Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial innovasjon i den sosiale mediesfæren, Emind

856 views

Published on

Dag Petter Svendsen fra Emind: Omtale av sosial innovasjon i den sosiale medisfæren

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosial innovasjon i den sosiale mediesfæren, Emind

 1. 1. PÅ ALLES LEPPER? OMTALE AV SOSIAL INNOVASJON I SOSIALE MEDIER Dag Petter Svendsen Statsviter og analytiker eMind AS
 2. 2. EMIND AS  Kort om firmaet 2www.emind.no
 3. 3. INNHOLD  Introduksjon: Sosiale medier - bare tull?  Prat om sosialt entreprenørskap i sosiale medier:  Hvor og hvor mye?  Hvem?  Hva?  Utvikling over tid  Hvordan kan vi vite dette?  Nettverksdannelser i bloggosfæren  Analyser av sosiale nettverk (social network analysis)  Analyser av tekstinnhold (text mining)  Konklusjon 3www.emind.no
 4. 4. SAMMENDRAG… WWW
 5. 5. SOSIALE MEDIER, NYHETER: SUMMINGEN AV TUSENVIS AV SAMTALER. DATA.
 6. 6. EMIND FLU TRENDS: GOOGLE OG INTEGRASCO PÅVISER INFLUENSAUTBRUDD FØR FHI
 7. 7. POLITISKE TRENDER I SOSIALE MEDIER www.kommunevalget2007.no www.eleccionesgenerales-2008.com www.stortingsvalget-2009.no
 8. 8. SOSIALT ENTREPRENØRSKAP: TALL FRA GOOGLE… 8www.emind.no
 9. 9. SENTRALE BLOGGER, PRAT OM SOSIALT ENTREPRENØRSKAP  Minerva  Paul Chaffey  Bård Vegar Solhjell  Hjorten  Konrads tankesmie  Venstre 9www.emind.no
 10. 10. SENTRALE NETTSTEDER, SOSIALT ENTREPRENØRSKAP  KREM-Norge  FERD  Mother Courage  Mandag Morgen  Paul Chaffey  Civita  Abelia  FrivillighetNorge  MERK: Politiske partier? 10www.emind.no
 11. 11. HVA PRATES DET OM? (BLOGGER)  Utvikling  Innovasjon  Forskning  Skole og utdanning  Samarbeid  Offentlig sektor  Kultur 11www.emind.no
 12. 12. UTVIKLING OVER TID (BLOGGER)  Økning i antall blogger som inngår i nettverket omkring «sosialt entreprenørskap»-kjernen, særlig siste halvdel av 2010.  Nettverket blir også mer desentralisert i slutten av perioden, samtidig som kjernen i nettverket vokser (mer «demokratisk»).  Stor andel perifere blogger i nettverket 12www.emind.no
 13. 13. HVORDAN KAN VI VITE DETTE? ? 13www.emind.no
 14. 14. LINKING: HVORDAN NETTVERK DANNES I SOSIALE MEDIER 14www.emind.no
 15. 15. SENTRALE BLOGGER (TOTALT 260 BLOGGER I NETTVERKET) 15www.emind.no
 16. 16. SENTRALE NETTSTEDER (430 TOTALT I NETTVERKET) 16www.emind.no
 17. 17. TEMAER SOM OMTALES I FORBINDELSE MED SOSIALT ENTREPRENØRSKAP 17www.emind.no
 18. 18. VIKTIGSTE TEMA 18www.emind.no
 19. 19. UTVIKLING OVER TID, ANTALL BLOGGER 19www.emind.no
 20. 20. OKT. 2009 - DATO: VEKST I ANTALL BLOGGER, MER DESENTRALISERT NETTVERK, STØRRE KJERNE 20www.emind.no Z = sentralitet Y = blogger X = tid
 21. 21. «SOCIAL INNOVATION»: HVA SKJER I DEN ENGELSKSPRÅKLIGE SOSIALE MEDIESFÆRE?  Søk i alle sosiale medier og et bredt utvalg øvrige nettsteder (mange nettaviser).  Periode: Begynnelsen av juni – slutten av oktober 2010.  Søkeord: Social innovation, social entrepreneurship, social enterprise.  Noe over 4 000 dokumenter (blogger, nyhetsartikler, twittringer, Facebook- og Youtubekommentarer…). 21www.emind.no
 22. 22. MEST FREKVENTE TERMER. TYPIFISERING. 22www.emind.no
 23. 23. ORD SOM OFTE OPPTRER SAMMEN (CO-OCCURRENCE) 23www.emind.no
 24. 24. KATEGORISERING AV TERMER, TYPER 24www.emind.no
 25. 25. NETTVERKSANALYSE AV KATEGORIER 25www.emind.no
 26. 26. «SENTIMENT»-ANALYSE 26www.emind.no
 27. 27. KONKLUSJON  På alles lepper?  Ganske lite omtale, både i blogger og generelt på internett  Nettverket rundt bloggere som prater om sosial innovasjon vokser klart de siste månedene, det gjør også kjernen i nettverket  Mulighet for koordinering, idespredning og crowdsourcing gjennom bruk (og utvidelse) av nettverket 27www.emind.no
 28. 28. UTVIDELSE AV SOS.ENT.-NETTVERKET: FINN SENTRALE BLOGGERE I RELEVANTE NETTVERK 28www.emind.no
 29. 29. SPØRSMÅL? Takk! Dag Petter Svendsen eMind AS dps@emind.no 9246 9993 29www.emind.no

×