Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Na cestě k mistrovství: deník Letní školy 2014

508 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Na cestě k mistrovství: deník Letní školy 2014

 1. 1. ! Na cestě k mistrovství! Deníček z letní školy ! ! ! 发迹 [mastery]

 2. 2. !
 3. 3. Pod názvem Letní škola: Mistrovské kurzy se skrývá neformální oborový týden intenzivní odborné koncentrace, vzájemného učení, prostoru k setkání a diskuzím i letním radostem. ! Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně se již podruhé snaží svést na jedno místo (vzdálené rytmu, rozptýlení a  starostem našich běžných dní): ! Zajímavé a inspirativní lidi: mistry témat, které budeme letos objevovat; studenty a vyučující informačních studií a knihovnictví napříč ročníky a republikou; hosty z praxe v oboru i mimo něj. ! Témata: ta, která považujeme pro obor za nepřehlédnutelná, aktuální a využitelná; ta, ve kterých se chceme zdokonalit a vyrůst nebo je potře- bujeme společně probrat a hledat správný směr. ! Zkušenosti a nápady: pro potěchu z rozmanitosti, sdílení a tvoření. ! Myšlenka Letní školy se odvolává k principu Mistrovství jako ‘žití ve společném světě’, osobní odpovědnosti za vzdělávání a kultivaci sebe i okolí. Mistrovství zde není statický stav dokonalosti. Spíše cesta. Setká- vání. Přístup. Všude, vždy a s každým (se) učit. ! Čeká nás pět společných dní a čtyři noci. Pět témat. Přednášky a work- shopy. Osmnáct přednášejících a lektorů. Spolužáci z brněnského KISKu a pražského ÚISKu. Učitelé, projekťáci a praktici z oboru. Rybník, stromy, hřiště a mikrožabičky. ! Užívejme (si) toho všeho plně! :)
 /323Na cestě k mistrovství Letní škola: Mistrovské kurzy 2014 23.6. – 27.6. 2014 Zubří u Nového Města
 4. 4. Jak si z letní školy odnést co nejvíce? ! Užijme si plně každý den! Získejme z každé přednášky a workshopu maximum. Naschlouchejme (si) pozorně, ptejme se směle, uvažujme nad souvislostmi, otevřeme se názorům ostatních a vytvářejme si vlastní. Vychutnejme si každou chvilku: od společného jídla po programy, které si vzájemně nabíd- neme v ‘mezičase’. Povídejme si, poznávejme se, učme se. ! Hrajme (si)! Hrajme podle organizačních pravidel (např. choďme všude na čas a ponocujme na vlastní riziko svěžesti příštího dne;). Přispějme k do- bré náladě, atmosféře a veškerému programu tak, jak můžeme právě my. ! Pišme si deník! Tento deník nosme neustále sebou. Poznámky z přednášek, work- shopů, spontánních diskuzí a kreativních chvilek dříve nebo později mohou nabýt závratné hodnoty. Pro nás při psaní esejí, vymýšlení té- mat diplomek či projektů, nebo pro příští generace (pokud převezmete Nobelovu cenu:). ! Pišme domů! Zbavme se na týden pernamentního připojení k Síti a věnujme se ‘tady a teď’. Nehleďme ze zvyku na monitory a nemrkejme neustále jedním okem na displeje. A když už nebude zbytí, sdílejme nově získané znalosti a zážitky z Letní školy se svými známými a blízkými. 
 /324Na cestě k mistrovství
 5. 5. Jak si z letní školy odnést co nejvíce? ! Dělejme si nové přátele! Využijme příležitosti a zasíťujme se napříč obory, pracovišti, ročníky, oblastmi zájmu. Vyměňujme si kontakty, nápady, zkušenosti, materiá- ly. ! Zachyťme okamžik! Foťme. Kresleme. Zaznamenávejme. Podělme se po návratu o postře- hy a vzpomínky se všemi! Vše, co uznáte za vhodné, pošlete po akci organizátorům, ať rozdělí radost mezi všechny účastníky :) ! Nezapomeňme na zpětnou vazbu! Letní škola bude ukončena reflexí, kde probereme a zaznamenáme, co se vydařilo, co a jak příště vylepšit. Poznamenávejme si vše průběžně, dokud jsou dojmy čerstvé. ! Pokračujme i po návratu! Zlepšujme se dále v tématech, které jsme otevřeli. Objevujm další zdroje, lidi, souvisloti, prostor pro uplatnění. Nenechávejme si nalezené pro sebe a podělme se; třeba prostřednictvím Inflow.cz. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /325Na cestě k mistrovství
 6. 6. Program ! Týden na Letní škole dle dnů s tématy, garanty a lektory. ! PONDĚLÍ téma: Komunitní média garant: Honza Martinek přednášející: Jan Motal, Henry Loeser, Kateřina Králová, Miroslav Vlček, Radek Luštický, Tomáš Chalupský a Honza Martinek ! ÚTERÝ téma: Datová analytika a algoritmické myšlení garant: Tomáš Bouda přednášející: Jan Mayer, Jan Pospíšil, Tomáš Hrabal, Ondřej veselý ! STŘEDA téma: E-science garantka: Barbora Drobíková přednášející: Barbora Drobíková, Ilona Trtílková, Radka Římanová, Hana Landová ! ČTVRTEK téma: Inkluzivní design aneb designujeme (informační) služby pro uži- vatele se specifickými potřebami garant: Adam Hazdra přednášející: Radek Pavlíček, Adam Hazdra, Tomáš Staník ! PÁTEK téma: Smysl života a seberealizace garant: Petr Škyřík přednášející: Michal Berg
 /326Na cestě k mistrovství
 7. 7. Harmonogram ! V pondělí probíhá pouze odpolední přednáška a v pátek pouze dopoled- ní. Od úterý do čtvrtka se vždy společně účastníme dopoledních před- nášek, odpoledne si každý užije jednoho volitelného workshopu. Ranní/ odpolední/večerní volný program je v režii účastníků: (po)bavte sebe i ostatní.
 /327Na cestě k mistrovství Pondělí Oběd, registrace a ubytování Přivítání na Letní škole 2014 Přednáška Večeře Panelová diskuse a večerní program Úterý–Čtvrtek Ranní volný program Snídaně Přednášky Panelová diskuse Oběd a Odpolední volný program Workshopy Sdílení z w-shopů Večeře a Večerní volný program Pátek Challenge: Vyklízení chatek Snídaně Přednáška Oběd Skupinová práce Ohlédnutí za LŠ a památeční foto 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
 8. 8. PONDĚLÍ: Komunitní média ! Přednáška: Zen a umění komunity: cesta ke smyslu komunitních médií Spíkr: Jan Motal ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! ! /328Na cestě k mistrovství
 9. 9. PONDĚLÍ: Komunitní média ! Přednáška: The past, present and future of Alterna- tive Broadcasting Spíkr: Henry Loeser ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! ! /329Na cestě k mistrovství
 10. 10. PONDĚLÍ: Komunitní média ! Přednáška: Odpoledne o komunitních médiích se členy Radia R – workshop a Q&A session Spíkři: Kateřina Králová, Miroslav Vlček, Radek Luštický, Tomáš Chalupský ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! /3210Na cestě k mistrovství
 11. 11. PONDĚLÍ: Komunitní média ! Přednáška: Odpoledne o komunitních médiích se členy Radia R – workshop a Q&A session Spíkři: Kateřina Králová, Miroslav Vlček, Radek Luštický, Tomáš Chalupský ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! /3211Na cestě k mistrovství
 12. 12. ÚTERÝ: Datová analytika ! Přednáška: SQL je standardní dotazovací jazyk Spíkři: Honza Pospíšil, Tomáš Hrabal ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! ! /3212Na cestě k mistrovství
 13. 13. ÚTERÝ: Datová analytika ! Přednáška: Děsivé příběhy datové analýzy Spíkr: Jan Mayer ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! ! /3213Na cestě k mistrovství
 14. 14. ÚTERÝ: Datová analytika ! Přednáška: Algoritmické myšlení při práci s infor- macemi Spíkr: Ondřej Veselý ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! /3214Na cestě k mistrovství
 15. 15. STŘEDA: E-science ! Přednáška: Úvodní přednáška do E-science Spíkr: Barbora Drobíková ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! ! /3215Na cestě k mistrovství
 16. 16. STŘEDA: E-science ! Přednáška: Sociální sítě ve vědě a výzkumu Spíkr: Ilona Trtíková ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! ! /3216Na cestě k mistrovství
 17. 17. STŘEDA: E-science ! Přednáška: Budování vědeckého institucionálního repozitáře: management institucionálního projektu Spíkr: Radka Římanová ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! /3217Na cestě k mistrovství
 18. 18. STŘEDA: E-science ! Přednáška: Informační gramotnost a informační zdroje ve vědě Spíkr: Hana Landová ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! ! /3218Na cestě k mistrovství
 19. 19. ČTVRTEK: Inkluzivní design ! Přednáška: Asistivní technologie a přístupnost pro uživatele s těžkým postižením zraku Spíkr: Radek Pavlíček ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! /3219Na cestě k mistrovství
 20. 20. ČTVRTEK: Inkluzivní design ! Přednáška: Slibovali nám lety na Mars, dostali jsme Facebook Spíkr: Adam Hazdra ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! ! /3220Na cestě k mistrovství
 21. 21. ČTVRTEK: Inkluzivní design ! Přednáška: Mobilní aplikace pro nevidomé a slabozraké Spíkr: Tomáš Staník ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! ! /3221Na cestě k mistrovství
 22. 22. PÁTEK: Smysl života a seberealizace ! Přednáška: Proč nás školy nenechají… Spíkr: Michal Berg ! ! ! Klíčová slova: ! ! ! Doporučené zdroje: ! ! ! Moje poznámky: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zeptám se v diskusi: ! ! /3222Na cestě k mistrovství
 23. 23. Účastníci ! Jméno Kontakt Noticka Petr Blaha Kateřina Blatná Aleš Boček Markéta Bočková Tomáš Bouda Miroslava Brázdová Bára Buchtová Pavel Bujárek Petr Cafourek Marek Čejka Lenka Černá Michaela Charvátová Dagmar Chytková Radek Dobrovolný Viktor Dobrovolný Jakub Dohnal Marie Dorazilová Barbora Drobíková Eliška Dušková Jaroslava Dvořáková Kristýna Fridrichová /3223Na cestě k mistrovství
 24. 24. Jakub Fryš Hanka Habermannová Drahomír Hájek Anna Halfarová Monika Holoubková Katka Hošková Tomáš Hrabal Jakub Hradil Martina Huječková Ondřej Hykš Monika Janků Katrin Kalay Kristýna Kalmárová Bety Karolyiová Klára Kašparová Kristýna Klímková Michal Konečný Michaela Kortyšová Romana Králová Martin Krčál Patricie Krechloková Eliška Landová Jméno Kontakt Noticka /3224Na cestě k mistrovství
 25. 25. Hana Landová Henry Loeser Pavlína Lonská Michal Lorenz Pavla Macháčková Ivo Macík Jan Martinek Monika Martonová Radek Matoušek Tereza Matýsová Jan Mayer Pavlína Mazáčová Lea Mentlíková Pavla Minaříková Tereza Navarová Kateřina Nekolová Helena Novotná Roman Novotný Jana Nowaková Hana Ohlídalová Marie Ondrášková Natalie Ostráková Jméno Kontakt Noticka /3225Na cestě k mistrovství
 26. 26. Alena Paulusová Lenka Pavlíková Nicole Petroušková Jana Plotková Petr Pospíchal Jan Pospíšil Soňa Príborská Andrea Prokopová Daniela Riedlová Radka Římanová Renáta Šajnarová Filip Šelong Nina Seyčková Gábina Šimková Petr Škyřík Zuzka Škyříková Bety Škytová Tomáš Staník Jiří Stodola Tereza Stodolová Lukáš Strouhal Marek Svízela Jméno Kontakt Noticka /3226Na cestě k mistrovství
 27. 27. Hana Sychrová Miroslava Tichá Jozef Tkáčik Ondřej Veselý Eva Víchová Tomáš Vojta Laďka Z. Suchá Karol Žáková Adam Zbiejczuk Jirka Zeman Jméno Kontakt Noticka /3227Na cestě k mistrovství
 28. 28. Jedna volnomyšlenkářská
 /3228Na cestě k mistrovství
 29. 29. Inovujte letní školu ! Vaše reakce nám pomůžou udělat příští ročník ještě lepší. Vyplněnou půl- stránku odtrhněte a předejte panu organizátorovi Tomovi Boudovi. Díky za spolupráci! ! 1. Co byste pro příští LŠ změnili? Nebo uvítali nového! ! ! ! ! ! ! ! ! 2. A co byste pro příště neměnili? Co bylo zkrátka fajn :) ! ! ! ! ! ! ! ! 3. Spíkři: Kteří byli nic moc a kteří byli super? ! ! ! ! ! 1. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.

 30. 30. ! ! !!!!!!!Letní škola: Mistrovské kurzy 2014, pořádaná KISK FF MU v Brně, byla podpořena z projektu ERNIE, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0014.

 31. 31. !

×