Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Timko

904 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Timko

  1. 1. N E P O R A D E K NepoF-édek v mém pokoji je jen zdc'm| iv)'I, je To v)’Iraz sloiité osobnosti a skr)’Ivc'1 v sobé vni’rF-ni kr-ésu a sfruktur-u, zi’-ejmou jen Tém, k’reFi maji dar skuteéného poe- tického vidéni. Jsem zkr-dtka svobodné, nespoutand a ’rvfir-2:’? du§e, povznesena nad kaidodenni banality jako je napFiklad uklizeni. WWW. FT| PKY. CZ
  2. 2. Méte—li dojem, 2e vidite napofédek, nenechte se zmést. Jedné se pouze 0 system uloieni véci, ktergr momentélné nechépete. WWW. FT| PKY. CZ_

×