สรุปผลการ QC อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

415 views

Published on

สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัย 10-12 ธ.ค.2555

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปผลการ QC อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

 1. 1. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC การตรวจสอบและประเมินผลพืนที่ปลอดภัย ้
 2. 2. CHA 359-01/13บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์ พืนที่ 667,230.29 ตร.ม. ้
 3. 3. เส้นทางสุ่มตรวจแบบ Snake Walker Random
 4. 4. พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ ระยะทางเดินประมาณ 1,699 เมตร
 5. 5. พันตรีประเสริฐ ขาวดารา ระยะทางเดินประมาณ 3,174 เมตร
 6. 6. CHA 359-01/13บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์ พืนที่ 667,230.29 ตร.ม. ้
 7. 7. CHA 359-01/13 บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์ พืนที่ 667,230.29 ตร.ม. ้ 6 การสารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (NTS)6.1 กระบวนการสารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค 4.40 0.54 มาก6.2 ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ 4.40 0.54 มาก ทุติยภูมิ6.3 หลักฐานทางกายภาพอื่นๆ ที่สังเกตได้ และ 4.00 0.70 มาก การใช้ประโยชน์พื้นที่6.4 การแบ่งพื้นที่อันตรายที่ยืนยันออกเป็น 4.20 0.44 มาก ส่วนย่อย6.5 การใช้ Scoring Table 4.40 0.54 มาก6.6 ผลลัพธ์จาก NTS ในการระบุระดับความ 4.20 0.44 มาก มั่นใจเกี่ยวกับทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตราย
 8. 8. CHA 359-01/13 บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์ พืนที่ 667,230.29 ตร.ม. ้ 11 การยอมรับในภาพรวม11.1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 4.40 0.54 มาก11.2 เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ที่ปฏิบัติการ 4.40 0.54 มาก11.3 การปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติประจาของ 4.00 0.70 มาก TMAC11.4 การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจาของหน่วย 3.80 0.83 มาก11.5 ความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน 4.00 0.70 มาก11.6 การจัดการสิ่งแวดล้อม 4.00 0.70 มาก11.7 การแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของ 3.40 1.14 ปานกลาง ทุ่นระเบิด (MRE)11.8 กระบวนการประกันคุณภาพ (QA)/ควบคุม 3.60 0.89 มาก คุณภาพ (QC) ภายในหน่ วย11.9 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของหน่วย 4.20 0.44 มาก
 9. 9. CHA 359-01/13 บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์ พืนที่ 667,230.29 ตร.ม. ้ลำดับ รำยกำร ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ เชื่อมั่น 1 การปรับลดพื้นที่ด้วยการสารวจทางเทคนิคของหน่วย 3.80 0.44 มาก (Land release by NTS) 2 การปรับลดพื้นที่ด้วยการสารวจทางเทคนิคของหน่วย - - - (Land release by TS) 3 การปรับลดพื้นที่ด้วยการกวาดล้างพื้นที่ทุ่นระเบิดของหน่วย - - - (Land release by Clearance) 4 ความเชื่อมันพื้นทีจากการสุ่มตรวจของคณะกรรมการว่ามี ่ ่ 4.20 0.83 มาก ความปลอดภัยระดับใด 5 ความเชื่อมัน และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของหน่วย ่ 4.20 0.44 มาก 6 การยอมรับว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด สามารถ 4.20 0.44 มาก ปลดปล่อยพื้นที่ และสามารถส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ ต่อไป
 10. 10. M1 NTS M2 NTS M1 >60 องศา >60 องศา
 11. 11. ลาดชันมากกว่า 60 องศา NM1 M2 NTS พิกด ัความสูง NM2 พิกด ั NTS ความสูงความสูง ? ระยะทาง ARC TAN
 12. 12. ขอขอบคุณทุกคน

×