Irena Prázová: Současné výzkumy čtenářství

2,379 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Irena Prázová: Současné výzkumy čtenářství

 1. 1. Současné čtenářské výzkumy  Stěžejní výzkumy čtenářství  Jak studenti čtou?  Rozdíl mezi studenty FSS MUNI a FSV UK  Jak dál? Možnosti a perspektivy čtenářských výzkumů
 2. 2. Čtenářská vs. Informační gramotnost  Gramotnost  Informační gramotnost  Čtenářská gramotnost
 3. 3. Výzkumy čtenářství  PISA – mezinárodní hodnocení žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti (pojem čtenářské kompetence)  PIRLS – mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti  Pedagogické výzkumy čtenářství  Slovenské výzkumy čtenářství  Výzkumy služeb knihoven (NK, UPOL, Plzeň, Brno, Zlín)
 4. 4. Instituce podporující čtenářství  IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) www.ibby.cz  IRA (Mezinárodní čtenářská asociace) www. reading.org  Kritické myšlení www.kritickemysleni.cz  Klub dětských knihoven www.futuranp.eu/kdk/
 5. 5. Projekty na podporu četby Celé Česko čte dětem www.celeceskoctedetem.cz/ Noc s Andersenem Bibliohelp www.bibliohelp.cz/ Rosteme s knihou www.rostemesknihou.cz
 6. 6. Reprezentativní výzkum čtenářství Čteme? AV ČR + NK ČR, 5-6/2007, 1 551 respondentů starších 15 let  typický český „knižní“ člověk je žena s vyšším vzděláním  83% občanů ČR přečte za rok alespoň jednu knihu  četbě časopisů a novin se čtenář věnuje 30 minut denně, internetu v průměru 86 minut denně  největší oblibě se těší současná oddechová beletrie  odborná literatura 8%  extenzivní čtenáři odborné literatury nečtou beletrii
 7. 7. Anketa „Kdy a jak hledáte odborné informace“ 2008, sedm fakult UP v Olomouci, 2056 respondentů (především studentů)  internet je základní pomůckou , vědecké časopisy jsou využívané málo  z hlediska informačního chování se mezi sebou liší i jednotlivé fakulty  s knihami, sborníky a dalšími tištěnými dokumenty pracují více na fakultě filozofické, pedagogické, teologické a právnické
 8. 8. Výzkum čtenářů jako uživatelů informačních institucí se zaměřením na studenty s preferencí odborných textů  Nereprezentativní typ čtenářského výzkumu se zaměřením na VŠ studenty humanitních oborů  Cílová skupina výzkumu: uživatelé informačních institucí v roli čtenářů knih, novin a časopisů a v rolích uživatelů internetu  leden 2006 – prosinec 2007 kvantitativní část (dotazníkové šetření): 303 respondentů kvalitativní část (hloubkový rozhovor : 10 respondentů
 9. 9. Teoretický rámec výzkumu Základním kritériem hodnocení byla čtenářská aktivita  rozdílnost v používání vybraných mediálních typů (přístup, preference, názory)  analýza recepce odborných textů (preferované čtení)  aktivita a pasivita čtenáře/studenta při práci s odborným textem  ověření mediální teorie užití a uspokojení vztahující se k aktivitě publika
 10. 10. Vybrané informační instituce výzkumu ČTENÁŘI ZKOUMANÝCH KNIHOVEN 21,5% 33,8% 10,6% 3,3% 9,6% 7% 7,3% 7% UK Jinonice (FSV UK, FF UK, FHS UK) FSS MU v Brně FSV UK (centrální knihovna) Akademie věd Národní knihovna (obecná studovna) Národní knihovna (studovna časopisů) Národní muzeum Jiné
 11. 11. Průměrný čtenář výzkumu  Student ve věku 20-25 let, preferuje odborné publikace, největší prioritou je využití učebnic a skript  Preferuje tištěné verze u novin i časopisů. „Knihy obstojí v konkurenci elektronických médií“  Vědecké časopisy používá jako doplňkový informační zdroj.  Elektronické databáze používá rovněž jako občasný zdroj  Motivem je především splnění konkrétního úkolu ve studiu nebo práci  Racionální čtenářský typ, který uspokojuje potřebu informovanosti a potřebu získání vědomostí, jehož motivují potvrzovací a instrumentální účinky četby  Knihovnu navštěvuje 2-3x týdně a k odborné literatuře obecně přistupuje za konkrétním účelem
 12. 12. Využívání typu dokumentů -studenti vs. ostatní JAKÉ TYPY DOKUMENTŮ VYUŽÍVÁTE NEJINTENZIVNĚJI? 49,8% 10,6% studenti 22,6% 6,9% 10,1% 11,7% 26% učebnice, skripta příručky, slovníky ostatní 20,8% vědecké publikace 22,1% vědecké časopisy 19,5% jiné, neumí se rozhodnout
 13. 13. Vědecké časopisy vs. vědecké publikace DÁVÁTE PŘEDNOST VĚDECKÝM ČASOPISŮM PŘED PUBLIKACEMI? 8,9% 23,1% humanitní 42,7% obory 14,2% 10,7% ano 12,7% spíše ano 23,9% spíše ne ostatní obory 29,6% 21,1% ne 11,3% nevím
 14. 14. Využívání dokumentů podle úspěšnosti (23) NEJVÍCE ÚSPĚŠNOSTI VE VAŠEM STUDIU ČI PRÁCI VÁM POSKYTUJÍ: 7,3% 7% 14,2% 33,8% 4% 3% 18,1% 0,9% 7,1% 2,6% 2% odborné publikace odborné časopisy elektronické databáze internet (obecně) odborné publikace a odborné časopisy odborné publikace a elektronické databáze odborné publikace a internet elektronické databáze a odborné časopisy elektronické databáze a internet všechny typy nezjištěno
 15. 15. Využívání vybraných dokumentů NEJVYUŽÍVANĚJŠÍM DOKUMENTEM JSOU: 51% učebnice, skripta 53,8% 9,8% příručky, slovníky 7,7% 26,5% vědecké publikace 24,6% 6,9% vědecké časopisy 7,7% Jinonice 5,8% Brno jiné 6,2%
 16. 16. Četba časopisů JAK ČASTO ČTETE VĚDECKÉ ČASOPISY? 9,8% 16,7% Jinonice 32,4% 40,2% 20,0% 1x týdně 10,8% 1x za 14 dní Brno 32,3% 1x měsíčně 36,9% méně často
 17. 17. Využívání elektronických databází JAK ČASTO VYUŽÍVÁTE ELEKTRONICKÉ ČASOPISECKÉ DATABÁZE? 20,6% Jinonice 53,9% 19,6% často občas nevyužívám 21,5% Brno 50,8% 24,6%
 18. 18. Vybrané proměnné (1) Návštěvnost knihoven  2-3x týdně (Jinonice 53,9%, Brno 43,1%)  1x týdně (15,7% Jinonice, Brno 18,5%)  denně (Jinonice 13,7%, Brno 21%) Návštěvnost studentů z FSS v Brně je častější v denních a týdenních intervalech.
 19. 19. Vybrané proměnné (2) Preference tištěné či elektronické verze časopisů  spíše tištěná (Jinonice 57,8%, Brno 47,7%)  obě verze (Jinonice 17,6%, Brno 18,5%)  výhradně tištěné (Jinonice 15,7%, Brno 21,5%) U brněnských studentů je větší procento těch, kteří preferují výhradně tištěnou verzi časopisů.
 20. 20. Vybrané proměnné (3) Preference typu časopisů  vědecké (Jinonice 44,1%, Brno 36,9%)  zájmové (Jinonice 35,3%, Brno 26,2%)  společenské (Jinonice 16,7%, Brno 26,2%) Stejná preference časopisů, až na společenské, výrazněji ji preferují brněnští studenti
 21. 21. Shrnutí  V průměru jsou rozdíly mezi oběma skupinami minimální, největší skupiny respondentů se shodují.  Vědecké časopisy čtou častěji studenti z Brna než jinoničtí studenti.  Frekvence návštěvnosti knihoven je vyšší u studentů z Brna než u studentů z Jinonic
 22. 22. Kvalitativní část výzkumu  Přístup k médiím (tištěná média a rozdílnost v používání, čtenářské preference, návyky a motivy užití, přístupy, potřeby, subjektivní návyky, tištěná a elektronická média a názor na konkurenci elektronických ve vztahu k tištěným médiím, budoucnost tištěných a elektronických médií, elektronická média a jejich vlastnosti, použití, názory respondenta na tento typ médií)  Metodika práce s textem (práce s odborným textem, interpretace odborného textu, kritičnost k odbornému textu, validita odborných informací-ověřitelnost zdroje (elektronické vs. tištěné, volně přístupné vs. placené), rozlišovací kritéria kvality odborného textu, odborný vs. vědecký text  Čtenářská preference (čtenářská motivace, čtenářská sebereflexe, čtenářská aktivita)
 23. 23. Výpovědi respondentů – typy dokumentů  „Při učení používám učebnice a skripta, pro odbornou práci jsou základem elektronické časopisecké databáze. Tištěné časopisy, ani noviny nečtu.“ (M.K.)  „Odborné časopisy čtu jen náhodně, sice se zájmem, ale ne cíleně.“ (Z.M.)  Odborná literatura je základ, především v tištěné podobě. Také přednášky čtu v tištěné podobě. Vědecké časopisy nečtu cíleně, spíše nárazově. (B.V.)  „Beletrii čtu rád, i mám výčitky když čtu beletrii, mám pocit že mám číst něco odborného, nebo kvalitnějšího. Když teď studuji, čtu víc braky… (M.L.)
 24. 24. Obsah  „Odborný text, když mi ho někdo, třeba ze školy doporučí, nebo je povinný, věřím mu. Pokud hledám sám, dám na to, jestli je přehledný, má podnázev, úpravu, první dojem, má odkazy (pokud hodně, nemá to cenu číst, spíše zdržuje), autor není podstatný. (J.V.)  „Pracovat s odborným textem moc neumím, spíš pracuji intuitivně, spíše to jsou rozšířenější výpisky, měl bych používat více zdrojů, cítím že mi to bude chybět až budu psát bakalářku.“ (K.P.)  „Nemám čas na doplňování informací nebo studování ze zájmu, musím do zásadních problémů jenom povrchně, štve mě to, pokud bych nebral jenom ´výcucy´, zvládl bych do hloubky, ale není na to čas, od tohohle jsou vědecký pracovníci.  „Na škole jsou hodně zajímavý věci, ale v mým věku a v mým postavení se musím starat o živobytí, tohle budu dělat jako koníček. Když se tomu oboru budeš věnovat dál profesně, většinou ho ještě zobecníš víc než ve škole.“ (M.K.)
 25. 25. Výpovědi respondentů – elektronické databáze  V elektronické databázi jsou jen pojmy, komplexní informaci najdu v knize.“ (E.S.)  „Vzhledem ke svému studiu preferuju učebnice a skripta… Elektronickou verzi novin moc nečtu, elektronické databáze také nevyužívám, jen z nutnosti po doporučení pedagogem kvůli své bakalářské práci.“(B.L.)  „... pro odbornou práci jsou základem elektronické časopisecké databáze.“ (S.V.)  „Elektronické databáze nepoužívám, možná jako domácí úkoly, jsou to už hodně specifické informace.“ (M.K.)
 26. 26. Závěr výzkumu  Tištěné médium je stále primárním zdrojem využití  Čtenářské preference tištěných médií vycházejí z tradičního modelu tištěných médií.  Byl potvrzen utilitární přístup a selektivní způsob čtení respondentů odborného textu.  Elektronické databáze jsou využívány „občas“  Přístup studenta k odbornému textu je dán mnoha faktory  Funkce informační, instrumentální a vzdělávací byly při recepci odborného textu přirozeně v obou typech výzkumu potvrzeny.  Názor respondentů na budoucnost tištěných médií v konkurenci elektronických byl i v kvalitativním výzkumu většinový a pozitivní ve vztahu ke knize
 27. 27. Čtenářský výzkum – jak dál  Kvalitativní metody výzkumu  Inspirace zahraničními výzkumy  Výzkumy knihoven  Informační vzdělávání  Terminologie a definice proměnných

×