Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpn whitepaper ict in het ov

489 views

Published on

http://www.kpn.com/ov

Een goede reis!
OV op de rails met slimme inzet van ICT

1. INLEIDING

Een goede reis!
OV op de rails met slimme inzet van ICT

Het openbaar vervoer in Nederland staat voor een forse uitdaging. OV-bedrijven zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van het winnen van concessies en moeten sturen op efficiency en prijsbeleid. Tegelijkertijd moeten ze investeren om de reiziger ook op lange termijn aan zich te binden.

Aantrekkelijk openbaar vervoer betekent: naadloze aansluitingen, veilige transportmiddelen en actuele reisinformatie. Daarmee kunnen OV-bedrijven hun reizigers behouden en nieuwe reizigers verleiden om voor het OV te kiezen.
Met slimme inzet van ICT kan het OV veel meer bieden dan het vervoer van halte naar halte. ICT ondersteunt OV-bedrijven om reizigers efficiënt, comfortabel en optimaal geïnformeerd van bestemming naar bestemming te brengen. Dat begint al met het plannen van de reis. Eenmaal onderweg verwacht de reiziger comfort en actuele reisinformatie. En uiteraard willen ze op tijd hun bestemming bereiken. Dit vraagt om een efficiënt georganiseerd en geïntegreerd transport systeem. Daarnaast kan ICT werkprocessen efficiënter maken, werknemers voorzien van de juiste informatie en hun werkomstandigheden veiliger te maken.

Deze whitepaper beschrijft hoe ICT kan bijdragen aan een duurzame en succesvolle toekomst van het openbaar vervoer.

Het openbaar vervoer in Nederland staat voor een forse uitdaging. OV-bedrijven zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van het winnen van concessies en moeten sturen op efficiency en prijsbeleid. Tegelijkertijd moeten ze investeren om de reiziger ook op lange termijn aan zich te binden.

Aantrekkelijk openbaar vervoer betekent: naadloze aansluitingen, veilige transportmiddelen en actuele reisinformatie. Daarmee kunnen OV-bedrijven hun reizigers behouden en nieuwe reizigers verleiden om voor het OV te kiezen.

Met slimme inzet van ICT kan het OV veel meer bieden dan het vervoer van halte naar halte. ICT ondersteunt OV-bedrijven om reizigers efficiënt, comfortabel en optimaal geïnformeerd van bestemming naar bestemming te brengen. Dat begint al met het plannen van de reis. Eenmaal onderweg verwacht de reiziger comfort en actuele reisinformatie. En uiteraard willen ze op tijd hun bestemming bereiken. Dit vraagt om een efficiënt georganiseerd en geïntegreerd transport systeem. Daarnaast kan ICT werkprocessen efficiënter maken, werknemers voorzien van de juiste informatie en hun werkomstandigheden veiliger te maken.

Deze whitepaper beschrijft hoe ICT kan bijdragen aan een duurzame en succesvolle toekomst van het openbaar vervoer.
2. MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders reizen (bron: NS) elke dag per trein. Een groot deel daarvan maakt daarnaast ook gebruik van metro, tram of bus. Veel van deze frequente OV-reizigers zijn tevreden met de dienstverlening van het openbaar vervoer. De mensen die

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpn whitepaper ict in het ov

  1. 1. Een goede reis!OV op de rails met slimme inzetvan ICT
  2. 2. OV op de railsmet slimme inzetvan ICTHet openbaar vervoer in Nederland staat voor een forse uitdaging.OV-bedrijven zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van het winnen vanconcessies en moeten sturen op efficiency en prijsbeleid. Tegelijkertijdmoeten ze investeren om de reiziger op lange termijn aan zich te binden.1. INLEIDING 2.1 Marktwerking 2.2 Mobiliteitsswitch2. MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHEONTWIKKELINGEN
  3. 3. 2.3 Congestie 2.5 Vergrijzing2.4 Urbanisatie 2.6 Consumerization
  4. 4. ICT faciliteert met:2.7 Duurzame mobiliteit 3.2 Reisinformatie begeleidt van bestemming naar bestemming3. ICT BIEDT OV KANSEN3.1 Slimme ketenintegratie randvoorwaardelijk ICT faciliteert met:
  5. 5. 3.3 Veiligheid geeft reizigers en personeel een goedgevoel ICT faciliteert met: KPN en het openbaar vervoerICT faciliteert met: Over KPN3.4 Duurzaamheid: ook op lange termijn een goede reis QR-code
  6. 6. www.kpn.com/ov

×