Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infokon 2010: Helena Ondriasova

953 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infokon 2010: Helena Ondriasova

 1. 1. Vnímanie označení knihovník a informačný profesionál: analýza cross-generačných diskurzov INFOKON, Brno, 16.11.2010 Mgr. Helena Ondriašová ondriasova.uniba@gmail.com
 2. 2. Obsah: kontext alternatívy + príklady charakteristiky
 3. 3. Kontext „Identita knihovníkov a knižníc v prostredí informačnej a znalostnej spoločnosti“ 17 respondentov študenti
 4. 4. Alternatíva I. Náhrada Myslíš si, že nástup informačnej spoločnosti má nejaký vplyv na to, že sa začneš stotožňovať so svojou profesiou knihovníčky alebo informačnej profesionálky? „To bude súvisieť čisto s technickou stránkou veci. Informačná spoločnosť si vyžaduje digitálny obsah, všetko cez počítače, online. Tým pádom sa knižnica a technológie v nej musia prispôsobiť. Keďže čitatelia majú čím ďalej tým vyššie požiadavky, tým pádom aj my sa musíme prispôsobovať a stávame sa viacej tými informačnými ako tými knihovníckymi osobami.“ Viera (vedecká knižnica)
 5. 5. Alternatíva II. Evolúcia Myslíš si, že môže nástup informačnej alebo znalostnej spoločnosti nejako vplývať na to, ako sa stotožňujeme s profesiou? „Asi by to malo mať vplyv, lebo to súvisí. Aj s premenou toho klasického knihovníka v povedomí tých staších ľudí, ktorí tam pracujú. Treba sledovať, ako sa to vyvíja, čo s čím súvisí a kam to pôjde ďalej. Možno s príchodom týchto nových pojmov, vecí, internetu, technológií, sa môže to klasické knihovnícke vnímanie úplne stratiť. A práve preto si myslím, že by sme to mali vnímať a snažiť sa tú profesiu zachrániť tým, že ju budeme obohacovať o tieto nové aspekty. Posunieme ju do súčasnej doby. Lebo, ak by sme ju nechali tam, kde bola, tak možno už nebude existovať.“ Maroš (verejná knižnica)
 6. 6. Alternatíva III. Zjednotenie Postrehla som, keď si aj zo začiatku rozprával, že používaš spojenie knižnično-informačný profesionál. Chápeš to tak zjednocujúco? „Áno, určite by som to zjednotil. Určite je vhodnejší ten termín zložitejší, keďže znie sofistikovanejšie než ten knihovník. Budovať ho budú zas len tí teoretici. Musíme sa nejak presadiť v tej spoločnosti. Keď nie dokonalou činnosťou, tak aspoň niečím reprezentatívnym a to bude ten termín. Takže prikláňal by som sa skôr k tomu viacslovnému. Možno ani nie je dôležité, aké sú tie slová, ale že je to viacslovné spojenie. Ale hovorím, že pre tých laikov je to dôležitejšie, než pre nás.“ Lukáš (vedecká knižnica)
 7. 7. Alternatíva IV. Novosť Čo majú podľa teba knihovník a informačný profesionál spoločné a čo ich odlišuje? „Spoločné majú to, že sú svojim spôsobom to isté. Len krajšie povedané to druhé. Tak zaujímavejšie pre tú dnešnú dobu, než to pôvodné. A odlišné to, že jeden názov je novodobejší, druhý je starší.“ Prečo si myslíš, že sa termín informačný profesionál vôbec objavil? „Podľa mňa sa objavil preto, lebo knihovník v mnohých ľuďoch vyvoláva to, že je to človek, ktorý pracuje len s knihami. A informačný profesionál sa snažil kopírovať tú dobu, kde je informačná a znalostná spoločnosť. Nejako sa jej prispôsobiť a možno zvýšiť tú prestíž toho odboru.“ Dagmar (špeciálna knižnica)
 8. 8. Alternatíva V. Skúsenosť Vy sama sa považujete za knihovníčku? „Áno, ale najmä za informačného profesionála. Pokiaľ som sa učila, tak som určite bola tým knihovníkom. Ale rokmi a praxou to prešlo do informačného profesionála. Možno to súvisí aj s úzkym zameraním na ... Keď som už vedela nejaké vedomosti a začala som pomáhať, vtedy to takto prešlo. Ale to chcelo roky štúdia a samoštúdia. Neviem, či by to vôbec išlo bez toho. Možno nejakému knihovníkovi áno, ale mne by to bolo nepríjemné, keby som niečo nevedela.“ Silvia (špeciálna knižnica)
 9. 9. Alternatíva VI. Strešný pojem Ako vnímaš knihovníka a ako informačného profesionála? „Informačného profesionála tak, že jeho súčasťou je aj knihovník a zároveň iné profesie, ako analytik a podobne. Ale najskôr tu bol ten knihovník a z neho vznikol informačný profesionál.“ Čiže berieš to tak, že informačný profesionál je akoby taký strešný pojem pre tie ďalšie? „Áno. Knihovník je informačný profesionál, ale aj niektorá iná profesia môže byť informačný profesionál. Tam, kde sa teraz pracuje s informáciami.“ Zita (špeciálna knižnica)
 10. 10. Knihovník Kto to je? dôchodkyňa, informačný pracovník, katalogizátor, konzultant, pohoďák, metodický pracovník Aký je? fixovaný na knižnicu, konzervatívne a zastaralé povolanie, okolo päťdesiatky, socialistický, tradičné a zaužívané označenie, vyciciavaný Čo robí? číta knihy, formuje čitateľov, lozí po rebríku hore dole, podáva knihy, má zručnosti pracovať s technológiami, propaguje literatúru a služby, poskytuje a vyhľadáva informácie, pozná knižničný fond, pracuje vo verejnej knižnici, sedí za pultom, vzdeláva v knihovníckej gramotnosti
 11. 11. Informačný profesionál Kto to je? administrátor siete alebo systému, ITčkár s popolníkmi zhrbený za počítačom, teoretik Aký je? na vyššej úrovni, všeobecné a nezamerané označenie, málo zaužívaný pojem, novodobejší názov knihovníka, niečo nové, čo prišlo zo západu, reprezentatívny, sofistikovanejší a zložitejší termín, strešný pojem Čo ho charakterizuje? analýza informácií, práca v komerčnej firme, riešenie informačných problémov, akademická alebo vedecká knižnica, internet, software, automatizácia, digitálna knižnica, databázy, elektronické prostredie, technológie, pridaná hodnota k získaným informáciám, sociálne siete
 12. 12. Ďakujem za pozornosť.

×