Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Budoucnost vzdělávání
v 21. století
Bořivoj Brdička
bobr@cesnet.cz
Katedra informačn...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Dominantní
mluvená
kultura
Dominantní
psaná
kultura
Dominantní
tištěná
kultura
Domin...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
IDC White Paper - sponsored
by EMC
Růst objemu informací
230 – Giga, 240 – Tera, 250...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
The Law of Accelerating Returns
4
Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn
http://...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě.
Chceš-li se dostat někam jinam, mus...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
T r a d i č n í v e r s u s I n o v a t i v n í
http://youtu.be/PufFVs-hH0U
6
Vývoj ...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Heather Kanuka, 2008
Vliv technologií na výuku
•Uživatelský determinismus
technologi...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale
zároveň ovlivňují samotné myšlenkové pr...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Socratův odkaz dnešku
9
Technologie vrací pedagogiku tam, kde vždy měla být
Vzdělává...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Holistický přístup podle Palouše
Role internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OB...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/
Vzdělávání jako živoucí organizm...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 12
Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik
lidí možnost zcela samostatně ...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Přestože dochází k překotnému
rozvoji technologií, to, co by mělo
být řídícím princi...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Kompetence pro 21. století
Komunikace
v mateřském jazyce
Schopnost učit se
Komunikac...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Kompetence učitelů podle modelu TPCK
Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Cre...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Kreativní
Virtuální
Oblinger, 2005
Reálné
třídy, knihovny výuk.
aplikace
technologií...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Výzkumníci potvrzují, že iniciativy na adekvátní
změnu přípravy učitelů jdoucí shora...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Maria Popova - Brain Pickings
Vědecké poznávání podle Marie Popovové (pohádka o Bulh...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Scoop.it - nástroj online kurátora
19
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 20
• AudioBoo • Myna
• Blogger • Picasa
• Boolify • Prezi
• Bubbl.us • Screencast-o-...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Výběr nástrojů pro výukové využití technologií
Konstruktivní přístupInstruktivní pří...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
New Media Consorcium & EDUCAUSE
22
Budoucnost podle Horizon Reportu
http://www.youtu...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 23
New Media Consorcium & EDUCAUSE
http://www.youtube.com/watch?v=BPt8ElTQMIg
Budouc...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 24
New Media Consorcium & EDUCAUSE
http://www.youtube.com/watch?v=UwzSFEUeCfY
Budouc...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 25
New Media Consorcium & EDUCAUSE
http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo
Budouc...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 26
New Media Consorcium & EDUCAUSE
http://www.youtube.com/watch?v=UkSV1rXJ0pU
Budouc...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 27
New Media Consorcium & EDUCAUSE
http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#3...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 28
New Media Consorcium & EDUCAUSE
Budoucnost podle Horizon Reportu
2009 2010 2011 2...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 29
New Media Consorcium & EDUCAUSE
Budoucnost podle Horizon Reportu
2009 2010 2011 2...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 30
New Media Consorcium & EDUCAUSE
http://www.youtube.com/watch?v=UVY0Ch5mchY
Budouc...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds,
Kaiser Family Foundation, 2...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Generační Vývoj
32
Rizika spojená s technologiemi podle Rosena
DOPORUČENÍ:
Technolog...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Mezi-generační rozdíly
Síťová generace
• nespojité tempo
• multi-tasking
• nelineárn...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Nesbitt
http://youtu.be/
_A-ZVCjfWf8
A Vision of Students Today
Robin Hood
http://yo...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Steve Hernandez
Judging Me
Žáci se mění!
Dan Brown
An Open Letter to Educators
http:...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 36
Dale Stephens - UnCollege.org
http://www.amazon.com/Hacking-
Your-Education-Lectu...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit.
Don Tapscott, Grown Up D...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Marc
Prensky,
2001
Jamie
McKenzie,
2007
Digitální imigranti mezi domorodci
38
Techno...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 39
V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude
mít sebeinteligentnější jedinec b...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
David White - rezidenti/návštěvníci
40
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14339/ PREZI
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
• individuální
• otevřená
• chaotická
• decentralizovaná
• dynamická
• improvizovaná...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
George Siemens, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm, 20...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Osobní vzdělávací prostředí (PLE)
Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www....
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 44
Můžeme pozorovat, jak je
hluboká vnitřní struktura
myšlení lidí nahrazována novým...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 45
New Media Consorcium & EDUCAUSE
http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#3...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Analýza výukových výsledků
System Signals
(Purdue University)
Khanova škola
46
Khan ...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 47
Velká data - Learning Registry
Steve Midgley - Learning registry presentation, Ed...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 48
Co je datafikace?
Datafikace
Viktor Mayer-Schönberger. Kenneth Cukier - Big Data:...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Převrácená třída
I když je obtížné vyhovět různým vzdělávacím stylům,
invertovaná (p...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Na počítače orientované americké charter schools
jsou novým typem škol, v nichž onli...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 51
Budoucnost podle Horizon Reportu
2009 2010 2011 2012 2013
1
rok
Mobilní
zařízení
...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
http://youtu.be/Rb0syrgsH6M
Otevřenost a sdílení výukových materiálů
52
Vzdělání pro...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Open University Model
53
Taylor, J.C. 2007. Open courseware futures:
Creating a para...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 54
A History of MOOCs
YEAR: 2011
• Introduction to Artificial Inteligence,
Stanford
...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 55
Sebastian Thrun - Stanford AI Class MOOC
Jak jeden kurz změnil život profesora Th...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 56
Vývoj MOOC kurzů
http://www.deltainitiative.com/bloggers/online-educational-deliv...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 57
Ed Tech Pulls in $1.1B of Funding in 2012
http://
www.cbinsights.com/blog/
ventur...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
AMPLIFY TABLET
58
http://cdr.cz/clanek/
amplify-tablet-moderni-
vyuka-v-usa-na-scene...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 59
http://www.salon.com/
2013/03/11/
getting_rich_off_of_schoolchil
dren/
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Vývoj internetu
úspěšně
ovlivňován záměry
generujícími zisk.
Chris Anderson
Anderson...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Thomas H. Davenport,, Jeanne G. Harris & Robert Morison - Analytics at Work:
Smarter...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 62
Prognóza úrovně automatizace
v zemích EU do roku 2020
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 63
Intel Says "Compute Moves to Zero" by 2020
http://readwrite.com/2012/09/11/intel-...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
The New Media Consortium, Educause Learning Initiative. Horizon Report 2013
Klíčové ...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Základní trendy možného vývoje
podle FutureLab
65
1. Věř si!
Ve společnosti převládn...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Budoucnost podle KnowledgeWorks
Recombinant Education:
Regenerating the
Learning Eco...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21
Computational Thinking: A Digital Age
Skill for Everyone
67
ISTE Videos - http://you...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 68
Kolektivní inteligence
15 zásad angažovaných sardinek
Dohlížejí na vše stroje lás...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 69
Kolektivní inteligence
Spectacular Starling Flock (murmuration)
Čtyři principy ot...
2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 70
Děkuji všem lidem, kteří mi stále pomáhají hledat a nacházet!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bořivoj Brdička: Budoucnost vzdělávání v 21. století

2,240 views

Published on

 • Be the first to comment

Bořivoj Brdička: Budoucnost vzdělávání v 21. století

 1. 1. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Budoucnost vzdělávání v 21. století Bořivoj Brdička bobr@cesnet.cz Katedra informačních technologií a technické výchovy Karlova univerzita v Praze Pedagogická fakulta 1 Spomocnik. RVP.cz @spomocnik Spomocnik. blogspot.com http://www.slideshare.net/bobr/ #blokexpertu
 2. 2. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Dominantní mluvená kultura Dominantní psaná kultura Dominantní tištěná kultura Dominantní vizuální kultura 1950 2000400 př.n.l. 2 Táborové ohně Knihy TV Internet Dominantní digitální kultura Rukopisy 1500 Zrychlující se vývoj šíření informací
 3. 3. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 IDC White Paper - sponsored by EMC Růst objemu informací 230 – Giga, 240 – Tera, 250 – Peta, 260 – Exa, 270 - Zetta 3 The Zettabyte Era - Cisco Visual Networking Index
 4. 4. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 The Law of Accelerating Returns 4 Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE http://en.wikipedia.org/wiki/ File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg
 5. 5. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle. Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) Efekt Červené královny 5
 6. 6. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 T r a d i č n í v e r s u s I n o v a t i v n í http://youtu.be/PufFVs-hH0U 6 Vývoj výukových metod http://youtu.be/PG7wyTW74W0
 7. 7. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Heather Kanuka, 2008 Vliv technologií na výuku •Uživatelský determinismus technologie nástrojem či nosičem obsahu výukový proces neovlivňujícím (telefon) •Sociální determinismus výukový proces prostřednictvím technologií ovlivňován okolím (soc. sítě) •Technologický determinismus výukový proces ovlivňován nejen okolím ale i technologiemi samotnými, změna funkce mozku (Psychologické aspekty vzdělávacích technologií) 7
 8. 8. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale zároveň ovlivňují samotné myšlenkové procesy. Marshall McLuhan Globální vesnice je světem, ve kterém je každý množstvím komunikačních sítí spojen s lidmi po celém světě tak, že může snadno komunikovat s každým stejně, jako by to byl jeho soused od vedle. Marshall McLuhan, Understanding media, 1964 Médium je zpráva! 8
 9. 9. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Socratův odkaz dnešku 9 Technologie vrací pedagogiku tam, kde vždy měla být Vzdělávání je zapalování ohně, ne naplňování prázdné nádoby. Sokratovská metoda Pedagogika nejistoty podle Jima Grooma Výuka přestává být závislá na obsahu ... Již dnes jsme schopni získat okamžitě odpověď téměř na libovolnou otázku ... Měli bychom vést žáky k tomu, aby nikdy zcela nevěřili tomu, co se dozvědí. Pedagogika otázek (Houman Harouni) David White: Education should move us, University of Oxford, 2012
 10. 10. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Holistický přístup podle Palouše Role internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OBORŮ, 3.1. Filosofie 10 Starověk - Středověk - Novověk - Světověk Dochází k návratu do stavu podobnému tomu, jaký býval ve starověku. Postoj člověka se mění z pozice vnějšího pozorovatele okolního světa zpět do stavu, v němž je lidstvo chápáno jako součást vesmíru. Svět je jeden tvořivě se rozvíjející celek, jehož všechny součásti spolu souvisí a mohou být stejně významné. PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 8071842818
 11. 11. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/ Vzdělávání jako živoucí organizmus 11 Jak roste oddenek? http://spomocnik.rvp.cz/clanek/13889/
 12. 12. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 12 Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost zcela samostatně najít tolik informací o tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí. Thomas L. Friedman - The World Is Flat: A Brief History of the 21. Century, 2005 http://youtu.be/lp4znWHvsjU Thomas L. Friedman
 13. 13. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Přestože dochází k překotnému rozvoji technologií, to, co by mělo být řídícím principem vzdělávací reformy, nejsou technologie ale změněný způsob zacházení s informacemi. David Warlick Funkční gramotnost literární+dokumentová+numerická+jazyková+informační+síťová Jeff Utecht 13 Je to poprvé v historii lidstva, kdy úkolem nás učitelů je připravit žáky na budoucnost, kterou neumíme jasně popsat. David Warlick
 14. 14. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Kompetence pro 21. století Komunikace v mateřském jazyce Schopnost učit se Komunikace v cizích jazycích Sociální a občanské schopnosti Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií Smysl pro iniciativu a podnikavost Schopnost práce s digitálními technologiemi Kulturní povědomí a vyjádření DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long Learning Programme) 14
 15. 15. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. 15 Netolerujme počítačově negramotné učitele! Integrace technologií podle modelu TPCK
 16. 16. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Kreativní Virtuální Oblinger, 2005 Reálné třídy, knihovny výuk. aplikace technologií sociální kulturní politické Vzdělávací prostředí 21. století 16 In-formální Ne-formální Formální Harold Jarche, Jane Hart, 2010
 17. 17. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Výzkumníci potvrzují, že iniciativy na adekvátní změnu přípravy učitelů jdoucí shora dolů stále znovu a znovu selhávají ... Řešením pro vnímavého učitele se zájmem o sebezdokonalování je odhalovat možnosti vzdělávacích technologií ze svého sedadla v autobuse nebo ve vlaku. Jsme stále více vtahováni do poznávání v parku, při čekání na přítele, nebo když si objednáme kávu. Dean Groom - The Downtime Learner theory, 2011 Učitel v informálním prostředí 17 V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku? Učitel a sociální sítě Prostojové učení podle Grooma
 18. 18. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Maria Popova - Brain Pickings Vědecké poznávání podle Marie Popovové (pohádka o Bulharce ze Sofie) Učitel jako online kurátor 18 Audrey Waters - Hack Education Bude se jednou vzdělávání odehrávat na Facebooku? Nové nápady většinou vycházejí z  myšlenek vyvolaných asociacemi, které vznikají na základě předchozích zkušeností a vzdělání. … Čím větší je kapacita našich znalostí, tím vyšší je pravděpodobnost, že může vzniknout užitečná kombinace. Jsou-li navíc k  dispozici i  znalosti přesahující do blízkých nebo ještě lépe do vzdálených oborů, je naděje na vznik skutečně originálního nápadu mnohem větší. John Dewey - How We Think, 1933
 19. 19. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Scoop.it - nástroj online kurátora 19
 20. 20. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 20 • AudioBoo • Myna • Blogger • Picasa • Boolify • Prezi • Bubbl.us • Screencast-o-matic • Corkboard.me • Sketchup • Diigo • Skype • Dropbox • TeamUp • Edmodo • ThingLink • Facebook • Twitter • Glogster • VoiceThread • Google Docs • WikiSpaces • Google Sites • WordPress • MindMeister • YouTube Doporučované free a open source aplikace Zdeněk Heteš - Softwarové nástroje iTEC
 21. 21. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Výběr nástrojů pro výukové využití technologií Konstruktivní přístupInstruktivní přístup e-učebnice encyklopedie drilovací cvičení databáze znalostní testy archivy lekcí v ý u k o v é p r o g r a m y v z d ě l á v a c í o b j e k t y s é m a n t i c k ý w e b W e b Q u e s t editace simulace myšlenkové mapy diskusní fóra, chat video-konference e-Journal blog, podcast e-portfolio služby pro práci skupin (eTwinning) s y s t é m y ř í z e n í v ý u k y (eLearning, LMS, VLE) s y s t é m y ř í z e n í š k o l y Internet 2. generace - Cloud Computing v ý u k o v é p o r t á l y M U V E L e a r n i n g A n a l y t i c s M O O C 21
 22. 22. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 New Media Consorcium & EDUCAUSE 22 Budoucnost podle Horizon Reportu http://www.youtube.com/watch?v=_Tw7RG5J0RY 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie
 23. 23. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 23 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=BPt8ElTQMIg Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie
 24. 24. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 24 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UwzSFEUeCfY Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie
 25. 25. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 25 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie
 26. 26. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 26 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UkSV1rXJ0pU Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie
 27. 27. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 27 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348 Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie
 28. 28. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 28 New Media Consorcium & EDUCAUSE Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie http://technet.idnes.cz/3d-tiskarny-c8k-/tec_technika.aspx? c=A121113_170743_tec_technika_pka
 29. 29. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 29 New Media Consorcium & EDUCAUSE Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie http://youtu.be/OLn0cSZfl6c
 30. 30. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 30 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UVY0Ch5mchY Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie
 31. 31. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds, Kaiser Family Foundation, 2010 Vliv technologií na děti prudce roste 31
 32. 32. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Generační Vývoj 32 Rizika spojená s technologiemi podle Rosena DOPORUČENÍ: Technologické přestávky generace rok narození Baby Boomers (populační exploze) 1946 – 1964 Generation X (X jako obtížně definovatelná) 1965 – 1979 Net Generation (síťová generace) 80. léta 20 st. iGeneration (generace individualit) 90. léta 20 st. Generation C (creative, communicative, collaborative, connected) od 2000
 33. 33. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Mezi-generační rozdíly Síťová generace • nespojité tempo • multi-tasking • nelineární přístup • přerušované zpracování inf. • ikonické vnímání • propojenost • spolupráce • aktivní • učení hraním • stále ve střehu • fantazie • technologie jako přítel • technologie jako samozřejmost Starší generace • běžné tempo • mono-tasking • lineární přístup • zpracování 1 inf. naráz • vnímání čtením • samostatnost • ctižádostivost • pasivní • učení a hraní odděleno • klid • realita • technologie jako nepřítel • nutnost soustředit se Tapscott, 1998, 2008 Oblinger , 2005 33 Přichází nová iGenerace
 34. 34. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Nesbitt http://youtu.be/ _A-ZVCjfWf8 A Vision of Students Today Robin Hood http://youtu.be/ ZokqjjIy77Y YouTube Remix Culture Wesch http://youtu.be/ dGCJ46vyR9o 34
 35. 35. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Steve Hernandez Judging Me Žáci se mění! Dan Brown An Open Letter to Educators http://www.youtube.com/watch?v=-P2PGGeTOA4 35
 36. 36. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 36 Dale Stephens - UnCollege.org http://www.amazon.com/Hacking- Your-Education-Lectures- Thousands/dp/0399159967 The UnCollege Manifesto http://www.uncollege.org/manifesto/
 37. 37. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit. Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, 2008 37 http://youtu.be/gxxAInZtJC8 Don Tapscott Wikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchod Síťová generace podle Tapscotta Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012
 38. 38. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Marc Prensky, 2001 Jamie McKenzie, 2007 Digitální imigranti mezi domorodci 38 Technologie jako příčina vývojové nespojitosti
 39. 39. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 39 V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat se třeba i méně schopným účastníkům sítě. Marc Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 2001 Marc Prensky http://youtu.be/ mCBztboW348 Don't bother me Mom, I'm learning!
 40. 40. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 David White - rezidenti/návštěvníci 40 http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14339/ PREZI
 41. 41. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 • individuální • otevřená • chaotická • decentralizovaná • dynamická • improvizovaná • osobní řízení (PLE) • osobní prostředí (PLE) • rovnost (teoretická) • spojení zájmových skupin: projekt, internet, blog • institucionální • uzavřená • plánovaná • statická • stabilní • řízená • definovaná • ohraničená • strukturovaná • přenos všem naráz: přednáška, TV, noviny Změna přístupu 41
 42. 42. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 George Siemens, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm, 2006 Vzdělávací koncepce posledních 100 let 42 Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti* (překonává individuální přístup) Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje
 43. 43. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Osobní vzdělávací prostředí (PLE) Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ RVP.cz 43
 44. 44. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 44 Můžeme pozorovat, jak je hluboká vnitřní struktura myšlení lidí nahrazována novým druhem osobnosti vyvinutým pod tlakem přemíry informací poskytovaných všudypřítomnými technologiemi. Richard Foreman - The Pancake People Tradicionalistický přístup Dělá z nás Google hlupáky? Pokud je cílem přednášky přenos, při němž se poznámky učitele transformují na poznámky studentů aniž by prošly hlavou, pak jsou laptopy ideálním nástrojem. Je-li však cílem interaktivní třída, musí počítače pryč. David Cole: Why I Ban Laptops in My Classroom Encyclopaedia Britannica a škola 2.0 U nás: Pavel Kukal - Stolzová, doc. Jindřich Bečvář - Naše žhavá současnost Katharine Birbalsingh, London 2011
 45. 45. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 45 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348 Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie
 46. 46. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Analýza výukových výsledků System Signals (Purdue University) Khanova škola 46 Khan Academy
 47. 47. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 47 Velká data - Learning Registry Steve Midgley - Learning registry presentation, Ed.gov - Office of Educational Technology, 2011 There s more than just metadata
 48. 48. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 48 Co je datafikace? Datafikace Viktor Mayer-Schönberger. Kenneth Cukier - Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think
 49. 49. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Převrácená třída I když je obtížné vyhovět různým vzdělávacím stylům, invertovaná (převrácená) třída zavádí postupy, jež uspokojují mnohem více studentů. Nové vzdělávací technologie umožňují výklad, který se většinou odehrával ve třídě, přesunout mimo ni. Činnosti, které se dělaly mimo, se naopak přesouvají do třídy, kde jsou vykonávány pod dohledem instruktora. Maureen J. Lage, Glenn J. Platt, Michael Treglia - Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment, Journal of Economic Education, Winter 2000 49 Khanova algebra česky, S.Rašilov Vyjádření neznámé ze vzorce 1 http://khanovaskola.cz/
 50. 50. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Na počítače orientované americké charter schools jsou novým typem škol, v nichž online počítačem řízená výuka jde nad rámec pouhého doplňku k metodám tradičním (tzv. bledned learning). Americké hybridní školy pro síťovou generaci Hybridní a virtuální školy 50 Online školy budou na Floridě povinné,2008 V Michiganu je eLearning povinný,2006 Seize the Day (Carpe Diem)
 51. 51. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 51 Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 2013 1 rok Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC 1 rok Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety 2-3 roky Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace2-3 roky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 4-5 let Sémantické aplikace Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk 4-5 let Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí Nositelné technologie
 52. 52. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 http://youtu.be/Rb0syrgsH6M Otevřenost a sdílení výukových materiálů 52 Vzdělání pro elity není schopno zajistit udržitelný život na Zemi Vlastní řízení studia a svoboda je neoddělitelnou součástí vzdělání pro 21. století. Terry Anderson - Alt C Final, 2009   Otevřená dostupnost je víc než jen nový model publikování výukových materiálů, je jedinou možnou etickou volbou pro pro ty učitele a adademické pracovníky, kteří věří, že jejich úkolem je podchytit zájem většího okruhu lidí než jen těch několika, kteří se nacházejí v jejich fyzickém dosahu. Gideon Burton - Scholar or Public Intellectual, Academic Evolution Blog, 2009 David Wiley Vliv otevřenosti na budoucnost školství
 53. 53. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Open University Model 53 Taylor, J.C. 2007. Open courseware futures: Creating a parallel universe. e-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), Vol 10, No. 1. Online: http://www.ascilite.org.au/ ajet/e-jist/docs/vol10_no1/papers/ full_papers/taylorj.htm Towards an OER university: Free learning for all students worldwide
 54. 54. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 54 A History of MOOCs YEAR: 2011 • Introduction to Artificial Inteligence, Stanford • Change.MOOC - Change: Education, Learning, and Technology! (Fall 2011) • eduMOOC - Online Learning Today and Tomorrow (Summer 2011) • DS106 - Digital Storytelling (Summer 2011) MobiMOOC - Mobile Learning (Spring 2011) • LAK11 - Learning and Knowledge Analytics (Spring 2011) • CCK11 - Connectivism and Connective Knowledge (Spring 2011) YEAR: 2010 • PLENK - Personal Learning Environments Networks and Knowledge (Fall 2010) YEAR: 2009 • Connectivism CCK09 (Fall 2009) • Connect! Your PLN Lab (Fall 2009) YEAR: 2008 • Connectivism CCK08 (Fall 2008) - the first MOOC Pre-MOOCs: 2007 • EC&I 831 - Social Media & Open Education (Fall 2007) • INST 7150 - Intro to Open Education (Fall 2007) George Siemens and Stephen Downes, mooc.ca
 55. 55. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 55 Sebastian Thrun - Stanford AI Class MOOC Jak jeden kurz změnil život profesora Thruna University 2.0 - Sebastian Thrun Velký MOOC boom pokračuje - cMMOC vs xMOOC Udacity, Coursera, edX, Coursesites, Canvas
 56. 56. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 56 Vývoj MOOC kurzů http://www.deltainitiative.com/bloggers/online-educational-delivery-models-a- descriptive-view/attachment/figure3
 57. 57. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 57 Ed Tech Pulls in $1.1B of Funding in 2012 http:// www.cbinsights.com/blog/ venture-capital/ed-tech- deals-bubble Ed Tech’s Top 10 Deals of 2012Ed Tech’s Top 10 Deals of 2012 1. Desire2Learn $80m 2. Open English $43m 3. Lumos Labs $31.5m 4. Echo360 $31m 5. 2U $26m 6. Chegg $25m 7. Kaltura $25m 8. Edmodo $25m 9. The Minerva Project $25m 10. Orbis Education $24.33m
 58. 58. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 AMPLIFY TABLET 58 http://cdr.cz/clanek/ amplify-tablet-moderni- vyuka-v-usa-na-scene http:// www.amplify.com/ tablet/ http://youtu.be/uT8s66oXP_A
 59. 59. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 59 http://www.salon.com/ 2013/03/11/ getting_rich_off_of_schoolchil dren/
 60. 60. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Vývoj internetu úspěšně ovlivňován záměry generujícími zisk. Chris Anderson Anderson vs. O'Reilly 60 Co má společného budoucnost webu se vzděláváním? Web je mrtvý, ať žije internet! The Web Is Dead. Long Live the Internet, Wired, 2010 Bez inovace není opravdový pokrok možný a neobejde se bez ní žádný účinný podnikatelský záměr. Tim O'Reilly Otevřenost a uzavřenost vždy byly a jsou v dokonalé rovnováze. Pozor na internetové informační bubliny!
 61. 61. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Thomas H. Davenport,, Jeanne G. Harris & Robert Morison - Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results, Harvard Business Press , 2010 Význam analýzy dat pro rozhodování Co se stalo? (zpráva) Co se děje? (výstraha) Co se bude dít? (extrapolace, vize) Jak a proč se to stalo? (modelování) Co se má udělat hned teď? (doporučení) Co nejlepšího (nejhoršího) se může stát? (předpověď, optimalizace, simulace) minulost přítomnost budoucnost informace porozumění 61 Budoucnost vzdělávání
 62. 62. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 62 Prognóza úrovně automatizace v zemích EU do roku 2020
 63. 63. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 63 Intel Says "Compute Moves to Zero" by 2020 http://readwrite.com/2012/09/11/intel-dabbles-in-science-fiction
 64. 64. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 The New Media Consortium, Educause Learning Initiative. Horizon Report 2013 Klíčové trendy Horizon 2013 64 1. Koncept otevřenosti dostupností informací, transparentnost 2. Masivní otevřené online kurzy alternativa vysokoškolské výuky 3. Informální vzdělávací prostředí určující pro uplatnění na trhu práce 4. Změna role učitelů způsobená dostupností výuk. mat. 5. Vývoj didaktických teorií integrace online i hybridního učení 6. Využití velkých dat personalizace, měření úspěšnosti Chris Anderson - The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete, Wired Magazine, 2008. Jaká je budoucnost pedagogického výzkumu?
 65. 65. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Základní trendy možného vývoje podle FutureLab 65 1. Věř si! Ve společnosti převládne přesvědčení, že za svůj život je každý zodpovědný sám. Role a vliv státu se zmenšuje, individualizace je na vzestupu. 2. Snaž se někam patřit! Společenský vývoj způsobuje rozpory mezi různými skupinami obyvatelstva. Lidé, kteří si chtějí zachovat svou identitu, hledají ochranu u státu, hnutí, firmy apod. 3. Hledej spojení! Vývoj vede k chápání společných zájmů jako nadřazených nad zájmy osobními. Všichni cítí, jak jsou závislí na druhých. Riziko, jemuž čelí jeden jedinec či skupina, se týká všech. FutureLab - http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/, 2009
 66. 66. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Budoucnost podle KnowledgeWorks Recombinant Education: Regenerating the Learning Ecosystem, KnowledgeWorks Forecast 3.0, 2012 66 1.Demokratizované možnosti uplatnění. Dostupnost know-how prostřednictvím soc. sítí a MOOC. Možnost uplatnění bez velkých nákladů. 2.Vysoká kvalita života. Analýza velkých dat spolu s pokrokem v odhalování kognitivních funkcí mozku způsobí zlom v možnostech individuální podpory poznávacích procesů. 3.Pracovní uplatnění bez institucí. Práce nebude tolik vázána na instituce, více různých povolání. Nutná kombinace řady dovedností a zkušeností, jež budou prokazovány alternativními způsoby. 4.Vzdělávací sítě na míru. Nový typ služeb ovlivňujících zkušenosti a zájmy zákazníků. Každý si buduje svou vlastní školu. 5.Sdílená sídla. Vyšší efektivita státu, koncentrace obyvatel, modulární daty řízený systém. 2revolutions
 67. 67. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 Computational Thinking: A Digital Age Skill for Everyone 67 ISTE Videos - http://youtu.be/VFcUgSYyRPg
 68. 68. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 68 Kolektivní inteligence 15 zásad angažovaných sardinek Dohlížejí na vše stroje láskyplné milosti? Loren Carpenter experiment California 1991 MIT zkoumá kolektivní inteligenci
 69. 69. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 69 Kolektivní inteligence Spectacular Starling Flock (murmuration) Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012
 70. 70. 2013 BoBr stranaBudoucnost VZ_TECH_21 70 Děkuji všem lidem, kteří mi stále pomáhají hledat a nacházet!

×