Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Čas pro knihovny je TEĎ!

14,944 views

Published on

Prezentace Neda Pottera The time for Libraries is NOW byla přeložena se souhlasem autora.

http://www.slideshare.net/thewikiman/the-time-for-libraries-is-now

 • Be the first to comment

Čas pro knihovny je TEĎ!

 1. 1. čas pro knihovny je TEĎPrezentace Neda Pottera The time for Libraries is NOW byla přeložena se souhlasem autora.
 2. 2. First Some info about the world.
 3. 3. We already know Shift Happens[Shift Happens by Jeff Brenman]
 4. 4. Co to znamená pro informační profesi?
 5. 5. Co to znamená pro informační profesi? Lidé,potřebujete nás teď víc než kdy dříve.
 6. 6. WTF?
 7. 7. V současnosti žije na světě víc lidí, než žilo a zemřelo za celou dobu historie lidstva celkem
 8. 8. More than 150 million people will be born this year...
 9. 9. More than 150 million people will be born this year...
 10. 10. 10 top pracovních pozicroku 2010neexistovalov roce 2004.
 11. 11. Kdo je schopenposkytnoutaktuální informaceo těchto rolích,pro něž nikdoz nás nemávzdělání,
 12. 12. protože tytopracovní pozicev době, kdynaše vzděláváníprobíhalo,neexistovaly?
 13. 13. Internet v současnostipoužívají více než2 miliardy lidí
 14. 14. Knihovny mohoulidem pomocipoužívat jejbezpečně
 15. 15. Knihovny mohoulidem pomocipoužívat jejbezpečněa používat jejdobře
 16. 16. Knihovnyk němumohouposkytnoutpřístup
 17. 17. Knihovny k němumohouposkytnout přístupnapříč digitálnípropastí
 18. 18. Podívejte se nahttp://www.worldometers.info
 19. 19. Podívejte se nahttp://www.worldometers.info (To je v pořádku, já počkám.)
 20. 20. dotazů
 21. 21. dotazů
 22. 22. 3 miliardy
 23. 23. Chcete řícttajemství?
 24. 24. Knihovníci mívali trochu strach
 25. 25. Knihovníci mívali trochu strach z
 26. 26. Jenže teď se vyvíjíme
 27. 27. The evolution of library manBefore: Threatened by / dismissive of Google >>>>>Dříve: Google byl vnímán jako hrozba / přehlížen
 28. 28. The evolution of library manBefore: Threatened by / dismissive of Google >>>>>Nyní: ano, Google je užitečný, ale knihovny jsou také zapotřebí
 29. 29. The evolution of library manPříště: víte co, prostě nás nechte pomoci vám Google >>>>>Before: Threatened by / dismissive of Google lépe využívat...
 30. 30. Protože žijeme ve světěINFORMAČNÍHO ZAHLCENÍ
 31. 31. Jestliže týdenní obsah New York Times
 32. 32. představuje více informací, než s jakýmmnožstvím informací člověk běžně přišel do styku v průběhu celého svého života v 18. století...
 33. 33. Pak teď více než KDY DŘÍVE svět potřebuje informačníprofesionály, aby třídili, vyhodnocovali, shromažďovali a podávali informace
 34. 34. Jestliže tento rok vygenerujeme více jedinečných informacíyearwe
 35. 35. Jestliže tento rok vygenerujeme více jedinečných informacíwe než za předešlých 5000 LET dohromady
 36. 36. Pak teď více než KDY DŘÍVE svět potřebuje informačníprofesionály, aby třídili, vyhodnocovali, shromažďovali a podávali informace
 37. 37. Jestliže se věci mění tak rychle, že to, co se studenti učí v prvním ročníkuuniverzity,
 38. 38. Jestliže se věci mění tak rychle, že to, co se studenti učí v prvním ročníkuuniverzity, je zastaralé v okamžiku, kdy promují…
 39. 39. Pak teď více než KDY DŘÍVE svět potřebuje informační profesionály, aby třídili, vyhodnocovali, shromažďovali a podávali informace
 40. 40. Pak teď více než KDY DŘÍVE svět potřebuje informační profesionály, aby třídili, vyhodnocovali, shromažďovali a podávali informaceVZDĚLÁVÁNÍ NEKONČÍ
 41. 41. Přístup k informacím bez knihovennikdy nebyl snazší
 42. 42. Přesto informační profesionálové nehráli nikdy tak zásadní roli
 43. 43. PŘÍLIŠ MNOHOINFORMACÍ
 44. 44. je stejně špatné jako příliš málo
 45. 45. Pomůžeme vám s obojím.
 46. 46. Můžeme vám pomoci najít cestuz tyranie volby.
 47. 47. Můžeme vám pomoci najít cestuz tyranie volby.Informační zahlcení je váš nepřítel.
 48. 48. Knihovníci jsou vášpřítel…
 49. 49. Knihovníci už nejsoustrážciinformací.
 50. 50. Brány jsou do široka otevřené.Ukážeme vám cestu, jakmile jimi projdete.
 51. 51. Bývali jsmetrezoreminformací.
 52. 52. Předplatíme e-časopisy, zakoupíme e-knihya audioknihy a zaplatíme přístup do databází on your behalf
 53. 53. Předplatíme e-časopisy, zakoupíme e-knihya audioknihy a zaplatíme přístup do databází za vás
 54. 54. Poskytneme vaší komunitěbezpečné a příjemné útočiště
 55. 55. (Dokonce vám teď v knihovně dovolíme i pít kávu…)
 56. 56. Zabavíme vaše děti.
 57. 57. Můžeme vám poradit se spoustou věcí.
 58. 58. Pomůžeme vámnajít sipráci.
 59. 59. A taky pořád máme, však víte, knihy.
 60. 60. Lidé někdy knihovny odepisují„Zánik knihoven už jenějakou dobuv prodlení“- Frank Skinner, The Times, září 2010
 61. 61. Pak ale opravdu jednu z nich navštíví…„Proč začínám novou kapitolusvého vztahuk místním knihovnám – byly tomé vlastní myšlenky, a nikolita místa jako taková, kteréměly oslí uši.”- Frank Skinner, The Times, říjen 2010
 62. 62. Navštívili jste v poslední době tu svoji?
 63. 63. Navštívili jste v poslední době tu svoji? Vsadím se, že je mnohem víc v pohodě, než si myslíte.Veřejná knihovna ve Vancouveru
 64. 64. Navštívili jste v poslední době tu svoji? Vsadím se, že je mnohem víc v pohodě, než si myslíte.Knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín
 65. 65. Navštívili jste v poslední době tu svoji? Vsadím se, že je mnohem víc v pohodě, než si myslíte.Veřejná knihovna v Seattlu
 66. 66. Navštívili jste v poslední době tu svoji? Vsadím se, že je mnohem víc v pohodě, než si myslíte.Knihovna ve Stockholmu
 67. 67. Navštívili jste v poslední době tu svoji? Vsadím se, že je mnohem víc v pohodě, než si myslíte.Španělská národní knihovna
 68. 68. Navštívili jste v poslední době tu svoji? Vsadím se, že je mnohem víc v pohodě, než si myslíte.Veřejná knihovna ve Vancouveru (interiér)
 69. 69. Možná, že změnila své jméno. Ale nenechte se tím příliš zmást.
 70. 70. Knihovny se mění, aby vyhověly vašimpotřebám.
 71. 71. Vždycky to u nás bylo o poskytování informací. Tyto informace bývaly převážně v knihách.
 72. 72. Vždycky to u nás bylo o poskytování informací. Tyto informace bývaly převážně v knihách. Teď jsou ve spoustě různých věcí.
 73. 73. Vždycky to u nás bylo o poskytování informací. Informace bývaly převážně v knihách. Teď jsou ve spoustě různých věcí. My je všechny zkoušíme a poskytujeme vám k nim přístup.
 74. 74. .
 75. 75. Pojďte dál.
 76. 76. Čas pro knihovny jeTEĎ Ned Potter
 77. 77. Čas pro knihovny jeTEĎ Ned Potter Další nápady ohledně informací hledejte na thewikiman.org/blog
 78. 78. Clock: http://www.flickr.com/photos/96029652@N00/3788686103Veškeré fotografie jsou z flickr creative commons Globe: http://www.flickr.com/photos/97177054@N00/5051447015 Robot: http://www.flickr.com/photos/83346641@N00/4091338317 I: http://www.flickr.com/photos/21450297@N06/3887131006 world: http://www.flickr.com/photos/98411817@N00/1573881106 Tree: http://www.flickr.com/photos/27958543@N05/3092524101 Wtf: http://www.flickr.com/photos/9910344@N05/3990318649 Crowd: http://www.flickr.com/photos/14228046@N03/4986559809 Baby foot: http://www.flickr.com/photos/24794616@N05/3983693696 Computer: http://www.flickr.com/photos/61444548@N00/118999076 Highway: http://www.flickr.com/photos/91351004@N00/452412873 Tick: http://www.flickr.com/photos/17731548@N00/3190757194 Seatle Library: http://www.flickr.com/photos/75905404@N00/371038175 Computer hands: http://www.flickr.com/photos/43698630@N00/839984821 Latop: http://www.flickr.com/photos/37182073@N06/4441387125 Google: http://www.flickr.com/photos/31991771@N00/2856173673 Secret: http://www.flickr.com/photos/pricklebush/224674200/sizes/l/in/photostream/ Google in a box: http://www.flickr.com/photos/16429872@N04/4670747540/sizes/m/in/photostream/ Web 2 icons: http://www.flickr.com/photos/zipckr/3925513417/sizes/l/in/photostream/ NY times building: http://www.flickr.com/photos/scallop_holden/2330962137/sizes/z/in/photostream/ 18th century pic: http://www.flickr.com/photos/30432726@N05/2860104097/sizes/z/in/photostream/ 5: http://www.flickr.com/photos/simax/3390895249/sizes/l/in/photostream/ Iphone: http://www.flickr.com/photos/xraijs/3474643866/sizes/o/in/photostream/ Broken shelves: http://www.flickr.com/photos/library_mistress/1248479255/sizes/o/in/photostream/ Empty shelves: http://www.flickr.com/photos/create_up/1478123817/sizes/o/in/photostream/ Help: http://www.flickr.com/photos/81398303@N00/1878956841 Compass: http://www.flickr.com/photos/7542997@N03/2473782602/sizes/z/in/photostream/ Present: http://www.flickr.com/photos/7542997@N03/2544359467/sizes/z/in/photostream/ Lock: http://www.flickr.com/photos/mamchenkov/300476203/sizes/l/in/photostream/ Path: http://www.flickr.com/photos/schmollmolch/4242099982/sizes/l/in/photostream/ Vault: http://www.flickr.com/photos/anonymouscollective/2291896028/sizes/l/in/photostream/ Rocket: http://www.flickr.com/photos/jonathancohen/3997542246/sizes/l/in/photostream/ Laptop: http://www.flickr.com/photos/79031953@N00/1185371542 NYPL: http://www.flickr.com/photos/thomashawk/76170826/sizes/l/in/photostream/ Coffee: http://www.flickr.com/photos/30928442@N08/3668169284 Job poster: http://www.flickr.com/photos/topekalibrary/3348784725/sizes/l/in/photostream/ Kids: http://www.flickr.com/photos/usag-yongsan/3655186371/sizes/l/in/photostream/ Ask Us: http://www.flickr.com/photos/shiplibrary/3873257790/sizes/l/in/photostream/ Books: http://www.flickr.com/photos/87603889@N00/87885327 Vancouver: http://www.flickr.com/photos/selva/90046278/sizes/l/in/photostream/ Spain: http://www.flickr.com/photos/30982194@N05/4147356245 Berlin: http://www.flickr.com/photos/67499195@N00/4119691598 Seattle: http://www.flickr.com/photos/vs/29582361/sizes/l/in/photostream/ Stockholm: http://www.flickr.com/photos/94852245@N00/530293086 Vancouver interior: http://www.flickr.com/photos/ecstaticist/3458914518/sizes/o/in/photostream/ Leafy hand : http://www.flickr.com/photos/45818813@N05/4820372712/sizes/l/in/photostream/ Hand on book: http://www.flickr.com/photos/nakrnsm/3493038584/sizes/z/in/photostream/ Readers: http://www.flickr.com/photos/36813960@N00/4505413539 Old clock: http://farm4.static.flickr.com/3399/4647649703_0f23f82eee_b.jpg Old camera: http://farm5.static.flickr.com/4090/4995727284_648d77fd29_b.jpg

×