Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bakalárske štúdium na
KKIV
základné informácie o prijímacom konaní
PRIHLÁSENIE NA KOĽKOŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA
FIFUK JE MOŽNÉ?
• 2 študijné
programy
• záväzné poradie
•https://fphil.uniba.s...
CYKLUS PODÁVANIA PRIHLÁŠKY
vytlačiť
podpísať
vložiť prílohy
odoslať
PRIHLÁŠKA - PODROBNOSTI
 elektronicky: 20€
 poštou: 30€
1. tlačenú + e-prihlášku vytlačiť (vo formáte A3, A4)
2. podpísa...
ÚHRADA POPLATKU

 formou bankového prevodu
 v prípade cez systém e-prihlášky platobnú inštrukciu vygeneruje systém
 po...
PORTAL E-PRIHLAS  E-PRIHLÁŠKA
PORTALVS TRADIČNÁ PRIHLÁŠKA
https://www.portalvs.sk/files/files/nova_prihlaska.pdf
PRIJÍMACIA SKÚŠKA
- nižší alebo rovnaký počet
uchádzačov - bez vykonania
prijímacej skúšky - v polovici marca
- s prijímac...
MIESTAA DÁTUMYVYKONÁVANIATESTU VŠP
www.scio.sk
AKO? KEDY?ZA KOĽKO?
 registrácia www.scio.sk
 ktorýkoľvek termín, aj pred podaním prihlášky
 výber miesta: v priebehu r...
VŠEOBECNÉŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY – INFORMÁCIEO
TESTE
ODDIELYTESTU
 Verbálna časť (35 minút, 33 úloh)
- schopnosť precízne pr...
UKÁŽKATESTU VŠP
VŠETKY INFORMÁCIE NAJEDNOM MIESTE
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-
pracoviska/kkiv/pre-uchadzacov-o-informacne-s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bakalárske štúdium na kkiv: základné informácie o prijímacom konaní

64 views

Published on

Informácie o podávaní prihlášky a požiadavkach na prijímačky na odbor Informačné štúdiá (Katedra knižničnej a informačnej vedy)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bakalárske štúdium na kkiv: základné informácie o prijímacom konaní

 1. 1. Bakalárske štúdium na KKIV základné informácie o prijímacom konaní
 2. 2. PRIHLÁSENIE NA KOĽKOŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA FIFUK JE MOŽNÉ? • 2 študijné programy • záväzné poradie •https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie- konanie/bakalarske-studium/studijne-programy- otvarane-na-fif-uk-v-akademickom-roku-20192020/ 1 prihláška 1. informačné štúdiá (35) 2. germanistika - informačné štúdiá (5) 3. história - informačné štúdiá (10) 4. informačné štúdiá - muzeológia (5)
 3. 3. CYKLUS PODÁVANIA PRIHLÁŠKY vytlačiť podpísať vložiť prílohy odoslať
 4. 4. PRIHLÁŠKA - PODROBNOSTI  elektronicky: 20€  poštou: 30€ 1. tlačenú + e-prihlášku vytlačiť (vo formáte A3, A4) 2. podpísať 3. prílohy (notársky osvedčená kópia maturitného vysvedčenia + potvrdenie banky o realizácii prevodu) *maturujúci - do termínu, ktorý bude uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky, resp. v oznámení o stave prijímacieho konania 1. odoslať na študijné oddelenie fakulty termín: 28. február 2019 Adresa: Filozofická fakulta UK, dekanát Gondova ul. 2 P.O. Box 32 814 99 Bratislava
 5. 5. ÚHRADA POPLATKU   formou bankového prevodu  v prípade cez systém e-prihlášky platobnú inštrukciu vygeneruje systém  potvrdením o úhrade je potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe). Potvrdenie treba priložiť k prihláške  poplatok za prihlášku sa v e-prihláške zobrazí ako uhradený, až keď študijná referentka bude mať fyzicky pred sebou doklad a označí to v systéme, čo môže trvať niekoľko dní (!)  Banka: Štátna pokladnica Kód banky: 8180 Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100 Variabilný symbol: 26 Konštantný symbol: 0379 
 6. 6. PORTAL E-PRIHLAS  E-PRIHLÁŠKA
 7. 7. PORTALVS TRADIČNÁ PRIHLÁŠKA https://www.portalvs.sk/files/files/nova_prihlaska.pdf
 8. 8. PRIJÍMACIA SKÚŠKA - nižší alebo rovnaký počet uchádzačov - bez vykonania prijímacej skúšky - v polovici marca - s prijímacou skúškou   Národná porovnávacia skúška (spoločnosť SCIO) = test všeobecných študijných predpokladov  testovanie: - v niekoľkých mestách na Slovensku - v 6 termínoch - najlepší výsledok - platí pre obidva študijné programy  prijatie: 1 študijný program (preferencia)
 9. 9. MIESTAA DÁTUMYVYKONÁVANIATESTU VŠP www.scio.sk
 10. 10. AKO? KEDY?ZA KOĽKO?  registrácia www.scio.sk  ktorýkoľvek termín, aj pred podaním prihlášky  výber miesta: v priebehu registrácie  1 skúška = 19 €
 11. 11. VŠEOBECNÉŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY – INFORMÁCIEO TESTE ODDIELYTESTU  Verbálna časť (35 minút, 33 úloh) - schopnosť precízne pracovať s jazykom, porozumenie dlhším textom a argumentácii  Analytická časť (50 minút, 33 úloh) - schopnosť pracovať s kvantitatívnymi údajmi, pracovať so súbormi informácií • vypracovanie každého oddielu = časový limit • preskakovať medzi jednotlivými oddielmi v priebehu skúšky nie je možné!
 12. 12. UKÁŽKATESTU VŠP
 13. 13. VŠETKY INFORMÁCIE NAJEDNOM MIESTE https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne- pracoviska/kkiv/pre-uchadzacov-o-informacne-studia/

×