Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Josef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografického

3,054 views

Published on

Prezentace z přednášky Josefa Schwarze v rámci Bloku expertů (KISK FF MU, podzim 2009)

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Josef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografického

 1. 1. Erotická literatura z hlediska bibliografického Josef Schwarz Brno, 1.10.2009 KISK FF MU, Blok expertů
 2. 2. Motto: <ul><li>Podstata pornografie nespočívá v explicitním zobrazení pohlaví a erotiky, ale právě v pokoutnosti, utajovanosti a skrývání. </li></ul><ul><li>David Herbert Lawrence </li></ul>
 3. 3. Proč erotická literatura <ul><li>sexualita a erotika </li></ul><ul><li>zobrazování a reprezentace </li></ul><ul><li>problematika žánru </li></ul><ul><li>transdisciplinarita </li></ul><ul><li>kontext knihovní a informační činnosti </li></ul><ul><ul><li>mj. otázky výběru (rozpoznání kvality), akvizice, zpracování a zpřístupnění </li></ul></ul>
 4. 4. Co je erotická literatura <ul><li>Erotická literatura je uměleckým ztvárněním lidské sexuality, které nabývá mnoha podob s ohledem na žánr, styl i funkci. Kromě  primárního zobrazení sexuálních aktivit (navozujícího smyslné vzrušení) je podstatným rysem erotické literatury její společenská funkce související s kritikou dobové morálky a svobodou slova. </li></ul>
 5. 5. Co je erotická literatura <ul><li>Charakteristiky </li></ul><ul><ul><li>funkce populární produkce: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>relaxace </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>stimulace </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kompenzace </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>umělecká produkce: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kognitivní funkce </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>v textu napětí mezi sděleným a nesděleným </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>explicitnost vs opis, metafora </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>jazyk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>často tabuizované, vulgární výrazy </li></ul></ul></ul>
 6. 6. „Souputníci“ erotické literatury <ul><li>galantní literatura </li></ul><ul><li>intimní lyrika (milostná poezie) </li></ul><ul><li>červená knihovna </li></ul><ul><li>pornografická literatura </li></ul>
 7. 7. Erotika vs pornografie <ul><li>pojem „pornografie“ </li></ul><ul><ul><li>v současném smyslu se vyvinul až v poslední třetině 19. století </li></ul></ul><ul><li>pornografická literatura </li></ul><ul><ul><li>specifický žánr triviální (konzumní, brakové, pokleslé) četby účelově určený k sexuální stimulaci. </li></ul></ul><ul><li>sociální funkce pornografie </li></ul><ul><ul><li>podstatné je, že pobuřuje, obsah je druhotný – cokoli se zobrazuje, ukazuje v obnažené podobě (např. politická pornografie) </li></ul></ul><ul><li>rozlišení erotiky a pornografie </li></ul><ul><ul><ul><li>slavný výrok jistého soudce: „Nedovedu pornografii definovat, ale poznám ji, když ji vidím.“ Viz též podnětná práce M. Chocholy (v seznamu lit.) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Erotická literatura a další média <ul><li>tisk (knihy, časopisy, komiksy) </li></ul><ul><li>umění </li></ul><ul><li>fotografie </li></ul><ul><li>film a video </li></ul><ul><li>elektronická média a internet </li></ul><ul><ul><li>vizuální a audiovizuální dokumenty povedou k postupnému zániku nebo marginalizaci tištěného erotického braku </li></ul></ul><ul><li>folklor </li></ul>
 9. 9. Erotika, legislativa a cenzura <ul><li>kulturní a společenské determinanty </li></ul><ul><ul><ul><li>Tabuizace sexu v (západní) kultuře nutně ovlivňuje i zvláštní status erotické literatury, v závislosti na době i místě se mění její společenská přípustnost a regulace (kriminalizace). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Příklady: Rakousko-Uhersko, zák. č. 6/1863 o tisku (kontrola šíření tisku); zákon integrován do legislativy první republiky, novelizován tzv. malým tiskovým zákonem z roku 1933 (úřady mohly zakročit, pokud měly být veřejně šířeny tiskoviny, které „hrubě urážejí stud“. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>vydávání a šíření erotické literatury </li></ul><ul><ul><li>diachronní pohled </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>klíčové dějinné milníky (Evropa): antika, nástup křesťanství, renesance (Boccaccio: Dekameron), libertinismus, 19. století (naturalismus – Zola, Baudelaire aj.), 20. století (detabuizační proces vrcholící sexuální revolucí 60. let) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vybraní autoři a díla (Česko): 19. století (K. H. Mácha-Deník, Vrchlický (přips.)-Rytíř Smil), přelom 19./20. stol. (dekadenti – Karásek ze Lvovic-Sodoma), první republika (surrealisté – Erotická revue, Edice 69, soukromé erotické tisky, Obrátilova Kryptadia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>současný stav </li></ul></ul>
 10. 10. Bibliografie erotické literatury I. <ul><li>funkce bibliografických přehledů </li></ul><ul><li>vývoj bibliografické činnosti </li></ul><ul><ul><li>role knihovních sbírek a soukromých sběratelů </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>největší prvorepublikoví sběratelé erotik: Karel Jaroslav Obrátil, Ema Destinnová </li></ul></ul></ul><ul><li>přehled vybraných základních děl </li></ul><ul><li>role specializovaných bibliografií v knihovnické a informační činnosti </li></ul>
 11. 11. Bibliografie erotické literatury II. <ul><li>Základní referenční příručka: </li></ul><ul><ul><ul><li>Slade, Joseph W. Pornography and sexual representation : a reference guide. Vol 1. Westport, Conn. : Greenwood Press, 2001 (plánovány celkem 3 svazky) </li></ul></ul></ul><ul><li>Bibliografie bibliografií </li></ul><ul><ul><ul><li>Deakin, Terence J. Catalogi librorum eroticorum : a critical bibliography of erotic bibliographies and book-catalogues. London, Woolf, 1964. (400 ex.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jenner, Peter. Erotic bibliographies : a brief survey. Brighton, Smoothie Publications, 1973. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pierrat, Emmanuel. Le livre des livres érotiques. Paris : Chêne, 2007. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Bibliografie erotické literatury II. <ul><li>Klasické bibliografie H. S. Ashbeeho (1834-1900): </li></ul><ul><ul><li>Index Librorum Prohibitorum: being Notes Bio- Biblio- Icono- graphical and Critical, on Curious and Uncommon Books. London, privately printed, 1877 (autoři a nakladatelé) (250 ex.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Centuria Librorum Absconditorum: being Notes Bio- Icono- graphical and Critical, on Curious and Uncommon Books. London, privately printed, 1879 (předmětně) </li></ul></ul><ul><ul><li>Catena Librorum Tacendorum: being Notes Bio- Icono- graphical and Critical, on Curious and Uncommon Books. London, privately printed, 1885 (předmětně) </li></ul></ul>
 13. 13. Bibliografie erotické literatury II. <ul><li>Angloamerická oblast: </li></ul><ul><ul><ul><li>Analytical survey of Anglo-American traditional erotica. Bowling Green, Ohio, Bowling Green University Popular Press [1973] </li></ul></ul></ul><ul><li>Francie: </li></ul><ul><ul><ul><li>Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage et des livres facétieux, pantagruéliques, scatologiques, satyriques, etc. Paris, J. Lemonnyer, 1894–1900 (3+1 svazek) </li></ul></ul></ul><ul><li>Německo: </li></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotheca Germanorum erotica et curiosa. 1912-1914, dodatky 1929 (8+1 svazek). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tzv. Polunbi-Katalog. 1926 (dodatky 1929 a 1936) </li></ul></ul></ul><ul><li>Španělsko: </li></ul><ul><ul><ul><li>Cerezo, José Antonio. Literatura erótica en España : repertorio de obras, 1519-1936. Madrid : Ollero y Ramos, 2001. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Bibliografie erotické literatury II. <ul><li>Specializované bibliografie </li></ul><ul><ul><li>Autoři: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chanover, E Pierre. The Marquis de Sade : a bibliography. Metuchen, N.J., Scarecrow Press, 1973. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Díla: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gertzman, Jay A A descriptive bibliography of Lady Chatterley's lover : with essays toward a publishing history of the novel. New York : Greenwood Press, 1989. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Knihovní sbírky: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kearney, Patrick J; Legman, G. The Private Case : an annotated bibliography of the Private Case Erotica Collection in the British (Museum) Library. London : J. Landesman, 1981. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Žánry a období </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foxon, David F. Libertine literature in England 1660-1745. New York, 1965 </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Bibliografie erotické literatury II. <ul><li>Specializované bibliografie </li></ul><ul><ul><li>Témata: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotheca scatologica, ou, Catalogue raisonné des livres traitant des vertus faits et gestes de très noble et très ingénieux. Scatopolis: Chez les marchands d'aniterges, l'année scatogène 5850 [tj.: Paříž, P. Janner, 1850] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A complete, cumulative checklist of lesbian, variant, and homosexual fiction, in English, or available in English translation, with supplements of related material, for the use of collectors, students, and librarians. 1960 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Folklor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thompson, Stith. Motif-index of folk-literature: : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends. Bloomington: Indiana Univ. Press, [ca. 1998]. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>UTHER, Hans-Jörg: The types of international folktales. A classification and bibliography. Based on the system Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 2004. 2. svazky. </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Na závěr: <ul><li>Co bylo jednou zveřejněno, nedá se již nikdy zatlačit zpět do tajných archivů. Již svou existencí to vzbuzuje odpor proti konceptu zamlčování, skrývání a tabuizování. </li></ul><ul><li>Ernst Borneman </li></ul>
 17. 17. Doporučená literatura <ul><li>Dilevko, Juris, Gottlieb, Lisa. Deep classification: pornography, bibliographic access, and academic libraries. Library Collections, Acquisitions & Technical Services , 2002, roč. 26 č. 2, s. 113-140. </li></ul><ul><li>Dilevko, Juris, Gottlieb, Lisa. Selection and cataloging of adult pornography web sites for academic libraries. The Journal of Academic Librarianship , 2004, roč. 30, č. 1, s. 36-50. </li></ul><ul><li>Évrard, Franck. Erotická literatura, aneb, Psaní rozkoše . Praha : Levné knihy, 2006. </li></ul><ul><li>Chochola, Martin. „Podívám se a vidím“ : kritéria subjektivního určování hranice mezi erotikou a pornografií . Praha, 2004. Diplomová práce. FF UK. Dostupné na http://diplomka.chochola.net/dp_rozcestnik.htm . </li></ul><ul><li>Kohl, David F. Sex and the collection. The Journal of Academic Librarianship , 2004, roč. 30, č. 1, s. 1-2 </li></ul><ul><li>Kopáč, Radim. Český literární erotismus : být, či nebýt sám sebou? Grand Biblio , 2009, roč. 3, s. 5, s. 10-11. </li></ul><ul><li>Kromiš, Miroslav. Úvod do nové teorie braku. In Tajnosti hrobky, aneb, internetové kapitolky o braku . 1998. Dostupné z: http://lege.cz/brak/uvod.htm </li></ul><ul><li>Mocná, Dagmar. Erotická literatura. In Encyklopedie literárních žánrů . Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004, s. 168-174. </li></ul><ul><li>Petříček, Miroslav. Kultura v košili i bez ní. Svět a divadlo , 2006, č. 5, s. 5-6. </li></ul><ul><li>Schwarz, Josef. Bloudění světovým labyrintáriem klasické erotické literatury. Grand Biblio , 2009, roč. 3, s. 5, s. 22-23. </li></ul><ul><li>Slade, Joseph W. Pornography and sexual representation : a reference guide . Vol 1. Westport, Conn. : Greenwood Press, 2001 </li></ul><ul><li>Tangová, Isabel. Pornografie : tajné dějiny civilizace . Praha : BB art, 2003. </li></ul>

×