Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Knmp congres 4okt-1400u-yves liem

1,000 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Knmp congres 4okt-1400u-yves liem

 1. 1. Antibioticagebruik bij neonaten Dr Yves Liem,KNMP Congres 2011, Wetenschapsdag‘Grote zorg voor kleine mensen’ ziekenhuisapotheker4 oktober 2011 Apotheek UMC Utrecht, WKZ
 2. 2. 3NRC Handelsblad 11/8/09
 3. 3. 4www.nos.nl d.d. 7/8/09
 4. 4. Selectie en verspreiding van resistentebacteriënblootstelling aan selectie van resistente verspreiding vanantibiotica bacteriën resistente bacteriëngrotendeels gevoelige resistente bacteriën uitbraak,epidemie,bacteriën pandemie antibiotica hygiënische maatregelen gebruik 5Filius & Verbrugh. Pharm Weekblad 2001;136:958-63
 5. 5. Maatregelen om resistentieprobleem tebeperken Beleid - bevorderen goed gebruik van antibiotica - beperken verspreiding van resistente bacteriën Continue registratie Continue registratievan antibioticagebruik van resistentie 6 Adapted from: Casparie AF en Filius PMG
 6. 6. 7
 7. 7. Extramuraal antibioticagebruik in Europa 8 Cars et al. Lancet 2001;357:1851-3
 8. 8. Linden MW van der et al. Tweede nationale studie naar ziekten en verrichting inde huisartsenpraktijk; het kind in de huisartsenpraktijk. Erasmus MC Rotterdam,Afd. Huisartsgeneeskunde, 2005
 9. 9. Extramuraal antibioticagebruik kinderen (NL) (3) Leeftijdsgroep Gebruikt 1 antibiotica per jaar (%) 0 – 4 jr 29 5 – 9 jr 20 10 – 14 jr 10 15 – 19 jr 15De Jong et al. Farmacotherapie bij kinderen 2010;1:19-24 11
 10. 10. 13
 11. 11. Maatregelen om resistentieprobleem tebeperken Beleid - bevorderen goed gebruik van antibiotica - beperken verspreiding van resistente bacteriën Continue registratie Continue registratievan antibioticagebruik van resistentie 14 Adapted from: Casparie AF en Filius PMG
 12. 12. AntibioticagebruikLokaal 15
 13. 13. Antibioticagebruik NICU• Antibiotica: meest gebruikte groep geneesmiddelen op NICUs (wereldwijd)• Oorzaken: – specifieke risicofactoren voor infectie: • prematuriteit • invasieve procedures (catheters, TPV, beademing) • te vroeg gebroken vliezen • maternale infectie – klinische symptomen van infectie zijn niet – specifiek• Relatie antibioticagebruik en resistentie• Toename resistentie op NICUs 16
 14. 14. Infectie / sepsis bij de pasgeborene (1)Early – onset sepsis: < 48 uur na de geboorte Verwekkers: S. agalactiae (‘groep B streptococcen’), E. coli Behandeling: penicilline-derivaat (amoxicilline / clavulaanzuur) + aminoglycoside (gentamicine) WKZ:  Bij groep B streptococcen: overstap benzylpenicilline  Bij E. coli: eventueel overstap cefotaxim i.v.  Gentamicine na 3 dagen stop 17
 15. 15. Infectie / sepsis bij de pasgeborene (2)Late – onset sepsis: > 72 uur na de geboorte Verwekkers: S. epidermidis (CONS), S. aureus Behandeling: vancomycine WKZ:  cefazoline + gentamicine (nosocomiaal) amoxicilline / clavulaanzuur + gentamicine (thuis)  Bij S. aureus: overstap flucloxacilline, gentamicine stop 19
 16. 16. 20
 17. 17. Diagnose sepsis• Klinische symptomen van infectie• Positieve bloedkweek• Laboratorium parameters: – CRP – interleukines – procalcitonine – leukocyten 21
 18. 18. Indicaties voor antibiotica• Klinische symptomen van infectie, o.a.: – temperatuurinstabiliteit – hypotensie – braken en diarree – sufheid – bolle buik – apneu• Risicofactoren 22
 19. 19. Risicofactoren voor infectie bij geboorte • Prematuriteit • Te vroeg gebroken vliezen • Maternale infectie 23
 20. 20. Antibioticagebruik vs incidentie sepsis 24 Liem et al. Acta Paediatr 2010;99:1900-02
 21. 21. Antibioticagebruik NICU WKZ Liem et al. Acta Paediatr 2010;99:1900-02
 22. 22. Antibioticagebruik NICUs Nederland (1) Liem et al. J Antimicrob Chemoth 2010;65:1270-75
 23. 23. Antibioticagebruik NICUs Nederland (2) Liem et al. J Antimicrob Chemoth 2010;65:1270-75
 24. 24. Maatregelen om resistentieprobleem tebeperken Beleid - bevorderen goed gebruik van antibiotica - beperken verspreiding van resistente bacteriën Continue registratie Continue registratievan antibioticagebruik van resistentie 28 Adapted from: Casparie AF en Filius PMG
 25. 25. ESBL 29
 26. 26. ESBL (1)• Toename resistentie onder Gram – negatieve micro – organismen op NICUs• M.n. wereldwijde toename incidentie ESBL – producerende bacteriën• ESBL: Extended – Spectrum Beta – Lactamase• Ontdekt in Europa begin jaren 80; daarna tevens in de V.S. en Azië• ESBLs: plasmide – gemedieerde enzymen, die zorgen voor resistentie voor alle penicillines en cefalosporines, incl clavulaanzuur en sulbactam combinaties en monobactams (o.a. aztreonam)• Met name E. coli en Klebsiella species vertonen ESBL productie 31
 27. 27. ESBL (2)• Toename incidentie ESBLs: reden tot bezorgdheid?• Ja, immers: – infecties zijn moeilijk te behandelen door ‘multidrug resistance’  delay in de (juiste) behandeling  significant langere opnameduur  meer kosten – ESBL – incidentie: een onderschatting als gevolg van de bestaande (inadequate) identificatiemethoden – verhoogd risico van overlijden – ESBL – producerende stammen zijn sterk geassocieerd met optreden van epidemieën in zorginstellingen• Dus: monitoring ESBL – incidentie neonaten in WKZ 32
 28. 28. Take home messages• Ruimte voor verbetering bij extramuraal antibioticagebruik kinderen: beter volgen van de richtlijnen• NICU: omgeving met hoge antibioticadruk  risico resistentie bij neonaten• Variatie in antibioticagebruik NICUs Nederland: – uniformiteit is wenselijk, niet verplicht. Echter, cave: goede indicatiestelling en verstandig antibioticagebruik• ESBL: – wereldwijde toename in incidentie – risico bij neonaten 33
 29. 29. Uitdagingen …
 30. 30. UitdagingenT.b.v. beperking antibioticagebruik:• juiste identificatie van neonaten met infecties• preventie van risicofactoren (bijv. inbrengen van CVC)• strikte indicaties (protocollen)• zo spoedig mogelijk stoppen•… infectious disease team!!!
 31. 31. Met dank aan Neonatologie UMC Utrecht: Dr Tannette Krediet Prof. dr Frank van Bel Eijkman-Winkler Centrum voor Microbiologie en Infectieziekten: Dr André Fleer Ziekenhuisapotheek UMC Utrecht: Dr Karin Rademaker Prof. dr Toine Egberts E-mail: y.liem@umcutrecht.nl

×