prof. Milan Konvit: Nove medium

2,086 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

prof. Milan Konvit: Nove medium

 1. 1. Nové medium Milan M. Konvit
 2. 2. Cíle přednášky <ul><li>Diskutovat pojem „nové medium“ </li></ul><ul><li>Demonstrovat možnosti nového média </li></ul><ul><li>Identifikovat atributy „optimálního media“ </li></ul>
 3. 3. Obsah přednášky <ul><li>Co je co (pojmy „nový“, „medium“) </li></ul><ul><li>Pohledy na nové medium </li></ul><ul><li>Projevy nového media </li></ul><ul><li>Optimální medium </li></ul><ul><li>Otázky a komentáře na konci každé části </li></ul>
 4. 6. „ nový“ <ul><li>Doposud poslední v řadě </li></ul><ul><li>Kvalitativně jiný </li></ul>
 5. 8. Medium 1. bod uprostřed (stupnice) - např. „medium done“ 2. prostředník, zprostředkovatel, něco co se vkládá „mezi“ - pasivní role (malba) – aktivní role (např. Zprostředkování komunikace mezi zesnulými a živými, přenos tepla) 3. Formovatel (názorů, postojů,...)
 6. 9. Mc Luhan Mediem je všechno, co působí na lidské smysly
 7. 10. Nejrozšířenější: voda
 8. 11. Nejpřirozenější: orální
 9. 12. Nejuniverzálnější: nové
 10. 13. Pohledy na nové medium
 11. 14. Řebříček abstrakce <ul><li>podstata media (idea) </li></ul><ul><li>způsob zprostředkování </li></ul><ul><li>vnější podoba </li></ul>
 12. 15. E = m.c 2 2
 13. 16. Podstata komunikačního media <ul><li>Orální – soubor artikulovaných zvuků </li></ul><ul><li>Písemní – soubor grafických znaků </li></ul><ul><li>Nové – soubor binárních symbolů </li></ul>
 14. 17. způsob zprostředkování <ul><li>Orální: řeč </li></ul><ul><li>Písemní: písmo + grafika </li></ul><ul><li>Nové: tok bitů </li></ul>
 15. 18. vnější podoba <ul><li>Noviny: Times </li></ul><ul><li>Rozhlas: BBC </li></ul><ul><li>Televize: CNN </li></ul><ul><li>Internet (počítač) </li></ul>
 16. 19. Nové médium <ul><li>Teorie komunikace: interpersonální – masové – nové (kombinace obou) </li></ul><ul><li>Nosní technologie: tisk – vysílání – multicasting </li></ul><ul><li>Nosič informace: orální – písemní – univerzální </li></ul><ul><li>Čas: jednorázové – periodické – trvalé </li></ul><ul><li>Prostor: lokální – národní – globální </li></ul><ul><li>Charakter informace: mono – kombinace – multimediální </li></ul><ul><li>Původ media: přirozený – umělý (vytvořen člověkem) </li></ul>
 17. 20. Google <ul><li>Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. </li></ul><ul><li>Googol&quot; is the mathematical term for a 1 followed by 100 zeros http://www.google.com/corporate/ </li></ul>
 18. 23. Pět charakteristik nového media <ul><li>Numerická reprezentace obsahu, </li></ul><ul><li>Modularita obsahu, </li></ul><ul><li>Automatizace manipulace s obsahem, </li></ul><ul><li>Variabilita, </li></ul><ul><li>Kulturní transkódování </li></ul><ul><li>(Lev Manovich) </li></ul>
 19. 24. New medium is codification of meaning into data (binary symbols)
 20. 25. Klíčové atributy nového media Digitální Univerzální Má paměť interaktivní Síťové Matematizovatelné
 21. 26. Cesta k novému mediu
 22. 31. remediace
 23. 32. Medium a informace <ul><li>Medium is a message </li></ul><ul><li>Message = synonymum pro informaci </li></ul><ul><li>Medium is a massage </li></ul>
 24. 33. Medium a zdroj informace <ul><li>Stírání mezí – medium je vnímáno jako zdroj informace </li></ul><ul><li>Preferování obrazové informace </li></ul>
 25. 35. Jazyk nového média <ul><li>Jazyk nového média predstavujú najmä: </li></ul><ul><li>nelineárna topológia, </li></ul><ul><li>naratívna navigácia, </li></ul><ul><li>interaktivita </li></ul><ul><li>manipulácia s časom, </li></ul><ul><li>manipulácia s priestorom. </li></ul><ul><li>Čím zložitejšia je povaha (technologická podpora) média, tým bohatší jazyk sa dá nad ním sformovať. </li></ul><ul><li>Na druhej strane tým dlhšie trvá nielen formovanie jazyka, ale aj jeho pochopenie a zvládnutie </li></ul>
 26. 36. Nové medium a člověk <ul><li>„ prodloužení“ smyslů </li></ul><ul><li>Eliminaca času, prostoru a (kulturních) rozdílů </li></ul><ul><li>Omezení svobody: vázanost na IKT, dohled </li></ul><ul><li>Zahlcení informacemi </li></ul><ul><li>Nové možnosti (tvorba, komunikace, oddych) </li></ul><ul><li>Síťová existence (homo networkus) </li></ul>
 27. 37. Tvorba obsahů pro nové medium <ul><li>Hypertext – nelineární struktúry </li></ul><ul><li>Vytváření vazeb </li></ul><ul><li>Syndikace – skládání výběrů do nového díla </li></ul><ul><li>Copy writing </li></ul><ul><li>Blogging </li></ul><ul><li>wiki </li></ul>
 28. 38. Tvorba obsahů pro nové medium <ul><li>Práce s časem (spájení dokumentů z různých dob/časů) </li></ul><ul><li>Práce s prostorem („interier, exterier“) </li></ul><ul><li>Práce s prostorem (různa hloubka) </li></ul><ul><li>Spájení detailu s celkem, výběr detailu z celku </li></ul><ul><li>Efekty: zvuk (ticho), světlo, barva, tvary </li></ul><ul><li>Interaktívnost </li></ul>
 29. 39. Média a společnost <ul><li>K.Marx: Vývoj společnosti je ovplyvňován změnami v spůsobě výroby. </li></ul><ul><li>McLuhan: Vývoj společnosti je ovplyvňován změnami v spůsobě komunikácie. </li></ul><ul><li>Tatáž informace zprostředkováná tiskem, prezentová na v rádiu anebo TV představuj e t r i r ô zn e s právy </li></ul><ul><li>médiá nejen zvyšujú dosah lidských smyslů, ony také fungují jako filtr, který organizuje a interpretuje sociální existenci člověka </li></ul>
 30. 40. <ul><li>elektronické médiá vytláčajú vlastný názor a nahrádzajú ho všeobecným názorom, </li></ul><ul><li>elektronické médiá zmenšujú svet na rozmer kmeňa, kde všetci vedia o všetkom, čo sa udeje – človek má možnosť byť okamžite v kontakte s každým a všetkým, nech je kdekoľvek, </li></ul><ul><li>elektronické médiá majú schopnosť podávať filtrovaný obraz reality, </li></ul><ul><li>elektronické médiá spôsobili, že ľudia neposudzuje veci podľa toho, čo si o nich myslia, ale podľa toho, ako ich vnímajú – napr. politik nemusí ničomu rozumieť, ale musí pôsobiť charizmaticky, </li></ul><ul><li>elektronické médiá zmenili svet na obchodný dom, kde každý berie to, čo kupujú iní, </li></ul><ul><li>elektronické média urobili zo súkromia luxus a prežitok </li></ul>
 31. 41. Vplyv médií na verejnosť <ul><li>Zmena postoja, myslenia a poznávania: </li></ul><ul><li>Médiá sú schopné zmeniť to, ako ľudia myslia a ako sa pozerajú na svet tým, že modifikujú ich postoje k iným ľuďom a k najrôznejším témam. Súvisí to so sklonom médií predvádzať stereotypný pohľad na spoločnosť, ktorý môže ovplyvniť to, ako ľudia hodnotia rôzne sociálne skupiny i sami seba. </li></ul><ul><li>Kolektívna reakcia : </li></ul><ul><li>Médiá sú schopné vyvolať nepodložené obavy a úzkosť, týkajúce sa napríklad dodržiavania zákonov, poriadku či verejného zdravia. </li></ul><ul><li>Individuálna reakcia: </li></ul><ul><li>Médiá ovplyvňujú ľudí tým, že vysielaným obsahom vyvolávajú u jednotlivcov emocionálne odozvy. Snaha žien o mladistvý vzhľad je emocionálnou odozvou na modely, objavujúce sa v TV. </li></ul>
 32. 42. <ul><li>Dôležitosť tém: </li></ul><ul><li>Médiá sú schopné určiť hierarchiu tém, ktoré sú pre spoločnosť a jednotlivca dôležité. Elektronické médiá sú schopné odvádzať pozornosť verejnosti od skutočne dôležitých tém a pripútavajú ju k menej dôležitým, zato mediálne atraktívnym, zábavnejším témam. </li></ul><ul><li>Iným faktorom je podobnosť alebo dokonca identita prezentovaných informácií. Tá je daná nielen podobnosťou rebríčkov spravodajských hodnôt v jednotlivých médiách, ale i monopolizáciou informačných zdrojov. Veľká časť správ pochádza z agentúr a tak čitatelia, diváci či poslucháči majú v podstate rovnaké správy z jedného zdroja. Navyše, opakované predkladanie jedného pohľadu na dianie vo svete vytvára reálnu možnosť, že príjemcovia na tento pohľad sami pristúpia. Tým, že redakcie a vydavatelia venujú sústredenú pozornosť nejakej téme, hodnote či názoru, umelo zdôrazňujú jeho význam. </li></ul><ul><li>Znecitlivenie: </li></ul><ul><li>Existuje teória (potvrdená praxou) o tom, že ak je niekto sústavne vystavovaný mediálnemu pôsobeniu, tak voči nemu časom znecitlivie a zľahostajnie. </li></ul><ul><li>Učenie: </li></ul><ul><li>Médiá majú schopnosť odovzdávať ľuďom nové poznatky a schopnosť, rozširovať hranice ich poznania. Táto schopnosť e-médií má pozitívnu stránku (napríklad šírenie osvety) i stránku negatívnu, vyplývajúcu zo sklonu človeka napodobňovať to, čo sa k nemu cez e-médíá dostane – viď napr. posledné udalosti vo Francúzsku. </li></ul>
 33. 43. <ul><li>Socializácia: </li></ul><ul><li>Médiá dokážu jednotlivcovi predložiť normy, hodnoty a prijateľné vzorce chovania, ktoré mu umožnia integrovať sa do života príslušnej spoločnosti (byť in). </li></ul><ul><li>Spoločenská kontrola: </li></ul><ul><li>E- médiá sú schopné riadiť masy tým, že prezentujú len tie argumenty, ktoré podporujú ideológiu spoločnosti, v ktorej pôsobia. Potláčajú argumenty, ktoré spochybňujú to, ako spoločnosť funguje, prípadne základy, na ktorých stojí. Tým sa e-médiá stavajú spoločenskou silou, s ktorej pomocou si vládnuce štruktúry a privilegovaný členovia spoločnosti udržiavajú nadvládu nad ostatnými. </li></ul>
 34. 44. <ul><li>Definovanie skutočnosti: </li></ul><ul><li>E- médiá ľuďom prezentujú určitú sociálnu skutočnosť, teda to, čo by ľudia mali považovať za správne. </li></ul><ul><li>Spätný účinok: </li></ul><ul><li>Fakt, že nejaká skutočnosť sa stane predmetom záujmu médií, ovplyvňuje ďalší priebeh udalosti. </li></ul><ul><li>Trivializácia: </li></ul><ul><li>E-médiá, predovšetkým televízia, majú tendeciu podávať všetko, čomu sa venujú, zjednodušene, aby prilákali pozornosť čo najširšieho okruhu divákov. </li></ul><ul><li>Záverom tejto úvodnej kapitoly k problematike tradičných elektronických médií môžeme skonštatovať, že sú pre ľudstvo zároveň dobrodiním i pre </li></ul>
 35. 45. Atributy optimálního média <ul><li>Bezpečnost (soukromí, nevystopovatelnost) </li></ul><ul><li>Dostupnost </li></ul><ul><li>Úplnost </li></ul><ul><li>Věrnost ( >100 %) </li></ul><ul><li>Pohotovost </li></ul><ul><li>Rychlost </li></ul><ul><li>Transparentnost </li></ul><ul><li>Transkódování </li></ul><ul><li>Paměť </li></ul><ul><li>Síťová podpora </li></ul><ul><li>otevřenost </li></ul>
 36. 46. Prirozenost media <ul><li>Prirodzenosťou média rozumieme jeho schopnosť sprostredkovať komunikáciu pre človeka čo najprirodzenejším spôsobom. Médiá, využívajúce na sprostredkovanie komunikácie IKT sú menej prirodzené, lebo kladú naň nové nároky (byť počítačovo gramotným, prispôsobovať obsah a formu komunikácie vlastnostiam média a pod. </li></ul>
 37. 47. Otevřené otázky <ul><li>Do jaké míry může nové medium eliminovat potřebu reality? </li></ul><ul><li>Může být věrnost nového media >100 %? </li></ul><ul><li>Co přinese eliminace prostoru/času? </li></ul><ul><li>Medium is a message – jakou zprávou je nové medium? (day after) </li></ul>

×