Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blok expertů 9.10.2014: Barbora Uhlířová

411 views

Published on

Barbora Uhlířová: Informace pro všechny
Stává se vám, že dostanete dopis z úřadu a nechápete, co je v něm napsáno? Nerozumíte účtům za elektřinu? Ztratíte se v nemocnici při hledání té správné ordinace? Některým lidem se to stává pořád. Jsou to lidé se sníženou schopností orientace a porozumění složitým informacím. Patří mezi ně lidé s mentálním postižením, někdy lidé s duševním onemocněním, někteří senioři, lidé, kteří dobře neovládají češtinu. Barbora Uhlířová se zabývá přeměňováním složitých informací na jednoduché, tvorbou srozumitelného webu a přístupností celkově a to zejména pro lidi s mentálním postižením. Ve své přednášce vás obeznámí s hlavními pravidly pro srozumitelné informace, ukáže vám příklady dobře srozumitelných textů, video klipů a webů a pohovoří o tom, jak do tvorby zapojit budoucí uživatele a jak to všechno udělat, aby to dávalo smysl.

Barbora Uhlířová: Information for Everyone
Do you ever get a letter from an office that you don't understand? Are you at a loss about electricity bills? Do you get lost in a hospital when looking for the right surgery? To some people this is happening all the time. These are people with reduced ability of orientation and ability to understand complex information. This group includes the mentally handicapped, sometimes also people suffering from a mental illness, some senior citizens and people who do not have a good knowledge of the Czech language. Barbora Uhlířová is engaged in transforming complex information into simple information, in creation of comprehensible websites, her focus being on accessibility in general, in particular in respect of people with a mental handicap. In her lecture, she will deal with the main rules of providing comprehensible information, will show examples of easily comprehensible texts, video clips and websites and will talk about the ways to engage future users in the production process and how to make sure that it all makes sense.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Blok expertů 9.10.2014: Barbora Uhlířová

 1. 1. Přístupnost , univerzální design a srozumitelné informace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Barbora Uhlířová
 2. 2. Přístupnost
 3. 3. Přístupnost  “Accessibility is a precondition for persons with disabilities to live independently and participate fully and equally in society. Without access to the physical environment, to transportation, to information and communication, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, persons with disabilities would not have equal opportunities for participation in their respective societies.” - General comment no.2 (2014) of Committee on the Rights of Persons with Disabilities on Article 9: Accessibility of Convention of Rights of People with Disabilities  Přístupnost je hlavní předpoklad k tomu aby byli lidé s postižením plně a plnohodnotně zapojeni do společnosti
 4. 4. Co je to přístupnost?  Accessibility  Co všechno by mělo být přístupné? Budovy Veřejný prostor Služby Veřejné služby Informace MHD
 5. 5. Přístupnost  Architektonické bariéry (příklad?)  Fyzické bariéry  Bariéry v přístupu k informacím  Komunikační bariéry  Přístup lidí (bez postižení) k lidem (s postižením)
 6. 6. Jaký typ bariéry je toto?
 7. 7. Pozor děláme chyby!  To, že je odstraněn jeden druh bariér, ještě nedělá budovu, veřejný prostor, službu atd. přístupnou (architektonické bariéry odstranit nestačí – příklad poliklinika)  To, že jsou odstraněny bariéry pro určitou skupinu lidí, neznamená, že je budova, služba, veřejný prostor přístupný.
 8. 8. Web přístupný pro lidi se zrakovým postižením
 9. 9. Web přístupný pro lidi seniory (nejen)
 10. 10. Univerzální design
 11. 11. Univerzální design  Universal Design means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. “Universal design” shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed.  Univerzální design znamená, že produkty, prostředí, programy a služby jsou co nejvíce použitelné pro všechny, bez toho, že by bylo potřeba je speciálně upravovat.
 12. 12. ???
 13. 13. Univerzální design
 14. 14. Univerzální design a přístupnost  Je univerzální design a přístupnost luxus?  V roce 2005 dělalo OSN výzkum v oblasti přístupnosti ve 114zemích světa.  Více jak polovina zemí nemá v rozpočtu kapitolu určenou na zlepšování přístupnosti  44% nemá žádná pravidla ohledně přístupnosti veřejných budov atd.
 15. 15. Luxus?  U velkých investic, jako třeba stavba nové budovy nemocnice tvoří opatření vedoucí k přístupnosti kolem 1% rozpočtu
 16. 16. Přístupnost a univerzální design voleb v Norsku
 17. 17. Přístupnost voleb v ČR  Většina volebních místností je ve školách a dostanete se do nich jen po schodech  Volební lístky jsou psány fontem 10 na tenký papír, který je obtížné uchopit.  Braillovo písmo?  Volební programy ve zjednodušené formě?
 18. 18. Jak to udělat?  Jak zpřístupnit konkrétní službu, prostor, informace?  Jak vytvořit univerzální design?
 19. 19. Slepice nebo vejce? Pracovat na přístupnosti a univerzálním designu i když uživatelů, kteří ho vyžadují zatím tolik není? NEBO Dostat nejdříve lidi s hendikepem do společnosti mezi ostatní a pak jim prostředí přizpůsobit?
 20. 20. Zapojení budoucích uživatelů  Uživatelský audit (radnice Praha 5)  Přístup zaměřený na uživatele (Design v nejlepších letech 2013)
 21. 21. Konkrétní příklady  Czechdesign – www.czechdesign.cz
 22. 22. Proč se tím zabývat?  V roce 1995 bylo v ČR 2,5 miliónů lidí, kteří berou důchod (starobní či invalidní)  V roce 2012 téměř 2,9 miliónu  Každý z nás prožije ve svém životě období, kdy bude mít nějaký hendikep  Je to tedy otázka kvality života nás všech.
 23. 23. Může to přijít dřív, než si myslíte
 24. 24. Přístupnost informací Snadno srozumitelné informace
 25. 25.  Nedostatečná, chybějící nebo chybná informace může znamenat smrt.
 26. 26. Co jsou to snadno srozumitelné informace  Informace zpracované podle určitých pravidel tak aby byly co nejvíce srozumitelné pro lidi s mentálním postižením (nejen jim)  Ve spolupráci s lidmi s mentálním postižením (nebo jinými uživateli)  Doplněné obrázky, piktogramy, ilustracemi, fotkami
 27. 27. Pravidla pro zpracovávání snadno srozumitelných informací
 28. 28. Projekt Cesty  Více informací na www.spmpcr.cz
 29. 29. Význam grafiky 將卡插入自動櫃員機 按鈕,選擇你想選擇的金額 取出卡 自動取款機將錢發放
 30. 30. Význam grafiky  將卡插入自動櫃員機  按鈕,選擇你想選擇的金額  取出卡  自動取款機將錢發放
 31. 31. 在使用 ATM 的說明 1. 將卡插入自動櫃員機 2. 按鈕,選擇你想選擇的金額 3. 取出卡 4. 自動取款機將錢發放
 32. 32. Snadno použitelný a srozumitelný web
 33. 33. Jak udělat snadno srozumitelný a dostupný web?  Celé webové stránky knihovny  Speciální stránky pro lidi s mentálním postižením na vašem webu
 34. 34. Jak udělat snadno srozumitelný a dostupný web?  Co potřebujete?  1. Web content accessibility guidlines WCAG - ty dáte webmastrovi  2. Pravidla pro snadno srozumitelné informace - s těmi budete pracovat vy
 35. 35. Jak udělat snadno srozumitelný a dostupný web?  3. Grafika, který bude otevřený tomu podřídit design srozumitelnosti a přístupnosti – tomu dáte WCAG a pravidla pro snadno srozumitelné informace  4. Budoucí uživatele, kteří ověří srozumitelnost a přístupnost webu
 36. 36. Web content accessibility guidlines  Technická pravidla pro programování webu.  Určená pro lidi se zrakovým postižením, ale nejen (senioři, děti, lidi s poruchami učení atd.)  Kde je najdete? http://blindfriendly.cz/metodiky  Mgr. Radek Pavlíček, Blind Friendly Web, Zdroják, blog Poslepu
 37. 37. Grafika?  Některá pravidla WCAG a snadno srozumitelných informací odkazují na grafické zpracování  Velikost písma, font  Barva pozadí, barva písma, kontrast  Grafické prvky (ilustrace, obrázky, fotky, symboly)  Celkové uspořádání webové stránky
 38. 38. Uživatelé  Uživatelský audit  Dostanou informace, které potřebují?  Najdou je snadno a rychle?  Orientují se dobře na stránkách?  Líbí se jim váš web?
 39. 39. Příklady
 40. 40. Příklady
 41. 41. Příklady
 42. 42. Příklady
 43. 43. Spolupráce s lidmi s mentálním postižením  Přístup zaměřený na uživatele  Users centered approach

×