en bewaken onderlinge afstemming en collectieve ambities overleg over projecten BETROKKENEN leven voor- wonen PROJECTEN definiëren ontwerpen realiseren werken bereiden
 35. 35. Na de collectieve gebiedsvisie• Spelregels voor samenwerking ... – open en constructief naar elkaar opstellen – elkaar tijdig informeren over voornemens die invloed kunnen hebben op de collectieve ambities – elkaar voldoende ruimte bieden om op ieders plannen en uitvoering invloed uit te kunnen oefenen – participatie belanghebbenden is way of life, met een voor iedereen aantrekkelijk vormgegeven proces – alle resultaten worden vastgelegd en helder en voor iedereen toegankelijk aangeboden
 36. 36. Wat vraagt het van mij? ?
 37. 37. Wat vraagt het van mij? VAN ... ... NAAR ik vecht, vlucht of kom tot een we creëren synergie met elkaar, wankel compromis met je tillen elkaar naar een hoger niveau ik negeer je of doe alsof ik je respecteer ik zoek je op ik zie mezelf ik stereotypeer jou ik zie mezelf ik zie jou Bron: Stephen R. Covey
 38. 38. Wat vraagt het van mij? tekst Bron:Claes F. Janssen
 39. 39. Wat vraagt het van mij?DOMEIN VAN TRANSFORMATIE DOMEIN VAN VERANDERING binnenwereld zichtbaar gedrag cultuur systemen en processen Bron: Ken Wilber
 40. 40. Collectieve gebiedsontwikkeling Een voorbeeld
 41. 41. Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025
 42. 42. Startsituatie• Enige nog authentiek polderlandschap in Randstad Zuidvleugel• Ontwikkelingen – einde Reconstructiewet – nieuwe gemeente Midden-Delfland – laatste visie 25 jaar oud• > 60 belanghebbende partijen• Uiteenlopende claims – water, wonen, werken, verkeer glastuinbouw, veeteelt, recreatie, natuur, cultuur-historie• Worstelende wethouder: hoe op een vernieuwende manier al deze opgaven tegemoet te treden?
 43. 43. Het traject Iedereen pakt zijn projecten op Wethouder ziet Kwartiermaker verbindt 6 1 participatie activiteiten als een kans gemeenteraad stelt gebiedsvisie unaniem vast Werkconferentie vindt plaats, Resultaat: 5 2 Hij nodigt sleutelfiguren uit collectieve gebiedsvisieen uitvoeringsprogramma een regiegroep te vormen Belanghebbenden definiëren 4 3 Regiegroep organiseert m.b.v. met elkaar collectieve planningsgroep opgave het proces + communicatie- activiteiten
 44. 44. Het traject
 45. 45. Voorbereiding conferentie / werkatelier Uitnodiging Krant met visies uiteenlopende partijen Pas met recht op beperkte middelen voor voorbereidende activiteiten participanten
 46. 46. Werkconferentie in een stal midden in het gebied
 47. 47. Effect van het proces ...Merkbaar:iedereen ervaart het resultaat als ‘zijn’ resultaat
 48. 48. Effect van het proces ...Zichtbaar:alle acties worden in onderlinge samenhang uitgevoerd ...
 49. 49. Effect van het proces ...Voelbaar : iedereen committeert zich aan zijn acties...
 50. 50. Collectieve gebiedsontwikkeling “The magic is not in the method. It’s in the people who use it.” Marvin Weisbord
 51. 51. Collectieve gebiedsontwikkelingInteresse in een workshop, masterclass of training? Neem contact op! Gemma van der Ploeg 06 20393618 www.kaapz.nl pioniers in cocreatie

×