Počítače
nemění ekonomiku,
 ale společnost
  Petr Koubský, přednáška na FF MU Brno, 30. dubna 2009
         ...
Všechny věty, které od této chvíle vyslovím,
          musíte považovat za otázky,
               ...
městě, kde
                             vém
                       teamp...
Témata, jich se dnes (možná) dotknu


•  Snížení stability společenských i hospodářských procesů
•  Důsledky mobilních...
Sociální software v krizových situacích
        • I'm concerned about the swine flu outbreak in us
        ...
Problém stability
     •  Svět bez digitálních
        technologií: přirozená filtrace
        informa...
Některé technické inovace skutečně
    změnily chod společnosti
•  Oheň
•  Zemědělství
•  Domestikace zvířat
•  Ko...
Co IT průmysl dokázal


•  Stát se všudypřítomným

•  Výrazně zjednodušit rutinní úlohy, zejména tam, kde jde o velké ob...
Co IT průmysl nedokázal

•  Výrazně zvýšit produktivitu práce

•  Poskytnout jednoznačný návod, jak vyhodnotit a ocenit ...
Mobilní technologie
     10
Dopad mobilů na životní styl•  Stálá dosažitelnost: vždy připojeni, přístroj vždy u sebe

•  Likvidace místního a ča...
Keňa
•  6,5 milionu uživatelů mobilních telefonů (17 % obyvatelstva při HDP/PPP na
  hlavu US$1700)

•  Největší o...
Mobilní technologie + ubicomp

•  Metadata (automaticky generovaná)

•  Senzory

  •  Senzory se šíří nenápadně: budo...
K čemu se taková data použijí
                                      r
       ...
Rozšířená realita


•  „augmented reality“ – termín k
  zapamatování!
•  Aplikace:
  •  Každodenní život s mobilem
...
„Google for Reality“


<a href=quot;http://www.tugendhat-villa.czquot;>                   </a>
• We...
Drahoušek Zákazník,
Tato is tvuj funkcionár oznámení dle Ceská Sporitelna aby clen urcitý služba
dát pozor pod vule být de...
Bezpečnost:
              typy útoků

        •   Podvod

        •   Destruktivní útok

...
Bezpečnost: kdo jsou útočníci

•  Hackeři (a ti, kdo by jimi rádi byli: script kiddies)
•                ...
Návrh reformy IT bezpečnosti•  Bruce Schneier, Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World
•  Minimalizo...
Soukromí a svoboda•  V nedigitálním světě je technicky a především ekonomicky nemožné
  odposlouchávat všechny tele...
Jak lze soukromí chránit•  Zákony (spam, práva spotřebitelů apod.)

•  Technologie: především šifrování (ale čím je ...
Digitální stopa•  Explicitní obraz (blogy, Facebook, Twitter, LinkedIn,
  příspěvky v diskusích...)
•  Bezděčný ob...
Soukromí bude méně a méně


•  Politická diskuse nesleduje tradiční dělicí čáru levice/pravice, popř. liberální/
  konz...
Autorské právo v historických
         souvislostech
       •  Statute of Anne 1710: „for the encouragemen...
Co dál s copyrightem?

•  zábavní průmysl: DRM, postihy, tzv. náhradní odměny, ale také: iTunes, ebooks
•  „normální“ už...
Kauza Marc Knobel vs. Yahoo


•  Prodej nacistických memorabilií přes aukční server Yahoo
•  Žaloba podaná k francouzské...
Dva pohledy na internet
•  Svobodný kyberprostor, nový elektronický svět („funkční anarchie“)
  NEBO
•  Nový techn...
Jak stát reguluje internet
•  Přes lokální prostředníky („strážci brány“), ti podléhají místní legislativě
•  ISP, p...
Specifický případ:
        Čínská lidová republika


•  Předpoklad, že internet může podkopat totalitu, se ukázal b...
Volby a politický život
      31
Emancipace a inkluze
The above cartoon by Peter Steiner has been reproduced from page 61
of July 5, 1993 issue of The ...
Velké a malé trendy

•                   •
  Globální oteplování          Protestanti v Latin...
Příklady mikrotrendů
Společnost                  Internetové seznamky
Internetoví důchodci        ...
Nejnovější profese: blogger
         •   V USA je přes 20 milionů bloggerů (6,5 % obyvatelstva)

     ...
36
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Petr Koubsky: Pocitace nezmenily ekonomiku, ale spolecnost

1,579 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,579
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Petr Koubsky: Pocitace nezmenily ekonomiku, ale spolecnost

 1. 1. Počítače nemění ekonomiku, ale společnost Petr Koubský, přednáška na FF MU Brno, 30. dubna 2009 1
 2. 2. Všechny věty, které od této chvíle vyslovím, musíte považovat za otázky, nikoli za tvrzení. -Niels Bohr (1885 - 1962) prý tímto prohlášením zahajoval své přednášky 2
 3. 3. městě, kde vém teampunko O sobě Žiju v s ko viští hlubo ky s é ruské vla rezav ce ly ze stani ortá arokními p pod b Pro ží Perdido. ádra ninova na n o anizuju, pr Le org šu, učím a obživu pí si. ím a hraju ýšl t čtu, přem • rados petr@koubsky.cz , ologie, léto echn rád olivy, t od. Mám • a jihových http://koubsky.cz iny áhorní plan poušť, n • http://twitter.com/akabecko • http://ideesfixes.blogspot.com (blog) duben 1999, èíslo 4, roèník X cena 99 Kè /99 Sk 2|2002 23. 2002 LEDNA 100. èíslo s CD S OFTWAROVÉ NOVINY C 1.000 K ENA È a na nìm Outlook 98! T I T R E N D Y A S T R A T E G I E N A È E S K É M T R H U • http://4it460.jdem.cz/ (výuka na VŠE Praha) MS Visual C++ za 999 Kè! 2001 na trhu IT? Jaký byl rok Dá se na to odpovìdìt skuteènì struènì: u nás pomìrnì dobrý, celosvìtovì spíše špatný. Loni se zlomi- Anketa o pìt poèítaèù la køivka, která plynule stoupala pøes patnáct let: prodej osobních poèítaèù, dosud jeden z nejjistìjších firmy Siemens! byznysù svìta, zaèal roku 2001 klesat. Prozatím není jasné, zda jde o výkyv, nebo o zaèátek nového trendu. Tato událost je nejdùležitìjší charakteristikou uplynulého roku celosvìtovì. U nás byly hlavní událostí akvizice v oblasti IT služeb a velmi pestré dìní v telekomunikacích. (pokraèování na str. 12 – 17) Zákon o elektronickém OBSAH: Adobe podpisu – v èem je STALO --- STANE 3 SE SE Illustrator 8 CZ problém? ZÁKON O ELEKTRONICKÉM PODPISU – V ÈEM JE PROBLÉM? 6 MS SQL Server 7 N BURZOVNÍ ZPRÁVY 11 apøed velká sláva. Pak dlouhé rozvoj e–byznysu, ale pøedevším nut- èekání na provádìcí pøedpisy. nou podmínkou vzniku skuteènì AutoCont Nejnovìji – sílící hlasy, že celý zákon moderní spoleènosti; spoleènosti, v níž JAKÝ BYL ROK 2001 NA TRHU IT? 12 o elektronickém podpisu je špatnì poèítaèe a Internet nejsou kuriozitou MediaPro 7000G a musí se novelizovat, aby byl v praxi vyhrazenou odborníkùm, ale souèástí MAKROEKONOMIKA: použitelný. Kde je pravda? Je èeský normálního životního stylu „èlovìka VLÁDA PRODALA TRANSGAS A UNIPETROL | T O M Á Š N Ì M E È E K 18 zákon o elektronickém podpisu špat- z ulice“. To je žádoucí cíl jak pro Olympus C900 Zoom ný, jak dnes øíkají jeho odpùrci, obchodníky z IT (podstatné rozšíøení ISSN 1210-8472 PØÍPADOVÁ STUDIE: anebo jde o bouøi ve sklenici vody? i prohloubení trhu), tak pro modernì 04 Kdo to tady bojuje, a za èí zájmy? uvažující politiky (do deseti èi patnácti AKTUÁLNÍ STAV A TRENDY 2000 – 2001 | L U B O M Í R K A R P E C K I 20 Historie Zákona o elektronickém let budou vìtšinu volièstva tvoøit lidé, HTML editory podpisu (ZoEP) je ètenáøùm Inside pro nìž bude zpùsob a míra „elektroni- ANALÝZA: 9 7 71 2 1 0 84 7 0 0 6 dobøe známá. Mohli ji krok po kroku zace“ spoleènosti dùležitou otázkou AKTUÁLNÍ STAV A TRENDY 1999 – 2001 | L U B O M Í R K A R P E C K I 26 2|2002 sledovat v týdenním elektronickém reálnì se dotýkající jejich života). zpravodajství, mohli si ji rovnìž Pøesto trvalo pomìrnì dlouho, KOMUNIKACE | M O N I K A P A V L Í È K O V Á 46 pøehlednì pøeèíst v Inside 9/2000 než oba tábory, politici i lidé od byz- (str. 8 – 9). Proto jen struènì. nysu, našly spoleènou øeè. Stalo se 3 Právní norma, která by postavila tak až po vzniku sdružení SPIS, první PRÁVNÍ 48 | VLADIMÍR SMEJKAL MONITOR INSIDE elektronické dokumenty pøed zákonem stálé lobbyistické iniciativy poèítaèo- na roveò dokumentùm papírovým, je vého prùmyslu u nás. UCHO 54 NA ZEMI (pokraèování na str. 6 – 10) nezbytným pøedpokladem nejen pro 1
 4. 4. Témata, jich se dnes (možná) dotknu • Snížení stability společenských i hospodářských procesů • Důsledky mobilních technologií • Ubicomp • Copyright • Soukromí a bezpečnost • Volby a politický život • Emancipace, inkluze - je svět plochý? • Technologie posouvají nejen hranice možného, ale také hranice akceptova(tel)ného 4
 5. 5. Sociální software v krizových situacích • I'm concerned about the swine flu outbreak in us and mexico could it be germ warfare? (link) • In the pandemic Spanish Flu of 1918-19, my Grandfather said bodies were piled like wood in our local town....SWINE FLU = DANGER (link) • Good grief this swine flu thing is getting serious. 8/9 specimens tested were prelim positive in NYC. so that's Tx, Mexico and now Nyc. (link) • Short Ribs! How long before the Swine Flu hysteria crashes the pork market? 2 hours? 3? (link) • be careful of the swine flu!!!! (may lead to global epidemic) Outbreak in Mexico. 62 deaths so far!! Don't eat pork from Mexico!! (link) • Swine flu? Wow. All that pork infecting people....beef and chicken have always been meats of choice (link) • SIMPLE CURE FOR THE NEW BHS (BIRD/HUMAN/ SWINE FLU) AS REPORTED ON TV LAST NIGHT IS THE DRUG TAMIFLU....ALREADY A PRESCRIPTION ON THE MARKET (link) • Be careful...Swine Flu is not only in Mexico now. 8 cases in the States. Pig = Don't eat ➠ http://jdem.cz/bcu76 (Evgeny Morozov: Swine flu: Twitter's power to misinform) ➠ http://xkcd.com/574/ (XKCD - a webcomic of 5 romance, sarcasm, math, and language)
 6. 6. Problém stability • Svět bez digitálních technologií: přirozená filtrace informací • Digitální svět: vstup informací (téměř) okamžitě a v (téměř) neomezeném množství • Signál se ztrácí v šumu 6 ➠ http://jdem.cz/bc9e3 (2009 H1N1/A Outbreak Map)
 7. 7. Některé technické inovace skutečně změnily chod společnosti • Oheň • Zemědělství • Domestikace zvířat • Kolo • Knihtisk (laicizoval vzdělání) • Parní stroj (přenesl výrobu z domácností a rozptýlených dílen do továren a tím do městských aglomerací) • Železnice (nová metrika světa, „deformace mapy“) • Telegraf (přenos informace rychlostí světla) • Elektřina (a zejména žárovka – prodloužila den) • Domácí spotřebiče (vznik fenoménu volného času) • Počítače? Internet? 7
 8. 8. Co IT průmysl dokázal • Stát se všudypřítomným • Výrazně zjednodušit rutinní úlohy, zejména tam, kde jde o velké objemy dat • Uvolnit mnoha lidem ruce pro atypické, speciální úlohy – zvýšit relativní objem tvůrčí práce • Dosáhnout velkého vnitřního rozvoje (výkonnost hardware, Moorův zákon) • Dát světu dva mimořádně důležité nové nástroje: internet a PC • Urychlit proces ekonomické globalizace 8
 9. 9. Co IT průmysl nedokázal • Výrazně zvýšit produktivitu práce • Poskytnout jednoznačný návod, jak vyhodnotit a ocenit přínosy sebe sama (problém metrik) • Zbavit se „buzzword faktoru“, tj. nedávat nereálné sliby • Dosáhnout vlastní ekonomické stability, aniž by kvůli ní nutil zákazníka kupovat víc, než on reálně potřebuje • Poskytnout jednoduché a intuitivní ovládání • Stát se inženýrskou disciplínou ve smyslu stavebního nebo strojního inženýrství, tj. z velké části rutinní, „instantně vyřešenou“ záležitostí 9
 10. 10. Mobilní technologie 10
 11. 11. Dopad mobilů na životní styl • Stálá dosažitelnost: vždy připojeni, přístroj vždy u sebe • Likvidace místního a časového rozdílu mezi prací a zábavou - všechno splývá • Elektronické bankovnictví apod. - mobil jako průkaz totožnosti • Vestavěný platební kanál • Osobní věc - mobil se nepůjčuje 11
 12. 12. Keňa • 6,5 milionu uživatelů mobilních telefonů (17 % obyvatelstva při HDP/PPP na hlavu US$1700) • Největší operátor Safaricom: služby M-Pesa (převody peněz), Sambaza (sdílení kreditu mezi uživateli) ➠ http://jdem.cz/bc8k5 Obr.: Wikipedia Commons, http://commons.wikimedia.org/ 12 wiki/File:LocationKenya.svg
 13. 13. Mobilní technologie + ubicomp • Metadata (automaticky generovaná) • Senzory • Senzory se šíří nenápadně: budovy, nové výrobky (spotřební elektronika, ale nejen!), rozvoj RFID řešení. „Embedded and forgotten.“ • Monitorovat lze např.: polohu, pohyb/klid, hluk, zap/vyp jakéhokoli spotřebiče, zrychlení, teplotu, míru osvětlení... • Výstupy senzorů se převážně nebudou používat přímo, ale jako data pro vytěžení hlubších informací – korelace, superpozice • Geo-data 13
 14. 14. K čemu se taková data použijí r n uses fo s ow et finds it The Stre ers anufactur em - uses th • things n liam Gibso Logistika, velkoobchody, sklady Wil imagined. - never • Monitorování dopravy • Sociální dynamika – výzkum, ... • Sledování osob (velké společnosti, nemocnice...) • „Google for Reality“ • Média (sportovní přenosy obohacené senzory) • Navigace uvnitř budov (bez GPS) 14
 15. 15. Rozšířená realita • „augmented reality“ – termín k zapamatování! • Aplikace: • Každodenní život s mobilem • Dílenský manuál • Vidět skrz zeď (trubky, rozvody...) • Informace o produktech při nakupování... Nokia World 2007, Harri Kiljander: Nokia UI Vision and Direction 15
 16. 16. „Google for Reality“ <a href=quot;http://www.tugendhat-villa.czquot;> </a> • Weblink na reálný objekt • Technologicky: rozpoznáním objektu, anebo pomocí umělé značky (čárový kód) • Použití: reklamní billboardy, důležitá veřejná místa, turistické atrakce... ➠ http://mobilecodes.nokia.com/ (Nokia Mobile Codes) 16
 17. 17. Drahoušek Zákazník, Tato is tvuj funkcionár oznámení dle Ceská Sporitelna aby clen urcitý služba dát pozor pod vule být deactivated a odstranit kdyby nedošlo k obnovit se bezprostrední. Predešlý oznámení mít been poslaný až k clen urcitý Žaloba Dotyk pridelil až k tato úcet. Ackoliv clen urcitý Bezprostrední Dotyk , tebe musit obnovit se clen urcitý služba dát pozor pod ci ono vule být deactivated a odstranit. Obnovit se Ted tvuj SERVIS 24 Internetbanking. SERVIZ: SERVIS 24 Internetbanking SKONANI: Leden, 05 2008 Být zavázán tebe do using SERVIS 24 Internetbanking. My ocenit tvuj obchod a clen urcitý príležitost až k sloužit tebe. Ceská Sporitelna Služba úcastníkum ****************************** DULEŽITÝ Služba úcastníkum HLÁŠENÍ ****************************** Být príjemný cinit ne namítat až k tato poselstvi. Do jakýkoliv bádat , dotyk Služba úcastníkum © Ceská Sporitelna. Všechna práva vyhrazena. 17
 18. 18. Bezpečnost: typy útoků • Podvod • Destruktivní útok • Krádež duševního vlastnictví • Krádež identity • Zneužití značky, ochranné známky apod. • Narušení soukromí, (průmyslová nebo politická/vojenská) špionáž • Útok s cílem dosáhnout publicity ➠ http://xkcd.com/538/ (XKCD - a webcomic of romance, sarcasm, math, and language) 18
 19. 19. Bezpečnost: kdo jsou útočníci • Hackeři (a ti, kdo by jimi rádi byli: script kiddies) • st. od we tru Individuální zločinci „In G • Organizovaný zločin, „cybercrime-as-a-service“ we All others • lní Lidé zevnitř .“(Neoficiá monitor • Průmyslová špionáž otto NSA) m • Policie • Teroristé • Tajné služby (NSA (National Security Agency), FAPSI (Федеральное Агенство Правительственной Связи и Информации), CIA, FSB, MI5, MI6, Mossad...) • Speciální vojenské jednotky, „low-intensity conflict“ 19
 20. 20. Návrh reformy IT bezpečnosti • Bruce Schneier, Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World • Minimalizovat externality, učinit dodavatele spoluzodpovědnými za rizika (analogicky k jiným oblastem života a byznysu) • Sdílení rizik - jejich přenos na pojišťovny • Výše pojistky závisí (víceméně) na reálné bezpečnosti pojištěného objektu, vyplatí se tedy do bezpečnosti investovat • Principiálně nové bezpečnostní technologie (jako když telefonní společnosti přešly na SS7) 20
 21. 21. Soukromí a svoboda • V nedigitálním světě je technicky a především ekonomicky nemožné odposlouchávat všechny telefony, číst veškerou poštu atd. • V digitálním světě tyto překážky padají. • Je míra naší občanské svobody úměrná nákladům na její porušování? Pokud ano, máme velmi vážný problém. • Salámová technika: po malých kouscích vyměňujeme soukromí za pohodlí/ bezpečnost/iluzi?? 21
 22. 22. Jak lze soukromí chránit • Zákony (spam, práva spotřebitelů apod.) • Technologie: především šifrování (ale čím je přísnější identifikace uživatele, např. biometrikou, tím větší odpor vzbudí) • Trh: ať zákazníci rozhodují peněženkami a voliči svými hlasy, s čím souhlasí a s čím ne • Adaptace 22
 23. 23. Digitální stopa • Explicitní obraz (blogy, Facebook, Twitter, LinkedIn, příspěvky v diskusích...) • Bezděčný obraz (nákupní chování, historie hledání, webmail...) • Skrývaný obraz (anonymní identity) • Institucionálně chráněný obraz (osobní data, přístup k bankovním účtům...) 23
 24. 24. Soukromí bude méně a méně • Politická diskuse nesleduje tradiční dělicí čáru levice/pravice, popř. liberální/ konzervativní přístup. • Nové technologie povedou k masivnímu nárůstu digitální stopy téměř každého jednotlivce ve vyspělém světě (více než miliarda uživatelů mobilních telefonů!) • Přínosy a rizika: zhruba stejně velké? • Postupně to vše přijmeme, jinak bychom byli vyřazeni z mnoha nezbytných a/ nebo příjemných aktivit • Svět se mění nepozorovaně: kvůli vzdálenému a zpochybňovanému riziku neodmítneme bezprostřední výhodu (logika globálního oteplování) 24
 25. 25. Autorské právo v historických souvislostech • Statute of Anne 1710: „for the encouragement of learned men to compose and write useful books“ 1998 • Bernská konvence 1886, ženevská dohoda UCC 1952 2000 • digitální technologie: kopírování a šíření je zadarmo, 2002 vymáhání účinnosti autorských práv není zadarmo • 2004 prodlužování doby účinnosti (USA 1998: „Mickey Mouse Protection Act“, 120 let od vytvoření nebo 70 od smrti 2006 autora) • 2008 „celestial jukebox“ (Paul Goldstein, Stanford) 2010 2012 2014 0 10 20 30 40 25
 26. 26. Co dál s copyrightem? • zábavní průmysl: DRM, postihy, tzv. náhradní odměny, ale také: iTunes, ebooks • „normální“ uživatel: warez, cams, Rapidshare, Pirate Bay, ruské MP3shops... • Stallman a open source, copyleft, GPL • alternativní obchodní modely (část Silicon Valley) • shareware • webové aplikace • ekonomie daru • Lessig apod.: modifikace autorského práva (nikoli popření), Creative Commons • zkrátit délku ochranné lhůty (diskontování budoucnosti): dnes majetková autorská práva zanikají 70 let po smrti autora 26
 27. 27. Kauza Marc Knobel vs. Yahoo • Prodej nacistických memorabilií přes aukční server Yahoo • Žaloba podaná k francouzskému soudu, server je v USA • Dva pohledy: • Nadnárodní, celosvětový charakter internetu, faktická nemožnost regulovat • „Francouzské zákony zakazují nacismus v psané podobě, v televizi a v rozhlase a já nevidím žádný dlvod, proč by internet měl být výjimkou.“ • V roce 2001 Yahoo prohrál: z IP adres lze (většinou) určit zeměpisnou polohu uživatele • Využití IP lokace v reklamě • Čína 27
 28. 28. Dva pohledy na internet • Svobodný kyberprostor, nový elektronický svět („funkční anarchie“) NEBO • Nový technický prostředek, který však v zásadě nic nemění v oblasti práva, státní moci a regulace ? nd esidents a s, pr eject: king We r gh eve in: rou beli voting. We id code. -Dav ing s and runn consensu 92 ark, IAB, 19 D. Cl 28
 29. 29. Jak stát reguluje internet • Přes lokální prostředníky („strážci brány“), ti podléhají místní legislativě • ISP, provozovatelé vyhledávačů, platební systémy, registrátoři domén, dodavatelé softwaru... v poslední instanci vždy telekomunikační společnost • Rovněž se lze přímo zaměřit na jednotlivce (na straně nabídky i poptávky) 29
 30. 30. Specifický případ: Čínská lidová republika • Předpoklad, že internet může podkopat totalitu, se ukázal být naprosto mylný • Stát může mít plnou kontrolu na provozem na internetu (pokud chce) • Celostátní firewall, seznam řízení přístupu aktualizuje ministerstvo veřejné bezpečnosti • Vnitřní kontroly („Tato zpráva obsahuje zakázaný text. Odstraňte prosím zakázaný výraz.”) • Postupná modifikace technických standardů 30
 31. 31. Volby a politický život 31
 32. 32. Emancipace a inkluze The above cartoon by Peter Steiner has been reproduced from page 61 of July 5, 1993 issue of The New Yorker, (Vol.69 (LXIX) no. 20) only for academic discussion, evaluation, research and complies with the copyright law of the United States as defined and stipulated under Title 32 17 U.S. Code.
 33. 33. Velké a malé trendy • • Globální oteplování Protestanti v Latinské Americe • • Vzestup BRIC Móda pletení • a háčkování Změna role národního státu • • Internetové seznamky „Zelené“ technologie, • elektromobily Snajpr jako jedno • z nejlákavějších zaměstnání v USA Nanotechnologie • • ... Genové manipulace • Peak oil, nová energetika • Desekularizace 33
 34. 34. Příklady mikrotrendů Společnost Internetové seznamky Internetoví důchodci Zdraví Konec polévkové mísy Domácí kutil/lékař Mutrzóni („mammonis“) Nikdy na sluníčko Dojíždění na extrémní vzdálenost Šest a méně hodin spánku Politika Přibývá leváků Lhostejné elity Děti - dobrovolní vegetariáni Politická síla ne-občanů Věda Bezpečnost Přírodovědné objevy na Google a eBay Bezpečnost jako komodita Paradox prestiže přírodních věd Teroristé vybavení vlastními satelity Kuriozity a blbiny Láska a sex Tolerance k nepořádku Transgenderoví lidé, „genderless“ Fanouškové operací Milenci z kanceláře Odmykači zámků 34
 35. 35. Nejnovější profese: blogger • V USA je přes 20 milionů bloggerů (6,5 % obyvatelstva) • z toho 1,7 milionu má z této činnosti finanční příjem • 452 000 uvádí provoz blogu jako hlavní zdroj příjmu ➠ http://jdem.cz/bb4v7 (America's Newest Profession: Bloggers for Hire, Wall Street Journal 2009) 35
 36. 36. 36

×