Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Michal Tošovský: Otevřená data

223 views

Published on

Slajdy k přednášce v předmětu Blok expertů.
http://blokexpertu.cz

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Michal Tošovský: Otevřená data

 1. 1. O Fondu Otakara Motejla Jsme součástí Nadace Open Society Fund Praha. Navazujeme na odkaz prvního ombudsmana. Přispíváme k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Prostřednictvím grantů podporujeme desítky iniciativ a nevládních organizací. Realizujeme vlastní projekty.
 2. 2. Otevřená data v roce 2016 podle FOM Manifest Náš stát, naše data http://www.otevrenadata.cz/manifest/ #1 Přijetí legislativy (novela z. 106/1999 Sb.) #2 Prosazení publikačního standardu #3 Publikování dat, o které je největší zájem #4 Otevřená data jako prostor pro spolupráci
 3. 3. #1 Přijetí legislativy (novela z. 106/1999 Sb.) • Legislativní lobbing • Plánovaná účinnost od 1. 1. 2017 #2 Prosazení publikačního standardu • Legislativní lobbing • Asistence publikujícím subjektům • Propagace dobré praxe Otevřená data v roce 2016 podle FOM
 4. 4. #3 Publikování dat, o které je největší zájem • Zaměření na otevření některých z TOP10 datasetů • Open Data Stand Up • Podpora vývoje aplikací #4 Otevřená data jako prostor pro spolupráci • Malé granty pro Open Data User Groups • Dopolední akce „Snídáme data“ • Soutěž Společně otevíráme data #4 • Hackathon Prague Hacks #2 Otevřená data v roce 2016 podle FOM
 5. 5. Open Data Expo (9. června) • setkání „publishers“ & „users“ Prague Hacks 2016 (30. září – 2. října) • hackathon nad pražskými otevřenými daty Společně otevíráme data 2016 (červen -listopad) • soutěž aplikací otevřených dat Otevřená data v roce 2016 podle FOM
 6. 6. Co jsou otevřená data? Online Strojově čitelná Zdarma Strukturovaná Kompletní Bez omezení
 7. 7. Co jsou otevřená data? Formát uveřejnění, nikoliv obsah. Web plný dokumentů a informací není nutně „otevřený“. Nebytové prostory (Praha 6) vs. Výslednost škol (MŠMT) vs. Chování brněnských studentů (MM Brno)
 8. 8. Přínos otevřených dat • Lepší přístup k informacím veřejné správy „Stošestkování“ • Dílčí informace • Na vyžádání • Nejistý výsledek Otevřená data • Aktuální informace • Apriorní zveřejnění • Okamžitý přístup
 9. 9. Přínos otevřených dat • Lepší přístup k informacím veřejné správy • Podpora participace veřejnosti (snazší zpětná vazba, větší míra zapojení) • Efektivnější a kvalitnější veřejné služby (přístup k informacím uvnitř úřadů) • Příležitost pro business (PPP problem-solving)
 10. 10. Zdroje otevřených dat v ČR Národní katalog otevřených dat (NKOD) http://data.gov.cz Přehled publikovaných otevřených dat http://www.otevrenadata.cz/ Publikační schémata pro otevřená data http://opendata.gov.cz/
 11. 11. Potenciál otevřených dat v ČR Příklad #1 Ministerstvo financí ČR http://data.mfcr.cz/ Příklad #2 Hl. město Praha http://opendata.praha.eu/ Příklad #3 Národní park Šumava http://opendata.npsumava.cz/
 12. 12. Využití otevřených dat v ČR #1 Politické rozhodování | Hlídáme je #2 Hospodaření | Supervizor #3 Poškozování životního prostředí | Znečišťovatelé #4 Kvalita ovzduší | Hejbej Brnem #5 Nakládání s majetkem | Otevřené Brno #6 Přístup k právu | Justinian #7 Dopravní dostupnost
 13. 13. Mezinárodní kontext & inspirace • Certifikát otevřených dat • Open Data Index & Open Data Barometer • Open Data Institute • Open Government Partnership • US Open Data Apps • UK Open Data Apps
 14. 14. Podporujeme rozvoj demokracie a právního státu Hradecká 18, 130 00 Praha 3 +420 226 227 703, motejl@osf.cz, www.motejl.cz Spravuje Nadace Open Society Fund Praha Michal Tošovský michal.tosovsky@motejl.cz @mtosovsky 602-306-123 motejl.cz otevrenadata.cz

×