Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webináře 2014: Lada Matyášová "Interaktivní tabule"

683 views

Published on

Interaktivní tabule se pomalu, ale jistě dostávají na všechny stupně školství a i jinam, ale je jen málo těch, kteří s nimi skutečně umí pracovat a připravovat kvalitní lekce s využitím tohoto speciálního zařízení. Ráda bych se tedy zaměřila na svou zkušenost s prací s interaktivními tabulemi, kterou bych ráda proložila jak špatnými, tak dobrými příklady z praxe, aby můj příspěvek byl poučný i inspirující.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Webináře 2014: Lada Matyášová "Interaktivní tabule"

  1. 1. Interaktivní tabule Lada Matyášová
  2. 2. Interaktivní tabule Co to je? K čemu je to dobré? Cena? Výhody a nevýhody?
  3. 3. Není tabule jako tabule Druhy tabulí Snímání odporu Elektromagnetická Kapacitní Laserová Ultrazvuková a infračervená Optická a infračervená Přední, zadní a krátká projekce
  4. 4. Co interaktivní tabule umí Práce s textem, jeho rozpoznávání Práce s objekty Reflektor, roleta Nástroje pro předměty Animace Interaktivní aktivity
  5. 5. Dobré a špatné příklady z praxe http://exchange.smarttech.com/ vs.
  6. 6. Lekce o Ugandě
  7. 7. Děkuji za pozornost! Otázky?
  8. 8. Zdroje Conor. Interaktivní tabule - interaktivní a multimediální prezentace. In: Centrum didaktických a multimediálních výukových technologií [online]. Plzeň: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU, 2010, aktual. 2012-01-15 [cit. 2014-11- 27]. Dostupný z: http://www.cdmvt.cz/node/311 Smartpera [grafika]. StudentPoint [online]. Praha: Studentpoint, 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupný z: http://www.studentpoint.cz/files/technologie/rady-a-tipy/jan-sladek/smartpera.jpg Dotykove displeje rezistivni [grafika]. Notebook.cz [online]. Praha: Viktor Péder, c2001-2014 [cit. 2014-11-30]. ISSN 1214- 2875. Dostupný z: http://notebook.cz/clanky/technologie/2013/dotykove-displeje-z-mobilu-na-velke-plochy/dotykove-displeje- rezistivni.jpg TouchBoard [grafika]. Multimedia: interaktivní technologie [online]. Hradec Králové: MULTIMEDIA, c2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupný z: http://www.interaktivni.cz/Tools/IV/Panel/Images/TouchBoard-2.png FilmStrip [grafika]. Loose gripp films [online]. [S.l.]: Loosegrippfilms, 2011 [cit. 2014-11-30]. Dostupný z: http://loosegrippmedia.webs.com/FilmStrip.png Clasus3 [grafika]. Vahal [online]. Prostějov: Vahal spol. s r.o., 2009 [cit. 2014-11-30]. Dostupný z: http://www.vahal.cz/userfiles/clasus3.gif 0001 [grafika]. Smart Exchange [online]. [S.l.]: SMART Technologies, c2012 [cit. 2014-11-30]. Dostupný z: http://exchangedownloads.smarttech.com/public/content/f1/f10fe5c5-4281-41b6-9422- 63bb58d716a8/previews/small/0001.png 0001 [grafika]. Smart Exchange [online]. [S.l.]: SMART Technologies, c2012 [cit. 2014-11-30]. Dostupný z: http://exchangedownloads.smarttech.com/public/content/b6/b64e57b0-5e7f-44ff-bd34- 0108fe4dcc84/previews/medium/0001.png Marie_Terezie.notebook [soubor]. Smart Exchange [online]. [S.l.]: SMART Technologies, c2012 [cit. 2014-11-30]. Dostupný z: http://express.smarttech.com/?url=http://exchangedownloads.smarttech.com/public/content/09/096b32ce-0b81-45c1-9e96- 169162013b23/Marie_Terezie.notebook# hry.notebook [soubor]. Smart Exchange [online]. [S.l.]: SMART Technologies, c2012 [cit. 2014-11-30]. Dostupný z: http://express.smarttech.com/?url=http://exchangedownloads.smarttech.com/public/content/6f/6f463979-1ed0-4db2-aac9- ce2a1bd43de8/hry.notebook#

×