Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Stará a nová média a proměna
mediálních publik
…aneb od teorie k datům a zase zpátky.
Jakub Macek
Katedra mediálních studi...
Médii zasycená společnost
• 92 % vlastní nebo používá
televizor
– 86 % žije v domácnosti se dvěma a
více televizory
• 92 %...
Médii zasycená společnost
• 5 % nesleduje ani nečte žádné zprávy
• 8 % nemá a nesleduje televizi
– 32 % z těch, kdo nemají...
V čem je problém?
• Publika?
– Multiplikace a konvergence technologických objektů a
textuálních rozhraní / platforem
– Mul...
Jak naložit s (ne až tak) novou situací?
• Jak zkoumat a chápat fragmentarizované,
nově členěné a konvergentní praxe jako
...
Anthony Giddens:
Teorie strukturace
JEDNÁNÍ STRUKTURY
Giddens 1976, 1984
Roger Silverstone:
Dvojí artikulace média
OBJEKT TEXT
Silverstone 1994
Strukturační model komunikačního
média
STRUKTURY
ARTEFAKT
Text
Kód & Hardware
STRUCTURY
KONTEXTY
Kontexty 1. řádu (každode...
Mediální celek
• Lidé organizují své mediální praxe, texty a objekty do reflexivně
utvářených systémů: mediálních celků / ...
Mobilní technologie
47.30%
55.20%
41.30%
19.80%
Notebook Mobilni telefon Smartphone Tablet
36.8%
42.4%
52.1%
62.3%
78.8%
6...
Online sociální sítě
denně+
min 1x
/měs. méně často celkem ano
FB 26,4 10,2 1,2 37,7
Twitter 0,6 1,3 2,8 4,6
LinkedIn 0,5 ...
Potřeby mobilně-mediálního světa?
• Interakce a mikroregulace každodenních rutin
• Správa a kultivace sociálního kapitálu:...
Stále na dosah:
Fenomenologie připojeného světa
• Schütz & Luckmann (1974):
– “svět v dosahu”
– kontexty “tady a teď” vs. ...
Situační konvergence: životní mix
• Sherry Turkle (2011):
– Být “always on” znamená zakoušet život jako
permanentní situač...
Definitivně rozptýlená publika?
• Abercrombie & Longhurst (1998): teorie rozptýleného
publika (diffused audience)
– “jsme ...
Literatura
• Abercrombie, Nicholas and Longhurst, Brian J. (1998) Audiences: A Sociological Theory of Performance and
Imag...
DÍKY ZA POZORNOST.
jakub.macek@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jakub Macek: Stará a nová média a proměna mediálních publik #blokexpertu

1,312 views

Published on

Slajdy k přednášce pro předmět Blok expertů na KISKu (kisk.cz/blok-expertu).

Stará a nová média a proměna mediálních publik
...aneb od teorie k datům a zase zpátky.

S nástupem nových médií se během poslední půl druhé dekády proměnily praxe mediálních publik – tu takřka nárazově, tu pozvolna a nenápadně. Společným jmenovatelem probíhajících změn je přitom jednak zmnožení komunikačních technologií zabydlujících naše životy a současně mnohovrstevnatá konvergence zasahující nejen technologie a texty, ale i nakládání s nimi a v důsledku i časoprostorovou strukturu každodenního života. Jakub Macek – vycházející z průběžných průběžných výsledků svého aktuálního výzkumu – se v přednášce bude věnovat tomu, proč analýza těchto proměn vyžaduje komplexní a současně teoreticky podepřený přístup. A na příkladech užívání mobilních technologií a online sociálních sítí českou populací bude ilustrovat vybrané klíčové tendence, které tyto proměny charakterizují.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jakub Macek: Stará a nová média a proměna mediálních publik #blokexpertu

 1. 1. Stará a nová média a proměna mediálních publik …aneb od teorie k datům a zase zpátky. Jakub Macek Katedra mediálních studií a žurnalistiky Institu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU
 2. 2. Médii zasycená společnost • 92 % vlastní nebo používá televizor – 86 % žije v domácnosti se dvěma a více televizory • 92 % sleduje nebo čte zprávy – 66 % sleduje zprávy denně • 89 % vlastní mobil nebo smartphone – 41 % vlastní smartphone • 84 % vlastní nebo používá PC / notebook • 78 % je online – 20 % je online i v pohybu • 41 % používá online sociální sítě – 38 % používá Facebook, 26 % používá Facebook každodenně • 28 % respondentů hraje počítačové hry – 7,9 % je hraje každý den • 20 % vlastní tablet – 5 % ebook, 5 % vlastní herní konzoli
 3. 3. Médii zasycená společnost • 5 % nesleduje ani nečte žádné zprávy • 8 % nemá a nesleduje televizi – 32 % z těch, kdo nemají a nesledují televizi, je mezi 18 a 30 lety • 11 % nemá a nepoužívá mobilní telefon • 58,7 % – nemá a nepoužívá smartphone • 21 % nepoužívá internet • 26 % nemá a nepoužívá počítač • 35 % – nečte knížky • 59 % nepoužívá žádnou ze zahraničních ani českých online sociálních sítí • 72 % nečte tištěné noviny Zdroj: výzkum Média, každodennost, participace • Masarykova univerzita, Median • 1998 respondentů / CAPI / kvótní výběr / říjen – listopad 2014 Projekty: • New and old media in everyday life: media audiences at the time of transforming media uses (GAČR) • Proměna veřejné a politické participace v kontextu měnících se mediálních technologií a praxí (MU)
 4. 4. V čem je problém? • Publika? – Multiplikace a konvergence technologických objektů a textuálních rozhraní / platforem – Multiplikace každodenních praxí mediálních publik / uživatelů • Mediální studia? – Fokus na konkrétní média / platformy – Redukce provázaných a komplexních fenoménu do možná až příliš dobře ohraničených témat
 5. 5. Jak naložit s (ne až tak) novou situací? • Jak zkoumat a chápat fragmentarizované, nově členěné a konvergentní praxe jako dynamický komplex? – Co strukturuje naši volbu konkrétních médií? – Jaké potřeby nám tato média sytí? – A… jak vlastně vůbec chápat média?
 6. 6. Anthony Giddens: Teorie strukturace JEDNÁNÍ STRUKTURY Giddens 1976, 1984
 7. 7. Roger Silverstone: Dvojí artikulace média OBJEKT TEXT Silverstone 1994
 8. 8. Strukturační model komunikačního média STRUKTURY ARTEFAKT Text Kód & Hardware STRUCTURY KONTEXTY Kontexty 1. řádu (každodennost) Kontexty 2. řádu (širší milieu) JEDNÁNÍ UŽITÍ / PRAXE Produkce / distribuce / recepce textu Konzumace materiálního objektu Macek 2013a
 9. 9. Mediální celek • Lidé organizují své mediální praxe, texty a objekty do reflexivně utvářených systémů: mediálních celků / media ensembles – Konkrétní aplikace strukturačního modelu na oblast každodenního života: • Jednání + techno-textuální artefakt + kontexty každodenního života • Praxe a uživané objekty / texty nejsou izolované – jsou organizované do individuálně specifických systémů • Vztahový a celostní koncept: pochopení role konkrétního objektu, textuality a komunikační praxe = pochopení jejich vzájemnému vztahu a jejich pozici k ostatním objektům, textualitám a praxím v rámci daného mediálního celku Macek 2013a
 10. 10. Mobilní technologie 47.30% 55.20% 41.30% 19.80% Notebook Mobilni telefon Smartphone Tablet 36.8% 42.4% 52.1% 62.3% 78.8% 68.1% 64.6% 61.0% 49.7% 34.1% 16.5% 5.8% 30.0% 30.7% 25.6% 16.9% 5.1% 2.7% 18-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let 60-69 let 70 let a více Mobilni telefon Smartphone Tablet 38.1% 24.2% 18.3% 9.8% 1.5% 1.2% 18-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let 60-69 let 70 let a více Internet v pohybu Zdroj: výzkum Média, každodennost, participace (MU 2014)
 11. 11. Online sociální sítě denně+ min 1x /měs. méně často celkem ano FB 26,4 10,2 1,2 37,7 Twitter 0,6 1,3 2,8 4,6 LinkedIn 0,5 2,1 2,0 4,6 Google+ 4,2 5,1 4,5 13,7 Lide.cz 0,8 1,7 4,6 7,1 Spoluzaci.cz 0,7 5,8 14,4 20,8 76.20% 53.50% 26.50% 15.00% 8.90% 3.10% 18-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let 60-69 let 70 let a více Facebook týdně + Zdroj: výzkum Média, každodennost, participace (MU 2014)
 12. 12. Potřeby mobilně-mediálního světa? • Interakce a mikroregulace každodenních rutin • Správa a kultivace sociálního kapitálu: mít přehled a být v kontaktu • Recepce obsahů: sociální kurace • Performativní sebe-vystavení
 13. 13. Stále na dosah: Fenomenologie připojeného světa • Schütz & Luckmann (1974): – “svět v dosahu” – kontexty “tady a teď” vs. “tam a tehdy” • Zhao (2006): – “svět v dosahu” se rozšiřuje o “tam a teď”
 14. 14. Situační konvergence: životní mix • Sherry Turkle (2011): – Být “always on” znamená zakoušet život jako permanentní situační a rolový mix • Mark Deuze (2012): – Život s média x život v médiích • Rekonstituce původně fyzických hranic mezi sociálními situacemi a prostory: – Soukromé x veřejné
 15. 15. Definitivně rozptýlená publika? • Abercrombie & Longhurst (1998): teorie rozptýleného publika (diffused audience) – “jsme publikem i performerem současně”: moderní život jako spektákl a setrvalá performance zároveň • Příklad motivací pro participativní sdílení obsahů na onl. soc. sítích (Macek 2013b): – “Vůle k textualitě” – “Vůle ke konformitě” – “Vůle k sebe-performanci”
 16. 16. Literatura • Abercrombie, Nicholas and Longhurst, Brian J. (1998) Audiences: A Sociological Theory of Performance and Imagination. London: SAGE. • Deuze, Mark. 2012. Media Life. Cambridge: Polity Press. • Giddens, Anthony. (1976) New Rules of Sociological Method: a Positive Critique of interpretative Sociologies. London: Hutchinson. • Giddens, Anthony. (1984) The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity. • Macek, Jakub (2013a) Poznámky ke studiím nových médií [Notes on New Media Studies]. Brno: MUNI Press. • Macek, Jakub (2013b) More than desire for a text: Online participation and the social curation of content, Convergence 19: 296-302. • Schütz, Alferd & Luckmann, Thomas (1974). Structure of the Life- World. London: Heinemann. • Silverstone, Roger (1994) Television And Everyday Life. London: Routledge. • Turkle, Sherry (2011) Alone Together. New York: Basic Books. • Zhao, Shanyang (2006) The Internet and the Transformation of the Reality of Everyday Life: Toward a New Analytic Stance in Sociology, Sociological Inquiry 76: 458-474.
 17. 17. DÍKY ZA POZORNOST. jakub.macek@gmail.com

×