Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KOOPERACE
ŠKOL A KNIHOVEN
…INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI
LENKA NAVRÁTILOVÁ
1. 12. 2014 – DNY WEBINÁŘOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO
Propojení vzdělávacích institucí
ZNALOSTI – ve smyslu gramotnosti, konkrétní
znalostní výstupy uživatelů
DOVEDNOSTI - soub...
ZNALOST / GRAMOTNOST
čtenářská
literární
dokumentová
jazyková
mediální
INFORMAČNÍ
počítačová / IT
DOVEDNOST / KOMPETENCE
k učení
komunikativní
sociální
k řešení problémů
aplikační
POSTOJE
reálný dopad na uživatele
chování a postup v životě (soukromí, práce…)
TENTO OBSAH DÁLE STRUKTUROVÁN PODLE
STUPŇÚ ...
Forma vzdělávání - LEKCE
ucelená plnohodnotná učební jednotka /2 vyuč. hodiny/
naplňuje konkrétní obsah IV
reaguje na konk...
Konkrétní lekce:
anotace:
Lekce je primárně zaměřena na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti
dokumentové gramotnosti ...
očekávané výstupy:
demonstrovat dopad čtenářských schopností do praxe
provázat teoretické znalosti s praktickými dovednost...
Osnova/ průběh lekce:
1. BRAINSTORMIG /15 min./
Co všechno potřebujete ke své práci / zábavě /studiu …? – výstup: Jednou z...
Koncepce spolupráce
ochota a informovanost obou stran
kvalitní vzdělávací nabídka ze strany knihovny
konzultace a pravidel...
Klady, dopady…
logické propojení vzdělávání
knihovna – zázemí pro učení i učitele
knihovník – partner učitele
škola – IT u...
Jak na to?
Nesázejte na to, že uživatelé ví všechno sami
nejlépe.
Informujte se…
Nemusíte vymyslet všechno sami!
Vydejte s...
Děkuji.
Lenka Navrátilová
lnavratilova4@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Webináře 2014: Lenka Navrátilová "Kooperace škol a knihoven při rozvoji informačního vzdělání v praxi"

408 views

Published on

Jak může v praxi fungovat spolupráce knihovníků a pedagogů s cílem rozvíjet u žáků a studentů společné tematické okruhy informačního vzdělávání? Jaké okruhy to jsou? Jaká témata a obsahy jsou z pohledu knihovníka žádoucí a (občas naopak) žádaná? Záměrem webináře bude sdílení zkušenosti z praxe na malém městě a představení realizovaných vzdělávacích aktivit se zaměřením na IT vzdělávání a využití IT prvků při výuce v knihovně.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webináře 2014: Lenka Navrátilová "Kooperace škol a knihoven při rozvoji informačního vzdělání v praxi"

 1. 1. KOOPERACE ŠKOL A KNIHOVEN …INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI LENKA NAVRÁTILOVÁ 1. 12. 2014 – DNY WEBINÁŘOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO
 2. 2. Propojení vzdělávacích institucí ZNALOSTI – ve smyslu gramotnosti, konkrétní znalostní výstupy uživatelů DOVEDNOSTI - soubor kompetencí, které umožňují praktické využití a aplikaci získaných znalostí POSTOJE - morální a etické výstupy
 3. 3. ZNALOST / GRAMOTNOST čtenářská literární dokumentová jazyková mediální INFORMAČNÍ počítačová / IT
 4. 4. DOVEDNOST / KOMPETENCE k učení komunikativní sociální k řešení problémů aplikační
 5. 5. POSTOJE reálný dopad na uživatele chování a postup v životě (soukromí, práce…) TENTO OBSAH DÁLE STRUKTUROVÁN PODLE STUPŇÚ POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CÍLOVÝCH SKUPIN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT.
 6. 6. Forma vzdělávání - LEKCE ucelená plnohodnotná učební jednotka /2 vyuč. hodiny/ naplňuje konkrétní obsah IV reaguje na konkrétní vzdělávací potřeby cílových skupin koresponduje s daným stupněm vzdělání aktivizuje a zapojuje žáky knihovník /lektor – v roli průvodce učí je více než „tvrdé“ znalosti kreativní, zábavná, vzdělávací, inovativní – opakovatelná, přenositelná…
 7. 7. Konkrétní lekce: anotace: Lekce je primárně zaměřena na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti dokumentové gramotnosti studentů. Klíčovým materiálem jsou proto návody k použití – s ohledem na obor zaměřené na kosmetické a kadeřnické přípravky. Studenti na základě vlastní práce ve skupinách ověří své schopnosti reagovat na pokyny z návodů a aplikovat je do praxe, součástí práce je také argumentace, prezentace a hodnocení. obecné informace: cílová skupina: studenti 3. – 4. ročníku obor: kosmetička, kadeřnice časová dotace: 2 vyučovací hodiny /80 min./ materiál-pomůcky: vybrané návody k použití pro skupiny, tabule, psací potřeby, přístup na internet, stolní PC, notebook, tablet, smartphone…
 8. 8. očekávané výstupy: demonstrovat dopad čtenářských schopností do praxe provázat teoretické znalosti s praktickými dovednostmi vést studenty ke kritickému myšlení vést studenty k argumentaci, smysluplnému vyjadřování a kooperaci žák v průběhu lekce rozvíjí: čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, třídění informací v textu práce s dokumenty běžné denní potřeby: návody k použití vybrané s ohledem na budoucí povolání komunikační kompetence: argumentace, týmová komunikace, vyjádření vlastního názoru, prezentace sociální kompetence: kooperace, sebereflexe, naslouchání aplikační dovednost: uplatnění v praktickém životě
 9. 9. Osnova/ průběh lekce: 1. BRAINSTORMIG /15 min./ Co všechno potřebujete ke své práci / zábavě /studiu …? – výstup: Jednou z klíčových věcí jsou textové i dokumenty a podklady! Diskuze: čtete je, rozumíte jim, jsou jednoznačné, ptáte se, jsou vůbec nutné… 2. PRÁCE S TEXTEM – I.N.S.E.R.T. /25 min./ Ve skupinách studenti pracují s přidělenými návody k použití metodou I.N.S.E.R.T. /třídí informace/ a vyvozují závěry, dohledávají potřebné i. prostřednictvím dostupných zdrojů a rozdílných pomůcek (PC, tablet, smartphone, fond…). Cílem je dokázat prezentovat praktické použití výrobku a vysvětlit jeho účinky a využití. 3. PREZENTACE /20 min./ Každá skupina vysvětluje ostatním, jak pracovali a čeho dosáhli. Ostatní hodnotí, zda je výklad srozumitelný a závěry správné / dostačující. 4. VYHODNOCENÍ /15 min./ Jak se s návody pracovalo, jsou dobře a srozumitelně napsané? Jak jinak by studenti návody zpracovali? S jakými dalšími dokumenty přichází při praxi do styku? …
 10. 10. Koncepce spolupráce ochota a informovanost obou stran kvalitní vzdělávací nabídka ze strany knihovny konzultace a pravidelná revize témat i metod třída(skupina) / dvakrát ročně výuka v knihovně schůzky knihovník/pedagog
 11. 11. Klady, dopady… logické propojení vzdělávání knihovna – zázemí pro učení i učitele knihovník – partner učitele škola – IT učebny a vybavení, finanční prostředky (granty EU) knihovny – odborné know how, „čerstvý“ pohled přesah výuky – rodiče / učitelé
 12. 12. Jak na to? Nesázejte na to, že uživatelé ví všechno sami nejlépe. Informujte se… Nemusíte vymyslet všechno sami! Vydejte se společnou cestou: oslovte knihovnu/školu Využijte odborníky a podporu ve svém okolí. Sdílejte a motivujte.
 13. 13. Děkuji. Lenka Navrátilová lnavratilova4@gmail.com

×