การอนุรักษ์สัตว์ป่า

19,514 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
19,514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การอนุรักษ์สัตว์ป่า

 1. 1. รายงาน เรื่อง การอนุรักษ์สัตว์ป่า วิชา คอมพิวเตอร์ ว.31102
 2. 2. จัดทำโดย นาย กฤษฎา พิจิตรแสงเสรี เลขที่ 1 นาย สิทธิพร อินอ่อน เลขที่ 11 นาย ประชา ทุมบุญ เลขที่ 15 นาย ธนะพร นันท์คำ เลขที่ 5 นาย ปัญจลักษณ์ หาปู่ทน เลขที่ 9
 3. 3. เสนอ ครู ชมัยพร โครตโยธา
 4. 4. การอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้แต่ถ้าหากสัตว์ป่าชนิดใดสูญพันธุ์ได้แล้วจะไม่สามารถสร้างพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดนั้นขึ้นมาได้อีกการอนุรักษ์สัตว์ป่าจึงควรมีหลักดังนี้
 5. 5. 1. การใช้กฎหมาย ควบคุมเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าทางตรงมีการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอยู่เสมอการจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์ป่าจึงควรมีหลักดังนี้ 2. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หมายถึง การป้องกัน รักษาป่าไม้ที่จัดเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขตป่าในอุทยานแห่งชาติเขตวนอุทยานต้องมีการป้องกันบำรุงรักษ และการปลูกพันธุ์ไม้ขึ้นมาใหม่การสงวน ทุ่งหญ้า การทำถ้ำ รู โพรง รักษาโป่งหรือที่ดินเค็มให้อยู่ในสภาพถาวร เช่น การนำเกลือไปไว้ในเขตดินโป่งบนเขาใหญ่ให้ช้างและสัตว์ทั้งหลายได้มากิน เป็นต้น
 6. 6. 3. การเพาะพันธุ์เพิ่ม เช่น ตามสวนสัตว์ต่าง ๆ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ หลายแห่ง เลี้ยงสัตว์บางชนิดไว้ในกรงเพื่อเพาะพันธุ์เพิ่มเมื่อมีมากแออัดจึงนำสัตว์บางชนิดไปปล่อยไว้ในป่าเปิดของอุทยานแห่งชาติ เช่น สัตว์ที่ มีมากจากสวนสัตว์ดุสิต เจ้าหน้าที่ได้นำไปปล่อยไว้ที่อุทยานแห่งชาติเขาเขียวเขาชมพู่ เป็นต้น
 7. 7. 4. การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการจัดการ สัตว์ป่าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในระดับที่พอเหมาะกับอาหารและที่หลบภัย ในท้องที่นั้น ๆ 5. การใช้ประโยชน์จากสัตว์ตรงตามหลักการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยไม่เก็บทรัพยากรไว้เฉยๆเท่านั้นยังต้องรู้จักนำทรัพยากรนั้นๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เช่น จัดสถานที่ชมสัตว์ป่าจัดสวนสัตว์ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่มนุษย์ให้ความรู้ตามสมควรถ้ามีจำนวนสัตว์บางชนิดมากเกินไปก็ควรเปิดให้มีการล่าสัตว์นั้นๆตามหลักของสมดุลธรรมชาติ .
 8. 8. การอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย พ . ศ . 2443 - ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติการรักษาช้างป่า ร . ศ . 119 แต่กฏหมายฉบับนี้มีเนื้อหาเพื่อรักษาช้างป่าอย่างเดียว - ในสมัยนั้นการล่าสัตว์ของชาวชนบทถือเป็นเรื่องปกติ - คนเมือง การล่าสัตว์เพื่อเอาเขาหรือหนังถือเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่ง
 9. 9. พ . ศ . 2503 – ออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ . ศ . 2503 เนื่องจาก - หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อุปกรณ์ต่างๆ ทันสมัยขึ้นเข้าไปในเขตทุรกันดารได้ง่ายการล่าจึงมีมากขึ้น - การขยายพื้นที่การเกษตร บุกรุกแผ้วถางป่า - สัตว์ป่าลดจำนวนลงรวดเร็วบางชนิดสูญพันธุ์
 10. 10. การสงวนและรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า คือ การรักษาป่าไม้ประเภทต่างๆ ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ให้คงอยู่ตลอดไปโดยมีรูปแบบการจัดการพื้นที่เป็น 2 ลักษณะ 1 . เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จัดตั้งขึ้นตาม พ . ร . บ . สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ . ศ . 2503 และ พ . ร . บ . สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ . ศ . 2535 เพื่อกำหนดพื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อว่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสขยายจำนวนออกไปในท้องถิ่นอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 11. 11. 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อาณาบริเวณที่ทางราชการได้กำหนดไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าบางชนิด โดยออกเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มักจะมีขนาดไม่กว้างเหมือนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณซึ่งใช้ในราชการหรือเพื่อใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
 12. 12. การอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์ป่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงคนเราด้วยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จึงต้องมีวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าลดจำนวนหรือสูญพันธุ์ด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้ 1. กำหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ป่าเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ให้มีมากเพียงพอ 2. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง
 13. 13. 3. การไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะปัจจุบันสัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจำนวนลงอย่างมากทำให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ 4. การป้องกันไฟป่า ไฟป่านอกจากจะทำให้ป่าไม้ถูกทำลายแล้วยังเป็นการทำลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย
 14. 14. 5. การปลูกฝังการให้ความรัก และเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธีสัตว์ป่าทุกชนิดมีความรักชีวิตเหมือนกับมนุษย์ การฆ่าสัตว์ป่า การนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นการทรมานสัตว์ป่า ซึ่งมักไม่มีชีวิตรอด 6. การเพาะพันธุ์เพิ่มสัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ หรือมีจำนวนน้อยลง ควรมีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการทดแทนและเร่งให้มีสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น

×