Komunitní centrum z knihovny?

618 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
86
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Komunitní centrum z knihovny?

 1. 1. KOMUNITNÍ CENTRUMZ KNIHOVNY ?
 2. 2. Kutná Hora
 3. 3. Kdo jsem …http://www.youtube.com/watch?v=18TWjTg3K2I střední knihovnická škola FF UK Praha – obor vědeckéinformace a knihovnictví Městská knihovna Kutná Hora• SKIP, UKR, koncepce ….
 4. 4. Co to dnes nebude… učební text moře teoretických pouček moře tabulek, dat, grafů…
 5. 5. Co bych chtěla, aby to dnesbylo… seznámení se legislativně právnímprostředím veřejných knihoven seznámení se společenským prostředímveřejných knihoven seznámení s „pracovním“ prostředímveřejných knihoven veřejné = komunitní knihovny ???NADŠENÍ PRO VEŘEJNÉKNIHOVNYWAKE UP!!
 6. 6. Legislativní „ rank“ zákony o knihovnách◦ 1919 O VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH„OBECNÍCH“◦ 1959 O JEDNOTNÉ SOUSTAVĚKNIHOVEN◦ 2001 O KNIHOVNÁCH A PODMÍNKÁCHPROVOZOVÁNÍ KNIHOVNÍCH AINFORMAČNÍCH SLUŢEB
 7. 7. Co se stalo po…knihovna v kaţdéobci19191959sítělékařskézemědělské technickéškolníakademickéveřejnéMVSStátníknihovnaČSSR2001povinnáevidence naMKbezplatný internet
 8. 8. Legislativní „rank“ II. zřizovatel (zákon o obcích …..)◦ příspěvková organizace◦ rozpočtová sloţka obce zaměstnavatel (zákoník práce,obchodní zákoník, občanský zákoníka … http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_Legislativni_dokumenty.htm
 9. 9. VEŘEJNÉ KNIHOVNYNárodníknihovna ČRkrajské knihovny 14základní knihovny pověřené výkonem RF (PK) 84ostatní základní knihovny s profesionálními pracovníky 696základní knihovny s neprofesionálními pracovníky 4 613
 10. 10. Regionální funkce knihoven dostupnost a kvalita veřejnýchknihovnických a informačních sluţebobčanům ve všech místech republiky větší knihovny pomáhají těm menším
 11. 11. Regionální funkce knihoven 1. poradenská činnost (metodickénávštěvy, plány, rozbory) 2. sumarizace statistických výkazů 3. vzdělávání zaměstnancůzákladních knihoven (semináře,porady…)
 12. 12. regionální funkce knihoven 4. výměnné fondy včetně cirkulace adistribuce 5. revize a aktualizace knihovníchfondů 6. zajištění nákupu, zpracování adistribuci knihovních fondů,pořízených z prostředků obce, prozákladní knihovny provozované obcí
 13. 13. regionální funkce knihoven 7. servis informačních akomunikačních technologií prozákladní knihovny provozované obcí od 2005 krajské systémy
 14. 14. Co jsou pověřené knihovny ?
 15. 15. 1994 - 6 238 veřejných knihoven2011- 5 408 veřejných knihoven_________________________________5 307 knihovníků(od Bacha po Vlacha)1 461 870 čtenářů(od Bacha po Vlacha)
 16. 16.  http://www.youtube.com/watch?v=cXpv_EhbQ9M
 17. 17. Jaké jsou naše knihovny
 18. 18. Takţe… 40 % dospělé populace stále chodí doknihoven Víme, proč ? Víme, co v knihovně chtějí? Umíme nabídnout ? Umíme udrţet? Víme vlastně kdo ?
 19. 19. Ale JOOO…nejvíc lidí si chodí stále PRO KNÍŢKY !!! NEKONFLIKTNÍ PROSTŘEDÍ SETKÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OVLIVŇOVÁNÍKOMUNIKACE
 20. 20. A TEĎ vize,VIZE, VIZEKlient říká:„V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychleobsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividněspokojeným a motivovaným personálem nebo zpohodlí domova bez ohledu na národnost čihandicap, v kteroukoliv denní či noční dobuzískám bezplatně požadovanou kvalitní službu“
 21. 21. Koncepce rozvoje knihoven…6 základních oblastí1. digitalizace knihovních fondů, ochranaa zpřístupnění kulturního dědictví2. přístup k informačním zdrojům aslužbám knihoven3. podpora vzdělávání a čtenářskégramotnosti4. rovný přístup ke službám knihoven5. kvalita, efektivita a marketing služebknihoven
 22. 22. podpora vzdělávání a čtenářskégramotnostiDílčí cíle, projekty / aktivity aktivitami knihoven podporovat účastobčanů na ţivotě komunity, pomáhatpři vytváření místních partnerství abudování komunit vytvářet v knihovnách prostorovépodmínky pro komunitní, kulturní avzdělávací aktivity
 23. 23. • podporovat knihovny jako informačnícentra obcí• podporovat úlohu knihoven jakosoučásti infrastruktury kreativníchprůmyslů i základny pro ně
 24. 24.  zapojit knihovny do osvětyk udrţitelnému rozvoji aenvironmentální výchově a vzdělávání propojovat knihovny s ostatnímiinformačními institucemi a zdroji(Česká centrála cestovního ruchu,turistická informační centra)
 25. 25.  motivovat komunitu v péči o knihovnu JE TO REÁLNÉ? MŮŢEME TO POKNIHOVNÁCH CHTÍT? JE TO JEŠTĚ KNIHOVNA?
 26. 26. Tak schválně… jde to ? aktivitami knihoven podporovat účastobčanů na ţivotě komunity, pomáhat přivytváření místních partnerství a budováníkomunitCo v KutnéHoře?
 27. 27. aktivitami knihoven podporovat účast občanů naţivotě komunity, pomáhat při vytváření místníchpartnerství a budování komunit
 28. 28. aktivitami knihoven podporovat účast občanůna ţivotě komunity, pomáhat při vytvářenímístních partnerství a budování komunit
 29. 29. aktivitami knihoven podporovat účast občanů naţivotě komunity, pomáhat při vytváření místníchpartnerství a budování komunit http://www.svoboda.info/galerie/vsedni-zivot/video-foto-malinaci-si-zaradili-pri-neckyade-doslo-i-na-plavani-na-priserach.html
 30. 30. vytvářet v knihovnách prostorové podmínkypro komunitní, kulturní a vzdělávací aktivity
 31. 31. vytvářet v knihovnách prostorovépodmínky pro komunitní, kulturní avzdělávací aktivity
 32. 32. vytvářet v knihovnách prostorové podmínky prokomunitní, kulturní a vzdělávací aktivity
 33. 33. zapojit knihovny do osvěty k udrţitelnému rozvoji aenvironmentální výchově a vzdělávání spolupráce s o.s.Denemark◦ přednášky◦ brigády◦ společné aktivitySpolupráce s EKODOMOV
 34. 34. propojovat knihovny s ostatními informačnímiinstitucemia zdroji
 35. 35. propojovat knihovny s ostatními informačnímiinstitucemia zdroji
 36. 36. motivovat komunitu v péči o knihovnu RADA ČTENÁŘŮ TVOŘTE S NÁMI FOND KNIHOVNY
 37. 37. Takţe u nás to docela fungujea jinde? http://www.youtube.com/watch?v=cY3KcThbtxw http://www.youtube.com/watch?v=8IspxGKkYSM http://www.youtube.com/watch?v=gSTb1K8vvPQ
 38. 38. Co z toho vyplývá?veřejné KNIHOVNY JSOU KOMUNITNÍněkteré to ale ještě nevíALE POZOR!!!!!I KOMUNITNÍ KNIHOVNA MUSÍ UMĚT ŘEMESLO MÍT DOBRÉ FONDY DOBROU OTEVÍRACÍ DOBU NADŠENÝ, KVALIFIKOVANÝ AOČIVIDNĚ MOTIVOVANÝ PERSONÁLa jsme zase na začátku 
 39. 39. MOTIVAČNÍ OPÁČKO veřejné knihovny MOHOU BÝTbáječné místo◦ pro čtenáře◦ pro knihovníky knihovnictví právě teď je vzrušující,plné změn a já mám moţnostovlivňovat jeho budoucnost!!!http://www.youtube.com/watch?v=toc0nk1awPs
 40. 40. ZA MNE :Knihovnictví mi přináší:INSPIRACI….
 41. 41. SETKÁNÍ …
 42. 42. ZÁŢITKY…
 43. 43. MOŢNOSTI …
 44. 44. DOBRÉ ZNÁMÉ…
 45. 45. PŘÁTELE…
 46. 46. MANŢELA 
 47. 47. KNIHOVNICTVÍ je skvělý…TAK ZASE NĚKDYtřeba v kutnohorské knihovněNA PŘEČTENOUWAKE UP!

×