Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentace projektu Den pěstounských rodin

1,187 views

Published on

Prezentace projektu, který vznikal na KISK FF MU Brno v rámci předmětu Terénní projekt.

Projekt byl uskutečněn pod patronací spolku KWído.

jaro 2009

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace projektu Den pěstounských rodin

 1. 1. Sdružení pěstounských rodin Terénní projekt Zuzana Nobilisová Eva Slavíková Prezentace projektu, který vznikal na KISK FF MU Brno v rámci předmětu Terénní projekt. Projekt byl uskutečněn pod patronací spolku KWído. jaro 2009
 2. 2. SCHŮZKA V KISKu <ul><li>19. února 2009 </li></ul><ul><li>prezentace různých aktivit Kwída </li></ul><ul><li>rozdělení aktivit  </li></ul><ul><li>pomoc při organizování dne pěstounů </li></ul><ul><li>=sehnat 20 dobrovolníků pro akci Sdružení pěstounských rodin </li></ul>
 3. 3. SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN <ul><li>od r. 1995 v oblasti náhradní rodinné péče </li></ul><ul><li>nestátní nezisková organizace </li></ul><ul><li>POSLÁNÍ </li></ul><ul><li>Podpora rozvoje náhradní rodinné péče a pomoc </li></ul><ul><li>znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti. </li></ul><ul><li>Více na www.pestouni.cz </li></ul>
 4. 4. SHÁNĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ <ul><li>Co to je – 20 dobrovolníků? </li></ul><ul><li>To nebude nic těžkého! </li></ul><ul><li>-> maily putovaly na všechna studijní oddělení Masarykovy univerzity </li></ul><ul><li>-> další maily putovaly na všechna studijní oddělení Univerzity Palackého v Olomouci </li></ul><ul><li>-> info jsme vyvěsily na spoustu nástěnek na FF MUNI Brno </li></ul>
 5. 5. SHÁNĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ <ul><li>Informace na Inflow – Kwído </li></ul><ul><li>získávání dobrovolníků i na různých akcích, např. na odborném semináři </li></ul><ul><li>ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové rozdávání informačních materiálů; materiály si převzaly knihovnice z Mahenovy knihovny v Brně, dále v Hodoníně </li></ul>
 6. 6. SHÁNĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ - dopis s informacemi <ul><li>Brno 22. dubna 2009 </li></ul><ul><li>Vážené studentky, vážení studenti, </li></ul><ul><li>obracíme se na Vás s následující prosbou: </li></ul><ul><li>Sháníme dobrovolníky – mladé lidi, kteří by rádi pomohli při organizování akce s názvem 7. den pěstounských rodin, která se uskuteční dne 13. června 2009 (sobota) v Javorníku u Velké nad Veličkou . </li></ul><ul><li>Tato akce se koná v rámci projektu „Společně pro rodinu“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a partnery projektu jsou Fond ohrožených dětí, zařízení Klokánek v Brně a Centrum pro rodinu a sociální péči. </li></ul><ul><li>Program: </li></ul><ul><li> přednáškové dopoledne pro dospělé  a samostatný program pro děti, o které by se v době od 10:00 do 13:30 hodin starali dobrovolníci. Program dětí, který zajišťuje agentura, bude spočívat v různých sportovních a výtvarných aktivitách. </li></ul><ul><li>Několik dobrovolníků je také zapotřebí u přípravy infostánku, sálu pro diskuzní skupiny, při pomoci s řízením dopravy a při přípravě šaten kapelám a závěrečném úklidu (sálu a hřiště). </li></ul><ul><li>Organizační zajištění: </li></ul><ul><li> pro dobrovolníky bude zajištěna hromadná přeprava z Brna na místo akce a zpět, pitný režim a oběd. </li></ul><ul><li>   s dobrovolníkem bude sepsána smlouva, ve které se dobrovolník zaváže vykonávat činnost bezplatně a plnit pokyny organizátora. </li></ul><ul><li>Vzhledem k sociální tematice (život pěstounských rodin) může být podílení se na této akci přínosné i pro studenty zabývající se touto problematikou. </li></ul><ul><li>Věříme, že Vás tato akce zaujala a budete chtít pomoci potřebným, získat nové zkušenosti a také nové přátele. </li></ul><ul><li>Budeme velmi rády, když nám napíšete a v případě zájmu Vám pošleme přesný program a zodpovíme Vaše případné dotazy. </li></ul><ul><li>Předem Vám děkujeme </li></ul><ul><li>Zuzana Nobilisová a Eva Slavíková </li></ul><ul><li>Kontakty: </li></ul><ul><li>Z. N. [email_address] ; </li></ul><ul><li>E. S. [email_address] ; </li></ul>
 7. 7. SHÁNĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ <ul><li>Nebylo to lehké </li></ul><ul><li>- V průběhu období od 23. 3. 2009 (první schůzka ve Sdružení pěstounských rodin v Brně) </li></ul><ul><li>do 27. 5. 2009 probíhala mailová korespondence mezi námi a uvedenými institucemi </li></ul><ul><li>Výsledkem </li></ul><ul><li>- zapojení členů našich rodin </li></ul><ul><li>- několik dobrovolníků z řad studentů FF MUNI </li></ul>
 8. 8. DOBROVOLNÍCI SE NAŠLI… <ul><li>PODĚKOVÁNÍ především </li></ul><ul><li>Markétě Bočkové a manželovi Alešovi </li></ul><ul><li>Davidu Kovalovi </li></ul><ul><li>Tereze Matýskové </li></ul><ul><li>Haně Němcové </li></ul><ul><li>Markétě Veselé </li></ul><ul><li>několika dalším hodným lidem, kteří si všimli našeho dopisu s prosbou o pomoc </li></ul>
 9. 9. 13. červen 2009 7. den pěstounských rodin <ul><li>Projekt „ Společně pro rodinu“ podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti </li></ul><ul><li>Partnery projektu: Fond ohrožených dětí, zařízení Klokánek v Brně a Centrum pro rodinu a sociální péči </li></ul><ul><li>Dobrovolníci – výpomoc na 7. den pěstounských rodin, </li></ul><ul><li>13. 6. 2009, Javorník u Velké nad Veličkou. </li></ul><ul><li>Organizační zabezpečení: </li></ul><ul><li>s každým dobrovolníkem bude sepsána Smlouva příkazní. Dobrovolník se zaváže vykonávat činnost bezplatně a plnit pokyny organizátora. Organizátor zajisti hromadnou přepravu dobrovolníků z Brna na místo akce, pitný režim, poukaz na oběd, zázemí </li></ul><ul><li>Předběžný seznam úkolů: </li></ul><ul><li>Dopoledne: </li></ul><ul><li>příprava infostánku </li></ul><ul><li>příprava sálu na diskusní skupiny </li></ul><ul><li>výpomoc s řízením dopravy (parkování) </li></ul><ul><li>PRŮVODCI DĚTSKÝCH SKUPINEK: </li></ul><ul><ul><li>seznámení se s dokumentací dle zkompletovaných seznamů </li></ul></ul><ul><ul><li>převzetí dětí po skupinách (cca 2 dobrovolníci na 6-7 dětí) </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Putování po dílnách“ v časovém rozmezí 10.00 – 13.30, vč. přestávky na svačinu </li></ul></ul><ul><ul><li>předání dětí zpět rodičům ve 13.30 hodin. </li></ul></ul><ul><li>- VEDOUCÍ VÝTVARNÝCH a SPORTOVNÍCH AKTIVIT </li></ul><ul><li>Odpoledne: </li></ul><ul><li>příprava šaten kapelám </li></ul><ul><li>závěrečný úklid (sál, hřiště) </li></ul>
 10. 10. PĚSTOUNSKÁ PÉČE <ul><li>druhým základním typem náhradní rodinné péče u nás </li></ul><ul><li>PĚSTOUN </li></ul><ul><li>– není zákonným zástupcem dítěte </li></ul><ul><li>– k dítěti nemá vyživovací povinnost </li></ul><ul><li>Pěstounskou péči – upravuje zákon o rodině </li></ul><ul><li>V ČR – ročně – cca 700 dětí (cca ½ přímo od rodičů do péče </li></ul><ul><li>příbuzných. </li></ul><ul><li>– kolem 350 dětí do pěstounské péče – z péče ústavní </li></ul>
 11. 11. PĚSTOUNSKÁ PÉČE <ul><li>PRÁVA a POVINNOSTI PĚSTOUNA </li></ul><ul><li>povinen o dítě osobně pečovat </li></ul><ul><li>při péči o dítě vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů </li></ul><ul><li>nemá vyživovací povinnost </li></ul><ul><li>nemá právo zastupovat dítě </li></ul><ul><li>má právo spravovat jenom běžné záležitosti dítěte </li></ul><ul><li>soud může pěstounskou péči zrušit jen ze závažných důvodů </li></ul><ul><li>o zrušení může požádat také pěstoun </li></ul><ul><li>pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte </li></ul><ul><li>TYPY PĚSTOUNSKÉ PÉČE </li></ul><ul><li>INDIVIDUÁLNÍ -> v běžném rodinném prostředí </li></ul><ul><li>SKUPINOVÁ -> v tzv. zařízeních pro výkon pěstounské péče (veliké pěstounské rodiny, někdy i s vlastními dětmi) nebo v SOS vesničkách (péčí je pověřena maminka-pěstounka bydlící s dětmi v samostatném domku. </li></ul><ul><li>Dětí je kolem 6 a jsou různého pohlaví a věku. </li></ul><ul><li>Deset až dvanáct domků tvoří vesničku. </li></ul>
 12. 12. SLUŽBY PĚSTOUNŮM <ul><li>jsou jim nápomocny různé organizace </li></ul><ul><li>(většinou nestátní) </li></ul><ul><li>-> v Praze – Středisko náhradní rodinné péče </li></ul><ul><li>( http://www.nahradnirodina.cz) </li></ul><ul><li>-> v Brně – Sdružení pěstounských rodin </li></ul><ul><li>(www.pěstouni.cz) </li></ul><ul><li>-> v Olomouci – ISIS – občanské sdružení pro pomoc </li></ul><ul><li>náhradním rodinám </li></ul><ul><li>( http://isis.unas.cz/) </li></ul>
 13. 13. SLUŽBY PĚSTOUNŮM <ul><li>pomoc spočívá především </li></ul><ul><li>v pořádání zajímavých akcí, setkání, </li></ul><ul><li>pobytů… </li></ul><ul><li>navázání nových kontaktů, získávání </li></ul><ul><li>nových informací, cenných rad. </li></ul><ul><li>Setkávání </li></ul><ul><li>= předávání jedinečných zkušeností jednotlivých rodin a vytváření dlouhodobých pout vzájemné podpory </li></ul>
 14. 14. JAVORNÍK u Velké nad Veličkou <ul><ul><ul><li>SOBOTA 13. 6. 2009 </li></ul></ul></ul>
 15. 15. 13. červen 2009 7. den pěstounských rodin Ranní příprava Dělení do skupin, „přidělování“ dětí, organizace dne: výtvarka, kejklíři, skákací hrad, koně…
 16. 16. 13. červen 2009 7. den pěstounských rodin Výtvarka bavila všechny děti ze skupinky „ ZAJÍČCI“ (ve věku 1,5 až 13 let) Na skákacím hradě si děti hodně užily a taky se hodně unavily
 17. 17. 13. červen 2009 7. den pěstounských rodin Po svačině následoval odpočinek v cirkuse… Všechny děti se u divadelního představení dvou cirkusových klaunů výborně bavily…
 18. 18. 13. červen 2009 7. den pěstounských rodin Při malování na trička byly děti velmi spokojené, každému se jeho tričko moc povedlo. Na snímku je čtyřletá Kačenka (vpravo), která je moc šikovná Výtvarný talent projevila třináctiletá Loan (vlevo), pomáhala ostatním dětem a byla velmi hodná a trpělivá
 19. 19. 13. červen 2009 7. den pěstounských rodin <ul><li>Přijeli kamarádi z Kwída </li></ul>
 20. 20. 13. červen 2009 7. den pěstounských rodin <ul><li>Zapojili jsme rodinu – děti </li></ul><ul><li>Ve skupině dětí „JABLÍČKA“ byly samé předškolní děti... </li></ul>
 21. 21. 13. červen 2009 7. den pěstounských rodin <ul><li>… manžela na přípravu svačin a společníka Dorotky </li></ul>
 22. 22. 13. červen 2009 7. den pěstounských rodin <ul><li>Všechny jablíčkové děti byly velmi živé, ale Dorotka dokázala zaměstnat celou rodinu… </li></ul>
 23. 23. 13. červen 2009 7. den pěstounských rodin <ul><li>=Den plný krásných zážitků a obdivu nad pěstounskými rodiči. </li></ul><ul><li>Obdiv zaslouží také všichni organizátoři tohoto každoročního setkávání. </li></ul>

×