Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zuzana Teplíková: Citační manažery jako téma lekcí ve vysokoškolských knihovnách

148 views

Published on

Cílem webináře bude představení citačního manažeru CitacePRO a praktické ukázky práce s ním. Zaměříme se na základní orientaci v prostředí manažeru a ukážeme si také jeho doplňkovou funkci, která umožňuje citování přímo ve Wordu. Navážeme možnostmi, jak lze tento nástroj začlenit do lekcí informační gramotnosti ve vysokoškolských knihovnách. Představené možnosti sice budou výrazně zaměřeny na CitacePRO, ale pokud vaše knihovna využívá jiný nástroj, určitě si také najdete podněty k praktickému využití.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Zuzana Teplíková: Citační manažery jako téma lekcí ve vysokoškolských knihovnách

  1. 1. 29. 6. 2016 1 Citační manažery jako téma lekcí ve vysokoškolských knihovnách Zuzana Teplíková 29. 6. 2016, Brno Citační problematika a plagiátorství náročná oblast pro studenty prolíná se celým studiem nezbytná dovednost k napsání (nejen) závěrečné práce Citování Citační software Soubor nástrojů usnadňující tvorbu bibliografických citací a samotný proces citování při psaní odborné práce. Generátory citací Citační manažery Citace v katalogu Citační manažer
  2. 2. 29. 6. 2016 2 Citační manažer Citační manažery • Zahraniční X české • Volně dostupné x placené Citační manažer Citace PRO • Uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní • Tisíce citačních stylů (ČSN ISO 690, APA, MLA, IEEE,…) • Automatické generování citací dle názvu, ISBN, DOI • Import citací z e-zdrojů a databází, katalogů, discovery služeb a z webu • Sdílení a možnost exportu (Word, PDF, RIS, Latex,…) • Úložiště pro ukládání plných textů, poznámek, obsahů apod.
  3. 3. 29. 6. 2016 3 Ukázka importu citací do Citace PRO https://www.youtube.com/watch?v=IwIsToO_xUk Ukázka citování ve Wordu prostřednictvím Citace PRO https://www.youtube.com/watch?v=0MvRZtZtIvw Citační manažery – na co je třeba myslet? • Nedokonalé  pouze usnadňují práci s citacemi • Základní znalost citační problematiky NEZBYTNOST (i při použití manažeru) NA CO MYSLET? Např:  ISBN v ČR až po roce 1989 (neexistuje  neuvedeme  citace je OK) Ilustrátor, překladatel,… příjmení psáno velkými tiskacími písmeny jako autor (Ilustrovala Helena ZMATLÍKOVÁ) Místo vydání v 1. pádě (Brno, Praha, Blansko,..) Vydavatelství – neuvádíme s.r.o., a.s., Ltd., apod. Edice je povinná, pokud existuje Dohledaný údaj z jiného zdroje, či odhadovaný údaj nebo oprava  uvedeme v [2016]
  4. 4. 29. 6. 2016 4 Jak využít citační manažer ve výuce? Teoretická část • Zjistit úroveň znalostí citační problematiky a plagiátorství (orientačně) • Zdůraznit důležitost správného citování (vysvětlit proč, zodpovědět dotazy) • Představit citační software (druhy, funkce, popis konkrétního citačního manažeru) • Pokud to možnosti dovolí  praktické úkoly Jak využít citační manažer ve výuce? Praktické úkoly 1) Tvorba složek, generování citací (dle ISBN, názvu), ukládání citací do složek 2) Import citací z knihovního katalogu, discovery služby, export ve formátu PDF 3) Tvorba citace elektronické knihy(+nahrávání souboru k citaci), elektronického článku, webové sídla, webové stránky a příspěvku na webu 4) Import citací pomocí doplňku do prohlížeče, sdílení složky 5) Citování ve Wordu pomocí doplňku manažeru Citace PRO Ukázky dílčích praktických úkolů Dotazy???
  5. 5. 29. 6. 2016 5 Děkuji za pozornost  Zuzana Teplíková Citace.com, s.r.o. Lidická 700/19, 602 00 Brno e-mail: zuzana.teplikova@citace.com

×