Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infokon 2010: Jan Matula

876 views

Published on

Prezentace z konference Infokon 2010: Projektový inkubátor FPF ÚBK SU

Published in: Education, Spiritual, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Infokon 2010: Jan Matula

  1. 1. Projektový inkubátor ÚBK FPF SU vzdělávánívoblasti projektovéhořízení Jan Matula jan.matula@fpf.slu.cz
  2. 2. Projektový inkubátor • pilotní běh kurzu • zcela nový předmět navazující na Terénní projekty • magisterské studium (podmínkou je účast na třech TP) • kurz probíhá formou simulace žádosti o dotace z OP VK • maximální délka realizace jednotlivých projektů 10 měsíců
  3. 3. Děkuji za pozornost

×