Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta – taksiyrittäjien pääsy Kela-kyyteihin

834 views

Published on

Tutkimuspäällikkö Max Janssonin ja erikoistutkija Tuuli Toivasen esitys lehdistötilaisuudessa 5.3.2019.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta – taksiyrittäjien pääsy Kela-kyyteihin

 1. 1. KKV:n selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta – taksiyrittäjien pääsy Kela-kyyteihin Tutkimuspäällikkö Max Jansson ja erikoistutkija Tuuli Toivanen 5.3.2019
 2. 2. Taustaa 25.3.2019KKV:n selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta › Taksimarkkinat avautuivat kilpailulle 1.7.2018 › Samaan aikaan voimaan tulivat Kelan kilpailuttamat uudet sopimukset sairausvakuutuksesta korvattavien taksipalveluiden järjestämisestä (Kela-kyydit) › Viime kesänä ja syksynä KKV:lle tuli noin 200 yhteydenottoa taksiyrittäjiltä koskien välityskeskusten toimintaa › Suurin osa yhteydenotoista koski sitä, ottavatko välityskeskukset uusia autoilijoita välityksen piiriin ja millä ehdoilla › Monella paikkakunnalla toimii vain yksi suuri välityskeskus
 3. 3. Kysely taksiyrittäjille syksyllä 2018 35.3.2019KKV:n selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta › KKV päätti kerätä tarkempaa tietoa taksiyrittäjien alkuvaiheen kokemuksista › Webropol-kysely 6000 taksiyrittäjälle › Kyselyn tarkoituksena oli selvittää erityisesti taksitilauksia välittävien välityskeskusyhtiöiden toimintaa › Kyselyyn vastasi 26.9. - 5.10.2018 noin 2300 taksiyrittäjää
 4. 4. Yleistä vastaajista 45.3.2019 › Eniten vastauksia tuli Uudeltamaalta (20%), Pohjois-Savosta (10%) ja Keski- Suomesta (9%) › Vastaajista 70 % on yhden auton taksiyrityksiä KKV:n selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta
 5. 5. 55.3.2019KKV:n selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 % 1-10 % 11-20 % 21-30 % 31-40 % 41-50 % 51-60 % 61-70 % 71-80 % 81-90 % 90-100% En osaa sanoa Kuinka suuri osuus liikevaihdostanne on perinteisesti tullut Kela-kuljetuksista? Vastaajia yhteensä 2298 Kela-ajojen osuus vastaajien liikevaihdosta
 6. 6. Kela-kyydit 65.3.2019 › Vastaajista 46 % ei aja Kela-kyytejä kyselyyn vastaamisen ajankohtana Heistä − 64 % mainitsee syyksi epäedulliset ehdot; ● Esim. välitysyhtiö vaatii tietynmerkkisen mittarin ja / tai maksupäätteen tai perii korkeita välityspalkkioita Kela-ajoista − 13 % mainitsee syyksi, että heitä ei ole hyväksytty mukaan ajovälitykseen; − 21 % ei ole kiinnostunut Kela-kyydeistä; ja − 2 % kertoo, että oma välitysyhtiö ei anna ajaa toisen välitysyhtiön välittämiä Kela-kyytejä. KKV:n selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta
 7. 7. Kela-kyydit 75.3.2019 › Avovastauksissa monien eri alueiden taksiautoilijat raportoivat kohdanneensa jonkinlaista syrjintää välitysyhtiöiden taholta − Tyypillisimmin kuvaillaan, että kun taksi pieneltä paikkakunnalta tuo asiakkaan suuren kaupungin keskussairaalaan, se ei saa sairaalalta enää asiakkaita, vaan sairaalasta kyydin tilanneet asiakkaat jaetaan suuren kaupungin omille autoille − Joissain isoissa kaupungeissa pitkät ja tuottavat Kela-ajot jaetaan tietyn ”ydinryhmän” autoille ja muut taksit saavat yli jäävät kyydit − Joissain maakunnissa on kieltäydytty ottamasta uusia autoja mukaan Kela-välitykseen ainakin osassa maakuntaa › Taksiautoilijoiden kokemat ongelmat vaihtelevat maakunnittain KKV:n selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta
 8. 8. Muuta 85.3.2019 › KKV:n verkkosivuilta löydät kuvauksia kilpailulain kieltämistä menettelyistä taksialalla sekä ohjeistusta taksiautoilijoille › Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kirjoitti 1.2.2019 KKV:n blogissa kilpailuviranomaisen alkuvaiheen kokemuksista avautuneilla taksimarkkinoilla KKV:n selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta
 9. 9. Seuraa: @kkv_uutiset Kiitos!

×