Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webináře 2014: Michal Černý "Tablet či telefon jako nástroj fyzikálního experimentování"

448 views

Published on

Příspěvek představí nové možnosti přírodovědného experimentování s využitím dotekových zařízení. Díky nim mají studenti i pedagogové kdykoli v ruce nástroj, který mohou užít pro exaktní měření nebo jinou vědeckou práci. Občanská věda, tedy věda utvářena širokou populací, má být spojená se změnou základního paradigmatu, kterým člověk pozoruje a poznává svět kolem sebe. Rovněž na tuto proměnu myšlení se příspěvek zaměří. Těžiště bude v oblasti fyzikálních experimentů překračujících formální vyučovací proces.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webináře 2014: Michal Černý "Tablet či telefon jako nástroj fyzikálního experimentování"

 1. 1. TABLET ČI TELEFON JAKO NÁSTROJ FYZIKÁLNÍHO EXPERIMENTOVÁNÍ DNY WEBINÁŘOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2014 MGR. MICHAL ČERNÝ
 2. 2. EXPERIMENT VE VÝUCE FYZIKY • Zásadní význam • Různé dělení: heuristický, verifikační, demonstrační • Dle provedení: frontální x prováděný každým studentem • Jedním z cílů přírodovědného vzdělávání je heuristický experimentální přístup k životu.
 3. 3. OBČANSKÁ VĚDA • Věda není jen záležitostí komunity vědců, ale celospolečenský fenomén. • Je třeba hledat cesty, jak do bádání a objevování zapojit co nejvíce veřejnosti. • Jde o vzdělanost, dobro, konkurenční boj, peníze,… • Př.: otevřená data v astrofyzikálních databázích.
 4. 4. M-LEARNING • Snaha využít mobilní telefony a další (no-PC) zařízení pro vzdělávání a učení. • Typicky jde o aplikace se vzdělávacím obsahem nebo kooperačním potenciálem. • Často s gamifikačními prvky
 5. 5. INATURALIST • Aplikace pro biologickou občanskou vědu. • Lidé mapují rostliny, živočichy atp. • Spolu se souřadnicemi a časem vzniká unikátní mapa biodiversity. • 37 000 uživatelů, 67 000 zaznamenaných dat.
 6. 6. FYZIKÁLNÍ EXPERIMENTY S TELEFONEM • Velké rozšíření technologie • Telefon či tablet obsahují velké množství měřících čidel: • elektrický kompas, • akcelerometr • Gyroskop • proximity senzor • CCD kamera • mikrofon • některé modely také teploměr, výškoměr atp.
 7. 7. VÝHODY MĚŘENÍ S TELEFONEM • Kompenzace pomůcek • Měření mimo školu • Pro měření při momentální potřebě
 8. 8. PHYSICS TOOLBOX SUITE
 9. 9. PHYSICS TOOLBOX SUITE • Aplikace pro Android • Bezplatná • Různé telefony mají různé aktivní prvky • Export měření do CSV • Jednoduché ovládání
 10. 10. G-FORCE METER PRO MĚŘENÍ POMĚRU
 11. 11. LINEÁRNÍ AKCELEROMETR PRO TŘI OSY
 12. 12. GYROSKOP PRO MĚŘENÍ RADIÁLNÍ RYCHLOSTI
 13. 13. BAROMETR PRO MĚŘENÍ ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU
 14. 14. PROXIMETER
 15. 15. TEPLOMĚR, HYGROMETER,…
 16. 16. MAGNETOMER
 17. 17. LUXMETR
 18. 18. HLUKOMĚR
 19. 19. TÓNOVÝ GENERÁTOR
 20. 20. Děkuji za pozornost

×