Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infokon 2010: Pro.inflow.cz

1,400 views

Published on

Prezentace z konference Infokon 2010: ProInflow - rok druhý, nikoliv poslední

Published in: Education, Technology, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infokon 2010: Pro.inflow.cz

 1. 1. …rok druhý, nikoliv poslední
 2. 2. Obsah časopisu Zaměřený na oblast informačních věd Vychází z interdisciplinárního pojetí Odborný Recenzovaný Elektronický Pololetní periodicita Forma časopisu
 3. 3. Co víc? Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik RVVI Autorskoprávní aspekty Články vychází pod licencí Creative Commons: Uveďte autora 3.0 Česko Open Access ProInflow zařazeno do adresáře DOAJ - www.doaj.org
 4. 4. Co je to recenzní řízení?
 5. 5. Redakční rada prof. Andrew Lass, M.A., Ph.D. prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. doc. PhDr. Jela Steinerová, Ph.D. doc. Ing. Martin Šperka, Ph.D. doc. PhDr. Rudolf Vlasák PhDr. Jindra Planková, Ph.D. PhDr. Michal Lorenz Mgr. Marek Timko, Ph.D.
 6. 6. Redakce Šéfredaktorka: Mgr. Ladislava Suchá Redaktoři: Bc. Simona Chudobová Bc. Jaroslava Králová Bc. Simona Stolařová Bc. Tibor Uhrín Bc. Šimon Vích Bc. Adam Vtípil
 7. 7. Vydavatel Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno
 8. 8. Co jsme udělali… Vydání 1. čísla Téma: (Mezi)oborová spolupráce v IV a knihovnictví 4 rubriky 2 původní recenzované statě Oslovených (přes e-mail) Nereagovali/ Neodpověděli/ Odpověděli záporně Slíbených Dodaných Prošlo recenzním řízením 1. číslo 40 35 5 4 2
 9. 9. Co jsme udělali… Vydání 2. čísla Téma: Competitive Intelligence Editor: prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. 4 rubriky 3 původní recenzované statě Oslovených (přes e-mail) Nereagovali/ Neodpověděli/ Odpověděli záporně Slíbených Dodaných Prošlo recenzním řízením 2. číslo 12 5 7 5 3
 10. 10. Co jsme udělali… Web - http://pro.inflow.cz/
 11. 11. Co právě děláme… Příprava spuštění nového webu Příprava 3. čísla Téma: Informační vzdělávání a inf. gramotnost Editorka: PhDr. Hana Landová, Ph.D. Původních recenzovaných statí: ???
 12. 12. Co děláme… Propagace Konference (INFORUM, INFOKON, PARTSIP) Články (IKAROS, INFLOW, SBORNÍK INFOKONU, NEWSLETTER PARTSIPU) E-konference (KNIHOVNA, VÝŠKA)
 13. 13. Co děláme… Blog - http://www.inflow.cz/blogs/proinflow-casopis-pro-informacni-vedy
 14. 14. Co děláme… Sociální sítě (Facebook, Twitter)
 15. 15. Co chystáme… Chystáme se do: SCOPUS ERIH LISA Spolupráce s konferencí CASLIN Změna vydávání Mezinárodní povědomí Články v AJ Konference v Maďarsku Nová rubrika
 16. 16. Děkujeme za pozornost… http://pro.inflow.cz/ redakce_IV@inflow.cz http://www.inflow.cz/blogs/proinflow-casopis-pro-informacni-vedy http://www.facebook.com/pages/Brno-Czech-Republic/ProInflow-Casopis-pro- informacni-vedy/188791802858 http://twitter.com/ProInflow

×