Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I. Kovandová - Výzva 83

43 views

Published on

komunitni.knihovna.cz

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

I. Kovandová - Výzva 83

  1. 1. Výzva 83: Nová řešení pro tíživé sociální problémy Konference Sociální inovace v knihovnách, 30. 1. 2019 Iva Kovandová, MPSV
  2. 2. O nás a našich projektech
  3. 3. Výzva 83 - Smysl výzvy ● Podívat se na poskytované služby z pohledu uživatele ● Nastavit je tak, aby co nejlépe plnily účel pro klienty ● Naučit se principy designu služeb ● Naučit se rychle a jednoduše vyhodnocovat svoji činnost
  4. 4. Výzva 83 a knihovny ● Knihovny jako komunitní centra ● Hustá síť knihoven ● Přístup k ohroženým lidem bez stigmatu ÚP
  5. 5. Výzva 83 - Průběh projektu ● Analýza potřeb cílové skupiny a průchod službou ● Ideace a inspirace ● Tvorba prototypů ● Testování s uživateli ● Finální podoba služby ● Vyhodnocování
  6. 6. Výzva 83 - základní parametry ● Řešení pro CS sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené ● Max 2 roky a 6 000 000 Kč (ale pozor na limit veřejné podpory de minimis) ● Příjem předběžných žádostí do 27. 5. 2019 ● Dvoukolový systém hodnocení ● Administrace evropských fondů
  7. 7. Výzva 83 - příklady konzultovaných projektů
  8. 8. Výzva 83 - více info a kontakt ● https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz ● Pro začátek si přečtěte hlavně přílohy č. 2 a 4 ● iva.kovandova@mpsv.cz

×